Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

XII. Principii de negociere

  • Cine are nevoie să negocieze
  • Ce-i trebuie unui bun negociator
  • Rolul comunicării(discuţiilor)
  • Ce şi cu cine negociem

Negocierea este o comunicare specializată, care necesită învăţare, experienţă, talent şi principialitate. „Negocierea este forma de comunicare ce presupune un proces comunicativ, dinamic, de ajustare, de stabilire a acordului în cazul apariţiei unor conflicte de interese, prin care două sau mai multe părţi, animate de mobiluri diferite şi având obiective proprii, îşi mediază poziţiile pentru a ajunge la o înţelegere mutual satisfăcătoare .[1]

Dintre toate formele de comunicare, negocierea este, aşadar, singura care recunoaşte aprioric urmărirea unui interes. Pentru a fi altceva decât egoism, acţiunile care ţin de negociere trebuie să admită, din capul locului, că nu este nimic mai normal pentru partener sau parteneri să urmărească acelaşi lucru, dar din punctul lor de vedere – interesul lor. Ajunşi aici, suntem deja departe de confuzia care s-ar putea face de către unii între negociere şi negustorie, ca să nu mai vorbim de grava alunecare spre înşelătorie. Dacă am apela la stilul colocvial, am spune că negocierea este diploma universitară obţinută la Oxford, iar târguiala este certificatul obţinut de intermediarul de la Obor, oricât de drag ar fi cuiva balcanismul bazarului oriental.

Pentru Gary Johns negocierea este un proces decizional între părţi interdependente care nu împărtăşesc preferinţe identice.[2] Şi, mai exact, este activitatea prin care se încearcă a se ajunge la un schimb satisfăcător între părţi.

În negociere, care este o formă democratică de a te confrunta cu adversarul (partenerul), comunicarea are loc între egali, în sensul că învinsul nu are ce negocia, el nu poate ridica pretenţii, tot ce i se oferă e cadoul învingătorului. O axiomă consemnată de Ştefan Pruteanu pleacă de la afirmaţia „comunicarea implică raporturi de putere între parteneri, iar tranzacţiile (schimburile) care au loc între ei pot fi simetrice sau complementare. Aceasta înseamnă că idealul realizării unui raport de deplină egalitate între interlocutori rste utopic.[3]

Termenul negociere – cu sensul apropiat celui de azi – apare consemnat în secolul al VI-lea î.H., în Roma antică, în vremea când plebeii cetăţii, oameni bogaţi, cetăţeni liberi, dar nu şi nobili, erau nevoiţi să se ocupe de afaceri private sau îndeplineau anumite funcţii publice. Ei înşişi desemnau activitatea pe care o practicau prin negarea termenului ce-i consacra pe patricieni, negare care îi apropia totuşi de aceştia, numind-o negotium (nec-otium) – activitate ce nu e nici desfătare, în deplinul înţeles al cuvântului, deşi are ceva din aceasta, dar nici muncă în sensul ei deplin. „Negotium era o activitate ce putea aduce nu doar o anume satisfacţie celui care o practica, asigurându-i dobândirea de bunuri, ci chiar o desfătare, pentru că bunurile dobândite erau câştigate prin intermediul unei activităţi ce nu presupunea un efort deosebit: doar comunicarea verbală, uneori în scris, cu semenii.”[4]

Obiectul negocierilor are, fireşte, o multitudine de faţete, dintre care exemplificăm:

-   negocieri în procesul afacerilor
-   în relaţiile de muncă
-   între şefi şi subordonaţi
-   între întreprinderi sau institute
-   între ministere
-   între guvern şi parlament
-   între state suverane.

Zestrea unui bun negociator

Am spus mai sus că negocierea este o activitate care se învaţă. În rândurile care urmează vom schiţa bagajul de care credem că are nevoie un negociator specializat în relaţii internaţionale:

– O diplomă universitară în domeniu. Oricât ar susţine cineva că diploma este o hârtie, considerăm că nu ai autoritatea să susţii o profesie, alta decât cele manuale, fără să fi absolvit o universitate. Diploma este, în adevăr, o hârtie, dar pe ea este scris numele tău. Iar sus de tot, chiar sunt trecute, cu litere mari, chiar două persoane juridice cu oarece prestigiu: o ţară şi o instituţie de învăţământ. Cei care ne vorbesc despre averea lor făcută fără să fi trecut prin şcoală o fac tocmai fiincă n-au avut de unde să înveţe că nimeni nu se poate lăuda cu ignoranţa, iar etalarea bogăţiei este, oricum, dovada lipsei de educaţie.

– Un titlu ştiinţific care să-i gireze calităţi suplimentare faţă de un absolvent obişnuit. Oxenstiera spunea că ştiinţa nu e urâtă decât de ignoranţi.

– Cunoscător de istorie naţională. Nicolae Bălcescu scria: „orice naţie, dar, precum orice individ, are o misie a împlini, adecă a concurge, după natura şi geniul său propriu, la triumful ştiinţei asupra naturii, la perfecţionarea înţelegerii şi asentimentului omenesc potrivit legei divine şi eterne care guvernează ursitele omenirei şi ale lumei.”[5] Lamartine era de părerea că: „istoria, glasul mormân-tului, este ecoul a tot ce cade pe drumul neamului omenesc”.

Cunoscător de geografie europeană şi, pe cât posibil, mondială. A reprezenta guvernul României într-o ţară străină presupune a şti despre poporul şi ţara respectivă ceva mai mult decât numele aeroportului şi vremea probabilă din ziua aterizării aeronavei. Fiecare cetăţean îşi iubeşte ţara şi nu are bucurie mai mare decât atunci când îşi dă seama că interlocutorul lui îi cunoaşte obârşia, istoria, momentele de glorie şi poate exemplifica admiraţia prin numele unor personalităţi, ani legaţi de evenimente tumultoase, localităţi pitoreşti, legende, întâmplări, anegdote... Cineva spunea: Orice negociator care vine slab pregătit, se va gasi doar în situaţia de a reacţiona la evenimente şi nu în aceea de a le conduce.[6]

Capabil să primească sugestii şi sfaturi. Dl. Ioan Deac sugerează: Echipele de negociere vor avea întotdeauna în spatele lor experţi sau echipe de experţi care vor rezolva detaliile tehnice ale poziţiilor de principiu la care ajung liderii sau vorbitorii. Mandatul experţilor îl constituie ajungerea la acordul de principiu şi nu poate fi eludat. Odată ce acordul de principiu a fost stabilit, experţii vor dezvolta condiţiile concrete ale acestuia, fără să mai negocieze acordul de principiu, chiar dacă au altă opinie. Ei pot stabili prin negociere soluţiile de redactare a acordului sau contractului. Experţii consiliază echipa de negociere, dar ei nu apar la întâlnirile de negocieri decât în cazuri cu totul deosebite.[7]

– Inteligent. Poate că citind acest cuvânt, v-aţi gândit deja că inteligenţa se subânţelege. Este adevărast, dar multe se subânţeleg, în timp ce practica demonstrează că nici nu s-a depus vreun efort de însuşire a unei calităţi, necum să se ajungă la formarea deprinderilor. Oricum, nu la o inteligenţă nativă, soră cu descurcatul, vrea să facă trimitere calitatea pe care o cerem. Dar s-a observat că negocierea implică, pe de o parte, caracterul novator, creativ al comportamentului individual, iar, pe de altă parte, dependenţa sa de un ansamblu de reguli generale, tipuri, „reţete”, conştientizate sau nu, instituţionalizate sau nu, reificate sau nu. Interacţiunea presupune creativitate negociată, fiecare dintre participanţi manifestându-se ca subiect care atribuie semnificaţii în limitele pe care o ordine normativă le impune: Expresia „creativitate negociată” vrea să sublinieze dependenţa membrilor de regulile generale, normative sau sintactice, pentru a găsi şi justifica semnificaţia evenimentelor socialmente organizate sau pertinente lingvistic. Aceasta înseamnă că actorul dispune de competenţă interacţională, respectiv de capacitatea de a recunoaşte, primi, trata şi crea procese de comunicare (care sunt, în acelaşi timp, surse de informare).[8]

Cunoscător de limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, spaniola. Nu avem nimic de adăugat, poate doar amănuntul că vorbirea prin semne nu poate fi apanajul unui reprezentant la negocieri internaţionale, deşi Nichita Sergheevici Hruşciov, şeful de partid şi de stat al marelui imperiu comunist, a încercat şi această variantă, cerând linişte cu limba pantofului pe care îl lovea de masă.

De asemenea, unui negociator i se cer:

-  Capacitate de comunicare
-  Un temperament extravertit
-  Să fie patriot, evident, dar nu şovin
-  Român fiind, să subscrie la valorile occidentale
-  Lipsit de ranchiună şi resentimente
-  Să aibă o uşurinţă în exprimare

-  Să fie harismatic

Alte calităţi ce se cer negociatorilor sunt:

-  foarte bună pregătire profesională în domeniu;
-  capacitatea de a surprinde aspectele practice ale problemelor;
-  spirit de cooperare, mobilitate în abordarea problemelor;
-  să se integreze în activitatea echipei şi să promoveze spiritul lucrului în echipă;[9]

Dacă cineva socoteşte că aceste pretenţii sunt prea mari sau se referă doar la situaţiile ideale, de neatins, nu-i aşa, ca orice ideal, nu trebuie să descurajeze, fiindcă sunt destule meserii sau ocupaţii care cer doar cunoaşterea literelor şi a cifrelor. De la cioban la bişniţar. Şi nu puţine, sub dictatură sau în perioada de tranziţie, pot oferi şansa de a ajunge primar ori parlamentar chiar. Dar când eşti negociator, dacă nu poţi să-ţi reprezinţi ţara, du-te în alte zone. Fiindcă nu pe tine te faci de ruşine, ci un popor, care a aşteptat milenii să ajungă la treptele luminii. Iar ţara e a Măriei Sale, neamul românesc, nu a puţinătăţii tale comode.

   Rolul comunicării în negociere

Aşa cum nu este posibilă o comunicare eficientă în afara cuvântului, tot astfel nu este posibilă negocierea fără comunicare. „Schimburile nu se produc întotdeauna sub semnul unei reciprocităţi perfecte. Uneori e necesar să se argumenteze şi să se dezbată dacă trebuie să se ajungă sau nu la o decizie colectivă”.[10]

În privinţa câmpului semantic al termenului negociere, acesta este delimitat în interiorul semnificaţiilor şi relaţiilor pe care le întreţine cu verbul a discuta: a trata, a parlamenta, a argumenta, a transmite, a face schimb. Iar a trata, a discuta, a dezbate sunt verbe ce pot induce ideea unor activităţi de salon, aşa cum se şi întâmplă uneori, ceea ce nu înseamnă că negocierile nu se desfăşoară şi în altfel de locuri. Iată de ce se poate spune că negocierile se poartă în toate împrejurările în care este posibilă comunicarea. Comunicarea este doar una dintre condiţiile negocierii. Orice negociere presupune un proces de comunicare, de transfer de informaţii şi de înţelegerea a lor, între persoanele implicate. [11]

Comunicăm pentru a ne cunoaşte pe noi înşine. Acest mod de introspecţie se numeşte comunicare intrapersonală. Comunicarea interper-sonală reprezintă un tip de comunicare ce se petrece în interiorul fiecărui individ în parte, implicând gânduri, sentimente, modul în care ceilalţi sunt percepuţi. « Deşi nu presupune existenţa unor comunicatori distincţi, dialogul interior pe care îl purtăm cu noi înşine reprezintă un autentic proces de comunicare, în care îşi află locul chiar şi falsificarea informaţiei în vederea inducerii în eroare a interlocutorului(ne referim la situaţia frecvent întâlnită a oamenilor care se mint sau se amăgesc pe ei înşişi).[12] Fiind centrat pe sine, în cazul acestui tip de comunicare, individul este atât emiţător cât şi receptor. Este întâlnirea individului cu sine, momentele de autoanaliză, convorbirile de seară, din ceasul de taină al fiecăruia. Este comunicarea din faţa oglinzii minţii, când în jur este linişte şi individul s-a regăsit după o experienţă de excepţie, traumatizantă sau creatoare de stări de beatitudine. Poate fi şi comunicarea cu sine din timpul rugăciunii, singurătatea din biserică, momentul de reculegere din faţa unui sicriu, teama de neant dinaintea unui mormânt gol. Este comunicarea mută cu cerul înstelat, cu tăcere a nopţii, cu susrul unei ape descoperite într-o pădure uitată. E fericirea fără de cuvinte. Comunicarea intrapersonală, susţine dl. Mihai Dinu în volumul citat, nu presupune cu necesitatea codificarea şi decodificarea mesajelor, deoarece acestea nu sunt nevoite să străbată un spaţiu fizic,  ci doar unul mental.  «Cu sine însuşi, omul poate sta de vorbă şi fără cuvinte, ceea ce nu înseamnă că verbalizarea gândurilor nu e un fenomen foarte frecvent ». Noi credem că nici în cazul comunicarii intrapersonale nu se poate renunţa la cuvinte, iar atunci când omul crede că a stat de vorbă cu sine, fără să-şi numească gândurile sau sentimentele, planurile ori grijile, s-a aflat doar într-o stare de precomunicare sau postcomunicare, cel mult într-un câmp comunicativ, şi nu în prim proces de comunicare. A nu comunica prin cuvinte la întâlnirea cu tine înseamnă doar a te relaxa, în acest caz comunicarea fiind înlocuită cu odihna sau cu plăcerea, uneori chiar cu iluzia comunicării.

Chiar dacă este lipsită de martori şi deci nu poate contribui la formarea imaginii noastre, este important să dăm atenţia cuvenită acestei comunicări în gând, fiindcă de felul în care ne comportăm când suntem nevăzuţi şi neauziţi depinde şi ce vom face, cum ne vom exprima în prezenţa altora. Aşadar, este necesar să ne obişnuia a vorbi serios cu noi şi în sinea noastră, sau poate tocmai în sinea noastră. Să nu ne dispreţuim, să nu ne adresăm nouă în gând ca nimănui, să nu credem că dacă refuzăm să numim adevărul, acesta nu există. A termina comunicarea intrapersonală cu concluzia « mai lasă-mă în pace » sau «văd eu ce-oi face» nu înseamnă comunicare, ci lipsă de comunicare, chiul de la întâlnirea cu sinele.

A-i cunoaşte pe alţii. Este procesul de comunicare în care fiecare se adresează fiecăruia, de obicei într-o formulă informală şi nestructurată. Procesul are loc între doi indivizi, dar poate implica şi mai mulţi. Este genul de comunicare dintre doi îndrăgostiţi, dintre părinţi, dintre părinţi şi copiii familiei, dintre fraţi, dintre cei doi–trei membri din conducerea operativă a unei întreprinderi sau instituţii. Pentru Habermas o teorie a competenţei comunicative trebuie să explice prestaţiile pe care vorbitorul sau ascultătorul le asumă în prealabil, atunci când transformă propoziţiile în exprimări. El ia ca punct de plecare faptul că vorbitorul/ascultătorul  folosesc în exprimările lor propoziţii pentru a se înţelege asupra unor stări de fapte.[13]Jurgen Habermas constată că unităţile elementare ale vorbirii au o dublă structură proprie, în care aceasta se oglindeşte.

Un act de vorbire este constituit, în consecinţă, dintr-o propoziţie performativă şi din conţinutul propoziţional al unei propoziţii care depinde de aceasta. Propoziţia dominantă conţine un pronume personal la persoana întâi, ca expresie subiect, un pronume personal la persoana a doua, ca expresie obiect şi un predicat, care se formează cu ajutorul unei expresii performative în forma prezentului („Eu îţi promit că…”). Propoziţia dependentă conţine un nume sau o caracterizare ca expresie subiect, care desemnează un obiect, şi o expresie predicat pentru determinarea generală care este atribuită sau refuzată obiectului.[14]

Comunicarea interpersonală are un tipic al ei. Ea începe interpersonal. Dacă cineva vrea să exprime un sentiment sau o idee şi doreşte să transmită un mesaj care le conţine, trebuie ca mai întâi să le transpună în coduri verbale şi non-verbale care pot fi înţelese. Codurile selectate pentru transmiterea a ceea ce doreşte – cuvintele, gesturile şi tonalitatea vocii – vor fi determinate de scopul urmărit de vorbitor, de situaţia dată şi de relaţia cu interlocutorul, precum şi de alţi factori, cum ar fi vârsta, mediul cultural şi starea sa emoţională. Procesul de transpunere a ideilor şi sentimentelor în mesaje se numeşte codificare.[15]

Comunicarea interpersonală are unele trăsături definitorii:

Întâlnire faţă în faţă: comunicarea interpersonală implică întâlnirea faţă în faţă între doi participanţi, fapt pentru care, în mod deliberat, este exclus orice tip de comunicare care poate fi intitulată “mediată”, precum conversaţia telefonică, unde anumite medii artificiale realizează conversaţia între participanţi. Aceasta pentru că orice mediu are caracteristici cu urmări sigure pentru comunicare, chiar dacă, în viaţa de zi cu zi, nu suntem conştienţi de aceste caracteristici sau nu le luăm în consideraţie. Tocmai această lipsă de conştientizare poate duce la neînţelegeri. Motiv pentru care suntem datori să apelăm în mod curent la comunicarea intrapersonală, cu alte cuvinte să stăm de vorbă cu noi şi să realizăm unde ne situăm în procesul comunicării, cum vorbim, cui vorbim, pentru ce vorbim şi care sunt urmările imediate sau în timp ale comunicării noastre.

Particularizarea rolului participanţilor: comunicarea interpersonală implică două persoane cu roluri variabile şi în relaţie una cu cealaltă – indivizii trebuie să comunice unii cu alţii în scopul dezvoltării relaţiilor personale de următorul tip:

·  acolo unde există un grad ridicat de încredere
·  atunci când fiecare persoană este pregătită să discute deschis despre propriile sentimente şi trăiri
·  unde există preocupare şi legătură mutuală între participanţi.

În acest sens comunicarea non-interpersonală este activitatea oamenilor care comunică pur şi simplu pentru că trebuie. Dublu sens: De fiecare dată comunicarea interpersonală se produce în ambele sensuri, în situaţiile interpersonale existând întotdeauna un flux bidirecţional al comunicării. Comunicarea interpersonală nu presupune însă doar schimbul de mesaje, în esenţă acesta implică crearea unor simboluri, schimbul de semnificaţii şi preocuparea pentru un anumit mesaj. Aceasta înseamnă că semnalele transmise, indeferent de forma lor, trebuie să fie clare şi lipsite de ambiguitate, dacă este vorba de comunicarea cotidiană, dacă însă este vorba de comunicarea artistică, de care ne vom ocupa într-un capitol aparte, atunci ambiguitatea nu este doar admisă, ci obligatorie. Comunicarea cere, de asemenea, ca afirmaţiile făcute de către emiţător să poată fi verificate, într-un fel sau altul, şi de ceilalţi participanţi la discuţie. Mai exact : să fie verificabile. Şi – mai aproape de ceea ce vrem să atragem atenţia – să fie verosimile, să nu trezească suspiciuni de îndată ce au fost emise.

În realitate, eliminarea ambiguităţii este foarte dificilă, dacă nu chiar imposibil de realizat. Chiar în condiţiile în care s-ar putea exprima ideea de ambiguitate a comportamentului uman, în acelaşi timp, aproape orice afirmaţie pe care cineva ar putea să o facă la un moment dat, poate fi interpretată în mai multe moduri. De aceea pentru a înţelege procesul comunicării trebuie analizat modul în care indivizii dau sens situaţiilor în care se află. 

Ajunşi aici trebuie să facem o afirmaţie care se acceptă destul de anevoie: comunicarea interpersonală este parţial sau chiar în întregime intenţională. Aceasta pentru că noi nu comunicăm adevăruri absolute şi nici nu ne exprimăm în realităţi, ci în cuvinte care, la rândul lor sunt nişte simboluri. Dacă doreşte cineva să ne găsească nod în papură, o poate face uşor, demonstrându-ne, în timp ce vorbim, că suntem anapoda. Să ne amintim de o poezie a lui Eminescu inspirată dintr-un poem al lui Fr. Schiller, Mănuşa. Dar să mai zăbovim o clipă la realitatea noastră. Un tânăr, de exemplu, îi spune unei fete că o iubeşte. Ea întreabă: vorbeşti serios? El răspunde, fireşte, da. Ea mai are o curiozitate: eşti creştin? El, mai mult sau mai puţin întâmplător, este creştin. Este în regulă, zice ea, ar trbui să te sinucizi pentru că mă iubeşti, iar un creştin îşi dă viaţa pentru fiinţa iubită… Este limpede că am intrat în plin absurd, luând sensul care ne-a convenit nouă dintr-un întreg proces de comunicare cu multiple valenţe semantice.

Comunicarea interpersonală este mai degrabă un proces continuu, şi mai puţin un eveniment sau o serie de evenimente. De obicei, fiecare dintre noi,  când ne gândim la un eveniment, avem în vedere ceva foarte clar, o  întâmplare, o acţiune, un fapt care au un moment clar de început şi un moment la fel de limpede de încheiere. Privind însă lucrurile din alt unghi de vedere,  importanţa înţelegerii comunicării interpersonale apare mai mult ca un  proces continuu, o activitate în derulare, care nu poate fi încadrată între anumite ore şi nici nu ar putea fi rodul unei hotărâri ce ar ţine de un grafic.

Comunicarea interpersonală se cumulează în timp. Chiar dacă o persoană a făcut o afirmaţie, la un moment dat, aceasta va fi interpretată în baza a ceea ce a mai spus în trecut şi a ceea ce se aşteaptă a mai spune în viitor. Dacă vrem să înţelegem relaţia dintre două persoane, care au comunicat anterior, atunci trebuie luată  în calcul istoria relaţiei lor, precum şi modul în care fiecare interpretează remarcile celuilalt, fiindcă ele nu vor mai fi percepute în stare pură, ci afectate de trecut sau de perspectiva viitorului.

            Comunicarea în grupuri mici

            Se desfăşoară  când un grup de oameni  se întâlneşte pentru a rezolva o problemă,  a lua o decizie, sau a face propuneri legate de o activitate care-i interesează în egală măsură sau îi motivează diferit, dar nu contradictoriu. Grupul trebuie să fie suficient de mic pentru ca fiecare membru al lui să aibă posibilitatea de a interacţiona cu ceilalţi participanţi la discuţie, componenţi ai grupului. Dacă grupul nu este suficient de mic şi nu asigură comunicarea între membri, atunci se divide de la sine în grupuleţe, formând ceea ce ne este atât de caracteristic nouă celor din Balcani, bisericuţe sau găşti… Tipul acesta de comunicare este caracteristic şedinţelor de bord, de consiliu, de comitet de conducere, birourilor executive sau conducerilor operative. În armată, această comunicare este specifică conducerilor operative. În aceste şedinţe se urmăreşte ca într-un timp relativ scurt să apară cât mai multe idei şi sugestii, chiar dacă pentru moment ele nu par (toate) utile; mai târziu însă ele pot fi analizate în linişte, selectate şi fructificate. „Concepută de prof. Alexander Osborn de la Buffalo University, metoda constă în reunirea într-o încăpere special amenajată pentru a crea o atmosferă destinsă, decontractată, a unui grup format din 3–10 persoane, cărora li se propune să rezolve o problemă cu privire la care nu fuseseră informaţi în prealabil. În varianta clasică, timpul acordat participanţilor variază între o jumătate de oră şi o oră şi jumătate, dar există şi versiuni mult mai restrictive (metoda Philips 66 limitează durata totală a discuţiilor la numai 6 (!) minute pentru un grup standard de 6 persoane). Trăsăturile care deosebesc branstorming-ul de comunicarea din cadrul grupurilor de lucru sunt:

a)      accentul pe cantitate (cu cât mai multe idei, cu atât mai bine!);
b)      interzicerea strictă a emiterii oricărei opinii critice la adresa ideii unui alt participant;
c)      înregistrarea şi reţinerea, în mod egal, democratic, a tuturor ideilor formulate, indiferent dacă ele par judicioase, raţionale, realiste sau total trăsnite;
d)      dreptul participanţilor de a asocia liber, în orice fel, ideile enunţate de colegii lor, cu condiţia respectării regulii b.”[16]

Există convingerea că modalităţile de structurare a raporturilor dintre persoane antrenează moduri particulare de lucru,17][ de schimburi, de exersare şi de producţie: în funcţie de repartiţia funcţiilor între indivizi sau între subgrupuri în raport cu:

–  eventualele distincţii sau nediferenţieri  de roluri încredinţate indivizilor,

-  în virtutea instrucţiunilor privind durata şi obiectivele,

-  prin reducerea sau nu la diferite mijloace scrise, orale, audiovizuale, informatice (în general, tehnologice).

Comunicarea publică.  În cadrul acestui tip de comunicare vorbitorul (sau emiţătorul) transmite un mesaj unei audienţe. Audienţa fiind mare, mesajul trebuie să fie puternic structurat, canalele sunt amplificate, vorbitorul putând utiliza în sprijinul transmiterii cât mai corecte şi complete a informaţiilor şi canale vizuale adiţionale. Acest gen de comunicare este specific conferinţelor, lecţiilor publice, discursurilor parlamentare, predicilor, mitingurilor. Caracteristica principală a acestui mod de comunicare constă în existenţa unui singur emiţător şi a mai multor receptori, fie aceştia din urmă ascultători dintr-o sală de conferinţe, participanţi la un miting, fie conectaţi la o reţea de radio sau de televiziune.

Comunicarea în masă, definită în special prin caracterul său public, este, după opinia lui Stappers, un proces de comunicare în cadrul căruia emiţătorul nu exclude pe nimeni de la decodarea mesajului, comunicarea fiind publică şi, din această cauză îşi propune să fie general accesibilă. Lui Stappers i se pare mai convenabilă definirea comunicării în masă drept emiterea de mesaje prin care emiţătorul se adresează fără deosebire oricui, prin intermediul unui canal la care fiecare instanţă receptoare are acces necondiţionat, cel puţin în măsura în care accesul depinde de emiţător. Judecând însă lucrurile în esenţa lor în masă este orice comunicare pe care receptorul o doreşte difuzată cu scopul de a ajunge la câţi mai mulţi oameni pentru a-şi face publice ideile, sentimentele, opiniile ori evenimentele cu care a intrat în relaţie directă.

Secolul XX şi cel în care am intrat s-au remarcat în mod special prin amploarea pe care a luat-o comunicarea publică, mass media cunoscând o dezvoltare nu doar fără precedent, dar detaşată mult de alte forme de comunicare prin posibilităţile de informare de care dispune, dar şi prin modalităţile de manipulare la care poate apela la tot pasul. În mod uzual, în procesul comunicării zilnice dintre indivizi, cea mai mare pondere o are, în mod natural, comunicarea interpersonală.

Sugestii pentru studenţi

  •   Reţineţi motivele pentru care este necesar să negociem
  •   Schiţaţi portretul unui bun negociator
  •   Daţi exemple de bătălii personale câştigate sau pierdute din pricina unui cuvânt.
  •   Prin ce se deosebeşte o discuţie particulară de una publică.

[1]Deac, Ioan, Introducere în teoria negocierii, Editura Paideia, Bucureşti, 2002, p. 9.

[2] Johns, Gary, Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică, 1998, p. 426.

[3] Prutianu, Ştefan, Manual de comunicare şi negociere în afaceri, I, Comunicarea, Iaşi, Ed. Polirom, 2000, p. 29.

[4]Deac, Ioan, op. cit., p. 5.

[5] Bălcesu, Nicolae, Românii supt Mihai Voevod Viteazul, Iaşi, Editura Junimea, 1988, p. 7.

[6] Kennedy, G., Negocierea perfecta, Bucureşti, Editura Naţional, 1998, pag. 17.

[7]Deac, Ioan, Introducere în teoria negocierii, Editura Paideia, Bucureşti, 2002, p. 89.

[8] Stănciulescu, Elisabeta, Teorii sociologice ale educaţiei.Producerea eului şi construcţia sociologiei. Prefaţă de Traian Rotariu, Iaşi, Ed. Polirom, 1996, p. 150.

[9] Vezi şi  Deac, Ioan, op. cit., p. 89.

[10] Peretti, Andre de; Legrand Jean-Andre; Boniface, Jean, Tehnici de comunicare, Iaşi, Ed. Polirom, 2001, p. 220.

[11]Deac, Ioan, Introducere în teoria negocierii, Editura Paideia, Bucureşti, 2002, p. 7.

[12] Dinu, Mihai, Comunicarea, Bucureşti, Ed. Algos, 2000, p. 77.

[13] Jurgen Habermas, Cunoaştere şi comunicare, Bucureşti, Editura Politică, 1983, p. 192.

[14] Idem, p. 182.

[15] Allan Pease, Alan Garner, Limbajul vorbirii.  Arta conversaţiei, Bucureşti, Editura Polimark, 1999, p. 60.

[16] Apud Mihai Dinu, op. cit., p. 84.

[17] Andre de Peretti, Jean-Andre Legrand, Jean Boniface, Tehnici de comunicare, Iaşi, Editura Polirom, 2001, p. 26.

 

Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This books was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-781-8.
 Comments to: Petre ANGHEL-  Last update: October, 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU