>>
1.1.3. Tradițional și modern în sfera familiei
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   

Procesul de modernizare a instituției familiale este un proces de adaptare la schimbările produse de revoluția industrială, de revoluțiile politice - dar, în același timp, familia a fost un participant activ, cu un rol esențial în cristalizarea economiei, valorilor și comportamentelor moderne.

Astfel, Emmanuel Todd [1] demonstrează că societățile au intrat mai devreme pe calea modernizării în funcție de ce tip dominant de familie există în societatea respectivă. Astfel, sunt analizate: Anglia (familia nucleară, liberală, inegalitară); Germania (Familia-tulpină, autoritară, inegalitară); Franța (familia nucleară, liberală, egalitară); Italia (familia comunitară, autoritară, egalitară). Dintre aceste tipuri de familie, cea mai aptă pentru modernitate este familia nucleară, liberală și inegalitară, dominantă în Anglia, deoarece acest tip asigură în mod optim mobilitatea indivizilor prin sistemul ei individualist, ce a permis ruperea cu ușurință de căminul familial și, în final, dizolvarea întregii clase țărănești și a structurii feudale în Anglia, ce a devenit astfel prima putere industrială. Germania, deși după invenția tiparului era mai dezvoltată din punct de vedere cultural, nu a devenit prima putere industrială din rațiuni antropologice: tipul său dominant de familie cuprinde trei generații, cu copii strâns legați de familie, de patrimoniul ei economic și cultural. Această familie era astfel prea puțin adaptabilă la transformări și deplasări masive ca cele cerute de revoluția industrială.

Descrieri și explicații "clasice" ale fenomenelor de dezintegrare a familiei tradiționale în decursul modernizării societății occidentale găsim în operele lui Karl Marx (de exemplu "Manifestul Partidului Comunist") și Max Weber.

Astfel, Weber [2] face o conexiune între decăderea familiei tradiționale și nașterea "spiritului calculativ" și a întreprinderii capitaliste, unificând astfel nivelurile microsocial și macrosocial; spațiul privat și cel public. Principalii factori ai acestei transformări, în optica lui Weber, sunt:

a - Creșterea mijloacelor și resurselor economice.

b - Dezvoltarea diferențierii sociale, ce a dus la geneza aspirațiilor individuale, în defavoarea celor de grup.

c - Autoritatea parentală (sau a clanului) apare ca irațională, independentă de condițiile economice (nu mai e dublată de puterea economică).

d - Diviziunea proprietății; de la proprietatea familială extinsă, la ferme mici, individuale, paralel cu reducerea dimensiunii familiei.

e - Decăderea pământului ca valoare economică (bunul cel mai important devine banul).

f - Protecția individului începe să fie exercitătă de autoritatea politică, ce înlocuiește astfel rolul familiei în această privință.

g - Separarea ecologică a activității economice (ocupației) de gospodăria familială: Ocupația se exercită în birouri, magazine, ateliere etc.; familia devine predominant unitate de consum, nu de producție.

h - Eliminarea dependenței firmei (întreprinderii) de familie (reglementarea juridică a proprietății private, a falimentului, a registrelor comerciale, contabilității).

i - Educația nu se mai face predominant în familie: locul acesteia este luat de școli, biblioteci, teatre, concerte, cluburi, grupuri de socializare. Valorile culturale ale individului pot deveni diferite de cele ale familiei de origine.

Observăm, din această analiză, restrângerea rolului social al familiei, rol preluat, în mai multe domenii, de alte insitutții (piața, statul, școala etc.). Familia nu mai domină viața socială. Totuși, chiar și în epoca modernă, familia rămâne o instituiție socială fundamentală, având un rol esențial în: socializare, protecție, consum, reproducere, după cum observăm și din următorul Tablou comparativ între societățile tradițională și modernă:

TABLOU COMPARATIV A: Societatea tradițională și societatea modernă

 
FUNCȚII SOCIALE  
TIP DE SOCIETATE
 

TRADIȚIONALĂ

(puțin diferențiată)


MODERNĂ

(mai diferențiată)

 

COMUNICARE

 

familia, clanul mass-media
PRODUCȚIE

 

grupuri familiale

 

instituții economice

 

DISTRIBUȚIE

 

familia extinsă, piețe locale

piața, instituții de transport

 

PROTECȚIE

(instrumentală
și emoțională)

 

familia, satul,
tribul

familia, armata,
poliția, securitatea
socială, instituțiile
de asistență medicală

 

REPRODUCERE
(biologică și socială)

familia

familia, școala,
instituții religioase
alte instituții culturale

 

CONTROL SOCIAL

 

familia

familia, religia,
instituțiile statului


Sursa: Kornblum, op. cit, p. 357.

În concluzie, încercând să definim principalele trăsături ale familiei moderne, vom observa că majoritatea acestor trăsături se integrează complexul de valori, atitudini, norme și comportamente ce caracterizează, în general, civilizația modernă.


1. Familia nu mai este o unitate de producție economică (vezi punctele e, g, h din analiza lui Weber).

2. Reducerea dimensiunii familiei prin restrângerea numărului de copii ai unui cuplu și prin quasigeneralizarea familiei nucleare. Familiile restrânse sunt mai apte pentru mutațiile sociale ale modernizării. Micșorarea dimensiunii familiei a provocat schimbări importante în stilul de viață, în comportamentele familiale.

3. Mobilitatea matrimonială, scăderea autorității parentale a clanului, în general) și creșterea rolului individului în decizia asupra momentului căsătoriei și a alegerii partenerului. Datorită transferării unor funcții ale familiei către alte instituții sociale, rațiunile economice și politice ale căsătoriei încep să-și piardă din importanță. Deși considerentele legate de avere joacă un rol mai puțin important, similitudinea statusurilor socio-culturale ale soților predomină în constituirea cuplurilor. Aceasta homogamie nu mai este atât de riguroasă ca în societățile tradiționale. Analizând motivele ce duc la casătorie, un rol important începe să capete în mentalitatea modernă, ca o valoare în sine, "dragostea romantică". Tinerii nu mai sunt obligați să moștenească pozițiile părinților, pot scăpa de sub autoritatea acestora și să devină independenți din punct de vedere economic. Dragostea romantică devine un suport emoțional, altădată oferit de clan, de familie.

O altă consecință a sporirii rolului individului în orientarea propriei vieți de familie (și a scăderii autorității și controlului exercitate prin legăturile de rudenie) este și răspândirea neolocalității (cuplurile nou formate pot locui unde vor nu neapărat în familia soției - matrilocalitate sau a soțului - patrilocalitate).

4. Intrarea masivă a femeilor în populația ocupată a fost favorizată de cererea de forță de muncă. Salariul femeii începe să devină o componentă esențială a veniturilor familiei și să îi confere femeii o anumită independență economică. Paralel, a crescut nivelul de școlaritate la bărbați și la femei. Femeia are un rol nou în societate și în familie. Distribuția rolurilor și sarcinilor în gospodărie se modifică și ea, inclusiv în educația copiilor.


Există o tendință de realizare a "societății simetrice". Față de statutul social tradițional de inferioritate femeia modernă începe să capete drepturi sociale și politice mergând până la legiferarea egalității cu bărbatul în toate sferele vieții sociale.

Munca în afara domiciliului face ca spațiul acordat comunicării între soți, între părinți și copii, să se micșoreze. Părinții încearcă să compenseze acest fapt prin "răsfățul" copiilor (cadouri, bani de buzunar). Presați de obligațiile vieții profesionale, părinții tind să transfere prematur copiilor inițiativa și responsabilitatea.

Cu cât copii evoluează în vârstă, cu atåt modelele de petrecere în comun a timpului liber devin mai ocazionale. La aceasta contribuie și orarele activității profesionale a părinților care sunt decalate față de ritmurile copilului. Lipsa de comunicare (redusă uneori la un simplu schimb de informații utilitare) provoacă rupturi și ascute conflicte din cadrul familiei, inclusiv conflictul între generații.

5. Schimbarea locului copilului în familie. Pe măsura ce mijloacele de producție încep să devină mai complicate din punct de vedere tehnologic, munca copiilor începe să-și piardă din importanță, paralel cu scăderea ratelor de natalitate [3] . Obligați în societatea tradițională să lucreze de la vârste fragede (în gospodăria rurală sau în ateliere), copii încep treptat să fie percepuți nu ca forță de muncă ci ca valoare în sine.

Una din cauzele determinante ale valorizării statutului copilului, ale creșterii costului său (financiar, afectiv și de timp investit) este generalizarea și obligativitatea educației școlare. Prelungirea acestei perioade în viața copilului determină centrarea problematicii copilului asupra formării sale școlare.

6. Schimbări în solidaritatea familială

Dacă în Evul Mediu, cauza principală a dezorganizării familiei era decesul unuia dintre soți, în epoca modernă principala cauză începe să devină divorțul.

De exemplu, la mijlocul secolului al XVIII-lea jumătate din căsătorii se sfârșeau prin decesul unuia dintre soți în Suedia, 60% în Franța, 70% în India [4].Pe măsură ce ratele de mortalitate decad, divorțul devine forma majoră de disoluție a familiei, Intre 1860 și 1984 rata divorțurilor în S.U.A. a crescut de la 1, 2/l.000 cupluri căsătorite la 23,1. Simultan s-au modificat și normele, valorile și atitudinile referitoare la divorț. Cum explicăm răspândirea divorțurilor?

a - Scăderea funcției economice a familiei: soții nu mai desfășoară munca productivă în gospodărie, această legătură economică, care să-i țină împreună practic nu mai există.

b - Scăderea autorității și controlului exercitat de "clan" și independența individului în luarea deciziilor legate de viața de familie.

c - Ameliorarea statutului social al femeii (independență economică, drepturi social-politice) care nu mai este obligată să accepte o viață de cuplu nesatisfăcătoare. De altfel, cu cât o societate recunoaște mai multe drepturi femeilor, cu atât instabilitatea conjugală crește.

TABLOU COMPARATIV B: FAMILIA TRADIȚIONALĂ ȘI FAMILIA MODERNĂ

 
FAMILIA TRADIȚIONALĂ
FAMILIA MODERNĂ

 

1. Dimensiune mare

 

Dimensiune redusă

 

2. Număr mare de copii

 

Număr redus de copii

 

3. Coabitări intergeneraționale frecvente

 

Coabitări intergeneraționale rare

 

4. Autoritate parentală

 

Autonomia individului

 

5. Homogamie mai relativă

 

Homogamie mai strictă

 

6. Patri sau matrilocalitate

 

Neolocalitate

 

7. Funcție de producție

 

Limitarea funcției economice

 

8. Femeile muncesc în cămin (muncă casnică, agricultură, meșteșuguri)

 

Creșterea ratei de ocupare a femeilor (femeile muncesc în afara căminului)

 

9 Ce mai mare parte a sarcinilor gospodărețti revine femeii

 

Distribuție mai echilibrată a rolurilor în gospodărie

 

10. Decalaj mare de nivel de școlarizare între bărbați și femei

 

Decalaj redus de școlaritate între bărbați și femei

11. Copii participă la activitatea economică

 

Copii sunt excluși din forța de muncă

 

12 .Educația copiilor are loc predominant în familie

 

Educația se face predominant în instituții specializate

 

13. Protecția instrumentală și emoțională e asigurată de familie

 

Protecția individului se face prin instituții exterioare familiei

 

14. Stabilitate și coeziune familială

 

Conflictualitate frecventă între soți (divorțuri) și între generațiid - O durată (speranță) mai mare de viață, ceea ce duce la un mai mare risc de divorț.

Încercând să sintetizăm deosebirile dintre familia tradițională și cea modernă, propunem TABLOUL COMAPARATIV B.

Acest tablou nu epuizează toate diferențele și nici nu statuează obligativitatea lor totală în conturarea unei multitudini de forme de tranziție între cele două tipuri ideale - forme care păstrează doar unele sau altele dintre trăsături.

De asemeni există diferențe interne - diferențe între clase sociale, rase, etnii.

 


[1] Apud E. Todd in Modernizare și dezvoltare (coord. I. Drăgan), Universitatea București, 1992, p.16.

[2] Apud Max Weber, op. cit., p. 880.

[3] Vezi în acest sens: J.C. Chesnais, La transition demographique, P.U.F., Paris, 1986, pp. 93-141.

[4] Allan G. Johnson: Human arrangements, H.B.J. Publishers, San Diego, 1989, p. 42l.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC