>>
2. AL DOILEA PROCES: ADAPTAREA FAMILIEI LA TRANZIȚIA LA ECONOMIA DE PIAȚĂ
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   


2.l. MODALITĂȚI DE ABORDARE

2.1.1. Macrosocial si microsocial


Fenomene ca cele provocate de tranzitia României la economia de piata si impactul lor asupra familiei au mai fost tratate în sociologia mondiala[1], în special de literatura Marii Crize economice din 1929-1933.

Casatoria si viata de familie sunt afectate de mutatiile economice si politice. Dintre cele politice, un impact direct îl au urmarile politicii de ocupare a fortei de munca, ale politicii locuirii, ale politicii în domeniul sanatatii si învatamântului.

Familia sufera un proces de schimbare si reorganizare, este pusa în fata unor alegeri si optiuni în raport cu schimbarea eventuala a modului de viata. Mecanismele prin care înfrunta noile realitati pot fi mecanisme de adaptare dar pot genera si disfunctii la nivel familial.

Statistica face mai dificila observarea acestor procese de adaptare, în care familiile se lupta cu probleme de viata noi, nefamiliare pentru ele. Acest proces de adaptare poate fi privit din mai multe punct de vedere: optica psihologica, optica schimbarii rolurilor si relatiilor familiale (de exemplu: teoria grupurilor), optica cultural-istorica (de exemplu: teoriiile schimbarii sociale), optica normativa (de exemplu: teoria ciclului familial). Fara a face o separatie rigida, cele doua directii fundamentale sunt nivelul macrosocial si cel microsocial, între care exista, bineînteles, numeroase conexiuni.

Nivelul macrosocial integreaza familia ca unitate statistica sau ca institutie sociala si ia în considerare schimbarile legate de fenomene demografice si sociale al caraor subiect este (explicit sau implicit) familia.

Nivelul microsocial priveste familia ca grup uman aflat în inter-relatie cu mediul social si ia în considerare schimbarile din interiorul acestui micro-grup.Încercarile de a corela familia cu schimbarile sociale sunt putine[2]. În schimb, studiile de sociologia familiei s-au concretizat asupra a ceea ce am putea numi interiorul familiei. În loc de a plasa în mediul larg al fortelor culturale, institutionale si istorice, atentia a fost acordata mai mult dinamicii interne a familiei. Desigur, exista studii ce relationeaza familia cu conditiile socio-economice, cu religia etc., dar schimbarile istorice sunt mai putin avute în vedere. În general, relatia dintre macro-nivelul fortelor sociale si micro-nivelul vietii familiale este considerata a fi, de catre aceste studii, una cauzala. Se porneste de la schimbarile mediului social si se ajunge la explorarea implicatiilor acestor schimbarilor din familie însesi. Astfel, razboaiele, crizele economice influenteaza relatiile maritale si parentale, tendintele în evolutia ratelor si ritmurilor casatoriilor, a disolutiei cuplului marital, a fertilitatii.

O lucrare clasica în ceea ce priveste o viziune procesuala a experientei familiale în vremuri de schimbare este "Țaranul polonez în Europa si America" de Thomas si Znaniecki. Pastrându-si viziunea istorica, aceasta lucrare considera familia ca o punte de legatura între schimbarea sociala de ansamblu si experienta individuala. Retinem de aici ideea adaptarii familiei la situatii de criza. Criza reprezinta o pierdere de control asupra realitatii, o disparitate între asteptari si posibilitati. În această situație exista riscul pierderii echilibrului anterior. Orice ruptura în vechiul mod de viata mobilizeaza capacitatile și eforturile familiei pentru gasirea de solutii eficiente, pentru revizuirea metodelor conventionale de control a realitatii, proces ce reprezinta însasi adaptarea.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Vezi îndeosebi: Couple, familie et societe, XL Congres de l'A.N.A., Paris, Les editions ESF, 1985; Ruth Shonle Cavan, Katherine Howland Rank, The Family and the Depression, Chicago, The University of Chicago Press, 1938, si Danna Targ, Carolyn C.Perruci, Plant Closings, Unemployment and Families, Haworth Press, 1990.

[2] Tilly, C., Family history and social change, Journal of Family History, 12/1987, pp.319-330.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC