Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

II. Ideea europeană

  •   Primele forme moderne de cooperare
  •   Uniunea Europeană astăzi
  •   State membre şi şi state candidate
  •   Intenţiile României

Chiar dacă Europa se poate considera, pe bună dreptate, la originea Statelor Unite ale Americii, prin livrarea de instituţii şi materie cenuşie (uneori de calitate extra, alteori ambalată în spirit de aventură), acum este obligată să accepte, totuşi, că naţiunea nouă de peste ocean nu prea a acceptat să rămână datoare şi a trimis vechiului (şi bătrânului, zic gurile rele) continent, idei, tehnologie şi securitate. Construcţia europeană, de pildă, a îmbrăcat iniţial, forma organizaţiilor de cooperare din deceniul patru al secolului XX inspirată din realitatea americană.[1] Mai aproape de zilele noastre, Şcoala de la Palo Alto, dezvoltată la Mental Research Institute (situată în California, lângă San Francisco) impune conceptul apartenenţei la tot: a comunica înseamnă a intra în orchestă. „A intra în orchestră înseamnă a face jocul unui anumit cod, a te înscrie într-o relaţie compatibilă cu mijloacele de comunicare, canalele şi reţelele disponibile. Or, această reţea este, prin definiţie, anterioară nouă, de cele mai multe ori o găsim deja construită şi nu trebuie să o creăm.”[2] Aderarea României la structurile euro-atlantice presupune, aşadar, acceptarea unor relaţii deja constituite, ele însele fiind rezultatul unor mai vechi tatonări şi experienţe acumulate, trecerea timpului conferindu-le capacitatea citirii aceleiaşi partituri.

În domeniul militar, de exemplu, au fost înfiinţate:

Uniunea Europei Occidentale, în urma Tratatului de la Bruxelles din 17.III.1948, document revizuit apoi prin Acordul de la Paris – 23.X.1954. Acest acord conţinea un angajament militar de reciprocitate pentru cazul în care un membru era agresat: Franţa, Regatul Unit, Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania, Italia. Ulterior, acestor state s-au adăugat: Spania, Portugalia şi Grecia, ceva mai târziu.

NATO – a început să funcţioneze în urma Tratatului de la Washington, din 4.IV.1949. Organizaţia cuprindea mai multe state europene, Canada şi Statele Unite ale Americii.

În domeniul economic a luat fiinţă Organizaţia Europeană de Cooperare Economică – O.E.C.E. – la 16. IV 1948, cu scopul de a permite statelor europene membre să gestioneze în comun ajutorul american cunoscut sub denumirea de Planul Marshall.[3] În 1960, a devenit Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare – O.C.E.D.

În urma Tratatului de la Londra din 9.V.1949, s-a înfiinţat Consiliul Europei care a reunit statele europene cu regim democratic pluralist care asigurau drepturile omului. Acest consiliu a făcut posibilă apariţia unui drept regional european bazat pe convenţii. Activitatea lui a culminat cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, semnată la Roma la 4.XI.1950.

Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului. A fost o iniţiativă a Franţei, datorată lui Jean Monnet, şef al Organizaţiei Naţionale a Planificării din Franţa. El a propus şi a obţinut acordul ca producţia de oţel din Franţa şi Germania, ţări rivale de secole, să fie administrate de un organism suprastatal.

Planul Schuman a fost conceput pentru a evita declanşarea unui nou război mondial. Ideea esenţială a fost punerea industriei de armament sub control internaţional, pe baza unui tratat acceptat de Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg. Un an mai târziu, Tratatul care instituia Comunitatea Europeană a cărbunelui şi oţelului a fost semnat de cele şase state de  mai sus, Jean Monet fiind ales preşedinte al Executivului comunitar.

Comunitatea europeană a energiei atomice – C.E.E.A–EURATOM

Fondată în acelaşi timp cu CEE (1.01.1958), Euratom avea ca obiective dezvoltarea şi cercetarea ştiintifică în domeniul energiei nucleare, crearea unei pieţe comune a combustibililor nucleari şi controlul industriei nucleare care să împiedice  utilizarea ilegală a materiilor de profil şi să protejeze sănătatea populaţiei.

alt înt su

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul UE este una din instituţiile fundamentale ale construcţiei comunitare, Tratatul stabilind că acesta este reprezentantul intereselor statelor membre. Fiind compus din reprezentanţi ai celor 15 ţări ale UE, Consiliul deţine rolul principal în procesul legislativ. Numit, până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, «Consiliul de Miniştri», el dispune de o competenţă generală de decizie care atestă că interesele statelor membre sunt cele care determină linia politică generală a UE. Consiliul este compus din câte un reprezentant pentru fiecare stat membru, la nivel ministerial, abilitat să angajeze guvernul ţării sale.

Este de la sine înţeles, cel puţin dacă ne referim la generaţia de mijloc, că în acest timp propaganda din ţările comuniste prezenta unirea ţărilor vestice ca noi şi aprige căi de exploatare a popoarelor, întrucât, nu-i aşa,  tot ce nu era iniţiat şi controlat de Uniunea Sovietică trebuia împiedicat să funcţioneze, iar dacă nu se putea altfel, atunci cel puţin ascuns sau demascat. 

Această mentalitate îl făcea pe cărturarul Adrian Marino, cu doar câţiva ani în urmă, să afirme că că un sondaj serios de opinie ar da rezultate identice sau foarte apropiate. Asimilarea „Europei”, la nivel  elementar, ar avea, după el,  un caracter şi o condiţionare strict personală, individualistă, chiar egoistă, de altfel foarte „românească”. „Ce-mi pasă mie de Europa dumitale!”, se gândeşte încă în mod curent la noi. Preocuparea esenţială este şi rămâne, instinctual şi afectiv, doar pentru „ţărişoara mea”. Răspunsul tradiţional – caragialesc sau nu – se aude însă mereu ori de câte ori se invocă şi o altă Europă: multi sau supranaţională, federalizată, politică, instituţională, ideologică. «În această privinţă, asimilarea ideii în profunzime este încă slabă, incertă. Mult mai redusă, în orice caz, decât se crede în genere”, continuă eseistul. Aceasta, fiindcă dincolo de unele medii politice, intelectuale şi jurnalistice evoluate, „ideea europeană”, în forma sa activă, militantă, are încă un impact minim şi o audienţă redusă, regretabil de redusă. Fiindcă ea presupune un alt model politic, pentru care cele mai multe dintre conştiinţele româneşti n-au nici afinităţi şi nu sunt încă nici pe departe pregătite. Tradiţiile locale, educaţia şi conştiinţa actuală n-au ajuns încă la acest nivel de înţelegere şi maturizare. N-are sens să ne iluzionăm cu sentimentalisme „europene” inutile şi irealiste.[4]

Şi cum ar putea accepta clasa politică dominantă actuală, se întreabă cărturarul clujean, educată în spiritul comunismului-naţionalist, totalitar şi monolitic, o formă sau alta de integrare europeană, şi o serie întreagă de instituţii supranaţionale fie şi decorative (de exemplu, „Carta europeană a administraţiei locale”), când ea respinge, cel puţin deocamdată, în vechi spirit totalitar, tocmai descentralizarea administrativă locală internă, legea finanţelor locale şi, în general, tot ceea ce ar putea slăbi autoritatea şi puterea de decizie a organelor şi autorităţilor centrale? A nu recunoaşte această realitate înseamnă a scrie doar articole politologice abstracte, bine intenţionate, dar fără nici un efect practic.[5]

Realitatea nu confirmă însă scepticismul d-lui Adrian Marino. Încă de la început, guvernele care s-au succedat la conducerea României postrevoluţionare şi membrii Parlamentului au avut ca obiectiv integrarea în structurile euro-atlantice, chiar dacă paşii nu au fost siguri de fiecare dată şi nici terenul pe care s-a avansat nu a fost prea solid. Cu toate acestea, «România şi-a stabilit drept obiectiv fundamental de politică naţională aderarea la Uniunea Europeană. Ritmul pregătirilor pentru aderare de până în prezent, stadiul negocierilor, dar şi contextul internaţional, îndreptăţesc România să considere acest deziderat ca fiind îndreptăţit şi realizabil.»[6]

Aderarea nu este doar iniţiativa lăudabilă a guvernanţilor, ci o necesitate impusă de voinţa naţională. Într-un Barometru realizat în ţările candidate la aderarea la UE şi publicat în 11 noiembrie 2002, românii continuă să-şi dorească cel mai mult aderarea ţării lor la Uniunea Europeană, având în acelaşi timp şi percepţia cea mai optimistă privind aderarea şi efectele ei asupra ţării ; Aşa reiese din raportul preliminar referitor la primul val de sondaje din acest an din seria Eurobarometrului ţărilor candidate.

Sondajele au fost efectuate în cele 13 ţări candidate în perioada martie-aprilie 2002. Raportul preliminar a fost publicat de Comisia Europeană la sfârşitul lunii octombrie. Iată câteva rezultate din acest raport preliminar :

În primăvara acestui an, mai mult de trei sferturi (77%) dintre cetăţenii români în vârstă de 15 ani şi peste erau de părere că aderarea României la Uniunea Europeană ar fi un lucru bun.

La extrema cealaltă se află Letonia, unde doar fiecare a treia persoană de peste 14 ani (32%) consideră aderarea Letoniei un lucru bun. Grupul celor 10 ţări care probabil vor fi admise în UE în 2004 (LAEKEN 10) prezintă, în medie, un suport mai scăzut pentru UE (52%) decât România (77%), Bulgaria (65%) şi Turcia (65%), ţări care nu au fost nominalizate pentru aderarea la UE, în 2004.

Suportul pentru UE al celor zece ţări este însă comparabil cu cel al cetăţenilor din Uniunea Europeană (EU – 15–54%).

Reamintim că în toamna precedentă, 80% dintre români au considerat că aderarea României la UE este un lucru bun. 

Dată fiind această realitate – cerinţă clară a opiniei publice, nimic nu era mai firesc ca la 1 februarie 1993, să fie semnat Acordul european de asociere între UE şi România. La 22 iunie 1995, România a depus cererea oficială de aderare la UE, tot în acel an depunând cereri de aderare şi Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania şi Bulgaria.

Celelalte ţări, care doresc să adere la UE, au depus cererile de aderare astfel: Turcia în 1987, Cipru şi Malta în 1990, Ungaria şi Polonia în 1994, Republica Cehă şi Slovenia în 1996. La 15 februarie 2000 a fost declanşat procesul de negociere a aderării României la UE.

Astăzi Statele membre cu drepturi depline sunt în număr de 15 şi ocupă o suprafaţă de 3,25 milioane de km. pătraţi, având o populaţie de 370 de milioane de locuitori. Uniunea Europeană reuneşte următoarele state membre, care au aderat în patru „valuri” succesive:

  1 ianuarie 1973 – „primul val” de aderare: Anglia, Irlanda, Danemarca;

  1 ianuarie 1981 – al „doilea val“ de aderare: Grecia;

  1 ianuarie 1986 – al „treilea val“ de aderare: Spania, Portugalia;

  1 ianuarie 1995 – al „patrulea val“ de aderare: Austria, Suedia, Finlanda.

În prezent, 13 state sunt candidate la aderare: Bulgaria, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria. Comisia Europeană a reiterat la 16 iulie 1997 condiţiile candidaturii la aderare în textul intitulat Agenda 2000. Bulgaria şi România au promisiuni de aderare abia pentru anul 2007, celelalte pentru 2004.

Condiţiile de aderare  sunt cumulative şi vizează:

a. identitatea: statul care candidează la aderare trebuie să fie stat european (art. 49 din Tratatul de la Roma);

b. criteriile democratice: instituţiile politice ale ţărilor candidate trebuie să garanteze exerciţiul democratic – pluralismul politic, alegerile libere, separarea puterilor legislative, executive şi juridice, respectarea libertăţilor, statul de drept, prevederile Cartei Drepturilor Omului, respectarea statutului minorităţilor (Tratatul de la Maastricht şi Tratatul de la Amsterdam);

c. criteriile economice: ţările candidate trebuie să facă dovada unei economii de piaţă capabile să reziste concurenţei şi standardelor economice ale Uniunii;

d. capacitatea de asumare a obligaţiilor ce decurg din aderare, a legislaţiei unitare (acquis-ul comunitar), a drepturilor şi îndatoririlor stipulate de sistemul comunitar, capacitatea de subscriere la obiectivele Uniunii politice, economice şi monetare;

e. cadrul administrativ şi juridic adecvat;

f. angajamentul de participare la cele trei comunităţi: CECO, CEE, CEEA.

Dezbaterile asupra acestor aspecte trebuie să continue fără ca găsirea unor soluţii pentru ele să constituie o noua bornă temporală pentru realizarea unei viitoare extinderi. Mai mult decât atât, nu trebuie uitat faptul că Uniunea Europeană este o entitate în cadrul căreia aprofundările s-au realizat simultan sau ulterior procesului de extindere. Urmâd aceeaşi reţetă, viitorii membri vor evolua în interiorul Uniunii căreia i se vor alătura de pe poziţii egale cu actualii membri şi nu având pozitia celui care trebuie să accepte o realitate diferită de aceea pentru care s-au pregătit, pe parcursul dificilului drum al negocierilor de aderare.

România consideră că garantarea posibilităţii pentru noii membri de a participa la redefinirea viitoarei Uniuni Europene este cea mai fidelă expresie a spiritului democratic al ,,Occidentului”, spre care actualii candidaţi îşi îndreptau privirea şi speranţa în perioada când Europa era despărţită de Cortina de Fier.  

Intenţiile României. Instituţii create. Conform rapoartelor Comisiei Europene, referitoare la extinderea UE, România se confruntă „pe termen mediu cu serioase dificultăţi pentru a face faţă presiunilor competitive din cadrul UE, deoarece o mare parte din industria sa este învechită, iar sectorul agricol trebuie modernizat.”[7] Încă din  noiembrie 2000, Departamentul Afaceri Europene. Direcţia Cooperare Politică şi Dezvoltări Instituţionale, exprima un punct de vedere tranşant: Dezbaterile asupra acestor aspecte trebuie să continue fără ca găsirea unor soluţii pentru ele să constituie o noua bornă temporală pentru realizarea unei viitoare extinderi. Mai mult decât atât, nu trebuie uitat că Uniunea Europeană este o entitate în cadrul căreia aprofundările s-au realizat simultan sau ulterior procesului de extindere.

Convinsă că România poate să creeze condiţiile pentru transformarea acestui deziderat în realitate, în zilele de 5–6 noiembrie 2001, a semnat, la Bruxelles, Declaraţia Comună a Comitetului Consultativ Mixt UE – România. Cele mai importante observaţii sunt următoarele :

– Până în acel moment, România deschisese 17 din capitolele ce urmau a fi negociate, opt fiind deja închise.

– Reprezentantul UE, Grillo Pasquarelli, a declarat că  România mai are multe de făcut pentru pregătirea aderării la UE. S-a subliniat că Guvernul Romaniei trebuie să sprijine implicarea autentică a tuturor părţilor interesate, inclusiv societatea civilă organizată, la discutarea şi comentarea propunerilor legislative înainte de a fi aprobate.

– CCM a evidenţiat impactul pozitiv al noului Minister pentru Integrare Europeană, precum şi activitatea constantă de adoptare a legislatiei relevante de către Parlamentul României. Reamintind declaraţia comună a copre-şedinţilor celei de-a 3-a Reuniuni a CCM de la Bucureşti, CCM  a slicitat Guvernului Romaniei să implice societatea civilă organizată, inclusiv CES România în primele etape de elaborare a documentelor de poziţie şi în toate celelalte aspecte legate de procesul de preaderare, inclusiv aplicarea şi implementarea acquis-ului UE.

– CCM a pus în discuţie întărirea rolului partenerilor sociali şi al societăţii civile.

– CCM a discutat despre provocările şi posibilităţile legate de libera circulaţie a lucrătorilor într-o Europa lărgită. 

– CCM a analizat problema agriculturii din România şi a luat notă de schimbările structurale şi umane majore, impuse de necesitatea modernizării sectorului agricol românesc. Având în vedere faptul că programul SAPARD are potenţialul necesar pentru acordarea asistenţei financiare de care este atât de mare nevoie pentru restructurarea agriculturii şi dezvoltarea rurală, CCM a solicitat autoritatilor române să grăbească pregătirile pentru ca  acest instrument să poată fi folosit în România în cel mai scurt timp.

– CCM a reiterat punctul său de vedere conform căruia ar trebui să se facă eforturi pentru ca Dunărea să exploateze întregul său potenţial de cale fluvială europeană majoră, în beneficial comun al UE, al României şi al altor ţări candidate riverane.

Măsuri pentru  Integrarea în Uniunea Europeană.

Consiliul de Asociere România – Uniunea Europeană este principala instituţie stabilită în Acordul European, care oferă cadrul de dialog politic dintre România şi Uniunea Europeană. Rolul Consiliului de Asociere este acela de a supraveghea realizarea prevederilor Acordului European. Consiliul se întruneşte la nivel ministerial, obligatoriu, o dată pe an şi de câte ori este nevoie. Primul Consiliu de Asociere România–UE a avut loc în aprilie 1995.

Structura

Consiliul de Asociere este format din membri desemnaţi de Guvernul României, pe de o parte, şi membri ai Consiliului Uniunii Europene şi ai Comisiei Comunităţilor Europene, pe de alta parte. Consiliul de Asociere îşi stabileşte propriile sale reguli de procedură. Este prezidat, pe rând, de câte un membru al Guvernului României şi un membru al Consiliului Uniunii Europene. După caz, la lucrările Consiliului de Asociere poate să participe, ca observatori şi reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii (BEI).

Atribuţii

În scopul atingerii obiectivelor Acordului European, Consiliul de Asociere are dreptul să ia decizii cu privire la domeniile expres prevăzute documentul amintit. Deciziile luate sunt obligatorii pentru părţi, care aplică măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestora. Consiliul de Asociere poate, de asemenea, să facă recomandări adecvate.

Soluţionarea diferendelor

Oricare din cele două părţi poate supune Consiliului de Asociere orice diferend legat de aplicarea sau interpretarea Acordului European. Consiliul de Asociere poate soluţiona diferendul printr-o decizie. Fiecare parte este obligată să ia măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a acestei decizii. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea unui diferend, în conformitate cu cele prevăzute mai sus, fiecare parte poate notifica celeilalte părţi numirea unui arbitru. Cealaltă parte trebuie ca, în termen de două luni, să numească şi ea un al doilea arbitru. În aplicarea acestei proceduri, Uniunea Europeană şi statele membre vor fi considerate ca o singură parte în diferend. Consiliul de Asociere va numi un la treilea arbitru. Deciziile arbitrilor se vor lua cu majoritate de voturi. Fiecare parte implicată în diferend trebuie să ia măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor arbitrilor.

O primă sursă a neînţelegerilor ar putea fi chiar apartenenţa la o etnie, ori însuşi faptul că delegatul în Consiliu reprezinţă ţara sa. Jacques Le Rider este de părere că «toate popoarele Europei Centrale şi balcanice ar trebui să înţeleagă că a vorbi despre etnicitate înseamnă să vorbeşti împotriva Europei. Europa a fost distrusă din cauza ideologiilor etnice şi nu se va putea construi decât prin depăşirea acestor vestigii paseiste ale culturii noastre politice ».[8] Afirmaţia ar putea să pară unora prea categorică, dar este bine să ne amintim că Uniunea Europeană de astăzi a construit pornind de la  o frază rostită de Jean Monnet în 1950 cu prilejul constituirii Comunităţii Europene a Cărbu-nelui şi Oţelului: «Noi suntem aici pentru a realiza o operă comună, nu pentru a negocia avantaje, ci pentru a căuta avantajele noastre în avantajul comun».[9] Ceea ce nu este un paradox, ci o posibilitate. Ceva mai mult, o realitate.

Sesiunile Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană

A opta sesiune – 12 martie 2002, Bruxelles.

Documentul de poziţie al părţii române a reliefat progresele concrete înregistrate de România în îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga şi Madrid, stadiul relaţiilor bilaterale dintre România şi Uniunea Europeană, negocierile de aderare, aplicarea prevederilor Acordului European, progresele înregistrate de România în cadrul procesului de pregătire a aderării la UE, libera circulaţie a cetăţenilor români în spaţiul Schengen, participarea României la eforturile internaţionale vizând combaterea terorismului şi promovarea valorilor democratice, în mod special în perioada în care a deţinut Preşedinţia în exerciţiu a OSCE.                                                                

A şaptea sesiune – 19 martie 2001, Bruxelles. În cadrul lucrărilor acestei sesiuni a Consiliului de Asociere România – UE, părţile au făcut un schimb de documente de poziţie, în care sunt analizate progresele înregistrate de România în îndeplinirea criteriilor de aderare şi în adoptarea acquis-ului comunitar pentru domenii precum concurenţa, dreptul societăţilor comerciale, transport, statistica şi anumite aspecte ale Pieţei Interne.

A şasea sesiune – 21 martie 2000, Bruxelles. În Documentul de poziţie prezentat de România sunt evidenţiate rezultatele obţinute în transpunerea în practică a prevederilor Acordului European de asociere. Referiri exprese se fac la evoluţiile înregistrate de la sesiunea precedentă a Consiliului de Asociere în domeniul privatizării, consolidării economiei de piaţă şi alinierii legislaţiei româneşti la reglementările comunitare. De asemenea, sunt prezentate progresele înregistrate în procesul reformei şi descentralizării administrative.

A cincea sesiune – 27 aprilie 1999, Luxemburg. În cadrul acestei sesiuni a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană, părţile au făcut un schimb de documente de poziţie, care au relevat, în detaliu, progresele înregistrate de ţara noastră pe linia îndeplinirii criteriilor de aderare.

A patra sesiune – 28 aprilie 1998, Luxemburg

A treia sesiune – 24 martie 1997, Luxemburg

A doua sesiune – 24 aprilie 1996, Bruxelles

Prima sesiune – 10 aprilie 1995, Luxemburg. 

Ministerul Integrării Europene

Mai înainte de a şti cum este organizat Ministerul Integrării Europene este necesar să vedem care este viziunea românească asupra Uniunii Europene. Dl. Vasile Puşcaş consideră că U.E. a devenit un actor cu grad crescut de complexitate pe măsură ce impactul în creştere al politicilor sale a atras tot mai mulţi participanţi guvernamentali şi nonguvernamentali în procesul de formulare a politicilor, s-a extins pe mai multe niveluri, pe măsură ce nivelul subnaţional a câştigat în importanţă, iar paternurile interacţiunilor supranaţional-naţional au fost diversificate. „Cele patru libertăţi fundamentale (mărfuri, persoane, servicii şi capital) sunt văzute drept „punctul nodal al politicilor Uniunii Europene şi fundamentul pe care poate fi construită o nouă Europă.”[10] Ministrul Integrării Europene conduce activitatea Ministerului Integrării Europene, reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, în justiţie, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. Ministrul Integrării Europene este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.

Ministrul Integrării Europene este preşedintele părţii române la Reuniunile Comitetului de Asociere România–Uniunea Europeană, conducă-torul delegaţiei României la Conferinţa de Aderare la nivel interministerial şi preşedintele Comitetului Interministerial pentru Integrare Europeană .

Ministrul-delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este membru al Guvernului, înlocuitor de drept al Ministrului Integrării Europene.

Ministrul-delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este şeful Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană.

Ministrul Integrării Europene şi ministrul-delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt ajutaţi de 4 secretari de stat numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general al Ministerului Integrării Europene, numit în condiţiile legii. Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de Ministrul Integrării Europene. Secretarul general al Ministerului Integrării Europene are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

Pe lângă Ministrul Integrării Europene funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Integrării Europene.

Colegiul Ministerului se întruneşte, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea şi sub preşedinţia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea ministerului.

Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană este organul operativ de lucru care coordonează, analizează şi dezbate documentele elaborate de instituţiile cu responsabilităţi privind aderarea la Uniunea Europeană şi discută orice alte probleme legate de bunul mers al proceselor de pregătire a aderării.

Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană este constituit din secretarii de stat pentru integrare europeană din ministere şi responsabilii din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu.

Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană analizează şi rezolvă punctual problemele apărute în derularea programelor de pregătire a aderării la Uniunea Europeană şi realizează planificarea curentă şi de perspectivă a acestor activităţi.          

La lucrările Comitetului Interministerial pentru Integrare Europeană, care se desfăşoară în plen şi în grupe de lucru, la convocarea preşedintelui acestuia, pot fi invitaţi miniştri, reprezentanţi ai partenerilor sociali, ai societăţii civile şi ai altor grupuri de interese. Ministerul Integrării Europene coordonează, în numele Guvernului, activitatea Institutului European din România.[11]

Direcţia Generală pentru Integrare Europeană şi Relaţii Externe

Măsurile luate cu privire la comunicaţii şi tehnologia informaţiei au început să-şi arate primele rezultate la sfîrşitul anului 2001, iar progresul constant în domeniu a fost confirmat şi de rapoartele periodice pentru ţările candidate ale Comisiei Europene. În toată această perioadă, susţineau factorii de decizie,  în centrul atenţiei a fost plasată cooperarea internaţională, absolut necesară în contextul accentuării fenomenului de globalizare. În cadrul acesteia, dat fiind obiectivul naţional de aderare la Uniunea Europeană, relaţiile cu statele membre UE beneficiază de o atenţie specială.

În contextul procesului de integrare a României în Uniunea Europeană MCTI a participat activ la definirea planului de acţiuni europene şi şi-a asumat responsabilitatea coordonării implementării acestuia în România. Acest plan este dedicat ţărilor în proces de aderare şi este similar planului Europei, care se adresează statelor membre. Guvernul român consideră că toate iniţiativele internaţionale la care România participă contribuie la păstrarea strategiilor naţionale în consonanţă cu tendinţele europene şi globale şi ne ajută să ne concentrăm mai bine pe priorităţile reale pentru dezvoltare.

Direcţia Generală pentru Integrare Europeană şi Relaţii Externe, care funcţionează în cadrul MCTI, are printre atribuţii:

–   coordonarea şi monitorizarea acţiunilor legate de pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană;

–   urmărirea permanentă a stadiului procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană;

–   asigurarea şi coordonarea derulării programelor de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană şi a acordurilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;

–   promovarea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Integrării Europene, precum şi Direcţia Relaţii Publice din MCTI, a strategiei de informare, comunicare şi imagine în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele candidate la aderare;

–   asigurarea dialogului social pe problemele integrării europene cu organizaţiile patronale şi sindicale, reprezentative la nivel naţional, potrivit legii;

–   cooperarea cu Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor în cadrul căreia România a fost aleasă membră pentru al treilea mandat consecutiv, în octombrie 2002, la Marrakesh, în Maroc;

–   elaborarea şi implementarea de politici şi strategii sectoriale de integrare în structurile Uniunii Europene şi de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;

–   elaborarea, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, de propuneri privind politica guvernamentală de integrare europeană a României;

–   crearea şi exploatarea sistemului de monitorizare şi evaluare a programelor de asistenţă financiară;

–   iniţierea şi dezvoltarea de acţiuni în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei pe linia procesului de integrare europeană;

–   fundamentarea documentelor oficiale ce reflectă poziţia României privind negocierea aderării pentru domeniile specifice comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;

–   asigurarea actualizării anuale a raportului privind progresele României în procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană;

–   publicarea specificaţiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul specific;

–   stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;

–   asigurarea reprezentării în organe şi organisme internaţionale de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;

–   colaborarea cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, precum şi dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea.

Sugestii pentru studenţi:

  Reţineţi principalele forme de organizare la nivel european

  Observaţi definirea intereselor particulare prin interesul comun

  Familiarizaţi-vă cu denumirile principalelor organisme ale Uniunii Europene

  Definiţi-vă poziţia între entuziasmaţi şi sceptici. Justificaţi opţiunea

  Individualizaţi rolul Organismelor Integrării Europene printre alte ministere şi organizaţii guvernamentale sau O.N.G.


[1] Conf. Univ. Dr. Fuerea, Augustin, Instituţiile Uniunii Europene, Bucureşti, Universul juridic, 2002, p. 13 şi urm.

[2] Bougnoux, Daniel, Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi, Editura Polirom, 2000, p. 29.

[3] Marshall, George Catlett (1880–1959), general şi om politic american. Şeful Statului Major al armatei americane între 1939–1945, secretar de stat (1947–1949).

[4] Marino, Adrian,  op. cit., p. 17.

[5] Idem, p. 18.

[6] Năstase, Adrian, Viziune asupra viitorului Europei – contribuţia României, în România şi viitorul Europei, Bucureşti, Editura R.A. Monitorul Oficial, 2001, p. 5.

[7] Uniunea Europeană, în Statele lumii, Rompres, Redacţia Publicaţii Documentare, nr. 11–12/1988, p. 4.

[8] Le Rider, Jacques, Europa Centrală sau paradoxul fragilităţii, Iaşi, Ed. Polirom, 2001, p. 72.

[9] Monnet, Jean, Memoires, Paris, editura Fayard, 1976, p. 378.

[10] Puşcaş, Vasile, Identitatea internaţională a Uniunii Europene, în România şi Viitorul Europei, ed. cit., p. 209.

[11] Extras din HG nr. 1075 din 25 octombrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene.

 

Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This books was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-781-8.
 Comments to: Petre ANGHEL-  Last update: October, 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU