BIBLIOGRAFIE

 

BURLOIU, Petre. Managementul resurselor umane. Bucureşti: Lumina Lex, 1997.

GODNIG, Edward; HACUNDA, John. Computerul şi stresul. Bucureşti: Editura Antet, 1995.

GRANDJEAN, E. Principiile ergonomiei. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1972.

HARRISON, John. Curs de secretariat. Bucureşti: Editura All, 1996.

HOLDEVICI, Irina. Autosugestie şi relaxare. Bucureşti: Ceres, 1995.

LAZARUS, R. Patterns of Adjustment. New York: McGraw Hill Book, 1976.

LEFTER, V.; MANOLESCU, A. Managementul resurselor umane. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

MATHIS, R.; NICA, P.; RUSU, C. Managementul resurselor umane. Bucureşti: Editura Economică, 1997.

MOLDOVAN, Maria. Ergonomie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1993.

NICOLESCU, O.; VERBONCU, I. Management. Bucureşti: Editura Economică, 1997.

PANĂ, A.; IONESCU, B.; MAREŞ, V. Birotică. Bucureşti: Editura All, 1996.

PURCĂREA, A.; NICULESCU, C.; CONSTANTINESCU, D. Management: elemente fundamentale. Bucureşti: Editura Niculescu, 1998.

SOCOBEANU, Ionel; SOCOBEANU, Iordana. Secretele secretariatelor. Bucureşti: Editura Eficient, 1998.

SOMNEA, D.; CALCIU, M.; DUMITRESCU, E. Birotică. Bucureşti: Editura Tehnică, 1998.

STEUEART, R.; MORAN, B. Management pentru biblioteci şi centre de informare. Bucureşti: ABBPR, 1998.

STOICA, Ion. Informaţie şi cultură. Bucureşti: Editura Tehnică, 1997.

TOMESCU, Florin. Ergonomia Ón comerţ. Bucureşti: ASE, 1998.

VIVIEN, G.; ARNE, V. Secretara perfectă. Bucureşti: Editura Sigma, 1995.

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ionel ENACHE; Web design & text editor: Laura POPESCU; Last update:Novemberr, 2002