>>

1.2.5. Diferențieri în dinamica modernizării familiei românești

 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   

Modernizarea familiei nu s-a desfășurat omogen în societatea românească, ci s-a diferențiat, în principal în funcție de:

a - mediu (rural sau urban);

b - provincie istorică;

c - nivel de școlarizare.

Astfel, procesul de modernizare este mai avansat:

a. In mediul urban (în special în orașele mari) în raport cu cel rural

Industrializarea, mobilitatea socială mai mare, difuziunea culturală mai intensă - au constituit premise pentru o modificare mai rapidă a familiei în mediul urban.

În mediul rural însă, modelul tradițional este mai persistent: dimensiunea medie a gospodăriei este mai mare; căsătoria este mai precoce; divortialitatea mai redusă; fertilitatea mai ridicată; rangul mediu al nașterilor mai mare; celibatul definitiv mai restrâns.

Modul și ritmul în care s-au desfășurat, în tara noastră procesele de urbanizare, industrializare și migrație au determinat însă nașterea unor paradoxuri în raport cu tiparele ipotezelor obișnuite în ceea ce privește dinamica fenomenelor demografice în mediu rural.

Astfel, îmbătrånirea populației (determinată de reducerea natalității și mortalității generale) ar trebui să fie o caracteristică a modernizării dar e mai avansată în ruralul mai slab modernizat datorită migrației selective, ce a antrenat spre orașe populație cu precădere tânără.

De asemeni, rata natalității în rural este mai mare decât în urban în perioada 1930-1979 (ceea ce se înscrie în cadrul ipotezelor noastre) dar devine inferioară începând cu 1979. Acesta este, evident, efectul unei structuri de vârstă mai îmbătrânite în rural decât în urban. Tendința de scădere a natalității este mai accentuată în mediul rural, la efectul îmbătrânirii populației adăugându-se și cel al modificărilor de ordin cultural și social.


Ca urmare a evoluției diferențiate a natalității în urban/rural, în condițiile unei mortalități mai mari în rural, se ajunge la modificărea raportului "clasic" dintre sporul natural în mediul rural față de mediul urban.

Situația obișnuită, a superiorității ruralului în materie de spor natural se schimbă începând cu 1974

Tabel I.ll

Evoluția sporului natural pe medii 1930-1989


Surse: D. Sandu: Dezvoltarea socioteritorială în România, Editura Academiei, 1987, p. 196.

Anuarul statistic al României, 1990, pp. 70-73.


La această inversare au contribut și consecințele măsurilor restrictive în ceea ce privește avortul (luate în 1966, 1974 și 1984) mult mai accentuate în urban (unde populația feminină folosea pe scară largă avortul) decât în rural, unde efectul a fost de trei ori mai slab.

b - În provinciile din vestul țării față de cele din sud sau est, ipoteză validată de studiile teritoriale[1] .

c - La categoriile sociale cu un nivel de școlaritate mai ridicat (intelectuali, cadre medii) decât la acele cu un nivel mai redus (țărani, muncitori).

De exemplu: în 1979[2] , femeile ce nu au terminat școala generală aveau, în medie 2,94 copii față de 2,58 - cele ce au terminat școala generală; 1,58 - cele cu liceu și 1,67 - cele cu studii superioare.

Pe categorii socio-profesionale, situația era următoarea:

- agricultoare - 2,90 copii, în medie;

- muncitoare necalificate - 2,21 copii, în medie;

- muncitoare calificate - 1,71 copii, în medie;

- cadre cu studii medii - 1,39 copii, în medie;

- cadre cu studii superioare - 1,32 copii în medie.

(Grafic I.3)

Graficul I.3


d - Integrarea celor trei criterii mai sus menționate.

Comportamentele familiale diferite sunt expresia unor modele culturale diferențiate în funcție de criteriile enunțate mai sus (punctele a, b și c). Aceste criterii se pot însă integra. De exemplu, provinciile istorice vestice (Banat, Crișana-Maramureș, Transilvania) sunt urbanizate mai puternic și au o populație cu un nivel mai ridicat de școlaritate. Astfel, în 1948, proporția analfabeților era de 25,5% în Moldova și numai 16,2% în Banat[3] .

Diferențierele relevate mai sus tind să fie mai puțin tranșante, conturându-se o unitate a modelului familial, cu mici variații.


[1] De exemplu: Trebici, Hristache, op. cit. Sandu: op. cit.

[2] Trebici, op. cit., p. 132.

[3] Trebici, Hristache, op. cit., p. 19.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC