>>
2.3.2. Gradul de sprijin adus de rezultate modelului teoretic
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   


Vom proceda în continuare la testarea modelului teoretic și ipotezelor implicate de acesta.


A.1. Deteriorarea nivelului economic al familiei a fost pusă deja în evidența de analiza facuta la nivel macrosocial. La nivel microsocial ne-a interesat perceptia subiectilor asupra acestui fenomen.


I. Satisfacția ocupațională.


La întrebarea "Care este, în general, parerea dvs. fata de locul de munca actual", raspunsurile s-au distribuit astfel:


  %
0 - fara loc de munca 12
1 - foarte nesatisfacuti 9
2 - mai degraba nesatisfacuti 14,3

3 - nici satisfacuti, nici nesatisfacuti

36
4 - satisfacuti 20
5 - foarte satisfacuti 8,7


În afara de cei fara loc de munca (someri, casnice, studenti, tineri fara ocupatie), pentru care problema nu se pune, ponderea satisfacutilor este mai mare decÎt cea a nesatisfacutilor dar nu într-un mod semnificativ, fapt ilustrat si de media scalei, 3,05, care se suprapune peste valoarea
centrala "nici satisfacuti, nici nesatisfacuti". Prin urmare, activitatea profesionala nu este, în general, o sursa majora de satisfactie, dar ofera mijloacele necesare existentei.


II. Satisfacția în raport cu veniturile.


Iata care au fost raspunsurile la întrebarea "Cum apreciati veniturile familiei dvs.?"

- sub minimul necesar
- strict minimul necesar
- peste strictul necesar unui trai decent
- o relativa bunastare
- ne permitem aproape orice

Masura subiectiva a nivelului veniturilor arata ca 77% din subiecti se afla sub sau la limita saraciei. Faptul ca este cu atât mai îngrijorator cu cÎt marea majoritate a esantionului a fost alcatuita din salariati, persoane cu venituri stabile. Scaderea veniturilor reale si raspîndirea saraciei sunt astfel confirmate si de perceptia subiectilor.


III. Satisfacția locativă


"Considerând atât avantajele cât si dezavantajele locuintei dvs., cât sunteti de multumit fata de aceasta locuinta?"

1 - foarte nemultumit
2 - mai degraba nemultumit
3 - asa si asa
4 - mai degraba multumit
5 - foarte multumit
non raspunsuri

Balanta înclina într-un mod hotarât catre panta insatisfactiei (-10,3), situatie pusa în evidenta si de media scalei (2,74). Problema unei locuinte corespunzatoare ramâne, pentru majoritatea familiilor, o problema deosebit de dificil de rezolvat în perioada tranzitiei.


IV. Nesiguranța economică este masurata de un indice complex de 6 întrebari referitoare la diferite aspecte ale bugetului familial: alimente, haine, timp liber, nesiguranta locului de munca, cheltuieli pentru îngrijirea
si educatia copiilor. Raspunsurile subiectilor au evidentiat urmatoarele situatii:

- 42% au datorii banesti

- 37% nu au suficienti bani pentru a-si procura alimentele necesare

- 74% nu îsi pot achizitiona obiectele de vestimentatie dorite

- 75% nu au resurse financiare pentru a desfasura activitati de timp liber

- 42% dintre subiecti ce au copii nu au bani suficienti pentru îngrijirea si educarea copiilor

- 43% din totalul subiectilor îsi manifesta teama de a ramâne someri într-un viitor apropiat.

Acest indicator diagnosticheaza o situatie deosebit de severa în ceea ce priveste deteriorarea nivelului economic al familiilor. Complexitatea lui, faptul ca se refera la capitole importante ale vietii de familie (venituri, consum, timp liber, copii, statut ocupational) îl recomanda si ca principal simptom al (in)adaptarii familiei la tranzitie.

Astfel, familiile subiectilor avuti în vedere de respectiva ancheta s-au regrupat astfel, în functie de valorile scalei complexe a nesigurantei economice:

1 - foarte redusa........
2 - redusa........
3 _ medie.........
4 _ mare........
5 - foarte mare.........

Cele 54% familii care au o nesiguranta economica mare si foarte mare prezinta dificultati de adaptare la tranzitia la economia de piata.


A.2. Influența tranziției asupra relațiilor familiale și sociale


Dintre cele doua ipoteze formulate cu privire la acest aspect, atât analiza la nivel macrosocial cât si rezultatele anchetei par sa confirme (pe termen scurt cel putin), prima ipoteza, care sustine cresterea (sau cel putin mentinerea) solidaritatii familiale, în dauna fenomenelor de dezorganizare.


I. Satisfacția maritală a fost diagnosticata datorita scalei Locke si Wallace care este clasica în domeniu[1] . Am procedat la o adaptare a
acestei scale rezultând un indice complex de 15 întrebari. Astfel, termenul de sot a fost înlocuit prin acela de partener, astfel încât toti termenii scalei sa fie valabili atât pentru cuplul casatorit cât si pentru uniunea de fapt.
Scala acopera diverse aspecte ale vietii de cuplu:

- gradul de acord al partenerilor asupra mai multor domenii (buget, afectiune, responsabilitati domestice, timp liber, prieteni, conceptii de viata, relatia cu familia partenerului);

- comunicarea dintre parteneri: confidentele facute partenerului;

- gradul de fericire resimtit în viata alaturi de partener;

- gestionarea conflictelor: modul în care sunt rezolvate dezacordurile;

- caracterul convergent sau divergent al activitatilor desfasurate în afara caminului;

- gradul de acord cu viata de cuplu în general si cu viata alaturi de partenerul respectiv în particular.

Scala de la 1 (foarte nesatisfacut) la 7 (foarte satisfacut) a fost înlocuita cu o scala de cinci trepte în care scorul mai mare indica o satisfactie mai mica.

Testarea consistentei scalei a indicat un coeficient alpha stan-
dirzat de 0,81.

În afara acestui indice complex am folosit si o scala simpla:

"În ce masura viata dvs. de cuplu va multumeste?"

1 - în foarte mica masura
2 - în mica masura
3 - asa si asa
4 - în mare masura
5 - în foarte mare masura
6 - nonraspunsuri

Curba asimetrica conturata de aceasta scala ne indica faptul ca cea mai mare parte a subiectilor se declara satisfacuti de viata de cuplu.

Aceeasi situatie a fost evidentiata si prin valorile indicelului complex:

 

  %
1 - satisfactie foarte mica 1
2 - satisfactie mica 2,3
3 - satisfactie mare 8,7
4 - satisfactie mare 47
5 - satisfactie foarte mare 41

Analiza facuta pe cele 15 variabile ce compun acest indice a depistat unele puncte mai conflictuale. Astfel, cele mai mari ponderi negative au fost regasite la urmatoarele variabile:
- relatia cu familia partenerului (16% din subiecti si-au manifestat dezacordul cu partenerul referitor la aceasta problema);

- acord/dezacord cu partenerul în privinta prietenilor (14,3% din subiecti au opinat a fi în dezacord).

Compromisul - ca mijloc de solutionare a conflictelor aparute în cadrul cuplului - este folosit de catre majoritatea subiectilor (55%).

Satisfactia maritala înalta si stabilitatea prognozata a cuplurilor este demonstrata si de raspunsurile la întrebarea ce priveste dorinta de a trai cu acelasi partener într-o ipotetica reluare de la capat a vietii (77,3% dintre subiecti au dat acest raspuns).


II. Satisfacția familială este un indice complex format din 10 întrebari referitoare la:


- atmosfera din casa;

- situatia baneasca;

- contributia partenerului la îngrijirea copiilor;

- contributia partenerului la treburile gospodaresti;

- contributia parintilor (socrilor) la treburile gospodaresti;

- cantitatea de munca din gospodarie;

- modul în care sunt luate hotarârile în gospodarie;

- dimensiunea locuintei;

- gospodarirea bugetului familial.


În raport cu variabilele de mai sus, satisfactia s-a putut exprima pe o scala de la 1 - foarte nemultumit la 5 - foarte multumit.

Inversata, aceasta scala devine o scala de masurare a surselor si intensitatii stresului familial - de la 1 - foarte mare, la 5 - foarte redus.


Stresul familial este:

- foarte redus - pentru 5% dintre subiecti
- destul de redus - pentru 39% dintre subiecti
- nici mic nici mare - pentru 44% dintre subiecti
- ridicat - pentru 11% dintre subiecti
- foarte ridicat - pentru 1% dintre subiecti

(Citita invers, aceasta scala devine o scala de satisfactie familala).

Cauzele principale ale stresului familial sunt reprezentate astfel:

- dimensiunea locuintei (47,7% sunt nemultumiti)

- situatia financiara a familiei (47%)

- contributia partenerului la treburile gospodaresti (20%).


Valorile înalte, atât ale satisfactiei maritale, cât si ale satisfactiei familiale, confirma ipoteza potrivit careia dificultatile economice nu par, deocamdata, a afecta echilibrul familiei.


III. Distribuția responsabilităților în gospodărie

Resonsabilitatea Cine îndeplineste în familia reala (%) Cine ar trebui sa o îndeplineasca în familia ideala (%)
reparatii în gospodarie 66 sotul 71,7 sotul
cumparaturi 17,7 sotul 61 ambii
23,7 sotia  
pregatirea hranei 54 sotia 50,7 sotia
spalatul rufelor 60 sotia 55 sotia
  23% si sotul si sotia
curatenie în locuinta 34 sotia 18 sotia
39 împreuna sotul si sotia 61,3 împreuna sotul si sotia
spalatul vaselor 46 sotia 40 sotia
23 ambii soti 37,7 ambii soti
dusul gunoiului 43,7 sotul 45 sotul
hotaraste cum este cheltuit bugetul familiei 57,3 ambii soti împreuna 69,3 ambii soti împreuna
organizeaza timpul liber si concediile 66 împreuna sotul si sotia 74,3 împreuna sotul si sotia
efectueaza platile curente ale gospodariilor 34,7 sotul 41,3 sotul
23,3 sotia 37,7 sotia
îngrijirea copiilor 21 sotia 52,3 ambii soti
17,7 ambii soti  
educatia copiilor 32,3 ambii soti 72,7 ambii soti

Situatia distributiei responsabilitatilor în gospodarie priveste ponderile cele mai ridicate obtinute de membrii familiei. Nu am luat în considerare ponderile obtinute de ceilalti membri ai familiei în afara sotului si sotiei, aceste ponderi fiind mai reduse.


Observam ca cea mai mare parte a treburilor gospodaresti apasa înca pe umerii sotiei desi suntem departe de o repartitie patriarhala a responsabilitatilor. Conceptia familiei ideale arata o dorinta orientata catre o distributie mai egalitara a sarcinilor gospodaresti. Idealul familiei bazata pe cooperare este prezent printre aspiratiile tinerilor intervievati.

Situatia unei diferente între familia ideala si cea reala indica prezenta unei stari conflictuale (Grafic II.3.).

IV Sprijinul social (7 întrebari) se bazeaza pe doua postulate. Primul: exista în jurul fiecarui individ o retea de relatii interpersonale; al doilea: aceste relatii constituie contextul a trei tipuri de sprijin social: normativ, instrumental, emotiv.

În ceea ce priveste primul postulat, am selectionat urmatoarele surse de sprijin social: partenerul, parintii, socrii, alte rude, prieteni, colegi de servici, vecini, altii. Am eliminat surse prevazute în literatura domeniului (sindicate, asistenta sociala, seful ierarhic de la locul de munca, diferite asociatii), care consideram ca nu joaca un rol major în societatea noastra.

În ceea ce priveste al doilea postulat, tipologia sprijinului (normativ: complimente, sfaturi; instrumental: ajutor, informatii, sprijin financiar, îngrijiri; emotiv: afectiune, a se baza pe cineva în orice împrejurare) a fost consolidata în domeniul instrumental care este considerat de noi ca fundamental în societatea noastra: ajutor în gospodarie, bani, alimente, ajutor în îngrijirea si supravegherea copiilor.

Scala propriu-zisa a fost completata cu întrebari suplimentare privind sprijinul primit de la parinti sau socri.

Scala analizeaza nu numai sursele si formele de sprijin ci si frecventa lor (de la 1 - foarte des - la 5 - niciodata).

Pe baza acestei scale se poate aprecia izolarea sociala a unui individ precum si distantele dintre el si alte persoane. Astfel, fiecare alta persoana poate fi mentionata pâna la de sapte ori, cu diferite frecvente ale spijinului social.

