CUPRINS

Cuvânt înainte

Introducere

PARTEA I
PENTRU O SOCIOLOGIE A DREPTURILOR OMULUI

1. Repere pentru o sociologie a drepturilor omului

2. Drepturile omului - expresie a nevoilor individuale şi sociale

3. Condiţionarea socială a drepturilor omului

4. Sistematica drepturilor omului

5. Raporturile individ - societate (instituţii publice)

5.1. Raporturile dintre viaţa privată şi viaţa publică.

5.2. Raporturile drept - obligaţie - o abordare semiotică

6. Structura socială şi drepturile omului

6.1. Drepturi discriminatorii - femeia şi bărbatul

6.2. Popoare şi culturi. Minorităţi, populaţii autohtone

6.3. Multiculturalism şi interculturalitate

PARTEA A II-A
STUDII DE CAZ

7. Acţiunea socială- cadru de manifestare a drepturilor omului

7.1. Absenţa raţionalităţii din acţiunea socială

7.2. Forme perverse de luptă pentru câştigarea unui drept

7.3. Opţiune şi responsabilitate

8. Instituţiile sociale

8.1. Credibilitatea/lipsa de încredere în instituţiile publice

8.2. Familia - dreptul la viaţă şi dreptul de a nu fi singur

8.3. Biserica - libertatea de conştiinţă

8.4. Şcoala - dreptul la educaţie.

8.5. Instituţiile publice şi private - dreptul la muncă

8.6. Instituţiile puterii - dreptul de a alege şi de a fi ales

9. Instituţii şi organizaţii internaţionale

PARTEA A III-A

EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CETĂŢENIE ŞI PACE

10. Educaţie pentru drepturile omului

10.1. Importanţa educaţiei pentru drepturile omului

10.2. Formarea educatorilor în domeniul educaţiei pentru drepturile omului

10.3. Educaţia pentru cetăţenie democratică

10.4. Educaţia pentru pace

11. FENOMENE SOCIALE ANOMICE

11.1. Conflictul şi violenţa

11.2. Intoleranţa şi rasismul

12. Activităţi practice cu elevii în educaţia pentru drepturile omului

13. O cronologie a drepturilor omului

14. Lexic sumar de termeni folosiţi în domeniul drepturilor omului

Bibliografie

Anexe

 

pagina anterioară - eBooks - cuprins - pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti, 2004. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This books was first published on paper by the
Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN-973-575-805-9.
Comments to: Maria VOINEA - Last update: January, 2004 - Web design&Text editor:
Monica CIUCIU