Cuvânt înainte

Deşi preocupările pentru abordarea unor fenomene, procese sau relaţii sociale din diversitatea realităţii sociale s-au înmulţit, generând noi ramuri ale sociologiei, lucrarea Sociologia drepturilor omului nu este numai o introducere la o nouă ramură, ci şi o lucrare de graniţă între sociologia juridică şi sociologia educaţiei, care prin problematică ea tinde să devină un domeniu interdisciplinar ce antrenează deopotrivă sociologia, dreptul, psihologia, istoria, în general ştiinţele socio-umaniste.

Abordarea problematicii drepturilor omului în lucrarea de faţă este făcută din perspectivă sociologică, aspectele juridico-legislative din legislaţia românească şi internaţională fiind prezentate, în prima parte a lucrării, prin analize semnificative de conţinut. Studiile de caz - eseuri sociologice - prezentate în partea a II-a, cu privire la încălcări ale drepturilor omului, exemplifică fragmente de realitate românească marcată adesea de încălcări ale drepturilor omului. Partea a III-a a lucrării prezintă elemente de sociologie a educaţiei pentru drepturile omului, fiind prezente elemente de didactică a formării tinerilor în domeniul cunoaşterii şi apărării drepturilor şi a exercitării obligaţiilor. Din această perspectivă lucrarea prezintă atât o valoare teoretico-metodologică incontestabilă cât şi practic-aplicativă pentru cei ce sunt interesaţi de formarea unei culturi civice solide, din care nu au cum să lipsească problemele drepturilor şi obligaţiilor.

Viziunea de ansamblu asupra problematicii analizate în lucrare, fineţea analizei, stăpânirea unor metode şi tehnici ştiinţifice, aspectele metodice şi de didactica formării sunt câteva dintre punctele forte ale lucrării datorate profesoarei Carmen Bulzan, sociolog de vocaţie în domeniul învăţământului. Autoare a mai multor lucrări de sociologie, a educaţiei, şcolii, monografii etc., Carmen Bulzan a avut şansa de a participa la mai multe simpozioane de formare pe problema drepturilor omului, organizate de Consiliul Europei.

Una dintre lucrări, Educaţia pentru drepturile omului, la care Carmen Bulzan este coautor, a fost premiată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în 2001 în urma participării la ediţia a II-a a Concursului Naţional de Creativitate Didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Casa Corpului Didactic Galaţi. În 2002, IRDO i-a acordat autoarei Diploma pentru contribuţia la promovarea educaţiei pentru drepturilor omului în învăţământul preuniversitar, decernată la Iaşi, cu ocazia centenarului Caselor Corpului Didactic.

Punând în valoarea o experienţă bogată dobândită în ţară şi străinătate, lucrarea se recomandă atât oamenilor de ştiinţă, interesaţi de această problematică, cât şi profesorilor, elevilor şi studenţilor care vor vedea în acest domeniu şi o posibilă disciplină academică, în prezent doar în curriculum-ul la decizia şcolii din învăţământul preuniversitar. Educaţia în domeniul drepturilor omului devine o necesitate a educaţiei mileniului III în care formarea cetăţeniei democratice are ca dimensiune fundamentală drepturile şi obligaţiile omului în societatea modernă.

Prof. univ. dr. Maria Voinea
Universitatea Bucureşti

 

pagina anterioară - eBooks - cuprins - pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti, 2004. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper by the
Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN-973-575-805-9.
Comments to: Maria VOINEA - Last update: January, 2004 - Web design&Text editor:
Monica CIUCIU