Home
ELENA TÎRZIMAN, Publicaţii seriale: aspecte privind prelucrarea în context tradiţional şi electronic

 

ANEXA I

 

MODELE DE ORDONARE ŞI COMBINARE A ELEMENTELOR BIBLIOGRAFICE ÎN CADRUL ZONELOR DESCRIERII BIBLIOGRAFICE[1]

 

 

A.1       Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate

 

a) Publicaţii fără secţiuni

Titlu propriu-zis: informaţii despre titlu

Titlu propriu-zis = Titlu paralel

Titlu propriu-zis: informaţii despre titlu = Titlu paralel: informaţii despre titlu

Titlu propriu-zis / menţiune de responsabilitate

Titlu propriu-zis / menţiune de responsabilitate ierarhic superioară, menţiune de responsabilitate subordonată

Titlu propriu-zis = Titlu paralel / menţiune de responsabilitate

Titlu propriu-zis: informaţii despre titlu / menţiune de respon-sabilitate

Titlu propriu-zis / menţiune de responsabilitate = Titlu paralel / menţiune de responsabilitate

Titlu propriu-zis: informaţii despre titlu / menţiune de responsabilitate = Titlu paralel: informaţii despre titlu / menţiune de responsabilitate

Titlu propriu-zis: informaţii despre titlu = informaţii despre titlu într-o altă limbă sau scriere

Titlu propriu-zis / menţiune de responsabilitate = menţiune de responsabilitate într-o altă limbă sau scriere

Titlu propriu-zis = Titlu paralel: informaţii despre titlu

b)    Publicaţii cu secţiuni

Partea comună a titlului propriu-zis. Partea dependentă a titlului propriu-zis sau indicaţia de ordine.

Partea comună a titlului propriu-zis. Indicaţia de ordine, partea dependentă a titlului propriu-zis.

Partea comună a titlului propriu-zis. Partea dependentă a titlului propriu-zis = Partea comună paralelă a titlului propriu-zis. Partea dependentă paralelă a titlului propriu-zis.

Partea comună a titlului propriu-zis: informaţii despre titlu. Partea dependentă a titlului propriu-zis: informaţii despre titlu.

Parea comună a titlului propriu-zis / menţiune de responsabilitate. Partea dependentă a titlului propriu-zis / menţiune de responsabilitate.

Parea comună a titlului propriu-zis: informaţii despre titlu / menţiune de responsabilitate. Partea dependentă a titlului propriu-zis: informaţii despre titlu / menţiune de responsabilitate = Partea comună paralelă a titlului propriu- zis: informaţii despre titlu / menţiune de responsabilitate. Partea dependentă paralelă a titlului propriu-zis: informaţii despre titlu / menţiune de responsabilitate.

 

A.2       Zona ediţiei

 

                   .–– Menţiune de ediţie

                   .–– Menţiune de ediţie = menţiune paralelă de ediţie

                   .–– Menţiune de ediţie = menţiune de responsabilitate; altă menţiune de responsabilitate

                   .–– Menţiune de ediţie, altă menţiune de ediţie

                   .–– Menţiune de ediţie / menţiune de responsabilitate, altă menţiune de ediţie / menţiune de responsabilitate

 

A.3       Zona datelor specifice anumitor categorii de documente

 

.––   Numărul şi/sau data primei fascicule –

.––   Numărul şi/sau data primei fascicule – Numărul şi/sau data ultimei fascicule

.–– Numărul primei fascicule – numărul ultimei fascicule; menţiune pentru o serie nouă, numărul (data) primei  fascicule – numărul (data) ultimei fascicule

.—   Numărul primei fascicule – numărul ultimei fascicule = alt număr al primei fascicule – alt număr al ultimei fascicule

 

A.4       Zona datelor de publicare, difuzare

 

.––   Loc de publicare: nume de editor sau difuzor [menţionarea funcţiei de difuzor], date de publicare

.––  Loc de publicare: nume de editor; loc de publicare sau difuzare: nume de editor sau de difuzor [menţionarea funcţiei de difuzor], date de publicaere

.––   Loc de difuzare: nume de difuzor [menţionarea funcţiei de difuzor], date de publicare

.––  Loc de publicare: nume de editor, date de publicaer (loc de tipărire: numele tipografiei, data tipăririi)

 

A.5       Zona descrierii fizice

 

.––   Desemnarea specifică a materialului şi numărul fasciculelor: menţionarea ilustraţiilor; formatul

.––  Menţionarea ilustraţiilor; formatul

.––  Formatul

.––  Menţionarea ilustraţiilor; format + materialul înosţitor

 

A.6       Zona seriei (colecţiei)

 

.—   (Titlul propriu-zis al seriei. ISSN al seriei)

.—   (Titlul propriu-zis al seriei. ISSN al seriei; numărul din cadrul seriei)

.—   (Titlul propriu-zis al seriei = Titlul paralel al seriei / menţiunea de responsabilitate referitoare la serie, ISSN al seriei; numărul din cadrul seriei)

.—   (Titlul propriu-zis al seriei. Titlul propriu-zis al subseriei, ISSN al subseriei; numărul din cadrul subseriei)

.—   (Titlul propriu-zis al seriei ISSN al seriei; numărul din cadrul seriei. Titlul subseriei; ISSN al subseriei; numărul din cadrul subseriei = Titlul paralel al seriei; numărul din cadrul seriei. Titlul paralel al subseriei; numărul din cadrul subseriei)

 

A.7       Zona notelor (în următoarea ordine)

 

Note privind titlul propriu-zis (variante, modificări nesemnificative în titlu sau în informaţiile despre titlu)

Nota referitoare la menţiunea de responsabilitate

Nota privind ediţia şi istoricul bibliografic al publicaţiei seriale (schimbările de titlu survenite ca urmare a fuzionării, continuării, scindării sau preluării unor publicaţii seriale)

Nota privind numerotare publicaţiei

Nota privind datele de publicare

Nota privind materialul însoţitor

Nota privind conţinutul publicaţiei

Nota privind datele fasciculei descrise

 

A.8     Zona numărului standard (sau alt număr), a modalităţilor de procurare, a preţului

 

.––  ISSN = titlu – cheie

.––  Preţ (precizări)

.––  ISSN = titlu – cheie: preţ (precizări)

.–– ISSN = titlu – cheie: modalităţi de procurare: preţ (precizări)

 

 

DESCRIEREA BIBLIOGRAFICA A PUBLICAŢII SERIALE – exemple[2]

 

BULETIN/ Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România. A.O.S. Filiala Iaşi = Bulletin of the Association of the Romanian Scientists. Iaşi Branch .– Vol.I, Nr.1/3–  .–Iaşi: A.O.S., 1990–

Periodicitate necunoscută.– Titlul, sumar şi în limba engleză.

ISSN 1016–2100 = Buletin – Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România

 

7 ZILE: Magazin săptămânal pentru tineret şi cei cu inima tânără / Societatea “Prietenii muzicii şi teatrului pentru copii şi tineret”.– An. I, Nr.3–  .–Râmnicu Vâlcea: 7 Zile, 1990–

Înlocuieşte din 1990 publicaţia “Experiment” = ISSN 1221–7646 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1221–7603 = 7 Zile (Râmnicu Vâlcea)

ACADEMICA: revistă bilunară de ştiinţă cultură şi artă / Academia Română; Dir. Mihai Drăgănescu; Red. şef Mircea Măcin. – An. I, Nr. 1–  .– Bucureşti: Academica, 1990–

De la nr. 3 din 1990 apare lunar

ISSN 1220–5737 = Academica (Bucureşti)

ADEVĂRUL de Duminică: supliment. – Bucureşti: Adevărul, 1990–

Săptămânal. – Supliment la: “Adevărul” = ISSN 1016–7587

ISSN 1220–3807 = Adevărul de Duminică

ALBINA: revistă enciclopedică populară / Fondator Spiru Haret. – An.I, Nr. 1– .–

Bucureşti: Albina, 1997–

Lunar. – Din anul 1933 editat de Fundaţiile Culturale Regale. – Din anul 1935 editat de Fundaţia Culturală Regală Principele Carol. – Din anul 1991 editat de Ministerul Culturii. – Supliment: “Snoave şi petreceri”.

ISSN 1220–7888 = Albina (Bucureşti)

ALFA: revistă independentă social-culturală. – Deva: Alfa, 1990–

Lunar. – Supliment: “S.F. Alfa” = ISSN 1221–7409 . – Descrierea s-a făcut după An. I, Nr. 2 din 1990.

ISSN 1221–4477 = Alfa (Deva)

ALMANAH “România Mare” / Revista  România Mare”; Realizator Corneliu Vadim Tudor. – 1992– .–Bucureşti: România Mare, 1992–

Anual

ISSN 1221–7492 = Almanah “România Mare”

ALMANAH macedo-român: pentru ştiinţa, literatura şi cultura poporului macedo-român. – An. I– . Constanţa :Almanah macedo-român, 1900–

Anual. – Din anul 1903 apare la Bucureşti. – Reapare din anul 1992 editat de Societatea de Cultură Macedo-Română.

ISSN 1221–7514 = Almanah macedo-român

ARGEŞ: revistă politică, socială, culturală / Comitetul pentru Cultură şi Artă al Regiunii Argeş. – An. I, Nr. 1 – An. XXV, Nr,12, – Piteşti: Argeş, 1996–1990.

Lunar.

După 22 dec. 1989 primul nr. apare cu titlul “Meşterul Manole”, cu numerotarea An. I (XXIV), Nr.1. – De la 1 ian. 1990 apare din nou cu titlul “Argeş”, cu numerotarea Serie nouă, An. I(XXV), Nr. 1.

ISSN 1221–2350 = Argeş (Piteşti)

AS / Dir. Jeana Gheorghiu; Red. şef Sînziana Pop, – An. I, Nr. 1– An. I, Nr. 10.–Bucureşti: As, 1991

Periodicitate necunoscută

Devine din 1991 (Nr. 11) “Formula As” = ISSN 1220–9155.

ISSN 1220–9155 = As (Bucureşti. 1991)

BULETIN de informare documentară în cultură. Seria politică culturală / Biblioteca Centrală de Stat a R. S. România. – Nr. 1(1980)– Nr. 2(1990). – Bucureşti: Biblioteca Centrală de Stat a R. S. România, 1980–1990.

Semestrial.v- În anul 1990 editat de Biblioteca Naţinală a României.

ISSN 1222–0450 = Buletin de informare documentară în cultură. Seria politică culturală

CONTACT internaţional / Preşedinte al colegiului director Liviu Pendefunda. – Iaşi: Atma, 1992–

Periodicitate necunoscută. – Descrierea s-a făcut după Nr. 7 (19/24) din 1992.

ISSN 1221–3972 = Contact internaţional

CULTURA în România: referinţe bibliografice şi documentare din periodice româneşti/Biblioteca Naţională a României. – Bucureşti: Biblioteca Naţională a României, 1992–

De 6 ori pe an. – Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 1992.

ISSN 1220–7071 = Cultura în România

LITERA noastră / Asociaţia Nevăzătorilor din România.–Bucureşti: Litera noastră. 1993–

Lunar. – În scriere braille. – Supliment: ”Litera noastră. Supliment al revistei în braille” = ISSN 1221–4481. – Descrierea s-a făcut după An. XXXV, Nr. 7 din 1993. – Înlocuieşte din 1992 publicaţia “Viaţa nouă” = ISSN 1221–4442 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1221–4426 = Litera noastră (Ed. Braille)

PORTO FRANCO: revistă de cultură. – An. I, Nr. 1– .– Galaţi: Porto Franco, 1990 – Periodicitate necunoscută.–Suplimente: ”Partener” = ISSN 1222–3840, “Corsar” = ISSN 1221–2259 Cucuveaua” = ISSN 1222–2453, ”Instanţa publică” = ISSN 1221–2173, ”Sportul” = ISSN 1222–3921, ”Atlantida” = ISSN 1222–0280, ”Arte marţiale” = ISSN 1222–0221.

ISSN 1221–1737 = Porto Franco

SĂPTĂMÂNA: hebdomadar / Red. şef Dan Claudiu Tănăsescu.– An. I Nr. 1 –An. III, Nr. 30. – Bucureşti: Săptămâna, 1991–1993

Supliment: ”Ala-Bala” = ISSN 1221–2830.

Înlocuieşte publicaţia”Săptămâna culturală a capitalei” = ISSN 1221–2970 . – În 27 dec. 1989 apare un nr. cu titlul “Săptămâna liberă”. – Devine din 1993 “Magazin săptămâna” = ISSN 1221–8626.

ISSN 1221–2962 = Săptămâna (Bucureşti)

STEAUA / Uniunea Scriitorilor din R. P. Română. – An. I, Nr. !– . Cluj: Steaua, 1954–

Lunar.– Din anul 1993 subtitlul: revistă de literatură, cultură şi spiritualitate românească. – Are ediţie şi în limba franceză. – Din anul 1990 editat de Uniunea Scriitorilor din România.

