CUPRINS

 

Cuvānt īnainte

Introducere    

1. SPECIFICUL EXPLICAŢIEI ŞTIINŢIFICE

1.1.  Precizări conceptuale

1.2.  Modalităţi de construcţie a explicaţiilor ştiinţifice

1.3.  Tipuri de explicaţie ştiinţifică

 

2. EXPLICAŢIA ŞTIINŢIFICĂ ĪN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

2.1.  Criteriile de ştiinţificitate ale pedagogiei - ecoul unui pozitivism   desuet?           

2.2.  Importanţa şi limitele explicaţiei īn ştiinţele educaţiei

2.3.  Delimitări conceptuale: pericolul confuziilor

2.4.  Explanans şi explanandum īn ştiinţele educaţiei

 

3. EXPLICAŢIA CAUZALĂ ŞI EXPLICAŢIA TELEOLOGICĂ ĪN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

3.1.  Explicaţia teleologică şi explicaţia cauzală - caracteristici definitorii                    

3.2.  Abordarea cauzală a educaţiei

3.2.1.       Conceptul de cauzalitate

3.2.2.       Atributele cauzalităţii

3.2.3.       Cauzalitate univocă şi cauzalitate ramificată

3.2.4.       Explicaţia cauzală īn ştiinţele educaţiei

3.3. Abordarea teleologică a educaţiei

3.3.1. Concepte centrale

3.3..2. Abordari reducţioniste

3.3.3. Explicaţia teleologică īn ştiinţele educaţiei

3.4.  Determinismul predictiv şi determinismul teleologic: probleme deschise                

Concluzii         

Abstract       

Bibliografie                                          

 

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Alis Elena OANCEA; Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2002