>>
3.1.7. Instrumentele politicii familiale
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   


Se pot clasifica în economice (instrumentale) și non-economice (expresive).
Legislația familială reprezintă principalul instrument non-economic al politicii familiale. Ea poate fi conceputa ca un pachet complet de legi cu referire expresa la familie sau poate sa fie inclusa în dreptul constitutional sau în alte reglementari juridice. Dispozițiile legale reglementeaza casatoria, vârsta minima de casatorie, divortul, întretinerea copiilor, contraceptia si avortul, drepturile mamei si ale copilului, drepturile si obligatiile parintilor fata de copiii minori (protectie, asigurarea dezvoltarii bio-psiho-sociale), legitimitatea copiilor, drepturile vaduvelor, ale persoanelor în vârsta, ale handicapatilor, drepturile femeilor etc.[1] Alaturi de cadrul legislativ, celelalte instrumente ale politicii familiale sunt sustinute de mecanisme bugetare si sisteme institutionale care sa permita aplicarea în practica a proiectului politic, urmarirea si controlul acestei aplicari.

Instrumentele propriu-zise ale politicii familiale sunt, în general, urmatoarele:

Legislatia internationala are meritul de a fi statuat aceste drepturi si prevederi. Implementarea în plan national trebuie sa cuprinda urmatoarele planuri: recunoasterea constitutionala, în legislatia muncii, în prevedrile de securitate sociala, competenta justitiei în încalcarea principiului tratamentului egal. Al doilea pas dupa recunoasterea în planul strategiilor legislative este aplicarea cotidiana a acestui principiu, ce intra în responsabilitatea guvernului national.

a) Veniturile si repartitia lor; acestea se constituie în instrumente ale politicii familiale în masura în care se supun urmatoarele obiective: garantarea veniturilor familiale minime necesare unui trai decent, mentinerea puterii de cumparare a veniturilor disponibile ale familiei (compensare, indexare).

b) Sistemul de prestații (beneficii) familiale în bani si natura. Aici se includ alocatiile pentru copii, beneficiile legate de maternitate si de compensarea unui eveniment familial. Prestatiile sunt diferite de la o tara la alta în privinta: criteriilor de eligibilitate, beneficiarilor, cuantumurilor, administrarii si surselor de finantare.

c) Sistemul fiscal, ca instrument al redistribuirii.

d) Sistemul de asistență socială (prevederile referitoare la asistenta familiilor situate în conditii de riscuri diferite).

e) Serviciile sociale în favoarea familiei.

f) Politica financiară, care cuprinde subventii si credite acordate familiilor.


Iata, în continuare, si aspectele evidentiate pe plan international în privinta utilizarii acestor instrumente:


a) Veniturile:

- garantarea unui venit minim pe familie (în general 60-70% din pensia de asigurari sociale minima): Franta, Canada, Noua Zeelanda, Israel, Germania, Bulgaria, Cehoslovacia (25% din salariu mediu), Belgia, Olanda, Marea Britanie, Polonia (35% din salariu mediu); în Marea Britanie cuantumul depinde de statutul material si numarul de copii;

- compensari cu sume fixe (Cehoslovacia) sau indexari în functie de evolutia preturilor (Polonia, România).


b) Prestațiile familiale. (Anexa nr.1)


• Alocațiile pentru copii.

Acestea pot fi universale (Suedia, România, Ungaria, Germania) sau numai pentru cei saraci (sub un anumit plafon al veniturilor): S.U.A., Marea Britanie. Pe plan international, o pozitie aparte ocupa Franta, care ofera un dublu sistem de alocatii, unele cu caracter universal, altele fiind selective, disponibile numai pentru anumite familii (spre exemplu, cu venituri mici sau copii multi).


În majoritatea tarilor, alocatia se acorda numai daca cel putin unul dintre parinti face parte din populatia ocupata. În România, alocatia este universala si nu este conditionata decât de frecventarea cursurilor de catre copii scolari.

Vârsta limita de acordare a alocatiilor este de 16 ani, cu prelungire pâna la 18 ani, chiar 20 pentru cei care-si continua studiile.

Cuantum: între 4 si 10% din salariu mediu (Polonia, Cehoslovacia, România, Germania). În unele tari, alocatia este sporita (între 25 si 200%) în functie de conditii: mame singure, orfani, plasamant familial, copii handicapati (Ungaria, Franta, Suedia).

Criterii de diferențiere: veniturile familiei (S.U.A., Franta, Marea Britanie) structura si marimea familiei (Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Franta); vârsta copiilor (Franta).

În unele tari, alocatia nu se acorda pentru primul nascut (Ungaria, Franta, Italia). Ea creste o data cu rangul copilului (Ungaria) sau este plafonata sau chiar redusa dupa depasirea rangului 3-4 (Bulgaria).


• În afara alocatiilor pentru copii mai exista beneficii de maternitate (indemnizatia la nastere, concedii de maternitate, concedii medicale pentru îngrijirea copilului mic etc.)[2] (Anexa nr.2).

Între 1975-1980 a fost perioada în care s-a afirmat tendinta realizarii unei mai bune protectii în perioada pre si post-natala. Beneficiile în natura si indemnizatiile de nastere au crescut. În multe tari s-au facut progrese considerabile privind durata concediului de maternitate si retribuirii lui precum si asigurarea pastrarii locului de munca. Organizatia Internationala a Muncii (I.L.O.) a adoptat în 1952 standarde minime în aceste directii. Astfel sunt prevazute:

- concediu de maternitate de minimum 14 saptamâni, platit cu 100% din salariul curent al mamei;

- interzicerea concedierii în timpul acestui concediu;

- pauze pentru hrana la sân a copilului în timpul zilei de munca;

- asistenta medicala si medicamente gratuite în perioada graviditatii, nasterii, lehuziei, iar pentru copil pâna la 1 an la cel putin.

Desi la început aceste drepturi erau garantate numai celor ce participau cu cotizatii la Asigurarile sociale, dupa 1980, conditionarea
a fost relaxata (Franta, 1980; Germania, 1979; Finlanda, 1981; Luxemburg, 1983; Ungaria, 1983), drepturile (în special cele în natura) fiind acordate doar pe baza actului de identitate. În tarile cu natalitate mare (Coreea, China), beneficiile de maternitate se restrâng începând cu cel de-al treilea copil[3].

În multe tari, multe femei (în special cele cu copii prescolari) pot opta pentru forme speciale de munca platita: timp de lucru partial, activitate temporara sau ocazionala, lucru la domiciliu. În mod formal, cei care ocupa astfel de locuri de munca nu sunt exclusi de la schemele de securitate sociala dar li se cer anumite conditii greu de îndeplinit (o anumita perioada lucrata neîntrerupt, o suma minima a cotizatiei). În tarile unde aceste forme de activitate au luat avânt, guvernele au luat masuri speciale de protectie (Canada, 1983; Japonia, 1974; Peru, 1983; Luxemburg, 1976; Portugalia, 1978; Costa Rica, 1982; Guineea Bissau, 1980; Marea Britanie, 1977; Egipt, 1980; Franta, 1972; 1982, 1983). În Australia si Noua Zeelanda, lucratorii cu program redus sunt însa exclusi de la indemnizatii de somaj. În Germania si Olanda ei sunt exclusi de la pensia suplimentara [4].


• Pentru familiile sărace, într-o serie de tari sunt folosite alocatii pentru chirie, energie, transport, medicamente, tichete de masa s.a.


În unele tari (Ungaria, Bulgaria, Franta) copiii beneficiaza de mese scolare gratuite sau la preturi subventionate. În Franta, la începutul anului scolar se acorda alocatie speciala pentru procurarea manualelor si rechizitelor scolare.

Implementarea prestatiilor familiale ridica numeroase probleme, cu efect asupra eficacitatii lor:

- determinarea eligibilitatii;

- calculul platilor;

- formularistica;

- descurajarea muncii;

- frauda (40% din programul american Aid for Families With Dependent Children).

De multe ori, prestatiile familiale sunt legate de conceptul de "cap de familie". Mai este valabil acest concept în societatea contemporana în care atât barbatul cât si femeia muncesc si contribuie în mod egal la veniturile famililei, la îndeplinirea responsabilitatilor etc.?

Membrii familiilor femeilor ocupate tind sa aiba aceleasi drepturi cu membrii familiilor unde exista barbati ocupati (pensii de urmasi si alte forme de asigurari sau asistenta sociala).

Desi, la început, încasarea alocatiilor pentru copii era facuta de catre tati, ca fiind salariati si asigurati, dupa anul 1980 si mama a fost îndrituita la acest lucru (în unele cazuri alocatiile se împart: 50% ia mama, 50% - tatal). În cazul divorturilor si separarilor beneficiaza de alocatiile parintele în a carui întretinere a ramas copilul.

Exemple de tari unde si mama are drept la alocatie pentru copii: Suedia, Irlanda, Marea Britanie, Belgia, Elvetia.


Tabel III.1

Valoarea poporțională a alocațiilor familiale în țările C.E.E (cupluri cu venituri medii și cu doi copii de 10 , respectiv 12 ani - ianuarie 1981).

Nr.
tara
% din venitul lunar mediu
1
Belgia
14,0
2
Danemarca
3,8
3
Franta
7,6
4
Germania
5,5
5
Irlanda
2,4
6
Italia
5,0
7
Luxemburg
7,6
8
Olanda
9,2
9
Marea Britanie

8,8

10
Suedia
8,0

Sursa: Catherine Jones: Patterns of social policy, Tavistock, New York, 1985, p.197.
c) Sistemul fiscal are un efect redistributiv: pe verticala, de la cei cu venituri mari la cei cu venituri mici prin sistemul progresiv de impozitare - si - pe orizontala, de la familiile fara copii sau cu copii putini, la familiile cu multi copii (reducere de impozit în functie de numarul copiilor aflati în întretinere) . (Anexa nr.3)
În multe tari care nu au un sistem de alocatii pentru copii, sau acestea au un cuantum mic sau au criterii restrictive de acordare - sistemul
fiscal este principalul mijloc de compensare a cheltuielilor legate de cresterea si educatia copiilor (SUA, Israel, Olanda, Austria, Marea Britanie[5]).

În Franta unitatea de calcul a impozitului pe venit este familia. Determinarea coeficientului familial se face astfel: 0,7 unitati unitati de consum fiecarui membru peste 14 ani, 0,5 unitati de consum celor sub 14 ani si 0,3 unitati pentru cheltuielile fixe ale familiei, indiferent de marimea ei. Pentru determinarea impozitului se porneste de la venitul familiei pe anul anterior (fara prestatii familiale) care se împarte la coeficientul familial, obtinându-se venitul/unitate fiscala. Impozitul se stabileste progresiv, pe transe de venit impozabil pe unitate fiscala. Alte tari au optat pentru extinderea si majorarea alocatiilor familiale si renuntarea la reducerea de impozit (Germania - 1975, Australia - 1976, Suedia - 1982). În Canada, si SUA exista sistemul "TAX-CREDIT" (1972)[6].

În general, exista o legatura între nivelul impozitarii existent într-o tara si nivelul transferurilor: tarile care au o impozitare redusa (SUA, Canada, Australia) au transferuri sociale mai mici. Exista însa si exceptii: Franta (impozitare redusa, dar transferuri sociale generoase), Marea Britanie (impozitare mare, dar transferuri sociale relativ mici).


d) Asistența socială

Aceasta este, în general, mai putin dezvoltata în tarile foste socialiste dar în statele occidentale este bine organizata si focalizata asupra categoriilor celor mai expuse.

Asistenta sociala este destinata, în functie de nevoi, grupurilor celor mai defavorizate sau chiar individualizata. Ea cuprinde beneficii în bani, natura, servicii si se adreseaza deci, în principal, familiilor sarace, orfanilor, handicapatilor, familiilor cu probleme, în general. Exista, de asemeni, asistenta sociala pentru cei privati de o familie proprie, cei care traiesc în institutii.


e) Serviciile sociale: învatamântul general gratuit, asistenta medicala gratuita, servicii de îngrijire a prescolarilor sau supraveghere în lipsa parintilor, servicii orientate spre timpul liber si dezvoltarea psihica, intelectuala si motorie a copilului, terapia de familie, servicii de îndrumare privind igiena si alimentatia copiilor, servicii de îndrumare a adultilor în
relatiile cu copiii, servicii de planificare familiala, consiliere si îndrumare familiala, ajutor menajer. (Anexa nr.6)

Serviciile sociale pentru familii, dupa cum vedem, au o mare diversitate (diversitate care însa nu este prezenta în tarile mai putin dezvoltate). Din aceasta cauza, o clasificare a lor este dificila. Se pot avea în vedere criteriile:

- servicii gratuite sau platite;

- servicii subventionate sau aflate sub actiunea pietei libere;

- servicii centralizate sau locale;

- potrivit specificului activitatii, aceste servicii contribuie la facilitarea exercitarii functiilor familiei (prin mentinerea veniturilor, educatie, comunicarea si solidaritatea familiala) la îmbunatatirea calitatii vietii de familie.


O tendinta recent manifestata în planul protectiei sociale, ceruta de necesitatea reducerii cheltuielilor guvernamentale, este cea a "benevolatului" (voluntariatului) în prestarea de servicii catre familii - nu într-un cadru organizat neaparat (asociatii, organizatii etc.) ci chiar prin refacerea fortei solidaritatii vecinatatii si a comunitatii locale. Influentate si de schimbarile demografice, retelele sociale si serviciile la domiciliu tind sa capete o importanta din ce în ce mai mare, fiind bazate pe întrajutorare si reprezentând un tampon între familiile lipsite de sprijin si stat.

Aceste servicii sunt deci concentrate asupra familiilor cu resurse economice si sociale slabe (familii monoparentale, batrâni singuri, bolnavi)[7].


- îngrijire personala;

- spalarea rufelor;

- procurare de bunuri alimentare;

- procurare de combustibil;

- reparatii instalatii sanitare;

- zugravit;

- însotire în vizite sau alte iesiri;

- platirea telefonului;

- ziare, reviste, carti (cu împrumut sau cadouri);

- radio, televizoare;

- activitati recreative si culturale;

- asistenta infirmiera;

- analize medicale la domiciliu;

- tratamente de recuperare;


În multe cazuri, serviciile sociale se îmbina cu prestatiile în bani si în natura, pentru familiile sarace. Daca aceste prestatii contribuie la mentinerea unui nivel de trai macar la un anumit prag minim, serviciile încearca sa rezolve si alte probleme (câteodata corelate cu saracia), în special legate de patologia sociala: delincventa, alcoolism, toxicomanie, violenta, neglijenta parentala, exploatare si abuzuri fata de copii.

O mare problema o reprezinta eficienta acestor servicii, bazata pe simplitatea procedurilor formale, accesibilitate, calitate.


f) Subvențiile pentru produsele destinate copiilor au fost treptat înlaturate prin cerintele de austeritate financiara. Pentru familiile foarte sarace exista în multe tari (atât din Est cât si din Vest) subsidii (reduceri, gratuitati) în urmatoarele domenii: chirie, întretinerea locuintei, taxe pentru crese si gradinite, transport, manuale, rechizite scolare, medicamente.

Pentru produsele alimentare sau obiectele de vestimentatie sunt folosite bonuri (tichete) cu care beneficiarii pot achizitiona bunuri subventionate din magazine specializate. Subventiile pot cuprinde si întreaga populatie.


g) Creditele sunt folosite în toate tarile, în special pentru tinerele familii sau pentru nevoi speciale (reparatii ale casei, achizitionari de locuinte sau alte bunuri de folosinta îndelungata).


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Lupta pentru egalitatea si independenta femeii este îndelungata. Ea s-a desfasurat paralel cu democratizarea si modernizarea societatii. Lupta a fost dusa mai ales în planul drepturilor profesionale (dupa ce egalitatea în plan politic a fost formal recunoscuta). În 1948 Declaratia universala a drepturilor omului, articolul 25, paragraful 2 recunoaste principiul "venituri egale la munca egala". În 1951 O.N.U. adopta Conventia nr.103 privind remunerarea egala. Organizatiile internationale si institutiile interguvernamentale au avut un rol major în promovarea principiului egalitatii. Astfel, între 1976-1985, O.N.U. a organizat "Decada pentru femei", dupa ce, în 1970 a recunoscut conceptul de "tratament egal în privinta securitatii sociale" (asigurare sociala de boala, de invaliditate, ajutor în caz de deces, asigurare proprie - nu a sotului - pentru obtinerea beneficiilor de maternitate, asigurarea în caz de somaj). În 1975 a avut loc, la Mexico-City, Conferinta Mondiala a Anului international al femeii, care a adoptat "Declaratia egalitatii femeii si a contributiei ei la dezvoltare si pace" precum si Planul mondial de actiune". În 1980, la Copenhaga s-a desfasurat Conferinta Mondiala a Decadei O.N.U. pentru femei dupa ce, în 1979. Adunarea Generala a O.N.U. aprobase "Conventia eliminarii oricarei forme de discriminare a femeii", Organismele europene (Conferinta OECD, Tratatul de la Roma din 1951, Consiliul Comunitatilor Europene) s-au înscris pe aceeasi directie.

[2] În 1919 Conferinta Mondiala a Muncii adopta prima Conventie privind protectia maternitatii. Pentru prima data pe plan international se afirma instrumentele principale ale protectiei: mentinerea locului de munca pe perioada întreruperii activitatii si protejarea sanatatii femeii în timpul si dupa nastere.

[3] Anne Marie Brocas, Anne Marie Cailloux, Virginie Oget: Women and social security, International Labour Ofice, Geneva, 1990, p. 60.

[4] Idem, p. 28.


[5] Ibidem., p. 99.

[6] Ibidem, p. 101.


[7] Pentru exemplificare, iata o tipologie de prestari de astfel de servicii:

- asistenta nocturna;

- asistenta medicala generala;

- procurarea medicamentelor.

(I servizi di assistenza domiciliare, Ministero dell îintero, Roma, 1984, pp. 30-31).

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC