<< Pagina precedenta | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
Introducere

Viaţa economicã se aflã într-o continuã schimbare. Ea este marcatã de evenimente corelate sau independente şi influenţatã de factori permanenţi sau ocazionali, întâmplãtori, ciclici sau sezonieri. Toate acestea permit caracterizarea ei prin multiple stãri de dezechilibru şi uneori prin echilibru economic parţial sau general.
Frecvenţa stãrilor de presiune sau absorbţie pe piaţã, adicã existenţa dezechilibrelor necesitã intervenţii guvernamentale de diverse forme şi intensitãţi. Implicarea statului în economie nu este o problemã nouã în literatura de specialitate, dar marja intervenţiei publice, oportunitatea acesteia, domeniile de implicare, efectele sale fac obiectul multor analize economice.
Lucrarea de faţã reprezintã o abordare a sectorului public prin prisma importanţei şi funcţiilor sale fãrã a fi ignorate mecanismele obiective de funcţionare a pieţei. În acest sens, piaţa şi politica publicã sunt tratate în contextul aspectelor de eficienţã economicã şi echitate socialã. Astfel, apare utilã teoria bunurilor publice şi a externalitãţilor pozitive şi negative, ca de altfel şi abordarea alegerii publice din punctul de vedere al analizei cost-beneficiu.
Fãrã a reprezenta o tratare perfectã a economiei sectorului public, lucrarea se prezintã ca o încercare de aprofundare a unor aspecte ale vieţii noastre care ne afecteazã existenţa şi care conştientizate ne permit sã îmbunãtãţim performanţele activitãţii individuale şi sociale. În plus, întrebãrile, textele şi grilele de la sfârşitul fiecãrui capitol permit utilizarea informaţiilor şi verificarea cunoştinţelor, ceea ce conferã lucrãrii o utilitate didacticã.

<< Pagina precedenta | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Magdalena PLATIS      Last update: January, 2003     Web design§Text editor: Monica CIUCIU