BIBLIOGRAFIE

 

1.     ARDOINO, J., BERGER, G., Les sciences de l’education: analyseurs paradoxaux des autres sciences, în “L’année de la recherche en sciences de l’éducation. Revue annuelle publiée avec le concours de CNL”, Paris, P.U.F., 1994.

2.     ARISTOTEL, Metafizica, Bucureşti, Editura IRI, 1996.

3.     ARON, R., Introducere în filosofia istoriei (trad.), Bucureşti, Editura Humanitas, 1997.

4.     BAILEY, S., The Purposes of Education, Bloomington, Indiana,Phi Delta Kappa Educational Foundation, s.a.

5.     BĂNCILĂ, O., Cauzalitatea în filosofie şi ştiinţă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969.

6.     BÂRSĂNESCU, S., Unitatea pedagogiei contemporane ca ştiinţă, Bucureşti, E.D.P., 1976.

7.     BÎRZEA, C., Arta şi ştiinţa educaţiei, Bucureşti, E.D.P., 1995.

8.     BÉDIN, V., De l’internalisme a l’externalisme scientifique, vers une recherche praxeologique, în “L’année de la recherche en sciences de l’éducation. Revue annuelle publiée avec le concours de CNL”, Paris, P.U.F., 1994.

9.     BERNSTEIN, B., Studii de sociologia educaţiei (trad), Bucureşti, E.D.P., 1978.

10.  BERMUDEZ, J.L., Syntax, Semantics and Levels of Explanation, în “The Philosophical Quarterly”, vol. 45, nr.180, iulie 1995.

11.  BIELTZ, P., Logica, manual pentru clasa a IX-a, licee şi clasa a XI-a, şcoli normale, Bucureşti, E.D.P., 1994.

12.  BOBOC, A., Confruntări de idei în filosofia contemporană, Bucureşti, Editura Politică, 1983.

13.  BOTEZ, A.(coord), Filosofia mentalului. Intenţionalitate şi experiment, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996.

14.  BOTEZ, A., TONOIU, V., ZAMFIR, C. (coord.), Epistemologia ştiinţelor sociale, col. “Teorie şi metoda în ştiinţele sociale”, vol. XII, Bucureşti, Editura Politică, 1981.

15.  BOUDON, R., The Logic of Sociological Explanation, London, Penguin Education, 1974.

16.  BRAITHWAITE, R.B., Scientific Explanation: A Study of the Function of Theory, Probability and Law in Science, Cambridge, Cambridge University Press, 1955.

17.  BUNGE, M., Ştiinţă şi filosofie (trad.), Bucureşti, Editura Politică, 1984.

18.  CĂLIN, M., Consideraţii privind epistemologia pedagogiei, în “Revista de pedagogie” nr. 3,5 /1987.

19.  CĂLIN, M., Procesul instructiv -educativ. Instruirea şcolară (analiza multireferenţială), Bucureşti, E.D.P., 1995.

20.  CĂLIN, M., Teoria educaţiei. Fundamentarea epistemică şi metodologică a acţiunii educative, Bucureşti, Editura All, 1996.

21.  CERGHIT, I., O deschidere nouă în explicarea procesului de învăţământ - teoria organizării situaţiilor, în “Revista de pedagogie”, nr. 12 /1991.

22.  CHOMSKY, N., Cunoaşterea limbii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996.

23.  DIDIER, J., Dicţionar de filosofie (trad.), col. Larousse, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996.

24.  DIMA, T., Explicaţie şi înţelegere, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.

25.  DEWEY, J., Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei (trad.), Bucureşti, E.D.P., 1992.

26.  DOGAN, M., PAHRE, R., Noile ştiinţe sociale. Interpenetrarea disciplinelor (trad.), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993.

27.  DOYAL, L., HARRIS, R., Empiricism, Explanation and Rationality: An Introduction to the Philosophy of the Social Sciences, London, Routledge, 1989.

28.  EDWARDS, P., (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, vol. I, New York, Macmillan Publishing Co, Inc. & The Free Press,1967.

29.  ENESCU, GH., Tratat de logică, Editura Lider, Bucureşti, s.a.

30.  FLONTA, M., Cognitio. O introducere critică în problema cunoaşterii, Bucureşti, Editura All, 1994.

31.  GARCIA GARRIDO, J. L., Fundamente ale educaţiei comparate (trad.), Bucureşti, E.D.P., 1995.

32.  HABERMAS, J., Cunoaştere şi comunicare (trad.), Bucureşti, Editura Politică, 1982.

33.  HARALAMBIE, E., Teoria reglării sistemelor sociale. Elemente introductive, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1972.

34.  HARRE, R., Our Knowledge of Causality, în Parkinson, G.H.R. (ed.), “An Encyclopaedia of Philosophy”, ed. II, London, Routledge, 1989.

35.  HEALEY, R., Filosofia mecanicii cuantice (trad.), Bucureşti, Editura Tehnică, 1995.

36.  HOLLINS, T.H.B. (ed.), Aims in education. The Philosophic Approach, ed. II, Manchester, Manchester University Press, 1968.

37.  HUME, D., Cercetare asupra intelectului omenesc, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987.

38.  HUSEN, T., NEVILLE-POSTLETHWAITE, TH. (eds.), The International Encyclopedia of Education, Oxford, Pergamon Press, 1985.

39.  IMBERT, F., Les “metiers impossibles” et les impasses du schema “fins- moyens”, în “L’année de la recherche en sciences de l’éducation. Revue annuelle publiée avec le concours de CNL”, Paris, P.U.F., 1994.

40.  JACOB, A. (coord.), Encyclopedie Philosophique Universelle, Paris, P.U.F., 1990.

41.  KANT, I., Critica facultăţii de judecare, Bucureşti, Editura Trei, 1995.

42.  KNELLER, G.F. (ed.), Foundations of Education, ed. III, Los Angeles, California University, s.a.

43.  KNELLER, G.F., Logica şi limbajul educaţiei (trad.), Bucureşti, E.D.P., 1973.

44.  KUHN, TH., The Structure of Scientific Revolutions, ed. II, Chicago, The University of Chicago Press, 1970.

45.  LANDSHEERE, V. de, LANDSHEERE, G. de, Definirea obiectivelor educaţiei (trad.), Bucureşti, E.D.P., 1979.

46.  LANDSHEERE, G. de, Istoria universală a pedagogiei experimentale, Bucureşti, E.D.P., 1995.

47.  LESSNOFF, M., The Philosophy of the Social Sciences, în Parkinson, G.H.R. (ed.), “An Encyclopaedia of Philosophy”, ed. II, London, Routledge, 1989.

48.  LOUCH, A.R., Explanation and Human Action, Oxford, Basil Blackwell, 1966.

49.  LYOTARD, J.F., Condiţia postmodernă. Raport asupra cunoaşterii (trad.), Bucureşti, Editura Babel, 1993.

50.  MANICAS, P.T., Explanation, Understanding and Typical Action, în “Journal for the Theory of Social Behaviour”, vol.27, nr. 2/3, 1997.

51.  NAGEL, E., The Structure  of Science: Problems in the logic of Scientific Explanation, New York, Harcourt, Brace & World, 1961.

52.  NARLY, C., Pedagogie generală, Bucureşti, E.D.P., 1996.

53.  NEACŞU, I., Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Bucureşti, Editura Militară, 1990.

54.  NEACŞU, I. (coord), Şcoala românească în pragul mileniului III (o “provocare” statistică), Bucureşti, Editura Paideia, (1997).

55.  NEACŞU, I., Valori ale “explicaţiei” în logica didactică şi logica ştiinţei, în “Revista de pedagogie”, nr. 1, 1980.

56.  NIŢĂ - OANCEA, A., Explicaţia cauzală şi explicaţia teleologică în ştiinţele educatiei, în “Revista de pedagogie” (7-12/1996).

57.  PARKINSON, G.H.R., Different Types of Causation, în Parkinson, G.H.R. (ed.), “An Encyclopaedia of Philosophy”, ed. II, London, Routledge, 1989.

58.  PAVELCU, V.,Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii, Bucureşti, E.D.P., 1982.

59.  PĂUN, E., Studiu sociopedagogic al cauzelor eşecului şcolar, în “Revista de pedagogie”, nr. 4 /1979.

60.  PEYRON- BONJAN, CH., Des apories de l’ “epistémé” aux concepts de la “praxis” (Questions épistemologiques ŕ propos de la recherche en éducation), în “L’année de la recherche en sciences de l’éducation. Revue annuelle publiée avec le concours de CNL”, Paris, P.U.F., 1994.

61.  PIAGET, J., Epistemologia genetică (trad.), Cluj Napoca, Editura Dacia, 1973.

62.  PIAGET, J., The Child’s Conception of Phisical Causality, London, Routledge and Kegan Paul, 1970.

63.  POPPER, K., Logica cercetării (trad.), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1981.

64.  POPPER, K., Mizeria istoricismului (trad.), Bucureşti, Editura All, 1996.

65.  POTOLEA, D., Explicaţia şi predicţia comportamentului didactic al profesorului, în “Revista de pedagogie”, nr. 9 /1979.

66.  POTOLEA, D., ŞAFRAN, O., Repere pentru o analiză epistemologică a pedagogiei, în “Revista de pedagogie” nr. 9/1979.

67.  RADU, GH. G., Introducere în filosofia istoriei, Bucureşti, E.D.P., 1996.

68.  RĂDULESCU, S.M., BANCIU, D., Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (Adolescenţa- între normalitate şi devianţă), Bucureşti, Editura Medicală, 1990.

69.  RĂDULESCU, S. M., Ipoteză şi euristică în cunoaşterea socială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1994.

70.  REBOUL, O., La philosophie de l’éducation, Paris, P.U.F., 1993.

71.  RYANS, A., The Philosophy of the Social Sciences, London, Macmillan Press, 1973.

72.  SĂLĂVĂSTRU, C., Logică şi limbaj educaţional, Bucureşti, E.D.P., 1995.

73.  SCHEFFLER, I., Conditions of Knowledge. An Introduction to the Epistemology and Education, Chicago, Scott, Foreman &Co, 1965.

74.  SCHEFFLER. I., The Language of Education, Springfield Illinois, U.S.A., Charles C. Thomas Publisher, 1962.

75.  SENSÉVY, G., La scientificité des sciences de l’éducation, în “L’année de la recherche en sciences de l’éducation. Revue annuelle publiée avec le concours de CNL”, Paris, P.U.F., 1994.

76.  SILLS, D. L., International Encyclopedia of the Social Sciences, New York, The Macmillan Company & The Free Press, 1968.

77.  STANCIU, I. GH., NICOLESCU,V., SACALIŞ, N., Antologia pedagogiei americane contemporane (trad.), Bucureşti, E.D.P., 1971.

78.  STANCIU, I. GH., Şcoala şi doctrinele pedagogice în secolul XX, Bucureşti, E.D.P., 1995.

79.  STOIAN, ST., Metodologia comparativă în educaţie şi învăţământ, Bucureşti, E.D.P., 1970.

80.  SUCHODOLSKI, B., Pedagogia şi marile curente filosofice. Pedagogia esenţei şi pedagogia existenţei (trad.), Bucureşti, E.D.P., 1973.

81.  TOCHON, FR. V., Trois épistemologies du bon enseignement, în “Revue des sciences de l’éducation”, nr. 2 /1992.

82.  TODORAN, D., VĂIDEANU, G. (coord.), Fundamenta Paedagogiae, Bucureşti, E.D.P., 1970.

83.  TRIGG, R., Înţelegerea ştiinţei sociale (trad.), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996.

84.  VLĂSCEANU, M., Conştiinţa şi cauzalitate, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985.

85.  WARFIELD RAWLS, A., Durkheim’s Epistemology: The Neglected Argument, în “American Journal of Sociology”, vol.102, nr.2, sept. 1996.

86.  WEINTRAUB, R., What Was Hume’s Contribution to the Problem of Induction?, în “The Philosophical Quarterly”, vol.45, nr. 181, oct. 1995.

87.  WLODARSKI, Z., Legităţile psihologice ale învăţării şi predării (trad.), Bucureşti, E.D.P., 1980.

88.  WRIGHT, G.H. VON, Explicaţie şi înţelegere (trad.), Bucureşti, Editura Humanitas, 1995.

89.  ZLATE, M., Introducere în psihologie, Bucureşti, Editura “Şansa”, 1994.

 

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Alis Elena OANCEAN; Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2002