<< Pagina precedenta | Despre autor | Cuprins | Home

Bibliografie

· Apgar, W., Brown, James, Microeconomics and Public Policy, Scott, Foreman and Company, 1987

· Wand, Roger, Microeconomics, Fifth Edition, Harper Collins, Publishers, 1992

· McConnell, Campbell, Brue, Stanley, Microeconomics, Ediţia 13, McGraw-Hill, Inc., 1996

· *** The Dictionary of Modern Economics, General Edition, David W. Pearce, Macmillan Reference Books, 1981

· Michel Albert, Capitalism contra capitalism, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994

· Loyd Atkinson, Economics, Richard D. Irving Inc., Homeweood, Illinois, 1982

· ***Dicţionar de economie, Ediţia a II-a, Editura Economica, 2001

· D. Ciucur, Ilie Gãrilã, C-tin Popescu, Economie _ Manual Universitar, Editura Economica, 1999

· Coralia Angelescu, Ileana Stãnescu, Economie politicã _ elemente fundamentale, Editura Oscar Print, 1999

· Raymond Barre, Économie politique, P.U.F., Paris, 1970

· Cesar Basno, Nicolae Dardac, Constantin Floricel, Monedã, Credit, Bãnci, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1995

· Ilie Babãiţã, Alexandra Duţu, Pieţe şi preţuri, Editura de Vest, Timişoara, 1995

· Gary S. Becker, Comportamentul uman, O abordare economicã, Editura ALL, Bucureşti, 1994

· David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Economics, McGraw-Hill Book Company, London, 1994

· Mark Blaug, Teoria economicã în retrospectivã, Editura didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1992

· Paul Bran, Economia valorii, Editura Economicã, Bucureşti, 1995

· Fernand Braudel, Jocurile schimbului, Vol I şi II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995

· Fernand Braudel, Timpul Lumii, vol. I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1989

· N. N. Constantinescu, Reforma economicã. În folosul cui?, Editura Economicã, Bucureşti, 1996

· John Craven, Introduction to economics, Basil Blackwell, 1984

· Michel Didier, Economia: regulile locului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994

· Niţã Dobrotã (coord.), ABC-ul economiei de piaţã modernã, Casa de Editurã şi Presã „Viaţa Româneascã", Bucureşti, 1991

· Niţã Dodrotã (coord.), Economia politicã, Editura Economicã, Bucureşti, 1997

· Denise Flauzat, Economie contemporaine, P:U:F:, Paris, 1992

· Abraham G. Frois, Economie politicã, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994

· John Galbraith, Stiinţa economicã şi interesul public, Editura politicã, Bucureşti, 1982

· N. Georgescu Roegen, Legea entropiei şi procesul economic, Editura politicã, Bucureşti, 1979

· Paul Hayne, Modelul economic de gândire _ Mersul economiei de piaţã libere - , Editura Didacticã şi pedagogicã, Bucureşti, 1991

· Aurel Iancu, Tratat de economie, vol. 1 şi vol. 3, Editura Economicã, Bucureşti, 1992, 1993

· Richard G. Lipsey, Alec Christal, Economie pozitivã, Editura Economicã, Bucureşti, 1999

· Mihail Manoilescu, Încercãri în filosofia ştiinţelor economice, Imprimeria Naţionalã, Bucureşti, 1938

· Alfred Marshall, Principles of Economics, McMillan Press, London, 1920

· Dogan Mattei, Dominique Pelasay, Economia mixtã, jumãtate capitalistã, jumãtate socialistã, Editura Alternative, Bucureşti, 1992

· John Naisbit, Megatendinţe, Editura politicã , Bucureşti, 1983

· Michel E. Porter, The competitive advantage of nations, The Free Press Macmillan, 1990

· Ioan Popa, Bursa, vol. I şi vol. II, Editura Adevãrul S.A., Bucureşti, 1993

· Eugen Prahoveanu, Economie politicã, Editura Eficient, Bucureşti, 1996

· Joan Robinson, Jon Eatwell, An introduction to modern economics, McGraw-Hill Book Company, 1985

· W. W. Rostow, The word Economy, History and Prospect, Mc- Millan, 1987

· Anghel Ruginã, Principia economica, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993

· J.J. Servan Schreiber, Sfidarea mondialã, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990

· Jan Tinbergen (coord.), Restructurarea ordinii internaţionale, Editura politicã, Bucureşti, 1978

· Alvin Tofler, Al treilea val, Editura politicã, Bucureşti, 1983

· Roger N. Waund, Microeconomics, Haper CollinsPublishers, 1992

· Paul Woannacott, Ronald Wonnacott, Economics, McGraw-Hill Book Company, New _ Zork, 1986

· Em. Dobrescu, Dihotomia real-nominal în economia româneascã în tranziţie, 1997

<< Pagina precedenta | Despre autor | Cuprins | Home |
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Magdalena PLATIS      Last update: January, 2003     Web design§Text editor: Monica CIUCIU