>>
3.1.6. Tipuri de politică familială
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   


Deși termenul de politcă familiala are accepțiuni foarte diverse, prima distinctie care trebuie facuta este cea între politici familiale explicite
si politici familiale implicite[1]. Politici explicite sunt cele care cuprind masuri luate în mod expres pentru familie si recunoscute astfel în mod oficial. Ele presupun programe specifice vizând atingerea unor obiective precise si explicite.

Politicile familiale implicite cuprind politicile si masurile guvernamentale care nu vizeaza în mod direct familia, dar care o influenteaza. Aceste politici vizeaza indivizi, segmente ale populatiei, anumite probleme sociale precum si politicile sociale sectoriale.

O asemenea politica, care este implicita pentru familie, poate sa fie explicita pentru alte sectoare sau grupuri sociale.

Asa cum am mai aratat, stabilirea unei politici familiale (principii, obiective, instrumente) depinde de o anumita ideologie, de anumite valori subiacente. Exista doua modele principale[2] care cunosc, în afara expresiilor lor clasice, numeroase variante sau chiar extreme, precum si combinatii ale lor în diferite proportii:

a) Modelul instituțional (redistributiv): vede politica familiala ca pe un domeniu social major, îndeplinind servicii universale, în afara regulilor pietei, dupa principiul nevoilor. Acest model este bazat pe principiul egalitatii sociale si tinde sa se extinda asupra tuturor aspectelor vietii civile, având ca scop redistribuirea resurselor.


b) Modelul rezidual: exista doua cai "naturale" (sau social-date) prin care nevoile individuale sunt îndeplinite: piata libera si familia. Numai atunci când acestea nu functioneaza sau sunt distruse intervin institutiile sociale si statul. Protectia sociala vizeaza familiile marginale sau pe cele aflate în mare nevoie. Acest model este legat de ideologia liberala a pietei libere si auto-sustinerii.

Premisa tacita a modelului rezidual consta în conceperea familiei nucleare ca unitate de sustinere si îngrijire bazata pe fortele pietei.

Tablou comparativ C

Modele de politici familiale

MODELUL REZIDUAL (S.U.A.)
nu promoveaza munca femeilor
MODELUL INSTITUȚIONAL (Suedia)
stimularea femeilor pentru a intra pe piata muncii
alocatii familiale numai pentru cei cu venituri foarte mici toti salariatii primesc alocatii în functie de marimea venitului
nu exista securitatea locului de munca în timpul concediului de maternitate se garanteaza locul de munca
impozitele sunt calculate pe familie impozitele garanteaza tuturor indivizilor statut separat
lucratorii cu program redus pierd importante beneficii (asistenta medicala, nr. zile de concediu, salariu) aceeasi protectie si beneficii pentru lucratorii (mame) cu program redus ca si cei pentru cei cu program normal
mama îsi întrerupe activitatea pentru a-si creste copiii concedii parentale pentru mama si tata, dezvoltarea serviciilor publice de îngrijire a copiilor mici.


Observam din acest tablou comparativ caracterul mai activ al politicii familiale de tip institutional în raport cu tipul rezidual. În unele situatii, acest "activism" a dat nastere la efecte "perverse", contrare obiectivelor urmarite. Dupa unele pareri[3], în modelul redistributiv asigurarile sociale ar ocupa principalul loc, pe când în sistemul rezidual, locul proeminent ar apartine asistentei sociale.

În evaluarea diferitelor politici familiale si în situarea lor mai aproape de un model sau de altul, se au în vedere urmatoarele criterii:

1) Raportul dintre universalism si selectivitate (programe pentru totalitatea familiilor sau programe specifice pentru familiile în situatii dificile);

2) Sistemul de prestatii familiale:

- sfera de cuprindere;

- distributia pe categorii de familii;

- procent în produsul national;

- cheltuieli / locuitor;

- structura.

3) Retetele fiscale ale asigurarii resurselor politicii familiale:

- ponderea contributiilor publice;

- ponderea contributiei persoanelor protejate;

- ponderea contributiei patronilor;

- ponderea contributiei organismelor non-guvernamentale;

- procentul cheltuielilor totale de securitate sociala în P.I.B.; de exemplu, în Suedia acest procent este 33,3 pe când S.U.A. de 13,8[4].


4) Modul în care este realizata egalitatea dintre barbati si femei, mai ales în ceea ce priveste activitatea profesionala.


5) Modul de calcul al impozitelor.

6) Serviciile sociale familiale:

- diversitate;

- cost (gratuitati, reduceri, cost integral);

- ponderea sectorului de stat si a celui privat în acest domeniu;

- sfera de cuprindere, categorii de beneficiari;

- procentul din P.I.B reprezentat de cheltuielile alocate acestui domeniu.


7) Raportul dintre administrarea centrala si locala a politicii familiale.


8) Raportul dintre sectorul public si cel privat în ceea ce priveste contributia la rezolvarea problematicii familiale.

La aceste criterii adaugam înca unul care face diferentierea dintre o politica familiala caracteristica unui regim democratic sau unuia totalitar:

9) Asigurarea libertatii alegerii modului de viata familial dorit si a numarului de copii (câti, când, cu cine).

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Grigore Vâlceanu si colaboratorii: Probleme actuale ale populatiei si politicii familiale, în "Probleme economice", nr. 11-14, C.I.D.E.
[2] Barbara Hobson: Women's contribution to the family economy, ArbetsLivs Centrum, Stockholm, 1982.
[3] Arnold J. Heidenheimer, Hugh Heclo, Carolyn T. Adams, Comparative public policy, St. Martin's Press, New York, 1990, p.219.
[4] Giovanni Andrea Cornia, Sandor Sipos: Children and the transition to the market economy, Averbury, 1991.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC