CUPRINS

 

Cuvânt înainte

                 

Introducere

                    

1. Ergonomia – componentă a managementului resurselor umane                  

   1.1. Ergonomia – ştiinţă interdisciplinară             

   1.2. Obiectul de studiu al ergonomiei                  

   1.3. Principii de organizare ergonomică a muncii                       

 

2. Ergonomia locului de muncă în birou                   

   2.1. Necesitatea organizării ergonomice a muncii în birou                    

   2.2. Stresul şi oboseala profesională                    

   2.3. Analiza ergonomică a locului de muncă                    

   2.4. Proiectarea ergonomică a locurilor de muncă                     

  

3. Ergonomia în relaţie cu noile tehnologii informaţionale             

   3.1. Stresul vizual indus de utilizarea calculatoarelor                  

   3.2. Probleme generate de folosirea Internet-ului            

 

4. Protecţia muncii în birou                

   4.1. Conţinutul protecţiei muncii                 

   4.2. Accidentele de muncă             

   4.3. Măsuri de protecţia muncii în birou                

 

5. Metode de apreciere a muncii în birou                

 

Concluzii    

             

Bibliografie

                   

Anexe                     

 

 

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ionel ENACHE; Web design & text editor: Laura POPESCU; Last update:Novemberr, 2002