Înlocuieşte din 1954 publicaţia “Almanahul literar al Uniunii Scriitorilor din R.P.Română. Filiala Cluj” a cărei numerotare o continuă.

ISSN 0039–0852 = Steaua (Bucureşti)

SUPER MAGAZIN: apare în fiecare joi / Red. şef Gheorghe Voicu.– Bucureşti: Evex, 1993–

Descrierea s-a făcut după An. I, Nr. 2 din 1993.

ISSN 1221–9151 = Super magazin

BIBLIOGRAFIA Naţională Română. Cărţi, hărţi / Biblioteca Naţională a României. – An. XXXIX, Nr. 1– . –Bucureşti: Biblioteca Naţională a României, 1990–

De două ori pe lună.

Primul număr a apărut cu titlul “Bibliografia României. Cărţi, albume,
hărţi” = ISSN 1220–5842. – Înlocuieşte din 1990 publicaţia “Bibliografia
R. S. România. Cărţi, albume, hărţi” = ISSN 1220–5834  a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1221–9126 = Bibliografia Naţională Română. Cărţi, albume, hărţi

ABSI: abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării / Biblioteca Naţinală a Româmiei. – An. XXX, Nr. 1– .– Bucureşti: Biblioteca Naţinală a României, 1990–

Lunar. – Înlocuieşte din 1990 publicaţia ”Buletin de informare documentară în cultură. Seria bibliologie” = ISSN 1220–0662  a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1220–3092 = ABSI. Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării

BIBLIOTECONOMIE: culegere de traduceri prelucrate : publicaţie trimestrială / Biblioteca Naţională a României. – An. XXVI, Nr. ˝– .–Bucureşti: Biblioteca Naţională a României, 1990–

Înlocuieşte din 1990 publicaţia “Revisata de referate în bibliologie” = ISSN 1220–3087 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1220–3076 = Biblioteconomie (Bucureşti)

BULETIN de informare documentară în cultură. Seria muzee, monumente istorice şi de artă. / Biblioteca Centrală de Stat a R. S. România.
– Nr. 1(1980)–Nr. 6(1990).– Bucureşti: Biblioteca Centrală de Stat a
R. S. România, 1980–1990.

Bimestrial.– În anul 1990 editat de Biblioteca Naţională a României.

ISSN 1222–0434 = Buletin de informare documentară în cultură. Seria muzee, monumente istorice şi de artă.

ADEVĂRUL: cotidian politic şi social.– Bucureştin : Adevărul, 1989–

Supliment: “Adevărul Duminică” = ISSN 1220–3807 . –

Descrierea s-a făcut după An. I, Nr. 3 din 1989. – Primul număr a apărut cu titlul “Scânteia poporului” = ISSN 1221–8022. – Apare în locul ziarului “Scânteia”=ISSN 1018–0486. – De la Nr. 121 (680) din 22 iunie 1992– Seria a cincea (urmaş al “Adevărului” de la 1888).

ISSN 1016–7587 = Adevărul (Bucureşti)

AZI: cotidian / Frontul Salvării Naţionale; Dir. onor. acad. Alexandru Bîrlădeanu.– Bucureşti: Azi, 1990–

Supliment: “Mini Azi” = ISSN 1222–3786. – Descrierea s-a făcut după
An. I, Nr. 52 din 1990. – A apărut şi între anii 1932–1940, seria I şi II. – Între anii 1990–1992 a apărut seria a III-a. – Din 1992 apare seria a IV-a, care nu mai este organ al FSN şi are ca dir. pe Octavian Ştireanu.

ISSN 1220–577x = Azi (Bucureşti)

EVENIMENTUL Zilei: cotidian de informaţie / Red. şef Ion Cristoiu. – Ediţie de prânz. – Bucureşti: Evenimentul Zilei, 1993–

Descrierea s-a făcut după An. II, Nr. 216 din 1993.

ISSN 1222–3298 = Evenimentul Zilei. Ediţie de prânz

ANALELE ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Filozofie. – Serie nouă, Tom. XXXV– . – Iaşi: Universitatea “Al. I. Cuza”, 1989–

Anual. – Text şi în limba franceză. – Rezumate şi în limbile: engleză, franceză, rusă

Înlocuieşte din 1989 publicaţia “Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Secţiunea III b. Stiinţe filozofice” = ISSN 0379–7856 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1221–8413 = Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Filozofie

ANUARUL statistic al României = Romanian Statistical Yearbook / Comisia Naţională pentru Statistică. – 1990– .– Bucureşti: C.N.S.,1990–

Înlocuieşte din 1990 publicaţia “Anuarul Statistic al R. S. România” = ISSN 0304–1395

ISSN 1220–3246 = Anuarul Statistic al României

BULETIN lunar C.I.S.A. / Centrul Internaţional de Studii Antreprenoriale. – Bucureşti: C.I.S.A., 1992–

Periodicitate necunoscută. – Are ediţie şi în limba engleză. – Descrierea s-a făcut după Vol. II, Nr. ľ din 1992.

ISSN 1221–8790 = Buletin lunar C.I.S.A.

BULETIN de Informare: legi, hotărâri, ordine / Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.– An. I, Nr. 1– .– Bucureşti: Ministerul Agriculturii şi Alilmentaţiei, 1991–

Periodicitate necunoscută.

ISSN 1222–0892 = Buletin de Informare – Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

REVISTA de medicină legală / Societatea de Medicină Legală din România = Journal of Legal Medicine / Romanian Legal Medicine Society. – Vol. I, No. 1– .– Bucuerşti : Revista de medicină legală, 1993–

Trimestrial. . – A apărut şi între anii 1936–1940.

ISSN 1221–8618 = Revista de medicină legală

INFORMARE bibliografică / Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale. – Bucureşti: Biblioteca Centrală a M.Ap.N.. 1979–

Periodicitate necunoscută. – Descrierea s-a făcut duă Nr. 665 din 1979.

ISSN 1222–3662 = Informare bibliografică – Biblioteca Centrală a M.Ap.N.

EDUCATORUL român / Federaţia Sindicatelor Învăţământului Preuniversitar din România. – An. I, Nr. 1– .– Bucureşti Universitas Infopres Tour, 1992–

Periodicitate necunoscută. – An. I, Nr. 1(1992) este în copertă comună cu “Universitas magazin” = ISSN 1220–6563

ISSN 1221–4221 = Educatorul român

BULETIN hidrologic: caracterizarea evoluţiei hidrologice în ultimele 24 ore şi prognoze hidrologice / Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie. – Bucureşti: Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie, 1992–

Antetitlu: Ministeru Mediului. – Descrierea s-a făcut după Nr. 214 din 1992.

Rezultat din scindarea publicaţiei “Buletin hidrometeorologic zilnic”.

ISSN 1221–9290 = Buletin hidrologic (zilnic)

CURIERUL Vrancei: săptămânal independent deopinie şi publicitate. – Serie nouă, Nr. 1 (1993)– .– Focşani: Curierul Vrancei, 1993–

ISSN 1221–521x = Curierul Vrancei

DACIA literară: revistă bilunară de literatură şi cultură / Asociaţia Europa Nova; Editor Iosif Constantin Drăgan. – Serie nouă, An. I, Nr. 1–.– Iaşi: Dacia literară, 1990–

A apărut şi între anii 1840–1859.

ISSN 1220–7322 = Dacia literară

ARHEOLOGIA Moldovei / Academia R. P. Române. Filiala Iaşi, Institutul de Istorie şi Filologie. Secţia de Istorie Veche şi Arheologie. – I– .– Bucureşti: Editura Academiei R. P. Române, 1961–

Anual. – Rezumate în limbile franceză, rusă. – Sumar şi în limbile: franceză, rusă.– Din anul 1990 editat de Academia Română. Filiala Iaşi; Institutul de Istorie şi Filologie. Secţia de Istorie Veche şi Arheologie. ISSN 0066–7358 = Arheologia Moldovei

 [1] anexa la STAS 12629/3–88

[2] Exemplele sunt preluate selectiv din Bibliografia Naţională Română: publicaţii seriale, An II, nr. 1, 1993. Am urmărit prin aceste exemple să prezentăm diverse modalităţi de combinare a elementelor de descriere bibliografică după normele ISBS (S). Atragem atenţia în special asupra zonei limitelor cronologice (zona 3) zonei notelor (zona 7) şi zonei numărului standard şi a titlului cheie (zona 8).

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Elena TIRZIMAN; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003