<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
Cuvânt înainte

 

În 1975 Comitetul român de istoria şi filosofia ştiinţei se adreseazã lui Henri H. Stahl şi Traian Herseni cerându-le sã redacteze o istorie a sociologiei româneşti. Un an mai târziu lucrarea era terminatã şi depusã la editurã. Încep aşteptãrile, se succed referatele, şi totul dureazã peste mãsurã de mult fãrã a se obţine aprobarea publicãrii. Câtãva vreme mai târziu Herseni nu mai trãia şi lucrarea în forma ei iniţialã se pierde.

Henri H. Stahl rãmâne cu o serie întreagã de prezentãri de autori, partea lui din manuscris; îi prezintã încadrându-i în problemele sociale ale epocii lor. Gândirea fiecãruia este astfel legatã de problemele societãţii în care trãia, de situaţia lui personalã în societate. Acest principiu al legãrii şi chiar al explicãrii unor teorii prin realitãţile sociale cãrora ele au menirea sã rãspundã, structurase şi cursul de istoria sociologiei pe care l-a ţinut la universitate timp de doi ani, între 1946-1948, curs care se opreşte prudent la Marx şi la Engels, asupra cãrora erau fixate teze oficiale, copiate dupã cele aduse de armata de ocupaţie. Principiul încadrãrii teoriilor în realitãţile sociale ale timpului era de pe atunci clar în mintea autorului.

A începe cu gânditorii trecutului istoric, a continua cu cei care reflectã luptele sociale aprinse ale secolelor 19 şi 20, este o încercare pe cât de importantã pe atât de dificilã. Care este „adevãrata" lor prezentare, aceea fãrã greş şi care întruneşte acordul tuturora? Desigur niciuna, şi nici nu va fi cândva vreuna. Nu este de mirare cã textul lui Stahl s-a plimbat dintr-o editurã într-alta, dintr-un referat într-altul, cã a zãcut ani de zile pe birourile redacţiilor, cã unii şi alţii (nomina odiosa) au putut profita luând ici-colo câte o idee, câte un capitol, şi cã pânã azi cartea n-a vãzut lumina zilei. „Partidul" avea o pãrere, totdeauna oficialã, totdeauna deformantã a realitãţilor sociale şi mai ales a dezvoltãrii ideilor şi mişcãrilor sociale din ţara noastrã. Istoria, şi încã mai mult sociologia, trebuiau sã arate cã „Partidul" determinase esenţial mersul istoriei sociale a ţãrii şi nu sã prezinte realitãţi dorite obiective.

În speranţa sã aparã cartea, Stahl schimbã ba un capitol, ba altul, când adaugã, când scoate câte ceva; în fapt, nimeni nu putea spune la o astfel de temã ce anume ar fi trebuit scris ca sã nu deranjeze gândirea oficialã. Situaţiile în care manuscrise de valoare au aşteptat ani de zile publicarea fãrã sã aparã totuşi niciodatã, din cauza cã de teamã nimeni nu-şi lua rãspunderea sã le aprobe, erau obişnuite în anii dictaturii.

Trecut ca şi Herseni într-o lume poate mai bunã, au rãmas o serie de manuscrise ale profesorului Stahl prin sertarele odãii unde lucra. Este greu, chiar având aceeaşi profesie cu autorul, ca dintre multiplele versiuni şi din bogãţia de versiuni de care dispui, sã alegi versiunea care trebuie publicatã şi sã-i dai forma cea mai bunã. Aceasta, mai ales atunci când ici-colo intervine contribuţia involuntarã a dactilografei care a scris cu bunã credinţã ce a înţeles; apoi, tot aşa, la introducerea în memoria calculatorului, când s-a reţinut ce s-a înţeles din scrisele dactilografei.

Unul dintre textele rãmase inedite este şi studiul de faţã; nu sunt sigur cã am gãsit toate capitolele cãrţii şi nu ştiu cum le aranjase în forma finalã autorul lor. Astfel, am grupat gânditorii prezentaţi în cel de al zecelea capitol sub un singur titlu, „autori dintre cele douã rãzboaie"; mi s-a pãrut a fi cel mai neutru, care permite sã nu intervii în nici un fel în gândirea autorului. Am adãugat câteva pagini, completare a introducerii lui H. H. Stahl, pagini care vor fi fost poate incluse într-una din diversele versiuni ale cãrţii; ele trateazã problema principalã a lucrãrii, legãtura dintre teoria socialã şi politicã cu realitãţile istorice ale ţãrii.

Trimit deci manuscrisul spre publicare în aceastã alcãtuire, cu convingerea cã poate folosi sociologilor şi istoricilor în primul rând, altora de asemenea; desigur, dacã vor gãsi rãgazul sã-l citeascã uitându-şi propriile opinii care poate cã ici şi colo se opun celor ale lui Stahl.

Paul H. Stahl

1.12.1998

<< Pagina anteriora | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Henri H. STALH
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU