Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

CUPRINS

Introducere

Capitolul 1. Dezvoltarea managementului modern

Şcoli de gândire managerială

Şcoala clasică sau raţională

Şcoala ştiinţifică

Şcoala relaţiilor umane

Şcoli contemporane de gândire managerială

Discuţie privind şcolile de management

Acţiuni manageriale

Funcţiile managementului

Roluri manageriale

Roluri informaţionale

Mixul abilităţilor manageriale

Întrebări recapitulative


Capitolul 2. Planificarea

Importanţa unei planificări eficace

Dezvoltarea managerilor

Îmbunătăţirea şanselor de a avea succes

Coordonarea eforturilor

Pregătirea pentru schimbare

Dimensiunile planificării în organizaţie

Timpul

Domeniul

Frecvenţa

Nivelul managerial

Obstacole în faţa planificării eficiente

De ce eşuează planurile?

Depăşirea obstacolelor

Managementul prin obiective

Planificarea acţiunii

Revizuiri periodice

Evaluarea performanţelor

Cercetări asupra eficienţei MPO

Limitele MPO

Punctele forte ale MPO

Implementarea – o provocare

Întrebări recapitulative

Capitolul 3. Planificarea strategică

Rolul şi definiţia planificării strategice

Dezvoltarea planificării strategice

Factori care au condus la dezvoltarea planificării strategice

Procesul de planificare strategică

Prima etapă: fundamentarea

Pasul întâi: declararea misiunii

Etapa a doua: analiza

Pasul al 2-lea: formularea obiectivelor

Pasul al 3-lea: analizarea industriei

Pasul al 4-lea: analiza resurselor interne

Pasul al 5-lea: compararea analizelor

Etapa a treia: decizia

Pasul al 6-lea: opţiuni şi instrumente strategice

Pasul al 7-lea: implementarea strategiei

Pasul al 8-lea: controlul şi evaluarea strategică

Întrebări recapitulative

Capitolul 4. Decizii manageriale

Luarea deciziilor

Tipuri de decizii

Condiţii de mediu în care se iau deciziile

Luarea deciziilor în organizaţii

Limite organizaţionale

Mediul intern şi extern

Procesul raţional de luare a deciziilor

Îmbunătăţirea eficacităţii deciziilor manageriale

Obstacole în calea luării deciziilor

Depăşirea obstacolelor în rezolvarea problemelor

Obţinerea implicării: luarea de decizii de grup

Întrebări recapitulative

Capitolul 5. Managementul riscului

Procesul de management al riscului

      Element de risc

      Identificarea riscului

      Analiza riscului

      Reacţia la risc

Întrebări recapitulative

Capitolul 6. Natura organizaţiei

Teoria sistemelor deschise

Sistemele interne

Organizaţia – o cultură

Menţinerea unei culturi a performanţelor ridicate

Eficacitatea organizaţională

Alte măsuri ale eficacităţii

Preocupări asupra organizaţiilor

Temeri cu privire la organizaţii

Valori organizaţionale dorite

Întrebări recapitulative

Capitolul 7. Structura organizatorică

Structura organizatorică

Aspecte ale planificării organizaţionale

Aria de control

Ierarhia şi aria de control

Proiectarea organizaţională

Modelul diferenţiere-integrare

Structuri temporare

Reproiectarea posturilor

Descentralizarea

Întrebări recapitulative

Capitolul 8. Dezvoltarea şi schimbarea organizaţională

Schimbarea planificată

Paşii procesului de schimbare planificată

Acţiuni de schimbare

Strategii de acţiune

Analiza câmpului de foţe

Modele de disparitate

Modelul lui Dalton

Schimbare şi anxietate

Selectarea unui plan de acţiune sau a unei intervenţii de schimbare

Intervenţia la nivel individual sau la nivelul sistemului

Efectul de răspândire

Întărirea intervenţiei

Schimbarea culturii versus schimbarea sistemului

Întrepătrunderea cultură-sistem

Cum sunt schimbate culturile şi sistemele

Schimbare culturală versus schimbarea sistemului

Etica schimbării

Cerinţe pentru schimbarea etică

Etica şi manipularea

Întrebări recapitulative

Capitolul 9. Leadership

Caracteristicile unui lider

Patru caracteristici ale liderilor puternici

Abordări ale leadership-ului

Cercetarea comportamentului liderilor/managerilor

Teoria X şi Teoria Y

Grila managerială

Sistemele I-IV

Teoria situaţională a leadership-ului

Modelul cale-obiectiv

Eşecul liderilor

Dezvoltarea liderilor

Valorile şi liderul

Întrebări recapitulative

Capitolul 10. Motivarea

Strategii manageriale de motivare

Teorii motivaţionale

Teoria nevoilor a lui Maslow

Teoria ERG a lui Alderfer

Teoria aşteptărilor

Teoria consolidării

Strategii de motivare/influenţare

Strategii directe

Valorile şi strategia de influenţare

Strategii de ajustare situaţională

Întrebări recapitulative

Capitolul 11. Comunicarea

Obiectivul comunicării

Direcţiile comunicării

Comunicarea organizaţională

Comunicarea strategică şi organizaţională

Utilizarea abilităţilor de ascultare

Feedback-ul: metodă de îmbunătăţire a comunicării

Tehnici de alegere a feed-back-ului

După feed-back

Acordarea de feed-back

Întrebări recapitulative

Capitolul 12. Managementul resurselor umane

Definire, importanţa, principii şi obiective

Funcţiile managementului resurselor umane

Asigurarea resurselor umane

Planificarea resurselor umane

Recrutarea şi selecţia

Integrarea noilor angajaţi

Dezvoltarea resurselor umane

Formarea şi perfecţionarea

Administrarea carierelor

Dezvoltarea organizaţională

Motivarea resurselor umane

Evaluarea performanţelor

Recompensarea angajaţilor

Analiza, proiectarea şi reproiectarea posturilor

Menţinerea resurselor umane

Disciplină, securitate, sănătate

Consilierea angajaţilor şi managementul stresului

Întrebări recapitulative

Capitolul 13. Management şi marketing

Ce este marketingul ?

Etapele evolutive ale marketingului

Funcţiile marketingului

Funcţiunea de marketing a firmei

Mediul de marketing

Segmentare şi poziţionare

Comportamentul consumatorului

Managementul marketingului

Întrebări recapitulative

Capitolul 14. Management şi globalizare

Trăsături ale economiei mondiale actuale

Globalizarea, etapă actuală a mondializării

Managementul întreprinderii globale

Întrebări recapitulative

Bibliografie selectivă

 

Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-831-8
Comments to: Viorel CORNESCU; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004