eBooks - Stiinte umaniste - Filologie 
 

Dr. Mianda CIOBA - Curso de literatura medieval castellana
Dr. Paul MICL
ĂU - Les langues de spécialité
Dr. M
ădălina NICOLAESCU - Meanings of violence in Shakespeare's plays
Dr. Ioan PÂNZARU - Introduction à l'étude de la littérature française médiévale
Dr. Anca Peiu -
"After the final no": The world of Wallace Stevens
Dr. Viorel VIȘAN -
Phonétique française et exercices
Dr. Radu TOMA -
Pour Cocon Idiotiseanul ou ce qu'il est raisonnable de dire de la littérature
Dr. Radu TOMA -
Les Temps qui courent racontés aux littéraires. La communication
Dr. Dolores TOMA -
Histoire des mentalités et cultures françaises
Dr. Dolores TOMA -
Du baroque au classicisme
Dr. Radu SURDULESCU - Form, Structure and Structurality in Critical Theory
Dr. Mariana TUȚESCU -
L'Argumentation
Dr. Mihaela IRIMIA -
Postmodern Revaluation
Dr. Mihaela VOICU -
La littérature française du Moyen Âge, Xe-XVe siècles
Dr. Mihaela VOICU -
Histoire de la littérature française du Moyen Âge, Xe-XVe siècles
Dr. Mihaela VOICU -
Chrétien deTroyes
Dr. Viorel VIȘAN, Alexandra CUNIȚĂ -
Abrégé de grammaire française
Dr. Angela ION, sous la dir.,
Création et devenir dans la littérature française du XX siècle
Lect. Ioana Zirra  - Contribution of the British 19th Century -the Victorian Age- to the History of Literature and Ideas
Dr. Ioana FEODOROV - The Arab World in The Romanian Culture (1957-2001)

Dr. Adriana STOICHIȚOIU-ICHIM - Semiotica discursului juridic
Dr. Narcisa FORĂSCU - Dificultați gramaticale ale limbii române
D
r. Liviu FRANGA - Poetica latină clasică
Dr. Angela Bidu-Vrănceanu -
Lexic științific interdisciplinar
Dr. Angela BIDU-VRĂNCEANU -
LEXIC COMUN, LEXIC SPECIALIZAT
Dr. Corina POPESCU - Verismul italian și literatura româna
Dr. Antoaneta TĂNĂSESCU - Proiecte universitare
Dr. Mircea-Doru Brânză, Joan Llinàs Suau - Nociones de fonetica y fonologia del espanol
Dr. Dan GRIGORESCU, Dr. Alexandra VRÂNCEANU - Metamorfoze: imagine-text, Studii de iconologie 
Dr. Constantin Zaharia - La parole mélancolique. Une archeologie du discours fragmentaire
Editor: Dr. Felicia Waldman - STUDIA HEBRAICA I
Dr. Gabriela Alboiu - THE FEATURES OF MOVEMENT IN ROMANIA
Dr. Rodica ZAFIU - DIVERSITATE STILISTICĂ ÎN ROMÂNA ACTUALĂ
Dr. Ioana Costa - FONETICA ISTORICA LATINA
Dr. Dan MATEESCU - ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGICAL THEORY - 20th Century Approaches
Dr. Liliana COROBCA - PERSONAJUL
ÎN ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC
Dr. Olga BĂLĂNESCU - Limbaje de specialitate
Dr. Ileana BUSUIOC, Mădălina CUCU - Introducere in terminologie

Dr. Ioana COSTA - Neflexibile indo-europene
Dr. Iulian BĂICUȘ - Dublul Narcis
Dr. Anca CRIVĂȚ - LOS LIBROS DE VIAJES DE LA EDAD MEDIA ESPANOLA
Dr. C
ătalina GÎRBEA - Articole
Dr. Larisa AVRAM - An Introduction to Language Acquisition from a Generative Perspective
Coordonator: Prof. dr. Eugen CIZEK - ROMANO - DACICA III - IZVOARELE ANTICE ALE ISTORIEI ROMÂNIEI

Octavia-Luciana PORUMBEANU - Teoria și practica informației
Camelia STAN - Gramatica numerelor de acțiune din limba română
Ionel ENACHE, Mihaela MAFTEI - Marketingul în bibliotecă
Vasile MORAR - ESTETICA. Interpretari și texte
Lucretia VASILESCU - Curs practic - limba franceză
Vlad Alexandrescu, Dana Jalobeanu - Esprits modernes. Etudes sur les modèles de pensée alternatifs aux XVIe-XVIIIe siècles
Moise Maimonide -
Călăuza rătăciților ca itinerar al minții în Dumnezeu
Mihai IACOB -
SIGNIFICADOS Y FUNCIONES DEL PARATEXTO EN LOS CÓDICES DE LAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA DE ALFONSO X, EL SABIO. Una comparación con el paratexto de los cancioneros gallego-portugueses de poesía profana
Roxana UTALE -
Narativa Italiana
Lidia VIANU -
British Desperadoes at the Turn of the Millennium
ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI - LIMBA ROMÂNĂ 2002 - Omagiu Profesorului Dan GRIGORESCU
Ana-Maria TUPAN -
A SURVEY COURSE IN BRITISH LITERATURE
Octavia-Luciana PORUMBEANU -
UTILIZATORII ȘI INTERMEDIARII DE INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ
Alexandru MELIAN -
Polemici implicite
Doina CODREA-DERER -
ANTOLOGIA DELLA LIRICA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA
Pavel
RUXĂNDOIU - PROVERB ȘI CONTEXT
Coord
onator: Gabriela PANĂ DINDELEGAN - ASPECTE ale DINAMICII LIMBII ROMÂNE ACTUALE
Alexandra CORNILESCU -
COMPLEMENTATION IN ENGLISH. A MINIMALIST APPROACH
Constantin DOMINTE -
INTRODUCERE ÎN TEORIA LINGVISTICĂ. Antologie pentru Seminarul de Teorie a Limbii
Cezar
BĂLĂȘOIU  - DISCURSUL RAPORTAT ÎN TEXTELE DIALECTALE ROMÂNEȘTI
Sanda REINHEIMER RÎPEANU -
LES EMPRUNTS LATINS DANS LES LANGUES ROMANES
Textes réunis et présentés par Serge Gaubert et Radu Toma -
Littérature et peinture
 
Émile BENVENISTE - 30 de ani de la disparitie

Sectia de limba si literatura araba - 50 de ani de existenta

Christa Giles - THE ARTIST, THE DEVIL AND THE DANDY: DECADENT THEMES IN THE WORKS OF J. K. HUYSMANS AND OSCAR WILDE

 

Paul Miclau - Poeme
Paul Miclau - Traduceri: Eminescu - Mélancolie - voix de Pierre Lamy
 

·  Miscellaneous Papers/Articles divers