Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

 

 • Cine suntem şi de unde venim
 • Delimitări geopolitice 
 • La răscruce de lumi şi imperii
 • Spiritul european: Ce am dat, ce am primit
 • Primele forme moderne de cooperare
 • Uniunea Europeană astăzi
 • State membre şi şi state candidate
 • Intenţiile României
 • Scopuri şi mijloace
 • Proceduri de cooperare
 • Calitatea de membru
 • Prorităţi ale României
 • Competenţele Comisiei şi limitele puterii sale
 • Consilii. Direcţii generale. Comisari
 • Decizii
 • Repartizarea voturilor
 • Coordonarea politicilor economice generale
 • Reprezentanţa permanentă
 • Secretariatul general
 • Sistemul de votare
 • Atribuţii prin Tratatul de la Maastricht
 • Regulamentul interior
 • Partidele politice în Parlamentul European
 • Grupări politice şi parlamentare
 • Curtea de Justiţie Europeană
 • Curtea de conturi
 • Organe financiare comunitare
 • Alte organisme comunitare
 • Colaborare şi competiţie
 • Noul concept strategic
 • Mai persistă dilema Est-Vest?
 • Viziunea României
 • Flexibilitate
 • Constituţie europeană
 • Acordul de asociere
 • Sensibilizarea mediului de afaceri
 • Economie de piaţă, instituţii democratice
 • Mediu de afaceri prielnic
 • Politica de apărare
 • rogramul de măsuri – grafic cu termene
 • Reuniunile
 • Consiliu ministerial
 • Drepturi şi obligaţii
 • Adunarea permanentă
 • Cine are nevoie să negocieze
 • Ce-i trebuie unui bun negociator
 • Rolul comunicării (discuţiilor)
 • Ce şi cu cine negociem
 • A şti să iei o parte din ce există
 • Contează înţelegerea, nu cât obţinem
 • Implicarea celei de a treia părţi
 • Medierea şi albitrajul
 • Personalitatea se simte de la o poştă, nu trebuie trâmbiţată
 • Nu căutaţi vinovaţi, mai sunt pe lume şi oameni normali
 • Autoanaliza
 • Cel mai rezistent câştigă. Bătălia începe cu sinele

 

 

Pagina anterioară :: eBooks :: Cuprins :: Despre autor :: Pagina următoare

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This books was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-781-8.
 Comments to: Petre ANGHEL-  Last update: October, 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU