Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

VI. Parlamentul European

  •   Atribuţii prin Tratatul de la Maastricht
  •   Regulamentul interior
  •   Partidele politice în Parlamentul European
  •   Grupări politice şi parlamentare

Parlamentul European este rezultatul tratatelor institutive. La început a avut denumirea de Adunarea Comună (în Tratatul C.E.C.A.)  sau, simplu, Adunarea (cum apărea în Tratatul de instituire C.E.E. şi Euratom). Prin Rezoluţia din 20.III.1958, cele trei instituţii de mai sus s-au reunit în Adunarea Parlamentară Europeană. Patru ani mai târziu, în 1962, s-a hotărât denumirea de Parlament European.[1]

Prin Tratatul de la Maastricht s-au adus importante modificări în competenţele Parlamentului European în sensul că i-a crescut influenţa, în special în procedura de decizie.

Parlamentul este în curs de a deveni un protagonist politic, motiv pentru care în aprecierea poziţiilor se conturează un adevărat  triunghi instituţional. O bună parte a dialogului între Parlament şi Comisie se bazează pe cererea acestuia adresată Comisiei de a-i asuma poziţiile pentru a le apăra în faţa Consiliului. Comisia refuză însă să fie necondiţionat legată de poziţiile Parlamentului.

După opinia d-lui Valer Dorneanu, Preşedintele Senatului, o dezbatere asupra rolului Parlamentului nu poate evita problema legitimităţii democratice a deciziilor politice la nivel european şi modul în care se poate face aceasta la dimensiunile concretului, întrucât « consolidarea dimensiunii parlamentare, atât la nivel naţional cât şi la nivel european, este destinată să aducă o contribuţie consistentă în legitimarea democratică a procesului politic în luarea deciziilor.»[2] De altfel, chiar preşedintele Comisiei Europene, Romano Prodi, în cadrul întâlnirii Comisiei pentru Afaceri Constituţionale, care a avut loc la Bruxelles, la 20 III, 2001, afirma că « examinarea sistemului politic al Uniunii Europene în sens larg şi căutarea căilor de întărire a rolului parlamentelor naţionale în diferitele faze ale procesului de luare a deciziilor la nivel comunitar»[3] ţin de esenţa structurii europene.

Comisia dă publicităţii  pentru Parlamentul European un Raport general anual (cu cel puţin o lună înainte de deschiderea sesiunii parlamentare). Raportul este important pentru că permite urmărirea activităţii şi a progreselor Comunităţilor. Apoi, Comisia îşi întocmeşte un program de lucru, avut în vedere la elaborarea  discursului–program al Preşedintelui, (în sesiunea din luna februarie a fiecărui an). Discursul este urmat de dezbaterea generală asupra politicii trecute şi viitoare, încheiată prin rezoluţia asupra politicii generale a Comunităţilor. În ceea ce priveşte primul program de acţiune prezentat de Comisie, după intrarea în funcţiune la fiecare 4 ani, tinde să devină un program de legislatură, iar dezbaterile îmbracă forma de investitură, ocazie cu care Parlamentul are posibilitatea unui vot formal al moţiunii de investitură.

Parlamentul are drept de veto asupra Comisiei. Dacă o moţiune de cenzură este adoptată cu o majoritate de 2/3 e întreaga Comisie trebuie să demisioneze şi să fie înlocuită. În acest caz, mandatul noilor membri ai Comisiei va expira când trebuia să expire mandatul vechilor membri. Cenzura Parlamentului are însă limite. În primul rând nu este consultat în numirea membrilor Comisiei care îi înlocuiesc pe cei din Comisia împotriva căreia s-a adoptat moţiunea de cenzură, astfel ca statele pot numi în funcţie exact aceeaşi membri.

Parlamentul este abilitat să comenteze problemele în momentul în care acestea apar, să nu se limiteze la acţiunea de investigare prin comitetele parlamentare. Ca organ consultativ, Parlamentul European este investit cu dreptul de fi consultat asupra propunerilor majore de politică în Uniunea Europeană.

Procesul de consultare are loc într-una sau în ambele faze ale procesului de luare a deciziilor. Consiliul poate consulta Parlamentul după ce a primit o propunere de la Comisie. Comisia însăşi poate să consulte Parlamentul în procesul de elaborare a propunerii. În mod frecvent, Comisia şi-a trimis propunerile Parlamentului European în acelaşi timp în care le-a trimis Consiliului.

Atribuţiile consultative Parlamentul şi le exercită în mare parte prin comitete. O propunere anume este înaintată comitetului de resort care produce un raport conţinând o schiţă de opinie. Schiţa de opinie este dezbătută în plenul Parlamentului. Versiunea finală se comunică Consiliului sau Comisiei, după caz. Acest drept de consultare nu are şi putere de decizie. Consiliul nu este restricţionat şi nici Comisia nu este obligată să acorde atenţie opiniei Parlamentului. Totuşi, în condiţiile în care Tratatele cer Consiliului să consulte Parlamentul înainte de a adopta o lege, opinia Parlamentului este importantă pentru ca un act să fie adoptat în mod legal.

Conform Tratatului de la Maastricht o largă zonă a legislaţiei supuse votului cu majoritate calificată în Consiliu (referitoare la problemele legate de piaţa unică, servicii, libera circulaţie a lucrătorilor, dreptul de stabilire, programe de cercetare şi de protecţie a mediului, probleme legate de educaţie şi cultură) este supusă iniţiativei Parlamentului. În această nouă zonă de competenţe se manifestă două mari categorii de circumstanţe:

1. Consiliul are o poziţie comună cu Comisia în cazul proiectului legislativ, însă, Parlamentul îl respinge (cu majoritatea absolută a membrilor). În acest caz se formează un Comitet de Conciliere între Consiliu şi Parlament pentru a ajunge la un acord asupra unui text comun. Dacă după analiza finală acest lucru nu e posibil, Parlamentul poate, cu majoritate absolută, să blocheze adoptarea textului;

2. Parlamentul European propune amendamente poziţiei adoptate de Consiliu (cu majoritatea comună a membrilor săi). Consiliul aprobă amendamentele cu votul majorităţii calificate sau le respinge (în care caz intră în acţiune Comitetul de Conciliere, ca şi în cazul anterior).

În prezent, Parlamentul European are 626 de membrii. Prin Tratatul de la Amsterdam s-a hotărât ca numărul parlamentărilor europeni să nu fie mai mare de 700 de membri.[4]

Activitatea partidelor politice în Parlamentul European se desfăşoară la nivel de  federaţii transnaţionale, grupuri politice şi partide naţionale.  Federaţiile s-au creat în anii ’70: Partidul Oamenilor (Poporului) Europei (EPP); partide Creştin-Democrate şi ramurile acestora; Partidul Liberal, Democrat şi Reformist (ELDR); şi Partidul Socialiştilor Europeni (PES).

Pentru grupurile politice, numărul minim de persoane  se specifică  prin regulamentul  Parlamentului.   Grupurile s-au format şi dezvoltat din mai multe motive, între care cele ideologice şi beneficiile organizaţionale sunt importante. De exemplu, fondurile pentru administrare şi cercetare sunt distribuite pe baza unor sume fixate pe grup (independenţii sunt consideraţi un grup în acest caz).

Partidele politice şi parlamentele naţionale sunt şi ele implicate în activităţile legate de Parlamentul European care organizează reuniuni anuale cu preşedinţii parlamentelor statelor membre, ai Consiliului European şi ai Adunării Uniunii Europei Occidentale (Conferinţele Mari), şi pre-sesiuni ale reprezentanţilor Adunării Palamentare cu cei ai parlamentelor naţionale ale statelor membre (Conferinţele Mici), pregătite şi precedate de reuniuni ale secretarilor generali.

Întâlnirile între comisiile corespondente nu sunt, la rândul lor, îngrădite de diferenţele de structură internă între parlamentele naţionale şi cel european (număr variabil de comisii, competente şi rol diferit).

Parlamentul European este organizat şi funcţionează, în linii generale, prin Regulamentul interior. Organele de conducere sunt Preşedintele şi Biroul. Din Birou, alături de Preşedinte, fac parte 14 Vice-preşedinţi, 5 chestori cu drept de vot consultativ. Conferinţa preşedinţilor reuneşte Preşedintele Parlamentului şi preşedinţii grupurilor politice. Ea este competentă pentru organizarea lucrărilor şi fixarea ordinii de zi a sesiunilor. Parlamentul ţine o sesiune anuală care începe  în cea de a doua zi de marţi din luna martie. Parlamentul poate să lucreze în sesiune extraordinară la cererea majorităţii membrilor săi, a Consiliului şi a Comisiei. Parlamentul este dotat cu comisii parlamentare care se reunesc în intervalul sesiunilor şi asigură continuitatea lucrărilor. Ele sunt comisii permanente, comisii temporare, comisia temporară de anchetă, comisii parlamentare mixte cu parlamentele statelor asociate sau ale statelor cu care au fost angajate negocieri în vederea aderării, altele.

Sistemul politic european prezintă sisteme juridice şi legislative diferite. Ceea ce le uneşte este setul de valori care stau la baza edificiului constituţional şi, Parlamentul European principalul for de dezbatere şi acţiune politică. El a cunoscut transformări în ceea ce priveşe competenţa în procesul decizional. Pentru a înţelege modul de acţiune al acestei suprastructuri, înainte de a-i analiza competenţa, trebuie cercetat palierul actorilor politicii europene. La o primă vedere, lucrurile par a fi simple şi ne întrebăm deseori dacă nu cumva trăim un sfârşit al ideologiilor, o plafonare a doctrinelor sub impresia discursului populist. De fapt, asistăm la un proces complex şi deosebit de interesant care nu poate fi analizat la întreaga sa dimensiune decât prin metoda comparativă pe o cazuistică naţional-supranaţional.

Sistemul politic european este un sistem care încearcă să reprezinte structurile sociale existente în societate, tendinţe şi curente majoritare sau minoritare. Politicienii europeni au de satisfăcut două mari criterii: criteriul politic naţional, capabil a asigura numărul de voturi necesare reprezentării la nivel european şi criteriul politic european, capabil a încadra mişcarea politică respectivă în grupurile politice consacrate (creştin-democraţii, social-democraţii, verzii, liberal-democraţii) care joacă rolurile directoare în Parlament.

În ultimii ani se observă două tendinţe interesante şi pline de înţeles: pe de o parte, trecerea de la votul naţional la votul politic, iar pe de altă parte ascensiunea semnificativă a unor noi grupuri politice care încearcă ieşirea din anonimatul scenei europene.

Cele mai multe dintre partidele importante ale Europei folosesc alegerile directe pentru Parlamentul European în a-şi măsura forţa în pregătirea alegerilor naţionale. În spectrul politic, dinamicile sociale, problemele dezvoltării sectoriale, ţintele dezvoltării Uniunii Europene angajează o serie de polemici şi dispute.

În cadrul Parlamentului European partidele politice se afiliază la grupuri politice parlamentare structurate sau nu pe scheletul unor formule politice supranaţionale.

a.  Democrat-creştinii europeni

Între partidele politice europene, creştin democraţii sunt dintre cei mai puţin înţeleşi. Catalogaţi de public a fi de centru-dreapta, încă din 1961 ei au intrat într-o serie de combinaţii guvernamentale cu partidele de centru-stânga dar şi cu partidele liberale. Odată cu Consiliul Ecumenic, ţinut la Roma în 1962, cunoscut ca şi Vatican II, doctrina partidelor democrat-creştine a devenit mai socială.

În cadrul Partidului Popular European, partidul care asumă astăzi politica doctrinară este C.D.U.-ul (Christlich-Democratische Union) german.

După  alegerile pentru Parlamentul European din 13 iunie 1999, acesta a devenit grupul cel mai numeros cu 233 de parlamentari (din totalul de 626 parlamentari) reprezentând partide conservatoare şi creştin-democrate din cele 15 state ale Uniunii Europene.

Rezultatele bune din Marea Britanie şi Germania, care au fost decisive în lupta pentru întâietate politică în Parlament, s-au datorat şi unor probleme interne de care s-au lovit guvernele Blair şi Schröder.

În ceea ce-l priveşte pe Tony Blair, cu cât creşte popularitatea sa pe continent, generată de determinarea cu care încearcă integrarea mai rapidă a britanicilor în Uniune, cu atât îi scade popularitatea în ţara sa natală şi totodată creşte ponderea conservatorilor cunoscuţi a fi apropiaţi de eurosceptici. În Germania, politica  socială a lui Schröder nu a reuşit să schimbe radical situaţia socială existentă. În acelaşi timp, în peisajul politicii externe, Germania a cam pierdut din rolul de negociator şef între centrele de putere de pe continent.

Planul de acţiune 1999–2004, vine în continuarea unor documente fundamentale pentru grupul partidului popular european şi al democraţilor europeni şi anume la Programul de Bază de la Atena din 1992 care stabileşte un set de valori creştin-democrate, completate cu aspectele sociale reliefate de Congresul al XII-lea de la Toulouse (9 –11 noiembrie 1997) – sănătate publică, asigurări sociale şi protejarea familiei. Filosofia P.P.E. are la bază o politică ce împleteşte integrarea europeană cu interesele regionale şi naţionale. Scopul acţiunii politice este o Europă comunitară, democratică, transparentă şi capabilă a lua decizii. În contextul discuţiilor asupra viitorului Uniunii Europene, P.P.E. nu doreşte un super-stat, ci mai degrabă o diviziune a responsabilităţilor şi obligaţiilor între Uniune, statele membre şi instituţiile regionale şi municipale.

În ceea ce priveşte problematica Constituţiei, amintim că la Conferinţa Extinderea Uniunii Europene, organizată la Frankfurt pe Oder, la 3 nov. 2001, de Asociaţia Europeană a Juriştilor pentru Democraţie şi Drepturile Omului în Lume, profesorul francez Gerard Soulier a afirmat că problema constituţiei este indisolubil legată de stat şi a demonstrat că nu trebuie confundată ideea de federalism cu ideea de stat federal, iar în cadrul Uniunii Europene federalismul se realizează prin obligativitatea respectării deciziilor Curţii de Justiţie, care sunt imediat executorii.[5]

b. Social-democraţii

Social-democraţia europeană nu este deloc unitară în abordări, atât în ceea ce priveşte problemele sociale cât şi a celor ale dezvoltării Uniunii. La începutul deceniului, analiştii identificau  trei mari curente social-democrate: primul curent susţinut de premierul francez Lionel Jospin se detaşează printr-un socialism îmbunătăţit în problema socială; a doua tendinţă, aşa numită Linia Londra–Berlin sau new labour, promovează un social-liberalism deschis, mai ales către ideile centrului decât ale stângii în timp ce o a treia linie politică încearcă să realizeze un compromis între cele două curente principale.

c. Liberal-democraţii

Al treilea grup parlamentar ca pondere  este cel al liberal-democraţilor. Analiştii prevedeau căderea acestora, dar mai mult sau mai puţin surprinzător, ei au revenit în forţa detronându-i pe ecologişti de pe poziţia a treia. Succesul e cu atât mai mare cu cât liberalii nu au beneficiat de sprijinul liberalilor germani (FDP) care nu au depăşit pragul electoral. Decisive au fost voturile din ţările nordice, din Italia şi Marea Britanie. La fel ca marile grupuri prezentate anterior, liberal democraţii au un partid european care le reprezintă interesele – ELDR (Partidul liberal-democraţilor şi reformatorilor europeni). Şeful grupului parlamentar liberal este irlandezul Pat Cox.

ELDR are membrii cu drepturi depline şi din Estul Europei sau din Elveţia. Ca Program politic Liberal-democraţii europeni accentuează ideea respectării identităţii naţionale. Totodată dezvoltă şi ideea că ceea ce s-a creat nu e doar o Europă a afacerilor, ci şi o Europă a indivizilor. Europa trebuie să fie, în opinia lor, un exemplu de respect a drepturilor civile, toleranţei, emancipării şi dezvoltării individului, un dialog între culturi diferite, într-un cuvânt, o Europă luminată.[6]

d. Ecologiştii

Grupul Verzilor cuprinde atât partide ecologiste cât şi partide autonomiste din diferite ţări europene şi se caracterizează prin intransigenţă în problemele de mediu precum şi promovarea unor politici autonomiste militând pentru o integrare prin devoluţiune.

e. Comuniştii

Comuniştii europeni sunt o prezenţă constantă în Parlamentul European şi beneficiază de suportul comuniştilor germani şi francezi. Ideologic vorbind nu toţi comuniştii europeni reproduc teze leniniste şi staliniste, ci recurg în special la K. Marx şi F. Engels. Aceştia sunt aşa numiţii eurocomunişti. Alţii, cum sunt Partido Comunisto Portugues au rămas fideli ideilor marxist-leniniste. Diferenţele de opinii sunt importante: nordicii (danezii titoişti de ex.) sunt apropiaţi de social-democraţi, reformiştii au folosit naţionalismul în ideea comunistă (Iniţiativa per la Catalunya, ortodocşii, partide fidele moştenirii, acceptă, evoluţia doctrinară (Partidul Comunist Francez) în timp ce integriştii au rămas fideli dogmei comuniste. În domeniul relaţiilor internaţionale se pronunţă pentru creşterea puterii OSCE în defavoarea NATO şi UEO.[7]

f. Grupurile independenţilor

În această categorie se pot încadra cele două grupuri ale independenţilor – Grupul tehnic al deputaţilor independenţi şi Grupul Neafiliaţilor. După extinderea din anul 1995, locurile în Parlamentul Europea au fost repartzate astfel:

Membrii: 626 aleşi pentru 5 ani

Germania

99

Franţa

87

Italia

87

Regatul Unit

87

Spania

64

Olanda

31

Belgia

25

Grecia

25

Portugalia

25

Suedia

22

Austria

21

Denemarca

16

Finlanda

16

Islanda

15

Luxembourg

6

Sugestii pentru studenţi

  Definiţi rolul Tratatului de la Maastricht

  Prin ce este important Parlamentul European

  Care sunt partidele politice importante

  Care este repartizarea locurilor în Parlament[1] Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Bucureşti, Universul Juridic, 2002, p. 83.

[2] Valer Dorneanu, Parlamentele naţionale într-o Europă lărgită, în România şi viitorul Europei, Bucureşti, Editura RA Monitorul Oficial, 2001, p. 155.

[3] Romano Prodi, apud Valer Dorneanu, op. cit., p. 155.

[4] Fuerea Augustin, op. cit., p. 85.

[5] Victor Duculescu, O temă a relaţiilor comunitare: adoptarea Constituţiei Europene, în România şi viitorul Europei, ed. cit., p. 198.

[6] Apud Nicolae Păun, Istoria constructiei europene, Editura Fundaţia pentru Studii Europene, 1999, p. 62 şi urm.

[7] Nicolae Păun, op. cit., p. 76 şi urm.

 

Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This books was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-781-8.
 Comments to: Petre ANGHEL-  Last update: October, 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU