>>
2.3. NIVELUL MICROSOCIAL
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   


2.3.1. Construirea unui model teoretic al procesului de adaptare a familiei la tranziția la economia de piață.


Când se trece de la analiza generală la detaliile particulare, situatia devine mult mai complexa. Modelul crizei a aratat ca organizarea familiala are un rol esential pentru supravietuire și adaptare. În cazul tranziției acest model se poate dovedi, de asemenea productiv.

Capacitatea familiilor de a înfrunta probleme noi este însa influentata de factori protectivi si de factori de risc. Aceasta capacitate se exprima prin schimbari în viata interna precum si în comportamentele externe. De asemenea, exista o strânsa legatura între viziunea individuala asupra lumii si tipul de familie - traditional sau modern (ca structura de autoritate, roluri conjugale, relatii, atitudini, valori familiale).

Tipul de familie - modern sau traditional poate juca un rol esential în procesul de adaptare.

Ca punte de legatura între individ si societate, între spatiul privat si cel public, familia este un punct de întâlnire între diverse tensiuni si tendinte ale societatii. Schimbarile exterioare sunt interiorizate de familie în procesul adaptarii dar familia nu suporta pasiv aceasta adaptare. Între adaptarea familiei si adaptarea individuala exista paralelisme si intersectii. Specificul si istoricul fiecarei familii îsi va pune deci amprenta asupra modului în care va reactiona în fata schimbarilor.

Varietatea tipurilor de organizare familiale va determina, probabil, o varietate de "patterns" de adaptare. Am încercat sa conturam un model teoretic al adaptarii familiilor la tranzitie pornind de la identificarea problemelor printr-o serie de interviuri cu 10 cupluri[1] (bineînteles, fara a avea pretentia unei relevante statistice sau explicative).

S-a observat o continuitate a functionarii în perioada de tranzitie. Fara a nega posibilitatea si realitatea schimbarilor (nivel de trai, izolare sociala, relatii familiale, conceptia generala despre lume etc.) ipoteza unei cercetari empirice mai extinse si mai focalizate poate sustine ca aceste schimbari reprezinta nu numai efectul tranzitiei ci si rezultatul actiunii unor factori personali sau familiali pre-existenti. Idealurile, traditiile, cutumele, codurile de comportament familiale determina (alaturi de resursele materiale) punctele vulnerabile ale vietii de familie dar si caile prin care familia rezista la disfunctiile din perioada tranzitiei.

Opiniile exprimate de cuplurile intervievate sunt sugestive fara a fi concluzive. Ele au fost însa utile pentru identificarea problemelor si formularea ipotezelor.


A. - Astfel, putem determina principalele categorii de EFECTE ALE TRANZIȚIEI asupra familiei:

A.1. - Asupra nivelului economic al familiei.

A.2. - Asupra relatiilor intrafamilale si a relatiilor sociale ale familiei cu mediul social.

A.3. - Asupra sanatatii fizice si psihice a membrilor familiei.


IPOTEZE:


A.1. - Vom considera ca tranzitia va determina o deteriorare a nivelului economic al familiei:


I. - în ceea ce priveste statutul ocupational:

- somajul

- insecuritatea locului de munca

- insatisfactia ocupationala


II. Dificultati materiale:

- datorii

- insatisfactie fata de venituri

- saracie

- locuinta necorespunzatoare (dimensiune, confort, densitate locativa)

- insatisfactie locativa

- nesiguranta economica

- reducerea consumului

- reducerea activitatilor de timp liber

- dificultati de acoperire a cheltuielilor pentru cresterea si educarea copiilor.


A.2.

I. În ceea ce priveste relațiile intrafamiliale se pot formula, pornind de la deteriorarea nivelului economic al familiei, doua ipoteze contrare:

- povara tranzitiei va determina cresterea solidaritatii familiale (familia ca pivot de supravietuire si protectie);

- dificultatile tranzitiei vor provoca disfunctii la nivel familial ce vor duce la slabirea si dezorganizarea familiei (insatisfactia maritala si familiala, stress familial, incomunicare, conflicte, disolutia familiei).

II. În ceea ce priveste relațiile sociale, ipoteza noastra sustine tendinta de izolare sociala a grupului familial, atât în ceea ce priveste relatiile de rudenie (în general, în sens de "clan") cât si relatiile cu vecinii, prietenii, colegii etc.


A.3. Stresul provocat de deteriorarea nivelului de trai si a relatiilor sociale si familiale va avea urmări negative asupra sănătății fizice și psihice a membrilor familiei.


B. Aceste efecte pot fi diminuate de prezenta unor FACTORI FAVORIZANȚI ai procesului de adaptare. În mod logic, lipsa sau slaba prezenta a acestor factori creaza dificultati în adaptarea familiilor la tranzitia la economia de piata.

Principalii factori favorizanti (nu numai în sens de atenuare a efectelor ci si de creare a premiselor unei adaptari active) sunt:


B.1. Resursele familiale:


I. - homogamia cuplului
- vârsta

- educatie

- statutul socio-cultural

- viziune asupra lumii.

II. - satisfactie maritala

III. - satisfactie familiala

IV. - distributia echitabila a responsabilitatilor


B.2. Resursele economice ale familiei.

I. - venituri

II. - locuinta

III. - bunuri, proprietati


B.3. Resursele sociale ale familiei - sprijin social

I. - din partea cui?

II. - sub ce forma?

III. - frecventa

IV. - satisfactia fata de sprijinul social


B.4. Resurse individuale ale membrilor familiei

I. - statutul educational

II - statutul ocupational

III. - activitati suplimentare

IV. - afaceri, lucrul la firme particulare

V. - valori (modernitate, progres)


IPOTEZA PRINCIPALA

susține că șansele de adaptare ale familiilor la tranziția la economia de piață depind de existența resurselor familiale, economice, sociale și individuale.


Pe baza inexistentei sau slabei prezente a acestor resurse putem identifica familiile cu riscuri de inadaptare sau cu adaptare dificila:

- cuplurile heterogame

- familiile cu o durata redusa a casniciei

- familiile intergenerationale

- familiile lipsite de sprijin social

- familiile de someri

- familiile lipsite de proprietati


- familiile cu o singura sursa de venit (un salariu, o pensie)

- familiile cu capital scolar redus.


C. ADAPTAREA poate fi identificata prin:

· coeziune familiala

· securitate economica

· satisfactie în raport cu veniturile

· satisfactie locativa

· bunastare psihica (optimism, încredere în capacitatea proprie si în capacitatea familiei de a rezolva problemele)

· dinamism în imaginarea solutiilor de iesire din criza

· satisfactie fata de viata, în genere.


Principalele mecanisme de adaptare imaginate sau utilizate de tinerele cupluri intervievate[2] au fost: planificarea familiala, reducerea aspiratiilor si redimensionarea obiectivelor; mutarea în alta localitate; emigrarea; activitati suplimentare; afaceri; reorganizarea rolurilor în familie; schimbarea modului de gândire, a valorilor; utilizarea si mobilizarea resurselor atât intra familiale cât si sociale (sprijinul exterior familiei - din partea: parintilor, prietenilor, colegilor, sindicatului, statului etc.).

Extinderea coabitarii intergenerationale poate fi interpretata ca un efect al dificultatilor tranzitiei (legate de reducerea veniturilor si a accesului la locuinta) dar si ca modalitate de adaptare la tranzitie, situatie ce pune o categorie importanta de familii în fata unor probleme suplimentare de adaptare.

În modelul teoretic schitat mai sus (si exprimat în Graficul II.2.) observam ca o variabila poate fi folosita si interpretata în contexte diferite:

- ce efecte are tranzitia asupra ei?

- în ce masura respectiva variabila se poate constitui într-un factor favorizant al adaptarii (sau chiar într-un mecanism de adaptare)?

- ce valoare a respectivei variabile indica situatia de adaptare?

Vom încerca sa realizam aceste demersuri (raspunsurile la aceste întrebari, confirmarea-infirmarea ipotezelor, probarea modelului teoretic, în general) pe baza rezultatelor anchetei "Tinerele cupluri si coabitarea intergenerationala"[3].

 

Graficul II.2

Modelul teoretic al procesului de adaptare a familiei la tranziția la economia de piață--------------------------------------------------------------------------------
[1] Georgeta Ghebrea: Familia si adaptarea la tranzitia la economia de piata, Calitatea vietii, anul 4, nr2-3, 1993, p.157-163.


[2] Georgeta Ghebrea: Familia si adaptarea la tranzitia la economia de piata, ed.cit., p.162-163.

[3] Pentru detalii privind strategia de ansamblu, a anchetei, modul de culegere a datelor si caracteristicile esantionului, vezi Georgeta Ghebrea Tinerele cupluri si coabitarea intergenerationala , în "Calitatea vietii", anul 5, nr.1/1994, pp.26-27.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC