>>
1. PRIMUL PROCES: MODERNIZARE ȘI LIBERALIZARE. SCHIMBARE Ș STABILITATE
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   

1.1. TEORII ALE MODERNITĂȚII

1.1.1. Tradițional și modern

Familia este o institutie intrinseca civilizației umane (deși nu tuturor culturilor). Familia nu este un dat natural (numai relatia mama-copii este naturala, dar aceasta are un rol secundar în istorie). Familia este un element esential al organizarii sociale.

Astfel, fiecare civilizatie are si un tip dominant, specific, de familie. Civilizatia agrara (traditionala) era bazata în mod esential pe legaturi de rudenie (neam, clan). Familia avea un rol privilegiat în toate domeniile societatii: productie, comunicare, distributie, protectie, socializare, control social. Procesele de schimbare sociala erau foarte lente, practic insesizabile.

Civilizatia industriala (moderna) considera însa schimbarea ca ceva normal, de unde importanta acordata studiului schimbarii (pentru stapânirea ei), stiintei, tehnologiei. Fata de societatea traditionala, societatea moderna reprezinta o treapta superioara de complexitate si de diferentiere structurala [1] si are ca trasatura dominanta raționalizarea [2] .Aceasta distinctie între traditional siu modern îsi are originile în "epoca luminilor". În acea perioada s-au cristalizat atât filosofia, ideologia, conceptele-cheie - cât si realitatea sociala corespunzatoare acestei viziuni. Ideile fundamentale ale iluministilor (accentul pus pe ratiune, pe secularizare, pe educatie ca mijloc de control al instinctelor si al pornirilor irationale precum si rolul prometeic al omului în stapânirea naturii) vor continua sa domine filosofia sociala a secolelor urmatoare, sa dea nastere la noi concepte si dezvoltari. Din acest trunchi comun s-au desprins marile paradigme si modele ce vor domina teoria si practica sociala ulterioara (modelele: evolutionist, marxist, ciclic, functionalist, antropologic, pozitivist...).

Asa cum am mai spus, conceptul-cheie al acestor paradigme ale modernitatii este acela al schimbarii sociale.

Definitia diferita data schimbarii sociale de catre un model sau altul deschide calea unor îmbogatiri conceptuale. Astfel:

- schimbare socialã - variatia în timp a comunitatilor, relatiilor sociale, institutiilor si culturilor [3] ;

- dezvoltare - o schimbare ce urmareste tendinta de diferentiere si complexitate;

- creșterea economicã - venitul pe cap de locuitor [4] - reprezinta o condiție, necesara dar nu suficienta, a dezvoltarii;

- progres - indică scopul dezvoltarii: îmbunatatirea sociala, materiala si morala a conditiei umane, a calitatii vieții [5] ;

- modernitatea - este un ansamblu de atribute ale organizării sociale ce cuprinde: industrializarea, urbanizarea, statul-națiune [6] ;

- modernizarea - reprezintă procesul (exogen sau endogen) de schimbări si dezvoltări prin care se realizează modernitatea [7] .

Aceasta optică asupra modernității si modernizării este suficient de laxă pentru a include așa-numita "lume a II-a", țările socialismului real-existent.
Din aceasta perspectiva, socialismul a fost o strategie exogenă de modernizare-impusă societații de către statul-partid, și nu un rezultat al dezvoltării sociale spontane, endogene.

Principalele atribute ale modernizării (industrializarea, urbanizarea, statul-natiune, educația, generală, secularizarea) au fost, mai mult sau mai putin, realizate. Discutia ramâne deschisa asupra "autenticitatii" acestei modernizari, ce nu a cuprins trasaturile Occidentului capitalist: initiațiva privată, democratie, economie concurențială, societate civilă.

 


[1] Apud, T. PARSONS, N.J. SMELSER: Economy and society, Routledge and Kegan, Boston, 1984, p.286.

[2] Apud. M. WEBER: Economy and society, University of California Press, Berkeley, 1978, p. 809.

[3] William Kornblum: Sociology in a changing world; Holt, Rinehart and Winston, New York, 1988, p. 567.

[4] A. Bullock, O.Stallybrass: The Fontana dictionary of modern thought, Fontana Books, London, 1982, p.167.

[5] Idem, p.500

[6] Kornblum, op. cit., p. 569

[7] A. Touraine în: Modernizare și dezvoltare (coord. I. Drăgan), Universitatea București, 1992, p.116-122.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC