Unibuc CLASSICA

Biblioteca Virtuala de istorie
Petru MAIOR - ISTORI'A pentru Inceputulu Romaniloru in Daci'a
I. SIMIONESCU - Tara noastra. Oameni, locuri lucruri
A.D. XENOPOL - Teoria lui Rösler - Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiană
A.D. XENOPOL - Principiile fundamentale ale istoriei
A.D. XENOPOL - Istoria romānilor din Dacia Traiana -  volumul 1
A.D. XENOPOL - Istoria romānilor din Dacia Traiana -  volumul 2 - Istoria medie, partea I - De la īntemeierea ţărilor romāne pănă la moartea lui Petru Rareş
A.D. XENOPOL - Istoria romānilor din Dacia Traiana -  volumul 3
A.D. XENOPOL
- Istoria romānilor din Dacia Traiana -  volumul 4 - De la Mateiu Basarab şi Vasile Lupu pănă la Fanarioţi
A.D. XENOPOL - Istoria romānilor din Dacia Traiana -  volumul 5
A.D. XENOPOL - Istoria romānilor din Dacia Traiana -  volumul 6 - De la restabilirea domnilor pămīnteni pănă la īndoita alegere a lui Alexandru Cuza
A.D. XENOPOL - Romānii şi Austro-Ungaria
A.D. XENOPOL - Domnia lui Cuza-Voda - Vol. I
A.D. XENOPOL - Domnia lui Cuza-Voda - Vol. II
V. ARION, V. PĀRVAN, G. VĀLSAN, Pericle PAPAHAGI, G. Bogdan-DUICĂ - România şi popoarele balcanice
Frederic DAMÉ - Nouveau dictionnaire roumain-franēais
N. CARTOJAN - Istoria literaturii romāne vechi - vol. I - De la origini pana la epoca lui Matei Basarab si Vasile Lupu
N. CARTOJAN - Istoria literaturii romāne vechi - vol. II - De la Matei Basarab si Vasile Lupu pina la Serban Cantacuzino si D. Cantemir
N. CARTOJAN - Istoria literaturii romāne vechi - vol. III - Cronicarii moldoveni -Epoca lui Serban Cantacuzino si a lui Constantin Brincoveanu
N. IORGA - Histoire de la vie byzantine - EMPIRE ET CIVILISATION - D'APRÈS LES SOURCES ILLUSTRÉE PAR LES MONNAIES- I. L'Empire oecuménique (527 - 641)
N. IORGA - Histoire de la vie byzantine - EMPIRE ET CIVILISATION - D'APRÈS LES SOURCES - ILLUSTRÉE PAR LES MONNAIES- II. L'Empire moyen de civilisation hellénique (641 - 1081) 
N. IORGA - Histoire de la vie byzantine - EMPIRE ET CIVILISATION  - D'APRES LES SOURCES ILLUSTREE PAR LES MONNAIES - III. L'Empire de penetration latine (1081 - 1453)
N. IORGA - Acte şi fragmente cu privire la istoria romānilor I
N. IORGA - Acte şi fragmente cu privire la istoria romānilor II
N. IORGA - Din faptele străbunilor: povestiri ale cronicarilor
N. IORGAIstoria Bisericii romānesti şi a vieţii religioase a romānilor - Volumul I-iu
N. IORGAIstoria Bisericii romānesti şi a vieţii religioase a romānilor - Volumul II-iu

N. IORGA - Byzance apres Byzance
N. IORGA - Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Mitropolia Ardealului
N. IORGA - Studii şi documente cu privire la Istoria Romānilor
N. IORGA - Studii şi documente cu privire la Istoria Romīnilor - I. Socotelile Bistriţei (Ardealul), II. Acte relative la istoria cultului catolic īn Principate
N. IORGA - Studii şi documente cu privire la Istoria Romīnilor - Cărţi Domneşti, zapise şi răvaşe - Partea a II-a
N. IORGA - Studii şi documente cu privire la Istoria Romīnilor IV. - Legăturile Principatelor Romīne cu Ardealul de la 1601 la 1699 - Povestiri şi izvoare
N. IORGA - Studii şi documente cu privire la Istoria Romīnilor VII. - Cărţi Domneşti, zapise şi răvaşe - Istoria literaturii religioase a romānilor pănă la 1688 - Partea III
N. IORGA - Studii şi documente cu privire la Istoria Romīnilor IX. - Povestiri, scrisori şi cronici
N. IORGA - Studii şi documente cu privire la Istoria Romīnilor XI. - Cercetări şi regeste documentare
N. IORGA - Scrisori de boieri şi negustori olteni şi munteni Către Casa de negoţ Sibiana Hagi Pop
N. IORGA - Hārtii din ARHIVA MĂNĂSTIRII HUREZULUI precum şi din a Protopopiei Argeşului şi a altor neamuri găsite in casele proprietăţii din Brīncoveni
Vasile PARVAN - Cetatea Tropaeum: consideratii istorice
Vasile PARVAN - Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman
Ovid DENSUŞIANU - Vieaţa păstoreasca īn Poesia noastră populară I
Ovid DENSUŞIANU - Vieaţa păstoreasca īn Poesia noastră populară II

V. A. URECHIA -
Istoria scolelor de la 1800 - 1864 volumul I
V. A. URECHIA - Istoria scolelor de la 1800 - 1864 volumul II
V. A. URECHIA - Istoria scolelor de la 1800 - 1864 volumul III
V. A. URECHIA - Istoria scolelor de la 1800 - 1864 volumul IV
Eugen KOLBING - La Chanson de Roland
I. SIMIONESCU - Flora Romāniei
Ioan NĂDEJDE şi Amelia NĂDEJDE-GESTICONE - Dicţionar Latin - Romān

D. CARACOSTEA - Arta cuvāntului la Eminescu
Ştefan D. GRECIANU - O excursie istorică in Ardeal
Eugen LOVINESCU - Istoria civilizaţiei romāne moderne -I- Forţele revoluţionare
Mihail D. KORNE - Pactul de QUOTA LITIS e valabil - Memoriu presentat Īnaltei Curţi de casaţiune īn afacera Pazu
Henri PIRENNE - Les Anciennes Democraties des Pays-Bas
Sava ATHANASIU - Vechimea omului pe pămānt şi īn special īn Romānia

DR. I.G. SBIERA - O pagină din istoria Bucovinii din 1848-1850 - Notiţe despre familia Hurmuzachi
Alexandru VITENCU - Vechi documente moldoveneşti
B.P. HASDEU - Romānii bănăţeni din punctul de vedere al conservatorismului dialectal şi teritorial
B.P. HASDEU - Cine sunt albanesii?
Diaconul CORESI - Pravila Sfinţilor Apostoli
Diaconul CORESI - Īntrebare creştinească
Dr. Athanasie M. MARINESCU - Negru Vodă şi epoca lui
George BARITIU - Raport asupra călatoriei la ruinele Sarmisagetusei şi a informaţiunilor adunate la faţa locului, īn anul 1882
George BARITIU - Apulum, Alba-Iulia, Belgrad īn Transilvania
Radu ROSETTI - Despre unguri şi Episcopiile catolice din Moldova
TH. CAPIDAN - Meglenoromānii - Istoria şi graiul lor - vol. I
TH. CAPIDAN - Meglenoromānii - Istoria şi graiul lor - vol. II
TH. CAPIDAN - Meglenoromānii III - Dictionar Meglenoromān
TH. CAPIDAN - Limbă şi cultură
TH. CAPIDAN - AROMĀNII - Dialectul aromān - studiu lingvistic
Episcopul MELCHISEDEC - Viaţa şi scrierile lui Grigorie Ţamblacu
Episcopul MELCHISEDEC - Inscripţiunile bisericilor armenesci din Moldova  
V.V. HANEŞ - Renaşterea Romāniei moderne - Contribuţia emigranţilor dela 1848
Constantin KOGĂLNICEANU - Cercetări critice cu privire la istoria Romānilor - Basarab I zis Negru-Vodă īntemeietorul Ţării Romānesşti
AT. M. MARINESCU - Luteranismul, calvinismul şi introducerea limbii romāne īn bisericile din Ardel
Ioan BOGDAN - Originea voevodatului la romāni
ACADEMIE ROUMAINE - Connaissance de la terre et de la pensee roumaines - LA TRANSYLVANIE
Ioan BĪRLEA - Insemnări din BISERICELE MARAMUREŞULUI