CUVÂNT ÎNAINTE

 

  Prezentul studiu monografic referitor la explicaţia ştiinţifică în ştiinţele educaţiei întruneşte distinsele însuşiri ale autoarei - doctorand şi cadru didactic al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (a carei absolventă este, ca şefă de promoţie) -, calităţi pe care le-am constatat la diferite manifestări ştiinţifice şi prin intermediul studiilor şi articolelor publicate. Anume, fundamentul ştiinţific solid, informaţia precisă şi bogată, datorată unei documentări de prestanţă ştiinţifică, argumentarea coerentă şi de sinteză, rezultată din capacitatea de a identifica şi formula problema şi, totodată, de a-i simti “greutatea”.

   Acest studiu reprezintă, prin modul personal de abordare, de punere şi situare exactă a întrebărilor şi de construcţie a răspunsurilor, una dintre cele mai frumoase promisiuni pentru viitor în cadrul fundamentelor epistemologice ale cunoaşterii pedagogice.

   Prin structura sa, inteligent construită, lucrarea de faţă probează rigoare metodologică, expunerea complexă şi clară şi asumarea prezentării rezultatelor obţinute, într-o confruntare predominant indirectă, dar şi directă, cu specialiştii în domeniu. În acest sens, este remarcabil efortul autoarei pentru evidenţierea analitică a diversităţii aspectelor conceptului de explicaţie ştiinţifică, pentru ca aceasta să nu fie identificată cu înţelegerea, descrierea şi predicţia, ci să fie privită ca demers ştiintific de întemeiere a cunoaşterii pedagogice. În acelaşi timp, este de subliniat analiza conceptului de cauzalitate pedagogică, a genurilor de cauzalitate, a modurilor de abordare a acestora, ca şi a problematicii abordării teleologice a educaţiei şi a determinismului aferent acestei acţiuni.

            În ansamblul său, studiul de faţă este o contribuţie şi o invitaţie la desăvârşirea cercetării fundamentelor epistemologice ale ştiinţelor educaţiei, la armonizarea deschiderii acestora către spiritualitatea pedagogică. Realizat cu eleganţă, originalitate şi seriozitate intelectuală, acest studiu vine să marcheze un moment calitativ în teoria şi practica educaţiei în ţara noastră.

 

                                                                        Prof. univ. dr. Marin  C. Călin

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Alis Elena OANCEA; Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2002