Cuprins

 

 

Prefaţă  

 

Lucrare pregătitoare A

MĂRIMI ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ

 

Lucrare pregătitoare B

ELEMENTE DE CALCUL AL ERORILOR

 

Lucrarea I

MĂSURAREA TEMPERATURII

Lucrarea II

VERIFICAREA LEGILOR GAZELOR

Lucrarea III

VERIFICAREA LEGII LUI DALTON

Lucrarea IV

DETERMINAREA EXPONENTULUI ADIABATIC LA GAZE

Lucrarea V

MĂSURAREA  TEMPERATURILOR  ĪNALTE

Lucrarea VI

DETERMINAREA ECHIVALENTULUI MECANIC AL CALORIEI CU APARATUL PULUJ

Lucrarea VII

DETERMINAREA CĂLDURII SPECIFICE A UNUI CORP SOLID

Lucrarea VIII

DETERMINAREA CĂLDURII SPECIFICE A UNUI LICHID PRIN METODA RĂCIRII

Lucrarea IX

DETERMINAREA CĂLDURII SPECIFICE A UNUI LICHID CU CALORIMETRUL ELECTRIC HIRN  

Lucrarea X

DETERMINAREA CĂLDURII LATENTE DE VAPORIZARE

Lucrarea XI

DETERMINAREA CĂLDURII LATENTE DE CRISTALIZARE

Lucrarea XII

DETERMINAREA PUTERII CALORICE A UNUI COMBUSTIBIL SOLID CU BOMBA CALORIMETRICĂ                                                                        

Lucrare XIII

CALORIMETRUL  ADIABATIC

Lucrarea XIV

HIGROMETRIE

Lucrarea XV

MĂSURAREA PRESIUNII ATMOSFERICE CU BAROMETRUL FORTIN

Lucrarea XVI

DETERMINAREA DENSITĂŢII RELATIVE ŞI A MASEI MOLARE A UNUI GAZ PRIN METODA EFUZIUNII

Lucrarea XVII

DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE DILATARE A LICHIDELOR

Lucrarea XVIII

DETERMINAREA TENSIUNII SUPERFICIALE A UNUI LICHID PRIN METODA PRESIUNII MAXIME ĪN BULĂ ŞI VARIAŢIA EI CU TEMPERATURA

Lucrarea XIX

DETERMINAREA TENSIUNII SUPERFICIALE A UNUI LICHID PRIN METODA STALAGMOMETRICĂ

Lucrarea XX

STUDIUL MIŞCĂRII BROWNIENE

Lucrarea XXI

STUDIUL MICROSCOPIC AL TERMALIZĂRII UNUI GAZ BIDIMENSIONAL IZOLAT TERMIC ŞI PLASAT ĪNTR-UN CĀMP GRAVITAŢIONAL UNIFORM, CA EFECT AL INTERACŢIUNILOR DINTRE MOLECULE

Lucrarea XXII

STUDIUL MICROSCOPIC AL ECHILIBRULUI TERMIC AL UNUI GAZ BIDIMENSIONAL ĪN CONTACT CU UN TERMOSTAT

Lucrarea XXIII

STUDIUL DEPENDENŢEI DE PRESIUNE A CONDUCTIBILITĂŢII TERMICE A AERULUI

Lucrarea XXIV

DETERMINAREA CONDUCTIVITĂŢII TERMICE A METALELOR

Lucrarea XXV

DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE VISCOZITATE AL LICHIDELOR CU VĀSCOZIMETRUL HŐPPLER

Lucrarea XXVI

DETERMINAREA COEFICIENTULUI  DE VĀSCOZITATE A AERULUI

Lucrarea XXVII

STUDIUL VĀSCOZITĂŢII DINAMICE

Lucrarea XXVIII

OBŢINEREA ŞI MĂSURAREA VIDULUI

Lucrarea XXIX

OBŢINEREA TEMPERATURILOR COBORĀTE CU AJUTORUL BĂII TERMOSTATICE

TABELE CONŢINĀND CONSTANTE FIZICE NECESARE EFECTUĂRII LUCRĂRILOR PRACTICE      


 

 
© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-811-3
Comments to: Sabina STEFAN; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:November, 2003