Cuprins

Cuvânt înainte

Lista siglelor utilizate în lucrare

I. Consideratii introductive

II. Comisia Europeanã

III. EBLIDA

IV. Programe ale Comisiei Europene în domeniul structurilor infodocumentare

1. Programul Biblioteci (1991-1994)

1.1. Proiecte europene în domeniul furnizãrii electronice a documentelor

1.2. Initiative europene privind comunicarea electronicã între biblioteci

1.3. Proiecte europene privind conversia retrospectivã

2. Programul Telematicã pentru Biblioteci (1994-1998)

2.1. Proiecte desfãsurate în cadrul Programului Telematicã pentru Biblioteci

2.2. Platforma Europeanã a Utilizatorului de Copyright (ECUP)

3. Programul Tehnologiile Societãtii Informationale (IST) (1998-2002)

3.1. Proiecte desfãsurate în cadrul Programului Tehnologiile Societãtii Informationale

V. Activitãti ale Comisiei Europene vizând cooperarea cu tãrile din Europa Centralã si de Est în domeniul structurilor infodocumentare

1. România si actiunile desfãsurate de Comisia Europeanã în domeniul structurilor infodocumentare

VI. Cel de-al 6-lea Program Cadru al Comisiei Europene

1. Programul Tehnologiile Societãtii Informationale

VII. Concluzii

Bibliografie