>>
2.2.2. Dimensiunea economică a vieții de familie
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   


a) Schimbări în mărimea și structura veniturilor familiilor


- Ca urmare a liberalizării preturilor și a renuntarii la subvenții (în conditiile scaderii productiei) a avut loc reducerea veniturilor reale si a puterii de cumparare. Astfel, indicii salariului real, al veniturilor taranimii si al pensiei reale au evoluat astfel:

Tabel II.1

Indicii veniturilor reale ale populației (%)

Anul
Salariul real
Veniturile taranimii pe o persoana activa
Pensia reala de asigurari sociale
1980
100
100
100
1989
95,2
99
96,7
1990
100,5
106,9
104,5
1991
79,9
97,5
79
1992
69,5
75,8
65,2
1993
53,3
69,4
51,2
1994
64
-
53,1
1995
66
69
61
1996
79
70
63


Surse: Anuarul statistic al României, 1990, p.125.
Anuarul statistic al României, 1994, p.189 si 235.

Anuarul statistic al României, 1997.

Raportul dezvoltarii umane în România, Guvernul României, Bucuresti, 1995, p.34.

Se observa din tabelul de mai sus, ca indexarile periodice nu au putut acoperi consecintele inflatiei. De aceea, procentul populatiei situate sub minimul de subzistenta (si sub oricare prag de saracie folosit) a crescut rapid.


Tabel II.2

Estimarea procentului gospodăriilor ce trăiesc în sărăcie

Pragul utilizat
1989
1990
1991
1991
1993
1994
MINIMUL DE SUBZISTENȚA
27,3
18,5
28,1
51,1
49,0
38
MINIMUL SOCIAL
47,2
29,5
37,4
60,8
57,7
76

Sursa: Catalin Zamfir, Marius Augustin Pop, Elena Zamfir: "România '89 - '93. Dinamica bunastarii si protectia sociala", Ed. Expert, Bucuresti, 1994, pp.8-9.

Pt. 1994 - Baza de date I.C.C.V., "Saracie '94"


Analiza distributiei saraciei a indicat familiile cu cel mai ridicat risc în aceasta privinta: familiile cu someri, familiile cu multi copii (cel putin 3), familiile de batrâni cu 1 pensie si batrânii singuri[1].


- Diferentierea crescânda a veniturilor familiilor (o polarizare mai accentuata între familiile bogate si cele sarace). Astfel, coeficientul Gini (al inegalitatii veniturilor) a crescut în tara noastra de la 23,3 în 1989 la 25,1 în 1992[2].

De asemeni, ponderea salariului minim în salariul mediu scazut de la 65,3% în 1989 la 40% în 1993[3].


- Reducerea ponderii veniturilor secundare (din transferuri sociale) în bugetul familiilor, în raport cu veniturile primare (obtinute din activitate) - Tabelul II.3.

Ponderea diferitelor surse de venit în veniturile nominale totale ale familiilor de salariați (%)
Tabel II.3

Anul
1989
1990
1991
1992
1995
1996
Salarii
80,2
73,6
76,5
74,4
70,4
70
Munca în agricultura
10,5
13,0
13,1
14,9
18,6
20,1
Alte venituri din munca
1,2
5,9
5,3
6,3
4
3,3
Transferuri din fonduri sociale
8,1
7,5
5,1
4,4
4,3
3,7

Sursa: Ibidem, p.28.
Anuarul statistic al României, 1997.


- Scaderea ponderii salariului în veniturile familiei si sporirea ponderii altor surse (munca în gospodarie, munca în agricultura, activitati suplimentare, activitati pe cont propriu, venituri din proprietate si din profit) _ (Tabelul.II.3). Contravaloarea autoconsumului a crescut de la 11,6% în 1989 la 19,2% în 1994 la salariati si de la 48,7% la 61,4% în familiile de tarani[4].


b) Schimbări în dimensiunea și structura consumului.


- Pe ansamblu, se înregistreaza o scadere a consumului populatiei. Astfel, vânzarile de marfuri cu amanuntul scad cu peste 40%, între 1989 si 1993. Scaderea este mai accentuata pentru marfurile alimentare (Tabelul II.4).

Tabelul II.4

Vânzările de mărfuri cu amănuntul %

Anul
Marfuri total
Marfuri alimentare
1980
100
100
1989
110,8
98,9
1990
129,8
115,2
1991
96,9
84,3
1992
81,1
61,9
1993
69
52,2

Sursa: Anuarul statistic al României, 1994, p.659.
Desi pe ansamblu, situatia consumului familiilor s-a deteriorat, în unele privinte exista o ameliorare. Astfel, în 1993 fata de 1989 consumul
unor categorii de alimente (lapte si produse din lapte, produse de cereale, cartofi, fructe si produse de fructe) a înregistrat cresteri de pâna la 30%[5]. Situatia s-a imbunatatit si în ceea ce priveste bunurile de folosinta îndelungata (radio, TV, frigidere, aragaze, aspiratoare, telefoane, autoturisme).

Dotarea populatiei cu aceste bunuri (la 1000 de locuitori) a crescut în 1997 fata de 1989, cea mai spectaculoeasa crestere cunoscând-o autoturismele (+ 100%)[6], care au crescut de la 50/1000 locuitori la 101,1/1000 locuitori.

În privinta structurii consumului, a crescut foarte mult ponderea consumului alimentar. Calitatea de indicator al saraciei a acestei ponderi este dovedita si de faptul ca cu cât veniturile unei familii sunt mai mici, cu atât ponderea consumului alimentar creste[7].

Ponderea consumului alimentar (în totalul consumului familiei) a crescut în 1997 fata de 1990, în medie, cu 10 puncte procentuale (de la 50% la 60%).

Tabel II.5

Structura consumului pe tipuri de familii (%)Tip de consum Tip de familie
Salariati
Tarani
Pensionari
 
1990
1996
1990
1996
1990
1996
Alimentar
50
58
67
76
58
67
Nealimentar
35
30
25
18
24
20
Servicii
15
12
8
6
18
13
T O T A L
100
100
100
100
100
100


Sursa: Anuarul statistic al României, 1997.

c) Schimbări în structura ocupațională.


Cele trei schimbari fundamentale în aceasta privinta sunt:


- Apariția și creșterea rapidă a șomajului somajul este o puternica sursa de scadere a veniturilor familiei, de crestere a saraciei. În România, evolutia ratei somajului a fost urmatoarea: 1990 - 0; 1991 - 1,8; 1992 - 8,4; 1993 - 10,4[8]; 1994 _ 10,9; 1995 _ 9,5; 1996 _ 6,6; 1997 _ 8,8[9].

Șomajul afecteaza în special tinerii si femeile[10]. Pentru tineri aceasta reprezinta o dificultate atât în demararea carierei ocupationale
cât si a propriei vieti de familie. Pentru femei acest lucru are drept consecinta reducerea populatiei feminine ocupate si cresterea numarului femeilor casnice.

Astfel, exista o tendinta de scadere a ponderii femeilor în total salariati[11].


- Scaderea ponderii persoanelor ocupate în industrie de la 38% din total în 1989 la 27% în 1996[12]. În schimb a avut loc o spectaculoasa crestere în agricultura: de la 27,5% (1989) la 35% (1996)[13].

Populatia ocupata în sfera serviciilor a crescut si ea, de la 14,2% (1989) la cca 20%[14] în 1996.


- O mutatie fundamentala a avut loc si în structura populatiei ocupate pe forme de proprietate. Daca în 1989-1990 proprietatea de stat si cooperatista concentrau quasitotalitatea populatiei ocupate, în 1997, 52% din populatia ocupata lucra în sectorul privat[15].Refacerea proprietatii private explica masiva crestere a populatiei ocupate în agricultura. Atât în agricultura, cât si în alte ramuri (comert, servicii, mica industrie) acest proces poate determina modificari importante în ceea ce priveste familia: tipul ei, structura de autoritate, transferurile de patrimoniu, functiile (de exemplu relansarea functiei economice a familiei). Desi istoria nu mai poate fi data înapoi, sunt posibile distorsiuni în procesul de modernizare a familiei românesti.


d) Agravarea crizei de locuințe


Cresterea fondului de locuinte (cu numai 10%)[16] între 1991 si 1996 n-a putut face fata cererii foarte mari. Scaderea ritmului constructiei de locuinte[17] (chiar stoparea lor la un moment dat) a reprezentat principala cauza a crizei în acest domeniu. La aceasta s-a adaugat cresterea galopanta a preturilor locuintelor (datorita ofertei reduse combinata cu liberalizarea preturilor si procesul inflationalist) în conditiile scaderii puterii de cumparare a populatiei. Astfel, accesul la o locuinta corespunzatoare devine tot mai dificil si practic închis pentru unele categorii de populatie (în special pentru tineri). Acest lucru ar putea provoca amânarea casatoriei si a nasterii copiilor (cu cresterile respective ale vârstelor de primonuptialitate si prima nastere) si o frecventa mai mare a celibatului.


--------------------------------------------------------------------------------
[1]Cf. C.Zamfir, M.A.Pop, E.Zamfir, op.cit., pp.10-11.

[2]Idem, p.A-18.

[3] Idem, p.29.

[4] Raportul dezvoltării umane în România, Guvernul României, București, 1995, p. 34

[5] Raportul dezvoltarii umane în România, Guvernul României, Bucuresti, 1995, p. 34.Cf. Anuarul statistic al României, 1994, p.212.

[6] Raportul dezvoltarii umane. România 1998. Expert, Bucuresti, 1998.

[7] Idem.

[8] C. Zamfir, M.A.Pop, E.Zamfir, op. cit., p. 12.

[9] România 1998, Raportul dezvoltarii umane. Expert, Bucuresti, p. 101.

[10] 54,9% dintre someri sunt tineri sub 25 de ani si 58,6% sunt femei (Raportul dezvoltarii umane, 1998, p.96).

[11] De la 37,7% în 1989 la 36,3% în 1993 - Cf. Anuarelor statistice din 1990 (p.116) si 1994 (p.164).

[12] Anuarul statistic al României, 1997.

[13] Idem.

[14] Ibidem.

[15] Raportul dezvoltarii umane, România, 1998, Ed. cit., p.100.

[16] Idem., p.219.

[17] Numarul locuintelor terminate a evoluat astfel: 1989 - 60.400; 1990 - 48.599; 1991 - 27.958; 1992 - 27.538; 1993 - 30.071; 1994 _ 36 743; 1995 _ 35 822; 1996 _ 29 460. (Anuarul statistic, 1997).

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC