Pagina anterioara l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

Cuprins

Prefaţă 

1. Marketingul –teorie şi practică

 

2. Marketingul în activitatea economico-socială

 

3. Mediul de funcţionare a întreprinderii şi rolul lui în activitatea de marketing 

 

4. Piaţa .- componentă principală a mediului de afaceri

 

5. Comportamentul consumatorului

 

6. Strategia şi tactica de marketing

 

7. Mixul de marketing – principal instrument al tacticii de marketing 

 

8. Produsul şi rolul său în strategia complexă a întreprinderii 

 

 

9. Preţul – instrument de marketing

 

10. Distribuţia produselor

 

11. Promovarea bunurilor şi serviciilor

 

12. Organizarea activităţii de marketing

 

Pagina anterioara l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Sica STANCIU      Last update: November, 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU