<< Pagina precedenta | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>

 

CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Introducere în economia sectorului public

1. Sectorul public şi necesitatea studierii lui

2. Manifestarea sectorului public

3. Preocupãri actuale în domeniul sectorului public

Capitolul II. Rolul sectorului public şi funcţiile sale

1. Importanţa sectorului public

2. Funcţiile sectorului public

3. Conducerea sectorului public

Capitolul III. Piaţa şi politica publicã

1. Eficienţa şi echitatea sistemelor economice

2. Piaţa şi eşecul pieţei

3. Formele intervenţiei publice pe piaţã

4. Contradicţii între eficienţã şi echitate

Capitolul IV. Bunurile publice şi producţia în sectorul public

1. Caracteristicile bunurilor publice

2. Optimizarea producţiei de bunuri publice

3. Producţia de bunuri în domeniul sectorului public

Capitolul V. Preţurile în sectorul public

1. Coordonatele preţului în economia de piaţã contemporanã

2. Reglementãri în domeniul formãrii preţurilor

3. Preţurile administrate prin intervenţie publicã

4. Preţurile bunurilor publice

 Capitolul VI. Externalitãţile

1. Conceptul de externalitate; formele sale

2. Analiza externalitãţilor

3. Echilibrul în condiţii de externalitate

4. Nivelul opim de externalitate

5. Controlul externalitãţilor

Capitolul VII. Alegerea publicã

1. Opţiunea publicã şi elementele sale

2. Analiza cost-beneficiu şi alegerea publicã

3. Alegerea colectivã prin votul majoritãţii

4. Analiza comparativã între alegerea privatã şi alegerea publicã

5. Factori de influenţã asupra alegerii publice

Capitolul VIII. Economia problemelor sociale

1. Aspecte ale securitãţii şi insecuritãţii sociale

2. Inegalitatea veniturilor în societate

3. Societatea şi problema sãrãciei

Capitolul IX. Alte aspecte ale economiei sectorului public

1. Politicile macroeconomice

2. Alte politici economice

3. Economia asistenţei medicale

4. Integrarea economicã şi copiii instituţionalizaţi

Capitolul X. Concluzii privind funcţionarea sectorului public

1. Comentarii generale privind funcţionarea sectorului public

2. Sectorul public în România

Bibliografie

 

<< Pagina precedenta | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Magdalena PLATIS      Last update: January, 2003     Web design§Text editor: Monica CIUCIU