Home
ELENA TÎRZIMAN, Publicaţii seriale: aspecte privind prelucrarea în context tradiţional şi electronic

 

 

CUPRINS

 

 

INTRODUCERE

  I.  SERIALE: DEFINIRE SI CARACTERISTICI

I.1. Definiţia serialului

I.2. Clasificarea serialelor

I.3. Tipuri de seriale

I.4. Caracteristicile serialelor

  II. IDENTIFICAREA SERIALELOR

II.1. Centrul Internaţional ISSN

II.2. Utilizarea ISSN-ului şi a Registrului ISSN

II.3. Titlul cheie

III. CATALOGAREA PUBLICATIILOR SERIALE

III.1. Catalogarea publicaţiilor seriale pe suport tipărit

III.1.1. Descrierile bibliografice pentru cataloagele interne. Fişa de colecţii periodice                        

III.1.2. Descrierile bibliografice pentru cataloagele publice. Normele  ISBD (S)                   

III.1.3. Cataloagele tradiţionale pentru periodice

III.2. Catalogarea publicaţiilor pe suport netipărit 

III.2.1. Corelaţiile ISBD (S) – UNIMARC 

III.3. Prelucrarea serialelor într-un sistem automatizat integrat de bibliotecă.      

IV. PUBLiCATII SERIALE ELECTRONICE DISPONIBILE IN RETELE

IV.1. Context informaţional Internet

IV.2. Definiţia şi caracteristicile presei ştiinţifice

IV.3. Rolul presei periodice ştiinţifice

IV.4. Criza presei periodice ştiinţifice

IV.5. Istoria revistelor electronice

IV.6. Avantajele revistelor electronice

IV.7. Presa ştiinţifică pe Internet: forme de existenţă

IV.8. Reviste electronice: tipologie

IV.9. Reviste electronice pe Internet: Dimensiunea tehnică

IV.10. Reviste electronice pe Internet: Dimensiunea juridică

IV.11. Reviste electronice pe Internet: Dimensiunea biblioteconomică

IV.12. Reviste electronice pe Internet: Dimensiunea economică

IV.13. Metadate: Dublin Core

IV.14. Corelaţii UNIMARC şi Dublin Core

 V. GLOSAR

 VI. BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

 VII. WEBOGRAFIE

VIII. ANEXE

 

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Elena TIRZIMAN; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003