Home
ELENA TÎRZIMAN, Publicaţii seriale: aspecte privind prelucrarea în context tradiţional şi electronic

 

INTRODUCERE

  

Nevoia continuă de ştiri, de informaţii cāt mai recente īn toate domeniile vieţii economico-sociale şi īn lumea ştiinţifică a dus la dezvoltarea şi continua perfecţionare a comunicării media şi a comunicării ştiinţifice.

Dintr-o īntreagă tipologie documentară, publicaţiile seriale se disting prin caracteristicile lor specifice care le fac să fie principalul instrument de difuzare a informaţiei ştiinţifice.

Īn lucrarea noastră nu am tratat exhaustiv problematica publicaţiilor seriale. Nu am tratat aspectele privind achiziţia şi circulaţia serialelor īntrucāt aceste procese se apropie de procesele specifice altor tipuri de documente şi sunt dezvoltate īn cadrul studiilor de biblioteconomie.

Aspectele legate de prelucrarea publicaţiilor seriale le considerăm a avea un caracter mai deosebit şi de aceea ele constituie subiectul principal al lucrării. Am dezvoltat tema propusă pornind de la o tipologie a publicaţiilor seriale.

Publicaţiile seriale pe suport tipărit se prelucrează după norme considerate acum īn literatura de specialitate, tradiţionale. Este vorba de normele ISBD (S). Pentru  cataloagele interne este recomandat ca descrierea să se facă pe Fişa de Colecţii periodice.

Publicaţiile seriale pe suport electronic sunt prelucrate pe baza unui format de tip MARC. In Romānia formatul de tip MARC cel mai răspāndit este UNIMARC-ul. UNIMARC-ul asimilează īn cāmpuri specifice, elementele descrierii bibliografice tradiţionale.

Publicaţiile seriale electronice disponibile īn reţele se supun exigenţelor impuse de metadate adică de acel sistem de reprezentare a elementelor de identificare, de reprezentare a conţinutului şi de acces a documentelor īn mediul electronic. Ne propunem să prezentăm sistemul de metadate Dublin Core īntrucāt are cea mai largă răspāndire şi este acceptat şi dezvoltat de specialiştii īn ştiinţele informării şi comunicării.

Īn lucrarea noastră nu epuizăm nici pe departe problematica publicaţiilor seriale ci dimpotrivă dorim doar să semnalăm principalele aspecte şi evoluţii recente legate de acest tip specific de document. Dincolo de nivelul de prezentare generală dorim ca lucrarea să ofere posibilitatea de dezvoltare a unor noi piste de studiu şi cercetare īn domeniul ştiinţelor informării.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Elena TIRZIMAN; Text editor: Laura POPESCU; Last update:January, 2003