>>
1.3.3. Familia românească în contextul european contemporan
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   

Din punct de vedere al condițiilor materiale, România este încă departe de nivelul civilizației occidentale. Am putea exemplifica acest lucru prin câțiva indicatori:

- gradul de urbanizare: dacă în țările de Vest și de Nord[1] 81% din populație trăiește în comunități urbane, în România doar 54,7%;

- dezvoltarea serviciilor: în Comunitatea Europeană 59,8%[2], din forța de muncă este ocupată în sfera serviciilor; în România numai 17,5%[3];

- speranța de viață: în țările Comunității Europene, aceasta este[4] de 73 de ani pentru bărbați și 79,5 ani pentru femei (în Europa de Nord fiind chiar mai ridicată). În România în perioada 1992-1994, era de 66 ani pentru bărbați și 73 ani pentru femei (Anuarul statistic, 1995. p. 128);

- mortalitatea infantilă este, în medie, de 7/1000 nașteri în Europa "celor 12" dar mai scăzută în Peninsula Scandinavă (de exemplu, în Suedia este de 5,3/1000[5]. În România, în 1996, mortalitatea infantilă a fost de 23 decese sub vârsta de un an/1000 născuți - vii (Anuarul statistic, 1997). Acești indicatori, destul de reducționiști, ne dau totuși o imagine a decalajului de standard de viață, de dezvoltare socio-economică, existent între țara noastră și civilizația occidentală.

Deși condițiile economice și sociale sunt destul de diferite, influența difuziunii modelelor culturale nu este neglijabilă. De aceea, vom investiga realitatea și posibilitatea unor noi fenomene în sfera familiei, în sensul celor prezentate la subcapitolul 1.3.2:

a. Mãrimea și structura gospodãriilor

- Mărimea medie a gospodăriei în țara noastră (3,07 persoane la Recensământul din 1992) este net superioară dimensiunilor din țările Occidentale (2,7 persoane în Comunitatea Europeană[6]. Astfel, în Suedia (vom folosi frecvent comparația cu această țară, deoarece este considerată avangarda celei de "a doua tranziții demografice"), mărimea medie a gospodăriei este 1,87[7]. Aceasta se explică:

- în primul rând, prin frecvența persoanelor singure - 51% în Suedia, față de numai 17% în România[8]. Acest procent scăzut se explică prin faptul că, în țara noastră, foarte puțini tineri locuiesc singuri, celibatul este puțin răspândit și, de asemenea, fenomenul îmbătrânirii demografice nu este atât de avansat. De altfel, modelul cultural al conviețuirii cu bătrânii este destul de persistent.

- în al doilea rând, prin frecvența mai mare a cuplurilor fără copii. În Suedia, din totalul cuplurilor, 58,8% nu au copii. Din nou, decalajul de speranță de viață poate explica acest fenomen, de asemeni și tendința de a amâna nașterea copiilor sau de a nu avea de loc. În România, cuplurile fără copii reprezintă numai 38% din totalul cuplurilor.

- în al treilea rând, gospodăriile multi-generaționale sunt practic inexistente în Suedia (2,8%). În țara noastră sunt de 5 ori mai numeroase, ceea ce denotă un model cultural al relațiilor între generații foarte diferit. Autonomia individului și a cuplului - în raport cu legăturile de rudenie, cu familia, ca grup social - nu este atât de pronunțată ca în Occident. Viața individuală, împlinirea umană, depind de viața de familie.

Ponderea familiilor monoparentale este mai mare în Suedia (4,1%) față de România (3,52%). Graficele I.4.a și I.4.b.


Structura familiilor în funcție de numărul de copii este ușor diferită, în sensul că familiile de doi și trei copii sunt mai frecvente în Suedia decât în țara noastră:

Tabel I.12

Distribuția godpodăriilor cu copii întreținuți (%)

 

ROMÂNIA

 

SUEDIA

Total gospodării cu copii întreținuți

 

100
100

Gospodării cu 1 copil întreținut

 

46,8
36,7

Gospodării cu 2 copii întreținut

 

35,2
43,7

Gospodării cu 3 copii întreținuți

 

10,8
15,9

Gospodării cu 4 copii întreținuți și peste

 

7,2
3,8


Sursa: Anuarul statistic al României, 1993, p. 108. Yearbook of Nordic Statistics, ed. cit., p.55.


În țara noastră se observă o preferință pentru copilul unic, în timp ce în Suedia există o tendință către familia cu 2-3 copii (oglindită și prin creșterea indicatorilor de natalitate și fertilitate). Dacă prima tranziție demografică s-a caracterizat, într-o anumită fază a sa, prin reducerea drastică a natalității, sub pragul de înlocuire a generațiilor, "a doua tranziție demografică" are ca trăsătură o atitudine mai pozitivă față de nașterea copiilor.

- În Suedia, familia nucleară (definită ca familia alcătuită dintr-un cuplu conjugal fără copii sau cu copii) reprezintă numai 42,2%[9] din totalul gospodăriilor. În țara noastră, acest tip de familie reprezintă 68,2%[10].

b. Comportamente nupțiale

În România, coabitarea rămâne ancorată în aspectul ei juvenil și provizoriu, nefiind foarte răspândită nici sub această formă. Recensământul din 1992, cel puțin, nu a reușit să identifice mai mult de 1% coabitări din totalul cuplurilor conjugale. Anchetele însă estimează ponderea coabitărilor la 5-6% din totalul uniunilor, fiind mai ridicată (9-10%) în rândul tinerilor sub 30 de ani în mediul urban[11]. Această pondere este mult inferioară situației din Europa de Vest și Nord, unde ponderea


coabitărilor este în jur de 20% din totalul uniunilor, (23% în Suedia)[12]. Peste 50% din tinerii proaspăt căsătoriți coabitează înainte de căsătorie (80% în Danemarca și Olanda[13]). Ancheta asupra tinerilor cupluri bucureștene a indicat că 40% dintre cuplurile căsătorite au coabitat înainte de căsătorie (baza de date "Tinerele cupluri și C.I.G."). În țara noastră CĂSATORIA se menține universală și precoce.

Rata nupțialității este semnificativ mai mare în România (6,7/ căsătorii /1000 de locuitori în 1996) în raport cu țările Comunității Europene (5,4/1000[14] sau Suedia: 4,8/1000[15]).

Vârsta medie la prima căsătorie era, în Comunitatea Europeană de 25 de ani pentru femei și 27,5 ani pentru bărbați (1992)[16].

În România, aceste vârste sunt mult mai scăzute, predominând tendința de a se căsători devreme (22 de ani pentru femei și 25 de ani pentru bărbați în 1991[17]).

Tabel I.13

Vârsta medie la prima cãsãtorie în diferite țări ale Europei în 1985 (ani)

 

ȚARA

 

BĂRBAȚI
FEMEI

Suedia

 

32,1
29,6

Danemarca

 

30,2
27,5

Germania

 

29,2
25,7

Elveția

 

29,0
26,2

Finlanda

 

28,6
26,1

Norvegia

 

28,3
26,0

Austria

 

27,6
24,1

Olanda

 

27,9
25,2

Grecia

 

27,6
22,5

Italia

 

27,1
23,2

Marea Britanie

 

26,8
24,5

Franța

 

26,6
24,7

România

 

25,7
22,0


Sursa: "European population", ed. cit., p. 205.


Celibatul este foarte slab prezent în societatea noastră dar destul de răspândit în Occident, ca un efect "natural" al fenomenului reducerii căsătoriilor.

Tabel I.14

Ponderea celibatarilor pe grupe de vârste în 1985

 
Categoria de vârstă -ani-
Sex

Bărbați

Femei
20-24
25-29
50-54
20-24
25-29
50-54

Comunitatea Europeană și A.E.L.S.

între

71,3% (Portugalia) și 96,5% (Suedia)

între 26,8% (Belgia)
și 77,4% (Suedia)


între

4,8% (Grecia) și 12,8 (Finlanda)


între 47,1% (Grecia)
și 89,4% (Suedia)

între 15,3% (Belgia)
și 61,1% (Suedia)

 

între

5,6% (Marea Britanie) și 10,8% (Spania)

 

România

 

70,6%

23%

2%

33,6%
9,9%
3,7%


Sursa: European population, ed. cit., p. 205.

Proporția redusă a celibatarilor în societatea românească demonstrează un puternic atașament față de căsătorie și lipsa de popularitate atât a modului de viață solitar cât și a coabitărilor. Practica relațiilor sexuale înaintea căsătoriei este mai puțin răspândită (în Occident atinge 80-90%). Tinerii căsătoriți intervievați în București (unde se presupune că ar exista o mai mare permisivitate) au declarat această practică în proporție de 50%[18].

Divorțurile se află sub semnul unei perioade de reducere în Occident, ca urmare a reducerii nupțialității. Rata divorțurilor (la 1000 de locuitori) a fost, în 1992, în medie, în Comunitatea Europeană de 1,6[19] pe când în Suedia de 2,49[20]. În România, această rată a fost, în 1996, de 1,57 la 1000 de locuitori. Deși observăm, din valorile acestei rate, o stabilitate mai mare a cuplului în România, în Occident instabilitatea este mult mai mare dacă luăm în considerare și separările. Astfel, în Suedia[21], din 100 de disoluții de cupluri, 57 sunt divorțuri și 43 sunt separări.


c. Comportamentele reproductive

- Din punctul de vedere al natalității, România se situează la valoarea mediei europene (în 1996: România - 10,2 nașteri vii / 1000 locuitori; C.E. - 11,4 nașteri vii / 1000 locuitori[22]). Deși cu o natalitate scăzută, continentul european prezintă totuși o situație diferențiată: de la rate foarte scăzute în Spania, Italia, Germania, la rate mai ridicate în Islanda, Irlanda, Suedia. Astfel, în Suedia, rata natalității a fost în 1993, 14,2/1000[23].

- Fertilitatea. Indicele sintetic de fertilitate se află într-o continuă scădere, atât ca medie europeană cât și în țara noastră. În Comunitatea Europeană acest indicator a avut valoarea, în 1993 de 1,48 copii / femeie între 15 și 49 ani[24], iar în România - 1,41 copii / femeie.

Valori mai ridicate s-au înregistrat în țările nordice: Islanda, Irlanda, Suedia, Finlanda, Norvegia, (între 2 și 2,30 copii / femeie). Se observă că țările din Sudul și Centrul Europei (care au o tranziție demografică mai tardivă) s-au înscris într-un proces de scădere accentuată a fertilității, în timp ce țările nordice, care au fost avangarda atât a primei cât și a celei de a doua tranziții demografice, se află în prezent într-un proces de ameliorare lentă și moderată a indicatorilor de fertilitate.

- Structura pe ranguri a născuților vii.

În România se constată o tendință de consolidare a poziției primelor nașteri în totalul nașterilor. Dacă acestea reprezentau în 1989 - 39%, în 1993 au ajuns la 56%, o pondere mai mare decâ în Comunitatea Europeană, unde nașterile de rangul I reprezintă 50% din total[25].

- Vârsta mamelor la naștere. Dacă în privința celor trei indicatori enumerați mai sus, comportamentele din țara noastră nu diferă esențial de situația vest-europeană, în privința vârstei la naștere, lucrurile se schimbă. România (ca și alte țări din răsăritul Europei) are un model precoce al nașterilor, deși, după cum am văzut, numărul acestora s-a redus foarte mult.


Tabel I.15

Vârsta medie la prima naștere și la naștere în România și în Comunitatea Europeanã în 1993

 

ROMÂNIA

COMUNITATEA EUROPEANĂ
Vârsta medie la prima naștere (ani)
22,4

 


26,5

 

Vârsta medie la naștere (ani)

 

24,4
28,2


Sursa: pentru România: Recent demographic developments in Europe, Council of Europe Press, 1994, p. 215 pentru Comunitatea Europeană: "Demographic statistics", 1994, Eurostat, pp. 99-100.

Diferența de vârstă se oglindește și în mărimea ratelor de fertilitate pe grupe de vârstă. În Occident, grupul cel mai fertil este reprezentat de femeile între 25 și 29 de ani, pe când în România, rata cea mai mare de fertilitate este deținută de femeile între 20 și 24 ani.

Pentru a realiza mai bine diferența de comportament, vom recurge din nou la comparația cu Suedia.

Tabel I.16

Rata de fertilitate pe grupe de vârstă, în România și în Suedia - 1993 (născuăi vii la 1000 femei)

 

Grupe de vârstă

 

ROMÂNIA

 

SUEDIA

 

15-19 ani

 

47,0

 

11,9

20-24 ani

 

124,

90,2

25-29 ani

 

674,2

 

151,5

30-34 ani

 

28,3

 

112,7

35-39 ani

 

11,4

 

44,1

 

40-44 ani

 

3,2

 

7,4

45-49 ani

 

0,3
0,3Surse: pentru România - Anuarul statistic al României, 1994, pp. 128-129. Pentru Suedia - "Yearbook of Nordic Statistics", ed. cit., p. 64.


Se observă calendarul precoce al nașterilor în țara noastră precum și epuizarea lor rapidă, pe măsură ce înaintează în vârstă. Modelul suedez este caracterizat prin rate mai ridicate de fertilitate, chiar la vârste mai înaintate.

- Planificarea familială

Spre deosebire de țările ocidentale în care femeile își controlează fertilitatea apelând în mod prioritar la contracepția modernă, în România, mijlocul cel mai folosit rămâne întreruperea sarcinii. Dacă avorturile reprezintă, în medie, în Europa de Vest și de Nord, 300/1000 de nașteri vii, în țara noastră, ele sunt cel puțin duble în raport cu numărul nașterilor vii.(Raportul dezvoltării umane", Guv. României, 1995, p. 58).

In ceea ce privește contracepția, situația este următoarea:

Tabelul I.17

Ponderea (%) femeilor căsătorite ce utilizează contracepția (total/modernă)

 

Contracepție-total

Contracepție - modernă

Europa

 

72
43

Europa de Nord

 

80
73

Europa de Vest

 

75
5l

Europa de Est

 

69
23

Europa de Sud

 

67
30

România

 

56
14


Sursa: "World Population Data Sheet", 1991, Population Reference Bureau, Washington, D.C.

Folosirea contracepției este încă destul de redusă în raport cu situația europeană iar utilizarea contracepției moderne - nesemnificativă.

- Nașterile în afara căsătoriei

Creșterea ponderii nașterilor "ilegitime" în totalul nașterilor este o consecință a reducerii căsătoriilor și o trăsătură a comportamentului postmodern. În Comunitatea Europeană, aceste nașteri au reprezentat, în 1992, 20%[26].

În România, aceste date nu au fost înregistrate în statisticile oficiale, dar estimările făcute atribuiau valori relativ scăzute (sub 10%) acestui fenomen. Deși avortul era prohibit înainte de 1990 și contracepția era utilizată pe scară relativ restrânsă, aceste condiții nu au determinat, potrivit unor opinii, creșterea nașterilor în afara căsătoriei.

În general, copiii născuți în afara căsătoriei și mamele necăsătorite nu au o percepție pozitivă în opinia publică.

Pentru prima oară în România, nașterile "ilegitime" au fost înregistrate în 1993 și rezultatul a fost surprinzător: 17%[27]. În condițiil reducerii drastice a fertilității, în special la categoriile sociale mijlocii, este posibil să crească ponderea nașterilor femeilor din categorii cu un comportament "atipic" (poate chiar cu o poziție socială marginală). De asemenea ar putea fi o expresie a liberalizării sexualității, în condițiile unui insuficient control al nașterilor.

Cifra avansată mai sus a fost confirmată de Raportul Guvernamental asupra dezvoltării umane în România.

d. Comportamente familiale

Deși rata de ocupare a populației feminine în țara noastră este comparabilă cu situația pe plan european (vezi Tabelul I.18) distribuția rolurilor, responsabilităților, autorităților în menaj este departe de a fi echitabilă, de a oglindi astfel aportul comparabil la bugetul familiei și independența economică a femeii. Cu toate că legislația favorizează egalitatea femeii cu bărbatul pe plan social-pe plan familial, situația este influențată de modelul tradițional. În opinia noastră un rol important la menținerea acestei stări îl au veniturile reduse și insuficiența serviciilor menajere și familiale.

Tabel I.18

Ponderea populației ocupate în cadrul populației feminine între 16-64 ani

 

%

Suedia

 

81

Danemarca

 

77

Finlanda

 

73

Norvegia

 

71

Marea Britanie

 

65

Elveția

 

59

Franța

 

56

Germania

 

55

Austria

 

54

Olanda

 

51

ROMÂNIA

 

68


Sursa: European Population Data Sheet, 1991, Population Reference Bureau, Washington, D.C.

Nici măcar în cadrul menajelor tinere, responsabilitățile nu sunt atribuite echitabil[28].

e. Concluzii.

Comparația făcută între evoluția familiei în țara noastră și în Europa de Vest și de Nord, pune în evidență diferențierea ce există, sub multe aspecte:

- În România familia nucleară rămâne dominantă, pe când în Occident se extind modele familiale alternative.

- În Occident căsătoriile devin mai rare și mai târzii. Sunt răspândite însă coabitările și celibatul. În România, căsătoria este universală și precoce. Cum putem explica această puternică preferință? În timpul regimului Ceaușescu existau restricții de acces la locuințe, la credite sau la funcții în ierarhia administrativă pentru cei necăsătoriți. De asemeni, penuria de bunuri și servicii solicită, pentru supraviețuirea indivizilor și familiilor, legături stabile în cadrul cuplului. În România a existat de asemeni, și o așa-numită "taxă pentru celibat".

La menținerea modelului universal și precoce al căsătoriei a contribuit indiscutabil, și reducerea numărului de locuri în învățământul superior astfel încât o mică parte din tineri aveau șansa frecventării unei facultăți, care de multe ori reprezintă un motiv de amânare a căsătoriei.

Un alt motiv l-a constituit, în condițiile menționate, lipsa de alternative și limitarea posibilităților de afirmare individuală: - a unei cariere profesionale atractive și dinamice, a posibilității de a se lansa în afaceri, de a călători, de a activa pe plan politic. Activismul politic în acea perioadă era alienant și singura sursă de "autenticitate" în mijlocul schizofreniei și ipocriziei generale rămânea familia.

Dacă în Occident, familia, cu restricțiile și responsabilitățile pe care le impunea, era văzută ca o piedică în calea afirmării individuale, în România familia era mediul predilect de auto-afirmare. Căsătoria poate reprezenta, în unele situații, o posibilitate de a scăpa de autoritatea parentală și de a realiza independența profesională prin stabilirea propriei familii

(lucru nu deosebit de dificil, în condițiile în care exista o mare probabilitate de a obține locuri de muncă și locuință proprie).

În sfârșit, în afara influenței regimului politic și a condițiilor sociale, nu trebuie neglijată persistența modelului cultural tradițional.

- În Occident, sexualitatea tinde să se disocieze de căsătorie; Opinia publică românească este mai degrabă reticentă față de acest aspect (mai larg despre aceste fenomene la subcapitolul 1.3.4.) și față de diversitatea comportamentelor sexuale, în general.

- Legătura între căsătorie și nașterea copiilor este încă foarte puternică în societatea noastră. Copii născuți în afara căsătoriei nu sunt atât de numeroși ca în Occident.

- În Europa de Nord și de Vest există o tendință de moderare a scăderii natalității. În România, tendința este către modelul copilului unic, văzut ca o posibilitate de concentrare a resurselor și investițiilor familiei și de a crește nivelul condițiilor necesare creșterii unui copil.

- Dacă în Occident a apărut o tendință de reducere a divorțurilor, în țara noastră divorțurile sunt în creștere.

- În societatea contemporană occidentală legăturile dintre generații devin tot mai slabe: tinerii părăsesc devreme domiciliul parental, bătrânii locuiesc singuri. În România, familiile multigeneraționale sunt mult mai frecvente, atât din cauza unor presiuni economice cât și ca o manifestare a persistenței limitate a modelului tradițional.

PRIN URMARE, DEȘI ÎN MULTE PRIVINTE MODERNA, FAMILIA ROMÂNEASCA NU CUNOAȘTE RASPÂNDIREA FENOMENELOR POSTMODERNE. FAMILIA RAMÂNE O INSTITUȚIE SOCIALA FUNDAMENTALA PENTRU SUPRA-VIETUIREA INDIVIZILOR, CU FUNCTII SOCIALE IMPORTANTE.

În încheierea acestui capitol, vom prezenta poziția României printre țările europene, în ceea ce privește unii indicatori ai comportamentelor familiale și demografice. (Tabel I.19).

Tabel I.19

România în context european (1993)


INDICELE SINTETIC DE FERTILITATE (nr. copii / femeie fertilă)

3

 

Albania, Turcia

2,20-2,99

Islanda, Irlanda, Suedia, Iugoslavia, Moldova

2-2,19

Slovenia, Polonia, Ucraina, Rusia, Finlanda, Norvegia

1,6-1,99

 

Franța, Cehia, Ungaria, Marea Britanie

 

1,4-1,59

ROMÂNIA, Bulgaria, Grecia, Croația, Tările Baltice, Belgia, Olanda, Austria, Elveția, Portugalia

 

VÂRSTA FEMEILOR LA PRIMA CASATORIE (ani)

1,20-1,39

 

Spania, Germania, Italia

 

27-28

 

Suedia, Finlanda, Olanda, Germania, Elveția, Italia, Franța

 

26-27

 

Marea Britanie, Spania, Belgia, Austria

 

25-26

 

Norvegia, Germania, Grecia, Portugalia, Irlanda

 

24-25

 

Islanda, Croația, Slovenia

 

23-24

 

Estonia, Iugoslavia, Turcia

 

22,4-23

 

Polonia, Lituania, Cehia, Ungaria

 

22-22,4

 

Rusia, Ucraina, Belarus, ROMÂNIA, Moldova

 

NAȘTERI EXTRAMARITALE (% din totalul nașterilor vii anuale)

21-22

 

Bulgaria, Slovacia

 

35-58,3

 

Norvegia, Suedia, Estonia, Danemarca, Islanda

 

25-34,5

 

Marea Britanie, Franța, Slovenia, Austria

 

15-24,9

 

Ungaria, ROMÂNIA, Bulgaria, Letonia

 

12-14,9

 

Olanda, Cehia, Iugoslavia, Rusia

 

9-11,9

 

Germania, Belgia, Spania, Moldova,Ucraina

 

3-5,9

Polonia, Lituania, Slovacia, Elveția, Italia, Croația

 

RATA CASATORIILOR la 1.000 locuitori

1,1-2,9

 

Turcia, Grecia

 

3,1-4

 

Suedia, Slovenia, Croația

 

4,1-4,7

 

Irlanda, Franța, Norvegia, Islanda, Finlanda

 

4,8-5,5

 

Polonia, Ungaria, Bulgaria, Italia, Spania

 

5,6-5,9

 

Cehia, Slovacia, Iugoslavia

 

6-6,6

Lituania, Germania, Marea Britanie, Elveția, Austria

 

6,7-7,9

 

ROMÂNIA, Portugalia, Macedonia

 

8-9,7

 

Rusia, Ucraina, Belarus, Turcia, Albania

Continuare tabel I.19
RATA DIVORTURILOR la 1.000 locuitori


3,9-4,0
          Letonia, Belarus Ucraina

 

2,7-3,8       Rusia, Marea Britanie, Cehia, Moldova

 

2,2-2,6       Elveția, Belgia, Germania, Ungaria

 

1,4-1,8       ROMÂNIA, Slovacia

 

1-1,3          Croația, Slovacia, Bulgaria, Portugalia

 

0,5-0,9       Turcia, Grecia, Iugoslavia, Albania, Spania

 

0,1-0,4        Macedonia, Bosnia, Italia

 

0                 Irlanda


Sursa: Recent demographic develompents in Europe Council of Europe Press, 1994, pp. 16-19.

 [1] European Population Data, 1991, Population Reference Bureau, Washington, D.C.

[2] Europe in figures, Eurostat, 1992, p. 113.

[3] Anuarul statistic al României, 1994, p.158.

[4] Demographic statistics, Eurostat, 1994, pp. X-XII.

[5] Year book of Nordic Statistics, 1994, Nordic Statistical Secretariat, p. 62.

[6] Europe in figures, ed. cit., p. 93.

[7] Yearbook of Nordic Statistics, ed. cit., p. 55.

[8] Anuarul statistic al României, 1993, p. 108.

[9] Yearbook of Nordic Statistics, ed. cit., p. 55.

[10] Recensământul populației și locuințelor din 7 ianuarie 1992, p. 843.

[11] Apud: bazele de date ale I.C.C.V. - "Diagnoza calității vieții" și "Tinerele cupluri și C.I.G."

[12] Yearbook of Nordic Statistics, ed. cit., p. 55.

[13] M.N. Bhrolchan: East-West marriage contrasts, în: "European population" ed. cit., p. 477.

[14] Demographic statistics, 1994, Eurostat, pp. X-XII.

[15] Yearbook of Nordic Statistics, ed. cit. p. 69.

[16] Europe in figures, ed. cit., p. 89.

[17] România. Date demografice, C.N.S., București, 1994, pp. 318-321.

[18] G. Ghebrea: Tinerele cupluri și C.I.G, 1993, p. 41.

[19] Demographic statistics, 1992, Eurostat, p. 101.

[20] Yearbook of Nordic Statistics, ed. cit., p. 70.

[21] Statistical yearbook of Sweden '94, Statistika Central Byran, p.42.

[22] Demographic statistic, 1994, ed. cit., p. 3.

[23] Yearbook of Nordic Statistics, ed. cit., p. 58.

[24] Demographic Statistics, ed. cit., p.XII.

[25] Demographic Statistics, 1992, Eurostat, p. 81.

[26] Demographic Statistics, ed. cit., p. 88.

[27] Recent demographic developments in Europe, ed. cit., p. 215.

[28] G.Ghebrea: Tinerele cupluri și coabitarea intergenerațională, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, București, 1993, p. 34.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC