>>
1.2.3. Constituirea și disoluția familiei
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   

 

Scăderea fertilității s-a făcut, în Occident, în două etape: în prima etapă - prin creșterea vârstei la prima căsătorie și extinderea celibatului [1] ; a doua etapă - controlul fertilității legitime.

În România, cele două etape s-au contopit, prima fiind mai puțin conturată, a doua având în schimb, rolul esențial, întrucât, în țară noastră, reducerea fertilității s-a făcut prin reducerea numărului de copii ai unui cuplu conjugal și nu prin reducerea sau amânarea căsatoriilor.

Prin urmare, dinamica căsătoriilor (ca primă secvență a ciclului familial) nu are o influență directă asupra numărului de copii. Dacă în privința fertilității mutația a fost radicală, nupțialitatea are o evoluție diferită, unele comportamente tradiționale fiind deosebit de bine înrădăcinate. Putem afirma că există un adevărat model cultural românesc în această privință, model caracterizat prin:

- universalitatea căsătoriei;

- ritmul rapid de încheiere a căsătoriei;

- celibatul nesemnificativ;

- o relativă stabilitate, exprimată printr-o rată moderată a divorțialității, ceea ce determină o pondere redusă a recăsătoriilor (în jur de 15%) în ansamblul căsătoriilor;

- variații relativ mici în provinciile istorice ale României, ceea ce pune în evidență vigoarea și unitatea modelului nupțial românesc [2] .

a - Cea mai obișnuită măsură a nupțialității este rata brută de nupțialitate (căsătorii la 1000 de locuitori). Evoluția acestui indicator a fost influențată de contextul social al perioadei respective.

Tabel I.3

Rata brută a nupțialității

 

Perioada

 

Căsătorii la 1000 locuitori

1900 - 1904

 

8,3

1905 - 1909

 

9,4

1920 - 1924

 

10,5

1925 - 1929

 

9,6

1930 - 1934

 

9,1 scădere

1935 - 1939

 

9,0

1940

 

8,7
1946 - 1946

11,2                           

creștere datorată                                       recuperării de după război și urbanizării                                           rapide

1951 - 1958

 

10,9

1959 - 1969

 

9,0

1970 - 1979

 

8,4

1980

 

8,2

1985

 

7,1 scădere

1989

 

7,7


Surse: Trebici, Hristache, op. cit., p. 75.
Anuarul statistic al României, 1994, p. 119.

b. Universalitatea căsătoriei

Proporția populației căsătorite în categoria de 25 - 29 ani (ca indice al universalității căsătoriei) este deosebit de ridicată (deși a scăzut între 1977 și 1992 de la 79,25% la 75,2% [3] .

Proporția persoanelor necăsătorite la aceeași vârste (ca indice al vitezei de încheierea căsătoriilor) scade foarte rapid. Necăsătoriții sunt majoritari sub 20 de ani la femei și sub 25 de ani la bărbați, urmând să treacă în minoritate după împlinirea acestor vârste.

Tabel I.4

Viteza de încheiere a căsătoriilor (%)

Grupa

de vârstă

MASCULIN
FEMININ

TOTAL

 

NECĂSĂTORIȚI
TOTAL
NECĂSĂTORIȚI
1977                                                         1992
1977                             1992

15-19 ani

 

    100

 

97,1 96,1

100

84,0

86,5

20-24 ani

 

100

70,5

69,2

100

33,5

39,4

25-29 ani

 

100 22,9

29,4

100

9,9

13,3

30-34 ani

 

100 8,7

15,9

100

4,7

6,7

35-39 ani

 

100 4,9

10,1

100

3,5

4,8

40-44 ani

 

100 3,2

6,9

100

3,2

3,9

45-49 ani

 

100 2,5

5,1

100

3,5

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Surse: Trebici, Hristache, op. cit., p. 70.
Anuarul statistic al României, 1993, p.99


Din tabelul anterior observăm, de asemenea, că celibatul definitiv (ponderea populației necăsătorite la 45 - 49 de ani), deși în creștere în raport cu standerdele premoderne (1%) este mult inferior situației țărilor occidentale, (unde acesta variază între 10 și 20% [4] .

c. Precocitatea căsătoriilor, măsurată prin vârsta medie la prima căsătorie, s-a schimbat puțin în comparație cu începutul secolului (la Recensământul din 1912: 25,2 ani pentru bărbați și 21,7 ani pentru femei [5] ).

După cel de-al doilea război mondial, această vârstă s-a redus în perioada 1960 - 1970 pentru a crește lent după aceea [6] . În 1979 era de 25,35 ani pentru bărbați și 21,98 pentru femei. Aceste vârste sunt mai mari comparativ cu regimul pre-modern de nupțialitate (caracterizat printr-o vârstă medie la căsătorie sub 18 ani) dar mai mici în comparație cu țările occidentale unde vârsta femeilor la prima căsătorie este de 25 - 28 ani [7] .Vârsta medie la prima căsătorie variază, după cum observăm, în funcție de sex: bărbații se căsătoresc mai târziu decât femeile. De asemenea, în mediul rural, acest indicator are valori mai scăzute decât în mediu urban [8] (căsătoria este mai precoce la sate decât la orașe).

d. Divorțialitatea

Instabilitatea căsătoriilor este o trăsătură a familiei moderne. Acest lucru este dovedit și de creșterea ratei brute a divorțurilor (divorțuri la 1000 de locuitori) odată cu consolidarea procesului de modernizare.

Acest indicator este mai ridicat în țara noastră în perioada postbelică în comparație cu perioada anterioară; în mediul urban față de mediul rural; în zonele industrializate în comparație cu zonele predominant rurale; în provinciile istorice din vestul țării în comparație cu cele din sud și est.

 

Tabel I.5

Divorțialitatea pe medii

 

Perioadă/

Mediul

 

(divorțuri / 1000 locuitori)

1930

 

Urban
Rural

1940

 

0,88
0,85

1946-1957

 

0,34
0,16

1958-1966

 

0,99
2,33

1967-1974

 

0,36
0,83

1975-1979

 

2,56
2,40

1980

 

1,07
0,76

1985

 

3,56
2,30

1989

 

0,98
0,33

Surse: Anuarul statistic 1990, pp. 70 - 73. Trebici, op. cit, p. 134.(2,40,urban și 0,70 rural)

Tabel I.6

 

Divorțialitatea pe provincii istorice în perioada 1962 - 1982

Oltenia - 0,75

Moldova - 0,83

Muntenia - 0,85

Transilvania - 0,90

Crișana - Maramureș - 0,92

Dobrogea - 1,10

Banat - 1,25

Municipiul București - 2,59

Sursa: Trebici, Hristache, op. cit, p. 83.Prin urmare, divorțul este puternic influențat de modelele culturale. El este supus și influențelor legislative (de exemplu decretul nr. 779/1966 a anihilat practic divorțurile în anul următor).


Tabel I.7

Dinamica ratei brute a divorțalității între 1930 - 1989

 

Anul

 

Divorțuri 1000 locuitori

1930

 

0,45

1938

 

0,75

1946

 

1,36

1950

 

1,47

1960

 

2,01

1967

 

X

1970

 

0,39

1975

 

1,62

1980

 

1,54

1985

 

1,43

1989

 

1,46

Sursa: Anuarul statistic al României, 1993, p. 117.

Tabel I.8

Dinamica ratei divorțurilor (la 100 căsătorii pronunțate) între 1946 - 1989

 

Anul

 

Divorțuri la 100 de căsătorii

1946

 

11,6

1950

 

12,6

1960

 

18,7

1970

 

5,4

1980

 

18,1

1989

 

20,2

Sursa: Anuarul statistic 1990. Trebici, op. cit., p.122.
Un indicator mai sensibil îl reprezintă numărul de divorțuri la 100 de căsătorii.

Acest indicator este mai mic în comparație cu țările Europei de Nord și de Vest, unde proporția divorțurilor varia, între 30 și 40% [9] .


[1] cf. Chesnais, op. cit., p. 107.

[2] Vl. Trebici, I. Hristache: Demografia teritorială a României, Ed. Academiei, București, 1986, p. 45.

[3] Anuarul statistic al României, 1993, p.99.

[4] European Population Data, 1991, Population Reference Bureau, Washington, D.C.

[5] Trebici, op. cit., p. 121.

[6] Idem, pp. 117 - 118.

[7] Recent demographic developments, Council of Europe Press, 1994, p. 17.

[8] Anuarul demografic al României, 1974, pp. 358 - 365.

[9] European Population Data, ed. cit.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC