Ionel ENACHE
Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă
 
<<Înapoi              Home             Cuprins         E-books            Înainte>>       4. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Institutiile educationale au un important impact asupra valorilor si normelor umane. Şcolile de toate nivelurile, bibliotecile si biserica reprezintă principalele instrumente institutionale într-o societate pentru crearea si pentru transmiterea ideologiilor si valorilor. Ele reprezintă cele mai importante organizatii culturale. La rândul lor, toate aceste structuri operează, actionează sub impactul anumitor valori, altfel spus fiecare dintre ele posedă o anumită cultură organizatională.

Bibliotecile se găsesc într-o astfel de situatie, ele sunt organizatii specializate în păstrarea si comunicarea unor valori, dar în acelasi timp sunt caracterizate de o cultură specifică.

Cunoasterea culturii unei organizatii este determinantă pentru functionarea acesteia, factorul cultural are un impact puternic asupra functiilor managementului si asupra actiunilor managerului. Cu cât o cultură este mai puternică, cu atât angajatii acceptă mai usor valorile organizatiei si au încredere în aceste valori.

Identificarea si evaluarea culturii organizationale a unei biblioteci este esentială pentru ridicarea calitătii serviciilor oferite, mai ales în prezent, când aceste structuri traversează o profundă criză, datorată în special lipsei resurselor financiare si a managerilor de profesie.

Desi majoritatea cercetărilor s-au concentrat asupra organizatiilor de business, aspectele si concluziile referitoare la cultura organizatională pe care le vom prezenta în continuare sunt valabile pentru toate structurile culturale si, deci, si pentru biblioteci, mai ales că tendinta actuală este de a organiza si activitatea acestora pe principii de rentabilitate si de profit[1] .

Astăzi, când informatia a devenit marfă, si încă una destul de scumpă, când cititorii au devenit clienti, deosebirile dintre structurile de documentare si de informare si cele economice încep să dispară. De altfel, si acestea din urmă trec printr-o profundă schimbare, mai ales în ceea ce priveste sistemul de valori.

În prezent există tendinta de transformare a organizatiilor economice caracterizate prin eficacitate, prin eficientă, prin performantă si prin profit în structuri socio-economice în care prioritară devine satisfactia angajatilor si calitatea vietii. De asemenea, se poate observa trecerea de la organizatia de tip sistem închis la cea de tip sistem deschis ce interactionează cu mediul, tendintă vizibilă si în bibliotecă.

Problema influentei culturii asupra organizării si conducerii, asupra managementului în general trebuie analizată din două puncte de vedere: cel al culturii nationale si cel al culturii organizationale.

Desi între cele două tipuri de culturi există o relatie directă, desi ele se influentează reciproc, nu sunt fenomene identice, ele sunt de natură diferită.

Din studiile realizate de Geert Hofstede prin intermediul angajatilor de la IBM s-au observat diferente în practici si în valori[2] . Astfel, la nivel national, diferentele culturale constau mai mult în valori si mai putin în practici. La nivel de organizatie, diferentele culturale constau mai mult în practici si mai putin în valori.

S-a observat si un nivel de cultură ocupatională aflată undeva la jumătatea distantei dintre natiune si organizatie. Acelasi specialist a descoperit că o cultură natională determină diferente în valori si în atitudini fată de muncă mai mari decât pozitia din organizatie, profesia, vârsta sau sexul.

Hofstede a găsit că aceste diferente privind atât managerii cât si salariatii pot fi evidentiate cu ajutorul a patru dimensiuni:

1. individualism/colectivism;

2. distanta fată de putere (intensitatea puterii);

3. evitarea incertitudinii (gradul în care oamenii se simt amenintati în situatii noi);

4. masculinitate/feminitate.

Iată pe scurt principalele caracteristici ale acestor tipuri de natiuni însotite de câteva exemple.

În societătile caracterizate prin individualism precum SUA, Australia sau Marea Britanie, oamenii se definesc ca indivizi, aici libertatea se împleteste cu dimensiunile mediului social; managementul este autocrat. Cele colectiviste precum Panama, Ecuador sau Guatemala reprezintă sisteme sociale fixe, rigide, în care oamenii apartin unor grupuri sau clanuri care le oferă grijă si protectie, iar managementul este participativ.

În tările caracterizate prin distantă mare fată de putere (Filipine, Venezuela, India) ocolirea nivelurilor superioare reprezintă un act de insubordonare, seful este un autocrat, iar subordonatii asteaptă ordine. În cealaltă categorie, distanta mică fată de putere (Israel, Danemarca), subordonatii ocolesc seful pentru a-si putea îndeplini munca, seful este un democrat iar subordonatii asteaptă să fie consultati.

Pentru oamenii din tările cu un grad înalt de evitare a incertitudinii "ce este diferit este periculos", aici angajarea se face pe viată (Japonia, Portugalia, Grecia). Pentru ceilalti "ce este diferit este curios" iar mobilitatea locului de muncă este foarte mare (Singapore, Danemarca, SUA).

Natiunile de tip masculin precum Japonia sau Anglia pun accentul pe dobândirea banilor si bunurilor materiale, managerii iau decizii si sunt autoritari. Cele de tip feminin (Norvegia, Suedia) pun accentul pe relatiile dintre oameni, pe grija pentru acestia si pe calitatea vietii; managerii sunt intuitivi si caută consensul.

Pentru stabilirea acestor caracteristici, în scopul comparării culturilor nationale, specialistii au imaginat diverse instrumente bazate pe principalele variabile culturale: valorile. Astfel, Allport a realizat un sistem de valori ce cuprinde: omul teoretic, omul economic, omul estetic, omul social, omul politic si omul religios.

Moris a încercat măsurarea valorilor prin folosirea unor scări de evaluare pe care le-a numit moduri de viată, Sarnoff a împărtit valorile în valori de realizare si de mărire, iar Rokeach în terminale si în instrumentale.

S-a încercat si o abordare sistemică a culturii. Pentru a analiza diferentele si asemănările culturale, această abordare se concentrează asupra a opt sisteme care alcătuiesc o cultură: înrudirea, educatia, economia, politica, religia, asociatiile, sănătatea si recreerea.

Altii au căutat diverse metode pentru evaluarea culturii, proces deosebit de complex, având în vedere diversitatea culturilor si existenta în cadrul acestora a unor subculturi. Farmer si Richman arată că societătile si organizatiile multiculturale sunt afectate de două tipuri de variabile:

1. Variabile educational-culturale: nivelul de cultură generală, educatia, programele de dezvoltare, atitudinea fată de educatie.

2. Variabile socio-culturale: atitudinea fată de management, cooperarea, atitudinea fată de muncă, atitudinea fată de bogătie si fată de câstigul material, atitudinea fată de risc si fată de schimbare.

Pentru evaluarea culturală, Sitaram si Cogdell au realizat un sistem de clasificare a valorilor, în functie de nivelul de importantă în diferite grupuri culturale, ce cuprinde: valori primare, secundare, tertiare si neglijabile.

Desi cu ajutorul acestor metode si instrumente nu există certitudinea că se pot realiza evaluări culturale perfecte, ele pot fi deosebit de utile în diverse faze ale conducerii, în special pentru fundamentarea unor strategii importante.

Specialisti precum Hofstede sau Laurent au demonstrat influenta culturii nationale si organizationale asupra comportamen-tului managerului, asupra stilului acestuia si asupra comportamentului în muncă. Tot ei au ajuns la concluzia că o cultură organizatională nu sterge si nu diminuează cultura natională, uneori ea chiar mentine si sporeste diferentele nationale.

Cultura organizatională a devenit un termen de actualitate. El a apărut mai întâi în literatura de limbă engleză în anii ´60 si a intrat în limbajul comun prin cartea lui Peters si Waterman În căutarea excelentei.

Desi nu există o definitie standard a conceptului, majoritatea specialistilor arată că o cultură organizatională are următoarele caracteristici:

- holistica - un tot este mai mult decât suma părtilor componente;

- determinată istoric - reflectă evolutia organizatiei;

- fundamentată din punct de vedere social - este creată si păstrată de un grup de oameni;

- greu de modificat.

Acelasi Hofstede defineste cultura organizatională ca "programare mentală colectivă care deosebeste membrii unei organizatii de membrii altei organizatii".

Problema culturii organizationale este abordată si în literatura românească, în special de profesorul Gh. Gh. Ionescu, care o defineste ca pe un "sistem de valori, de prezumtii, de credinte si de norme împărtăsite de membrii unei organizatii"[3] .

Phyllis G. Holland, desi o numeste cultura corporatiilor, arată că o cultură organizatională reprezintă "un set unic de caracteristici care diferentiază o organizatie de alta". Şi în conceptia lui cultura unei corporatii stabileste un sistem de valori ce cuprinde ritualuri, mituri, legende si actiuni[4] .

În opinia noastră, cultura organizatională reprezintă armoni-zarea valorilor individuale în vederea orientării lor convergente spre realizarea obiectivelor fundamentale ale organizatiei.

Organizatiile îsi dezvoltă culturi proprii care se potrivesc cel mai bine mediului lor dar, în acelasi timp, o cultură poate fi responsabilă de schimbările mediului.

La rândul său cultura reflectă atitudinea pe care o are organizatia fată de schimbare. Această atitudine poate fi:

· conservatoare - rezistentă la schimbări, hotărâtă să "facă lucrurile asa cum le-a făcut întotdeauna";

· oportunistă - urmărind fiecare ocazie de schimbare, fără a viza neapărat adecvarea cu obiectivele si activitatea organizatiei;

· întreprinzătoare - dezvoltând fără încetare noi programe si servicii;

· expansionistă - hotărâtă să-si mărească numărul de beneficiari, clienti, membri.

De aceea, este foarte important ca o cultură să fie explicit considerată într-o evaluare internă a organizatiei.

Într-o organizatie, cultura este similară personalitătii unui individ. Ea se transmite pe diverse căi, cum ar fi: reguli nescrise, limbaje speciale care facilitează comunicarea între membrii organizatiei, standarde de etică socială si de comportare.

Cercetările asupra culturii corporatiilor indică faptul că indivizii o percep ca având caracteristici unice, care sunt relativ stabile în timp. Desi perceptiile individuale asupra fenomenelor din lumea obiectivă pot varia foarte mult, perceptiile asupra culturii organizatiei converg. Adică, indivizii cu nivel de cultură diferit sau de pe diferite niveluri ierarhice ale organizatiei tind să fie de acord cu aspectele importante ale culturii.

Cultura unei organizatii reiese din istoria ei, din tipul său de activitate, din prioritătile si tipul de oameni implicati (membri ai comitetului, personal sau clienti) si poate fi axată pe:

· un individ sau un grup restrâns - creată în jurul unei personalităti anume, un fondator carismatic sau dinamic, sau în jurul unei mici grupări; · un grup - accentuând ideea de ajutor mutual, implicând toti membrii în decizii si sarcini;

· servicii sau activităti - cu accent pe furnizarea de servicii sau activităti pentru beneficiari/membri;

· sarcini - cu accent pe îndeplinirea sarcinilor si atingerea obiectivelor.

Pentru descrierea unei culturi organizationale, Holland stabileste sapte caracteristici:

1. Autonomia individuală. Gradul de responsabilitate, de independentă si facilitătile oferite pentru exercitarea initiativelor pe care le au indivizii într-o organizatie.

2. Structura. Numărul de reguli si de norme folosite pentru controlul si pentru evaluarea angajatilor.

3. Suport. Gradul de asistentă si facilitătile oferite de manageri subordonatilor.

4. Identificare. Gradul în care angajatii se identifică cu organizatia sau cu domeniul lor profesional.

5. Recompensarea performantelor. Modul în care se acordă recompensele.

6. Toleranta conflictelor. Gradul în care sunt tolerate conflictele în relatiile dintre persoane si dintre grupuri de lucru precum si capacitatea de a fi onesti si deschisi fată de neîntelegerile apărute.

7. Toleranta riscului. Gradul în care angajatii sunt încurajati să fie agresivi în sensul bun al cuvântului, inventivi si caută riscul.

Toate acestea determină o apreciere globală asupra unei culturi organizationale.

În multe organizatii, culturile se identifică cu cele ale unor persoane care reprezintă adevărate exemple de viată si care influentează valorile majore ale organizatiei. În mari companii precum Procter&Gamble, Walt Disney sau IBM cultura managerilor sau cea a fondatorilor si-a pus amprenta asupra organizatiilor pe care le conduc. Cercetările asupra valorilor noilor companii indică faptul că în aproape jumătate dintre ele valorile companiei reflectă valorile managerului. În celelalte, valorile se dezvoltă în functie de mediul în care operează organizatia si în functie de motivatia angajatilor.

În general pot fi identificate patru elemente care influentează o cultură organizatională: istoria, mediul, personalul si socializarea.

Istoria. Trecutul organizatiei influentează hotărâtor cultura acesteia. Valorile create si transmise în timp de lideri puternici se întăresc prin acumularea de experientă si rezistă la schimbare. Managerii de la Walt Disney acordă si astăzi o atentie deosebită ordinii si curăteniei datorită viziunii lui Disney asupra acestui aspect. La fel, regulile impuse de Thomas Watson asupra tinutei angajatilor sunt încă de actualitate la IBM, după 30 de ani de la moartea fondatorului. Un alt exemplu îl reprezintă Universitatea Virginia unde multe norme au fost impuse de fondatorul acesteia, Thomas Jefferson, cu peste 200 de ani în urmă.

De asemenea, trecutul a influentat semnificativ cultura organizatională a Bibliotecii Centrale Universitare din Bucuresti. Personalităti cunoscute ca Gh. Dem. Teodorescu, C. Rădulescu-Motru, Mircea Florian, Al. Tzigara-Samurcas, Mircea Tomescu au marcat existenta bibliotecii, contribuind la formarea unei culturi organizationale puternice.

Acest lucru a făcut ca Biblioteca Centrală Universitară să devină o institutie de prim rang în cultura românească, o structură care s-a bucurat întotdeauna de încrederea si de aprecierea utilizatorilor săi.

Opiniile lui Nicolae Iorga sau Emil Cioran sunt edificatoare în acest sens: "La Fundatie am petrecut lungi ore de lucru plăcut… se lucrează cu plăcere în aceste săli largi, bine aerisite, în liniste adâncă si solemnă/…/. Este una din putinele institutii în care se vede rezultatul binefăcător al unei supravegheri continue si serioase" arăta marele savant, iar Cioran spune: "sunt creatia Bibliotecii Fundatiei Carol".

Mediul. Deoarece toate organizatiile depind de mediu, acesta are un rol important în formarea culturii. În cazul AT&T, formalizarea ridicată si aversiunea fată de risc a fost în mare parte rezultatul păstrării pentru o lungă perioadă de timp a mediului în care compania si-a desfăsurat activitatea. Astăzi compania nu se mai poate adăposti sub puterea monopolului si cultura ei trebuie schimbată. Problema este dacă această schimbare poate fi făcută destul de repede pentru a asigura supravietuirea companiei.

Personalul. Organizatiile tind să angajeze indivizi care posedă valori asemănătoare culturii lor. Compatibilitatea poate fi un criteriu important în procesul de selectie. De exemplu, un studiu al Comisiei Federale de Comert a US releva faptul că în deciziile de selectie au cântărit mai mult normele si valorile regionale, asociatiile scolare, legăturile politice decât absolvirea unei scoli superioare. În alte organizatii deciziile de angajare sau de promovare depind mai mult de felul în care oamenii se potrivesc normelor organizationale si mai putin de obiectivele acesteia.

Socializarea. Companiile cu o cultură puternică acordă o mare importantă procesului de initiere si de îndoctrinare a noilor angajati. Se poate întâmpla ca noii angajati să nu fie compatibili cu valorile organizatiei, de aceea este important ca acestia să fie ajutati să se adapteze si să adopte cultura organizatională. Acesta este procesul de socializare. Socializarea poate fi realizată într-o abordare informală, individuală sau formală. Probabil că dorinta de învătare este mai mare în abordările de tip formal unde accentul se pune pe creativitatea individuală, dar si grupurile informale pot avea o influentă hotărâtoare asupra noilor angajati.

Culturile organizationale pot fi grupate în functie de anumite caracteristici. Autorii lucrării Corporate Cultures au identificat patru tipuri de culturi rezultate din compararea organizatiilor după următoarele două dimensiuni[5] :

1. Gradul de risc în activitatea companiei.

2. Viteza cu care companiile si angajatii lor primesc feedback-ul deciziilor si strategiilor.

Cele patru culturi si caracteristicile lor sunt:

1. Cultura Macho. În această cultură concurenta este ridicată, feedback-ul este ridicat, lucrul în echipă nu este ridicat, angajatii sunt rivali. Valoarea cooperării este ignorată, nu există posibilitatea de a învăta din greseli. Există tendinta de a recompensa indivizii temperamentali si inflexibili.

Un astfel de tip de cultură au marile companii publicitare, marile canale de TV, proiectele scumpe în constructii, filmele cu bugete foarte mari.

2. Cultura Work-Hard-Play-Hard. Aici riscul este scăzut, feedback-ul este rapid, munca reprezintă cheia succesului. Recompensele reprezintă mijloace motivationale importante. Deoarece există un volum mare de muncă se lucrează în echipă iar angajatii sunt prieteni.

Acest tip este caracteristic organizatiilor comerciale.

3. Bet your company (de tip pariu). În această situatia companiile fac investitii mari pe termen lung. Aici este important ca deciziile să fie foarte corecte, activitatea se desfăsoară lent si cu multă prudentă.

Astfel de cultură ar trebui să aibă companiile petroliere, băncile de investitii, firmele de proiectare.

4. Cultura de tip proces. Într-o astfel de cultură riscul este scăzut, feedback-ul este lent, angajatii se concentrează mai mult asupra muncii si mai putin asupra rezultatelor, ei sunt prudenti, punctuali, orientati spre detaliu.

Băncile, societătile de asigurări, agentiile guvernamentale posedă o astfel de cultură.

În cercetările sale la nivel de organizatie, Hofstede a observat sase dimensiuni ale culturilor organizationale[6] :

Orientare spre proces/rezultate

În primele oamenii evită riscurile si fac eforturi limitate în muncă deoarece fiecare zi seamănă cu cealaltă.

În culturile orientate spre rezultate angajatii se simt bine în situatii noi iar efortul lor este maxim, deoarece fiecare zi este altfel.

Orientate spre salariati/muncă

În culturile orientate spre salariati, problemele personale ale acestora sunt luate în considerare de către organizatie, deciziile importante tind să fie luate de grupuri si de comitete (management participativ).

În cea de-a doua categorie, salariatii simt o puternică presiune pentru a-si perfectiona munca, ei percep organizatia ca interesată doar de locul de muncă, nu si de bunăstarea lor si a familiei lor, deciziile importante sunt luate de indivizi (management autocrat).

Culturi de tip limitat/profesional

Angajatii culturilor de tip limitat simt că normele organizatiei cuprind comportarea lor atât acasă cât si la serviciu, compania ia în considerare aspectele sociale tot atât de mult ca si competenta profesională, planificarea nu reprezintă o functie importantă.

Membrii culturilor de tip profesional consideră că viata lor particulară nu are legătură cu organizatia, iar aceasta angajează oameni numai pe baza competentei, ei gândesc în perspectivă.

Sisteme deschise/închise

În sistemele deschise atât organizatia cât si angajatii sunt deschisi fată de noii veniti si fată de străini, oricine trebuie să-si găsească un loc în organizatie, noii salariati au nevoie de câteva zile pentru a se integra.

În sistemele închise oamenii sunt prudenti, necomunicativi, numai unii se adaptează culturii respective, iar noii angajati au nevoie de cel putin un an pentru a se integra.

Culturi de tip control slab/control intens

Aici oamenii nu se gândesc la costuri, programul sedintelor nu este respectat, glumele despre companie si despre muncă sunt frecvente. În cele de tip control intens activitatea este orientată spre costuri, programarea sedintelor este respectată cu strictete iar glumele sunt rare.

Culturi programatice/normative

Culturile programatice sunt orientate spre piată, se pune accentul pe satisfacerea cererilor clientilor, rezultatele sunt mai importante decât procedurile, în materie de etică a afacerilor predomină o atitudine pragmatică, nu una dogmatică.

În culturile normative accentul se pune pe urmărirea corectă a procedurilor, care sunt mai importante decât rezultatele; în ceea ce priveste etica afacerilor, standardele sunt ridicate.

În cercetările sale, Hofstede a observat anumite corelatii între dimensiunile culturii nationale si cele ale culturii organizationale. Astfel, în societătile cu un indice redus de evitare a incertitudinii, organizatiile sunt sisteme deschise si invers. S-a mai observat că distanta mare fată de putere este asociată cu orientarea către proces, iar distanta mică cu orientarea către rezultate. Nu s-au găsit relatii între dimensiunile culturii organizationale si dimensiunile individualism/colectivism si masculinitate/feminitate.

Evident că aceste concluzii nu pot fi generalizate, mai ales că într-o organizatie pot exista mai multe tipuri de culturi, la fel cum se întâmplă si la nivel national, totusi aceste caracteristici ajută managerii în identificarea subculturilor în cadrul organizatiei, în identificarea conflictului cultural dintre parteneri si în evaluarea culturii în propria organizatie.

În conceptia noastră, cultura organizatională care se potriveste cel mai bine momentului într-o bibliotecă ar putea fi una de tip sistem deschis, orientată către salariati, adică accentul să se pună pe aspectele sociale, pe calitatea vietii, iar managementul să fie unul de tip participativ.

Sandy Adirondack clasifică culturile după gradul de formalism organizational[7] .

Organizatiile informale tind să fie mici dar dinamice, activate de către retele bazate pe prietenie sau interese comune, utilizând canale de informare informală. Activitatea este dictată de interesele membrilor, pe baza unei analize subiective a ceea ce este potrivit sau nu pentru organizatie. Dacă oamenii nu fac ceea ce trebuie să facă sunt aplicate sanctiuni informale si sunt exercitate presiuni din partea colegilor.

Organizatiile formale pot fi mari sau mici. Planificarea joacă un rol mult mai mare si aceste organizatii sunt mai stabile decât cele informale, au tinte clare, fise de post si canale de comunicare formale. Deciziile referitoare la organizatie se bazează pe criterii obiective. Există reguli, controale si, în ultimă instantă, măsuri disciplinare dacă oamenii nu au făcut ceea ce trebuia să facă.

În multe organizatii poate fi sesizată tranzitia de la informal la formal. Această trecere poate fi dificilă, în special în situatia în care unei organizatii care încă functionează pe baze informale îi sunt impuse mecanisme formale de tipul planurilor strategice sau dacă o parte a personalului sau a clientilor vrea să continue să opereze într-un cadru informal chiar dacă organizatia e prea mare ca să mai poată functiona eficient în acest sistem.

Pentru manageri este foarte important să admită că stilul de management compatibil cu o organizatie informală este foarte putin probabil să fie adecvat unei organizatii formale.

Evaluarea sau diagnosticarea culturii organizationale reprezintă o altă problemă la fel de complexă ca si cea la nivel national. O astfel de analiză se poate realiza fie din interiorul organizatiei, fie din afară. O examinare a culturii din afară poate fi superficială, dar utilă. Se pot obtine informatii despre localizare, mediu, modul în care angajatii îsi petrec timpul liber, impresia lor despre companie. Avantajul major al diagnosticării din afară este obiectivitatea.

O evaluare din interior poate realiza un studiu detaliat asupra culturii, dar acesta poate fi subiectiv. Evaluatorii ar trebui să fie într-o astfel de situatie observatori, nu judecători. Acest tip de analiză poate surprinde aspecte legate de cariera angajatilor, de timpul de lucru, de glume si de povestiri din interiorul organizatiei.

Eficientă ar fi o combinatie între cele două metode.

Rolul evaluării este acela de a surprinde slăbiciunile unei culturi care, în cele mai multe organizatii, pot fi:

1. Izolarea organizatiei.

2. Interesele de afaceri pe termen lung sunt sacrificate pentru obtinerea unor rezultate imediate.

3. Probleme de morală. Felul în care organizatia tratează oamenii.

4. Existenta mai multor subculturi în cadrul organizatiei, ceea ce determină greutăti în obtinerea consensului.

5. Izbucniri emotionale. Apar în culturile slabe datorită problemelor de la locul de muncă sau datorită problemelor personale.

Cunoasterea acestor aspecte este deosebit de importantă pentru manageri, deoarece cultura, asa cum arătam, influentează fundamental actiunile viitoare ale organizatiei.

Uneori redresarea unei organizatii nu este posibilă decât prin schimbarea culturii, operatie extrem de costisitoare si de riscantă.

Centrul de Analiză a Managementului (CAM), un grup specializat în cultura corporatiilor din SUA, a realizat o matrice pentru evaluarea riscului pe care îl implică înlocuirea culturii organizationale. Această matrice arată gradul de compatibilitate dintre cultura existentă si strategia adoptată pentru înlocuirea ei. Riscurile pot fi scăzute dacă o strategie importantă este compatibilă cu o cultură. Astfel, CAM recomandă pentru diminuarea riscului fie reevaluarea strategiei, fie schimbarea culturii.

Specialistii au ajuns la concluzia că schimbarea cu succes a unei culturi organizationale necesită cel putin 15 ani, de aceea argumentele trebuie să fie foarte serioase. Allan Kennedy, un specialist american în domeniu, retine cinci motive care pot justifica schimbarea de cultură într-o organizatie[8] :

1. Valori puternice dar care nu se potrivesc mediului.

2. Compania nu poate face fată concurentei.

3. Activitatea este nerentabilă.

4. Compania urmează să fuzioneze cu alte companii foarte mari.

5. Compania este mică dar se dezvoltă rapid.

CAM a dezvoltat si folosit cu succes următorul proces în sase etape pentru schimbarea culturii unei organizatii:

1. Analiza istoriei, culturii si caracteristicilor afacerilor organizatiei.

2. Stabilirea noii strategii si a noilor valori care vor fi implementate.

3. Confruntarea dintre valorile actuale si cele cerute de strategia viitoare.

4. Promovarea noilor valori.

5. Alegerea oamenilor care să se ocupe de implementarea noilor valori.

6. Utilizarea acelor pârghii financiare si relatii interne care să determine angajatii să adopte valorile noii culturi.

Din cauza costului, timpului, dificultătilor pe care le implică schimbarea culturii, foarte multi cred că este mai usoară înlocuirea angajatilor cu altii. Acest punct de vedere se bazează pe ideea că cele mai multe organizatii angajează oameni care se potrivesc normelor lor iar valorile organizatiei pot fi mai usor "implantate" acestora.

Asa cum rezultă din această analiză, sarcina bibliotecii va fi nu numai de a crea si transmite valori, norme, reguli si cunostinte clientilor ci si de a-si forma o cultură organizatională proprie puternică ce va duce la cresterea performantelor. Viitorul ei depinde de modul în care va sti să folosească realizările informaticii si de tipul culturii organizationale pe care îl va adopta sau crea.

Din păcate, astăzi la noi cultura si institutiile sale se găsesc la periferia preocupărilor. Acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze pe fiecare dintre noi, pentru că asa cum arăta un renumit scriitor român contemporan, "fără cultură istoria unui popor nu mai e decât un sir de întâmplări.


[1] McKEE, Bob. Planing library service. London: Clive Bingley, 1989, p. 7.

[2] HOFSTEDE, Geert. Managementul structurilor multiculturale. Bucuresti: Ed. Economică, 1996, p. 17.

[3] IONESCU, Gh. Gh. Dimensiunile culturale ale managementului. Bucuresti: Ed. Economică, 1996, p. 26.

[4] HOLLAND, Ph. Strategic management. New York: McGraw-Hill Company, 1986, p. 79.

[5] KENNEDY, A. A. Corporate Cultures. Reading: Addison-Wesley, 1982, p. 147.

[6] HOFSTEDE, Op. cit., p. 216.

[7] ADIRONDACK, Sandy. Managementul pur si simplu? Bucuresti: Editura Fundatiei pentru Dezvoltarea Societătii Civile, 1999. p. 37.

[8] KENNEDY, Op. cit., p. 70.


<<Înapoi              Home             Cuprins         E-books            Înainte>>       

 
 

© University of Bucharest 2004. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ionel ENACHE
Last update: July 2004. This books was first published on paper by the Editura Universitaţii din Bucuresti, under ISBN 973-575-893-802

Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC