Cuvânt înainte

Activitãtile de cercetare si dezvoltare tehnologicã desfãsurate în diferite tãri europene au cunoscut în ultimele decenii concretizarea eforturilor de cooperare prin parteneriate la nivel regional si continental, în cadrul programelor initiate de Comisia Europeanã.

Pornind de la necesitatea promovãrii unui spatiu european al cercetãrii, a unei culturi orientate spre proiecte si a celei mai largi cooperãri posibile, Comisia Europeanã a initiat asa-numitele Programe Cadru pentru Cercetare si Dezvoltare Tehnologicã. Acestea s-au derulat succesiv, ajungându-se în momentul actual la cel de-al 6-lea Program Cadru, recent demarat.

Programele au avut în vedere numeroasele domenii ale stiintei si tehnicii contemporane, unul dintre obiectivele urmãrite fiind abordarea mai consecventã si mai standardizatã a activitãtilor specifice acestor domenii.

Biblioteconomia si stiinta informãrii reprezintã unul dintre domeniile care se regãsesc pe harta programelor comunitare mentionate, fapt datorat importantei pe care o are în societatea contemporanã. Institutiile care îsi desfãsoarã activitatea în aceastã zonã, bibliotecile, centrele de informare, arhivele etc., într-un cuvânt structurile infodocumentare, prin functiile pe care le îndeplinesc de secole, au o contributie esentialã la progresul societãtii.

Lucrarea Actiuni ale Comisiei Europene pentru dezvoltarea structurilor infodocumentare surprinde cele mai importante initiative care au fost lansate în domeniul biblioteconomiei si stiintei informãrii, în contextul Programelor Cadru ale Comisiei Europene. Este vorba de o privire de ansamblu asupra proiectelor în care au fost implicate structurile infodocumentare, fiind selectate pentru a fi prezentate doar cele considerate mai importante. De asemenea, trebuie mentionat faptul cã proiectele desfãsurate între anii 1991-1994 si chiar cele derulate între 1994-1998 au fost descrise mai pe larg, având în vedere cã s-au încheiat, iar rezultatele obtinute se cunosc, fiind astfel posibilã evaluarea lor.

Elaborarea acestei lucrãri a pornit de la constatarea inexistentei unor materiale care sã abordeze unitar actiunile desfãsurate în tãrile europene, la nivelul structurilor infodocumentare, majoritatea informatiilor pe aceastã temã putând fi gãsite în special pe site-uri Web sau în lucrãri de la conferinte europene recent organizate în domeniul biblioteconomiei si stiintei informãrii.

Scopul principal al lucrãrii este sã atragã atentia asupra contributiei pe care au avut-o programele Comisiei Europene la dezvoltarea si modernizarea serviciilor oferite de structurile infodocumentare.

Autoarea