Iata care au fost rezultatele obtinute în ceea ce priveste sprijinul social:

a) Normativ (sfaturi); 8% dintre subiecti nu solicita niciodata, nimanui, acest tip de sprijin. În rest, subiectii se repartizeaza astfel:

- cer sprijin normativ des si foarte des:

§ partenerului 78%

§ parintilor 61,3%

§ prietenilor 11,6%

§ socrilor 8,4%.


b) Sprijinul emotiv este solicitat des si foarte des:

§ partenerului 75%

§ parintilor 19%

§ prietenilor 14%

§ socrilor 4%


c) Ajutorul în gospodarie nu este cerut niciodata, nimanui, de catre 9,7% dintre subiecti. În schimb, el este solicitat în mod frecvent (des si foarte des):

§ partenerului 67%

§ parintilor 28%

§ socrilor 11,7%

Restul surselor de sprijin luate în considerare (prieteni, vecini, colegi de munca) nu au obtinut ponderi mai mari de 5%.

d) Sprijin în îngrijirea si supravegherea copiilor este utilizat de absolut toti tinerii ce fac parte din esantion:

- 44% solicita acest tip de sprijin partenerului

- 42% solicita acest tip de sprijin parintilor

- 8% solicita acest tip de sprijin socrilor.

Procentajul de subiecti ce solicita sprijin socrilor în îngrijirea si supravegherea copiilor ni se pare foarte mic în raport cu dimensiunile realitatii. (Acesti socri sunt de fapt, în acelasi timp si parinti ai unor tineri, deci nu este justificata o atât de mare diferenta - respectiv, de 36%). Perceptia deformata a sprijinului venit din partea socrilor poate fi explicata prin frecventa starilor de tensiune ce intervin între subiecti si socrii acestora (mai ales pe aceasta tema, a copiilor).

e) Sprijinul în alimente: 17% din subiecti nu primesc niciodata acest gen de sprijin, din partea nimanui. Cele mai frecvente surse sunt:

§ parintii - 45,6% des si foarte des;

- niciodata - în 6% din cazuri;

§ socrii - 35,3% des si foarte des;

- niciodata - în 7% din cazuri.


f) Împrumuturi în bani nu sunt solicitate niciodata de catre 15% dintre subiecti. Restul subiectilor împrumuta bani des si foarte des de la:

- parinti - 30,7%

- socri - 14,3%.
(Restul surselor = ponderi sub 5%)

În concluzie, în ceea ce priveste sursele de sprijin social, în general, scala utilizata demonstreaza, prin rezultatele obtinute, concentrarea, acestui sprijin social în interiorul familiei: partener, parinti si socri. Ipoteza A 2 II referitoare la tendinta de izolare a grupului familial pare astfel sa se confirme.

Primul loc, printre sursele de sprijin, este ocupat de partener (83,3%), al doilea de catre parinti (58,3%), al treilea, dar dupa o distanta apreciabila, de socri (32%). Apoi: prieteni (18,3%), rude (10,6%), colegi de munca (4,1%), vecini (2%). Aceasta clasificare poate constitui o masura a distantei sociale dintre subiect si actorii sociali ce alcatuiesc mediul sau de viata.

Importanța familiei, ca sursă de sprijin pentru indivizi este reliefată si din acest demers (vezi Graficul II.4).

Clasificarea formelor de sprijin social se prezinta astfel:

- sprijinul emotiv este solicitat de catre 96,3% dintre subiecti;

- sprijinul normativ - de catre 91,3%;

- ajutorul în gospodarie - de catre 89,7%

- ajutorul pentru îngrijirea si supravegherea copiilor de catre 89,3%;

- împrumuturi în bani - de catre 85%;

- ajutor în alimente - de catre 83% (vezi Graficul II.5).

Asa cum a reiesit din clasificarea surselor de sprijin, pentru tinerele cupluri principalul sprijin îl reprezinta parintii. Astfel, parintii îsi ajuta foarte mult copii sa îsi procure urmatoarele bunuri:

  %
- bunuri în gospodarie - 39,3
- locuinta - 31
- mobila - 29
- obiecte pentru nepoti - 23,7
- îmbracaminte - 21
- autoturism - 12

Numai 41,7% dintre parintii subiectilor îi ajuta putin si foarte putin si pentru 75% din cazurile aflate în aceasta situatie, ratiunea o constituie lipsa resurselor.

Ipoteza mentinerii coeziunii familiei în conditiile tranzitiei de la economia de piata este astfel argumentata si de rolul enorm pe care îl joaca în economia familiei sprijinul microsocial, ale carui resurse provin în special din interiorul celulei familiale.


A.3. Influența negativă a tanziției asupra sănătății fizice și bunăstării psihice a membrilor familiei.


I. Sanatatea fizica a fost masurata de scala de sanatate fizica care este de fapt un indice complex de simptome fizice constituit în modul urmator: lista de 8 simptome este prezentata subiectilor care trebuie sa spuna daca au resimtit aceste neplaceri "în ultimele doua luni" (de la 1 - niciodata - la 5 - foarte des). Se poate obtine astfel - prin cumulare - un scor global pentru fiecare subiect, tinând seama de frecventa simptomelor; scorul global variaza deci de la 0,0 (nici un simptom - niciodata) la 40,0 (5 x 8, toate simptomele - foarte des).

Acest indice al sanatatii fizice este sensibil la micile variatii ale starii de sanatate, deci la împrejurarile generatoare de stres care antreneaza la început o simptomologie fizica care abia dupa o perioada de timp mai îndelungata se poate transforma în morbiditate specifica. Am tinut cont în selectarea simptomelor, de vârsta tânara a subiectilor, ceea ce si predispune mai putin la anumite boli cronice.

Sanatatea fizica este destul de buna la aceasta categorie de vârsta. Simptomele prezentate au fost acuzate ca manifestându-se des si foarte des de catre urmatoarele proportii de subiecti:

  %
- dureri de spate 27
- dureri de cap 26,3
- arsuri de stomac 20
- ameteli 20
- palpitatii 15,4
- constipatii 10,4
- raceli 10,3
- greturi, vome 9,6.

Pe o renumerotare a scalei, de la 1 - sanatate foarte buna la 5 - sanatate foarte proasta, media esantionului s-a situat la valoarea de 2,37 ceea ce înseamna o sanatate buna.

Corelatia dintre indicele de sanatate fizica si cel al nesigurantei economice ne arata urmatoarea situatie:

MEDIA indicelui de sanatate

- grupul nr. 1 (sanatate mai labila) = 3,34

- grupul nr. 2 (sanatate mai buna) = 1,92

Variatia nesigurantei economice la:

- grupul nr.1 = 3,42

- grupul nr.2 = 3,26

- probabilitate de eroare = 0,07


Prin urmare, grupul caracterizat printr-o sanatate fizica mai labila are o nesiguranta economica mai mare decât grupul mai sanatos.

II. Bunastarea psihica a fost masurata printr-o scala care sa evite dependenta de sanatatea fizica. Este în acelasti timp o scala care se refera la starile de tensiune, stres, neliniste - cunoscute de subiect în utlima luna (scor de la 1 la 5). Scorul mic (sub 3 puncte) indica o bunastare psihica redusa.

Distributia raspunsurilor a fost urmatoarea:

"În ultima luna, ati cunoscut stari de tensiune, stres, neliniste?"

 

  %  
1 - da, de nesuportat 11 31,3
2 - da, multa tensiune 20,3  
3 - da, dar ca de obicei 29,4  
4 - da, putin 30,3 39,3
5 - nu, deloc 9  


Media acestei scale (3,05) arata proportia unui stres moderat, totusi destul de îngrijorator.

În ceea ce priveste corelatia dintre nesiguranta economica si bunastarea psihica, rezultatele sunt urmatoarele:

MEDIA bunastarii psihice

- grupul nr. 1 (bunastare psihica redusa) = 2,38

- grupul nr. 2 (bunastare psihica mare) = 4,20

Variatia nesigurantei economice la:

- grupul nr.1 = 3,40

- grupul nr.2 = 3,24

- probabilitate de eroare = 0,007


Observam ca grupul cu o bunastare psihica mai redusa (stres mai mare) are o nesiguranta economica destul de mare în comparatie cu grupul ce are o bunastare psihica mai buna (stres general mai mic).


III. Satisfacția generală față de viață

Aceasta scala în 5 trepte a fost realizata ca o sinteza între scalele folosite de cercetari ale I.C.C.V. ("Atitudini, valori si conditii de viata în mediul studentesc" 1992; "Moduri si stiluri de viata" 1991). Ea exprima grade de satisfactie de la 1 (nesatisfacut) la 5 (foarte satisfacut).
Satisfactia fata de viata este relativ mare printre tinerii intervievati:

"Cum ati caracteriza viata dvs. în ultima luna de zile?"

1. Nefericit, cu multe suparari si necazuri - 8 25,4
2. Unele necazuri si suparari - 17,4  
3. Nici suparari prea mari, dar nici bucurii - 38,3  
4. Unele bucurii si prilejuri de satisfactie - 31,2 35,7
5. Fericit, stare de profunda bucurie - 4,5  

Aceasta variabila se coreleaza în mod semnificativ cu nesiguranta economica:

MEDIA SATISFACȚTIEI GENERALE FATA DE VIATĂ

- grupul nr.1 (mai fericit) = 3,50

- grupul nr.2 (mai nefericit) = 1,65

Variatia nesigurantei economice la:

- grupul nr.1 = 3,21

- grupul nr.2 = 3,70

- probabilitate de eroare = 0,00


Dupa cum se vede, exista o puternica discriminare între cele doua grupuri; cei care au fost mai fericiti în ultima luna dinaintea interviului au un scor mai mic la nesiguranta economica.

ÎN CONCLUZIE, nesiguranta economica (ca simptom al tranzitiei la economia de piata) este însotita de: o sanatate fizica mai labila, o bunastare psihica mai redusa, o stare de nefericire mai accentuata.

B. Rolul resurselor familiei În favorizarea adaptarii la tranziția la economia de piață


Principala ipoteza a modelului nostru teoretic sustine ca succesul adaptarii familiei la tranzitie depinde de urmatorii factori protectivi: resursele economice si sociale ale familiei, resursele individuale ale membrilor ei, resursele familiale intrinseci (relatii familiale, solidaritatea familiala).

Aceste resurse diminueaza actiunea efectelor negative ale tranzitiei asupra familiei. Lipsa sau insuficienta prezenta a resurselor mai sus mentionate creeaza dificultati în procesul de adaptare al familiilor, accentuând efectele negative (asupra nivelului economic al familiei, asupra relatiilor sociale si familiale, asupra sanatatii fizice si psihice a membrilor familiei). Variabila "nesiguranta economica" este considerata unul din principalele simptome ale inadaptarii la tranzitie. Aceasta variabila, creata pe baza unui indice complex, a fost analizata prin intermediul metodei "cluster".

Prin aceasta metoda s-au putut pune în evidenta covariantele dintre nesiguranta economica si alte variabile din chestionar. Aceste covariante pot fi semnificative, sau nu, din punct de vedere statistic; ele nu indica însa cu claritate o relatie de cauzalitate.


B.1. Resursele familiale


I. Homogamia cuplului: nu am putut pune în evidenta rolul acestei variabile, deoarece cuplurile investigate au fost homogame în proportie de 96%, deci nu s-au putut face analize prin formarea a doua grupuri (un grup homogam si altul heterogam).


II. Satisfactia maritala


Considerând doua grupuri, unul cu satisfactie maritala redusa, altul format din restul esantionului, nesiguranta economica a obtinut urmatoarele scoruri:

 

  MEDIA INSATISFACTIEI MARITALE MEDIA NESIGURANTEI ECONOMICE
- grupul nr. 1 (satisfactie maritala redusa) 3,14 3,38
- grupul nr. 2 (restul esantionului) 2,45 3,33

Probabilitate de eroare = 0,60.

Prin urmare, nesiguranta economica este mai mare în cazul celor cu o satisfactie maritala mai mica, dar aceasta diferenta nu este semnificativa.


III. Satisfacția familială


Am împartit esantionul în doua grupuri - unul cu satisfactie familiala redusa si altul format din restul esantionului

 

MEDIA INSATISFACTIEI MARITALE

MEDIA NESIGURANTEI ECONOMICE
- grupul nr. 1 (satisfactie maritala redusa)

1,89

3,48
-grupul nr. 2 (restul esantionului)

3,18

3,30

Probabilitate de eroare = 0,10.

Desi grupul celor cu o satisfactie familala redusa au o nesiguranta economica mai mare decât restul esantionului, aceasta discriminare nu este semnificativa.


III. Distribuția echitabilă a responsabilităților


Nici aceasta ipoteza nu a fost testata întrucât, în marea majoritate a cuplurilor investigate, distributia nu este echitabila, existând o supraîncarcare a femeii.


CONCLUZIA acestei investigatii infirma, în general, ipoteza B.1. RESURSELE FAMILIALE (satisfactia maritala si familiala) NU JOACA UN ROL HOTARÂTOR ÎN ADAPTAREA FAMILIEI LA CONDITII DE NESIGURANTA ECONOMICA ȘI NICI NESIGURANTA ECONOMICA NU ARE UN EFECT SEMNIFICATIV ASUPRA RELATIILOR FAMILIALE.


B.2. Resursele economice ale familiei


I. Veniturile


Cu cât satisfactia fata de veniturile familiei este mai mare, cu atât nesiguranta economica scade:

Nr. grupului Gradul de satisfactie în raport cu veniturile familiei economice Scorul nesigurantei
1 sub minimul necesar 3,80
2 doar minimul necesar 3,32
3 un trai decent, fara excese 2,91
4 o relativa bunastare 2,68
5 ne permitem aproape orice 2,66

Probabilitate de eroare = 0,00

II. Locuinta

a. Aglomerarea locativa

Calculând suprafata locuibila (m2) pe membru al familiei, nesiguranta economica variaza astfel:

  Nr. m2/membru
1. Nesiguranta economica mica
(valori între 1 si 2,59)
11,58

2. Nesiguranta economica medie

(între 2,60 si 3,39)

10,23

3. Nesiguranta economica mare

(între 3,40 si 5,00)

9,79

(Probabilitate de eroare = 0,21)


Prin urmare, aglomerarea locativa nu coreleaza în mod semnificativ cu nesiguranta economica, desi cei care au o nesiguranta economica redusa detin o mai mare suprafata locativa.


b. Satisfactia locativa

Valorile medii ale satisfactiei locative pentru cele trei grupuri (în functie de scorurile obtinute la indicele de nesiguranta economica) sunt urmatoarele:

Media satisfactiei locative

- nesiguranta economica mica 2,87

- nesiguranta economica medie 2,74

- nesiguranta economica mare 2,61

(Probabilitate de eroare = 0,07)


Nu exista deci o corelatie semnificativa între satisfactia locativa si nesiguranta economica, desi, pe masura ce nesiguranta economica creste, satisfactia locativa scade.
c. Numarul de camere:

Numar camere
Valoarea medie a nesigurantei economice în grupul respectiv
1
3,3
2
3,6
3
3,3
4
3,8
5
3,4
6
4,0


Prin urmare locuinta, ca resursa a familiei, nu are o influenta clara, semnificativa asupra nesigurantei economice deoarece statutul familiilor investigate a fost omogen din acest punct de vedere. Majoritatea familiilor investigate (64,4%) locuiesc în 2-3 camere, deci nu exista diferente mari în aceasta privinta. De asemeni, majoritatea gospodariilor (70%) au fost formate din 2-4 persoane, deci si din acest punct de vedere exista o mare omogenitate. Confortul, calitatea locuintei - sunt, de asemeni, asemanatoare, familiile subiectilor intervievati locuind, în majoritate, în conditii de bloc.


III. Bunuri în proprietate


Lista prezentata subiectilor cuprinde un numar de opt categorii de bunuri (TV color, actiuni, autoturism, masina de spalat, întreprinderi, magazine, video, teren agricol). Nesiguranta economica începe sa scada în mod semnificativ odata cu detinerea bunurilor din cel putin 4 categorii.

Nr. grupului Nr. bunuri detinute Scor nesiguranta economica
I 0 3,55
II 1 3,33
III 2 3,47
IV 3 3,39
V 4 3,26
VI 5 3,04
VII 6 2,71
VIII 7 2,50

(Nimeni nu detine obiecte din toate cele 8 categorii). Semnificatia discrminarii este pusa mai bine în evidenta astfel:

- grupul nr.1 (detine maxim 3 bunuri) = 3,40 (scor nesiguranta economica);

- grupul nr.2 (detine minimum 4 bunuri) = 2,91 (scor nesiguranta economica).

(Probablilitate de eroare = 0,00).

Prin urmare, numarul bunurilor detinute în proprietate de catre familiile subectilor nostri a corelat în mod semnificativ cu nesiguranta economica. Proprietatile pot constitui un factor favorizant al adaptarii la nesiguranta.


B.3. Resursele sociale ale familiei


a) Sprijinul social emotiv

Media

- grupul nr. 1 (sprijin emotiv foarte puternic) 1,00

- grupul nr. 2 (restul esantionului) 4,37

Variatia nesigurantei economice la cele doua grupuri:

- grupul nr. 1 3,30

- grupul nr. 2 3,34

probabilitate de eroare 0,85

Nesiguranta economica este mai mare la grupul ce beneficiaza de sprijin emotiv redus, dar nu este o diferenta semnificativa.


b) Sprijinul social normativ

Media

- grupul nr. 1 (sprijin normativ mediu) 2,55

- grupul nr. 2 (sprijin normativ redus) 4,25

Variatia nesigurantei economice la cele 2 grupuri:

- grupul nr. 1 3,32

- grupul nr. 2 3,35

- probabilitate de eroare 0,79


Prin urmare, nu exista o discriminare semnificativa între cele doua grupuri.


c) Ajutorul material primit de la parinti Media

- grupul nr. 1 (ajutor substantial) 1,65

- grupul nr. 2 (ajutor redus) 3,22

Variatia nesigurantei economice la:

- grupul nr. 1 3,32

- grupul nr. 2 3,37

- probabilitate de eroare 0,53


Grupul care beneficiaza de un ajutor material mai redus din partea parintilor are o nesiguranta economica mai mare (dar nu în mod semnificativ) decât grupul care beneficiaza mai substantial acest ajutor.


d) Sprijinul în alimente

Media

- grupul nr. 1 (primeste foarte des ajutor în alimente) 1,00

- grupul nr. 2 (restul esantionului) 4,59


Variatia nesigurantei economice la:

- grupul nr. 1 3,17

- grupul nr. 2 3,37

- probabilitate de eroare 0,08


Asadar, grupul care nu beneficiaza de un ajutor alimentar frecvent, are o nesiguranta economica mai mare.


e) Sprijinul social în bani

Media

- grupul nr. 1 (sprijin financiar rar) 4,54

- grupul nr. 2 (sprijin financiar frecvent) 1,00

Variatia nesigurantei economice la:

- grupul nr. 1 3,40

- grupul nr. 2 3,02

- probabilitate de eroare 0,02


Discriminarea semnificativa a nesigurantei economice în cazul celor doua grupuri se produce în urmatoare directie: grupul nr.1, care nu împrumuta bani mai des, are o nesiguranta economica mai mare.

În concluzie, ipoteza B.3. ce sustine importanta sprijinului social în diminuarea efectelor tranzitiei (în special a nesigurantei economice) se confirma numai în cazul sprijinului în bani.


B.4. Resursele individuale ale membrilor familiei


a) Nivelul studiilor

Cu cât nivelul de scolaritate al subiectilor a fost mai redus, cu atât nesiguranta lor economica a fost mai mare.

Grupul Studii Scorul nesigurantei economice
1 scoala generala 3,68
2 scoala profesionala 3,09
3 treapta I de liceu 2,99
4 liceu 2,90
5 scoala post liceala 2,80
6 studii superioare 2,70

Probabilitate de eroare = 0,02.


b) Statutul ocupational

Exista o puternica discriminare între diferitele statuturi socio-ocupationale avute în vedere:

Nr. Statut ocupational Scorul nesigurantei economice
1 someri 3,55
2 studenti 3,25
3 muncitori în sectorul de stat 3,05
4 intelectuali 2,73
5 patroni si salariati în sectorul privat 2,45

Probabilitate de eroare = 0,00.


c) Sectorul de activitate

Nesiguranta economica este mai mare în cazul celor ce lucreaza în sectorul de stat în comparatie cu cei care lucreaza în sectorul particular:

- grupul nr. 1 (sector de stat) 2,96

- grupul nr. 2 (sector particular) 2,45

- probabilitate de eroare 0,00


d) Satisfactia ocupationala

Nr. Gradul de satisfactie în raport cu locul de munca actual Scorul nesigurantei economice grupului
0 fara loc de munca 3,91
1 foarte nemultumit 3,74
2 mai degraba nemultumit 3,39
3 asa si asa 3,32
4 mai degraba multumit 3,11
5 foarte multumit 2,65

Observam ca nesiguranta economica scade odata cu cresterea gradului de satisfactie ocupationala. Semnificatia acestei variatii este pusa în evidenta prin compararea scorurilor nesigurantei economice succesiv la fiecare grup si tot restul esantionului.

Grupul nr. 0 comparat cu restul esantionului = probabilitate 0,00.

Grupul nr. 1 comparat cu restul esantionului = probabilitate 0.04.

Grupul nr. 2 comparat cu restul esantionului = probabilitate 0,62.

Grupul nr. 3 comparat cu restul esantionului = probabilitate 0,74.

Grupul nr. 4 comparat cu restul esantionului = probabilitate 0,01.

Grupul nr. 5 comparat cu restul esantionului = probabilitate 0,00.


Se poate observa discriminarea semnificativa ce are loc la capetele scalei (respectiv valorile 0 si 1; 4 si 5), valorile 2 si 3 reprezentând valori medii.

Prin urmare resursele individuale (educatia, ocupatia) au un rol hotarâtor în diminuarea nesigurantei economice si deci, în adaptarea familiilor la tranzitie.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bozzini L., Dufort F., Tessier R.: Situations maritales, sante physique et bien - etre psychologique, UQUAM, Montreal, 1986, p.40.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC