Introducere

Problematica drepturilor omului este privită la noi cu un fel de curiozitate distantă, ca orice element de noutate venit dinafară într-un câmp cultural în care mentalităţile tind să conserve ceea ce există şi să respingă tot ceea ce nu este..."specific naţional".

Paradoxal, dar românul anilor post-decembrişti ar vrea să schimbe, dar să nu modifice nimic! Cum e oare posibil să construieşti economie de piaţă cu nostalgia după un loc de muncă sigur, a unui preţ unic şi fix pentru acelaşi bun economic, oriunde s-ar produce şi vinde în ţară? Dar să accepţi pluralismul politic având totuşi nostalgia după partidul unic?

Ne place să ne plângem adesea şi să protestăm că ne sunt încălcate drepturile, dar câţi transformă această revoltă neputincioasă în acţiune spre binele comunităţii? A intrat în obişnuinţă să acuzăm instituţii publice (preşedinţie, primărie, şcoală, poliţie, ş.a.) fără a şti măcar ce atribuţii au fiecare!

Respectarea sau încălcarea drepturilor omului are poate în primul rând un caracter legislativ căci drepturile omului sunt obiect al actelor cu caracter juridic şi politic. Legitimitatea instituţiilor puterii şi încrederea în acestea sunt domenii de studiu ale sociologiei ca de altfel şi problemele culturale ce ţin de mentalităţi, prejudecăţi, stereotipii ce vizează psihologia socială a colectivităţilor. Toate acestea ne conduc la concluzia că înţelegerea manifestării atitudinilor, transformate în comportamente PRO sociale, nu este posibilă fără o abordare interdisciplinară a drepturilor omului ca obiect de studiu şi câmp de acţiune socială.

Din dorinţa de a promova gândirea pozitivă şi acţiunea constructivă şi cu speranţa că încă nu e totul pierdut, am scris această carte. Am pornit de la banalul cotidian, evidentul de zi cu zi, din păcate neefemerul, pentru a descoperi cauzele unor "cazuri" ce tind să devină fenomene de masă. Am fost încurajată în demersul meu de doamna Maria Voinea, un om de excepţie, profesorul meu din anii studenţiei care a rămas şi un mentor spiritual, pentru care orice cuvinte de recunoştinţă ar fi sărace în a exprima ceea ce a însemnat Domnia sa pentru mine în cariera didactică şi evoluţia mea profesională.

Această lucrare, rod al unor îndelungate discuţii şi observaţii împărtăşite invită la reflecţie şi acţiune. Ea este o carte explicativă pentru cei care au trăit şi în regimul trecut şi pot face comparaţii cu ceea ce am avut, dar şi preventivă pentru tinerii care au alte repere de comparaţie şi care vor construi viitorul acestei ţări. Prin această carte am încercat să valorific o experienţă dobândită în cinci seminarii internaţionale, organizate de Consiliul Europei având ca problematică drepturile omului (Elveţia - Geneva,1999, România - Drobeta-Turnu-Severin, 2000 şi 2001, în Ungaria - Budapesta, 2000 şi Germania - Donaueschingen în 2001) şi să ofer studenţilor mei, cărora le este dedicată această carte, repere pentru o democratizare a vieţii studenţeşti, încă tributară unor mentalităţi şi practici învechite ce se cer grabnic schimbate. Ea sper să fie utilă şi profesorilor din învăţământul preuniversitar şi universitar care vor dori să dezvolte curriculum-ul naţional cu discipline opţionale şi alte ramuri ale sociologiei decât cele cunoscute până în prezent.

Prin conţinut, lucrarea vizează drepturile omului ca obiect de studiu într-o sociologie a drepturilor omului, dar şi ca finalitate într-o posibilă ramură a sociologiei - sociologia educaţiei pentru drepturile omului.

Deşi tentaţia utilizării unor metode şi tehnici sociologice a fost mare, ne-am oprit doar la trei: observaţia, analiza de conţinut şi studiul de caz pentru că sunt poate cele care dau posibilitatea accesibilizării informaţiei transmise unui public mai larg decât cel căruia i-a fost dedicată cartea. Dacă termenii de sociologie şi drepturile omului vor deveni la fel de familiari ca cei de economie şi partide politice, atunci vor fi fost făcute progrese în manifestarea indivizilor ca fiinţe umane ce îşi asumă propriul destin ca cetăţeni responsabili, conştienţi de rolul lor în viaţa socială a ţării şi a lumii contemporane.

Lector univ. dr. Carmen Bulzan

 

pagina anterioară - eBooks - cuprins - pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti, 2004. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper by the
Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN-973-575-805-9.
Comments to: Maria VOINEA - Last update: January, 2004 - Web design&Text editor:
Monica CIUCIU