>>

1.1.2. Precauții în definirea modernității

 

  
   
<< Inapoi       HOME    CUPRINS       Inainte >>  

 

          Din cele de mai sus rezultă dificultatea de a defini modernitatea în termeni ne-echivoci. Pentru aceasta, sunt necesare câteva precauții referitoare la:

- universalitate: modernitatea este o realitate clar definită în timp (ultimile trei secole) și în spațiu (societatea occidentală); realizarea autentică a modernității în alte contexte e discutabilă:

- obligativitatea: nu există suficiente premise pentru a statua ideea unui parcurs inevitabil de la civilizația pre-modernă la civilizația modernă;

- linearitate: modernizarea nu este lineară; rezultatele acestui proces nu sunt identice, indiferent de specificul social și cultural; nu putem separa net economicul de social și cultural, pre-modernul de modern;

- judecatã de valoare: a caracteriza o societate ca modernă sau nu - este un diagnostic sociologic și nu o notă bună sau proastă pentru respectiva societate; de altfel, nu putem spune că viața în societatea modernă este mai bună, mai satisfăcătoare, mai umană. Capacitatea de distrugere și de o provoca suferințe este mai mare într-o societate modernă decât într-o comunitate mică, simplă, tradițională.

        Aceste precauții trebuie avute în vedere atunci când analizăm trasăturile definitorii ale modernității[1].

- în economie: industrializare.

- In organizarea comunitar-ecologică: urbanizare.

- în politică: statul-națiune, cu toate funcțiile și organismele sale.

- în educație și cultură, în sistemul normativ și instituțional: secularizare.

- în familie: tipul conjugal-nuclear.

- în plan individual: personalitatea modernă, caracterizată prin deschidere intelectuală, independență față de autoritatea tradiției, sensul eficienței personale, dorință de a fi un cetățean informat, capacitatea de adaptare la experiențele noi.

         Paradigma modernității s-a dovedit productivă în istoria științelor sociale nu numai prin multiple variante și posibilități de îmbogățire ci și prin generarea unei multitudini de poziții critice, chiar opuse (anti-modernismul). Principalele critici se pot grupa în următoarele tendințe:

- eticã: modernitatea generează fenomene morale reprobabile (individualismul, lipsa de scrupule, inegalitatea, exploatarea, masificarea, reificarea);

- ecologicã: modernitatea, prin trăsăturile ei (în special industrializarea și urbanizarea) generează grave dezechilibre ecologice și ruperea legăturii om-natură;

- culturalã: modernitatea este etnocentrică, nu ține seama de pluralitatea culturilor, de specificul altor societăți, de dentitatea culturală;

- anticolonialã: modernitatea implică dezvoltarea unor națiuni în detrimentul altora, crearea de dependențe, împărțirea lumii în centre de putere și bogăție și în arii periferice ("teoria sistemului mondial"[2]).

 [1] Apud Kornblum, op. cit., p. 569-57l.


[2] Apud Immanuel Wallerstein: The capitalist-world economy, Camdridge University Press, 1983.

 

<< Inapoi       HOME    CUPRINS       Inainte >>