>>
3.2.3. Etape ale politicii familiale în România în timpul regimului comunist
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   


Punerea în practica a comunismului în România s-a lovit de rezistenta elementelor societatii civile. Putem considera familia ca unul dintre aceste elemente. Proclamarea, în ideologia oficiala, a familiei ca "celula de baza a societatii" nu era o simpla propaganda, ci si o justificare a interventiei statului în spatiul privat, pentru a-si instaura acolo controlul prin distrugerea valorilor traditionale.

În prima etapa a regimului comunist în România (1950-1965), s-au manifestat o serie de fenomene de criza la nivelul familial: scaderea brutala a fertilitatii, conflicte, sporirea divortialitatii (de exemplu, daca în 1940 se înregistrau 0,5 divorturi la 1.000 de locuitori, în 1960 aceasta rata ajunge la 2,01/1.000).

Aceste fenomene n-au fost numai rezultatul rupturilor sociale, al schimbarilor majore petrecute în societate (industrializarea masiva, urbanizarea, colectivizarea agriculturii, exodul rural), ci si consecinta unor masuri politice mai mult sau mai putin directe ce aveau ca scop cresterea dezordinii pentru a spori controlul ("divide et impera").

Caracterul extensiv al economiei, în conditiile unei industrializari fortate, facea necesara o forta de munca numeroasa. Alaturi de exploatarea rezervorului rural, a fost nevoie de utilizarea fortei de munca feminine.

Prin urmare, emanciparea femeii nu a fost numai o lozinca a ideologiei oficiale, ci si o cerinta a modelului specific de dezvoltare a economiei (la care se adauga importanta veniturilor femeii în asigurarea unui minim relativ decent de trai al familiei - salariile fiind, în general, reduse). Pentru a putea munci, femeia trebuia "eliberata" de povara responsabilitatilor familiale.

În aceste conditii, s-a adoptat, în 1957, liberalizarea avorturilor. Femeia era stimulata sa devina salariata prin beneficii legate de maternitate (concedii de maternitate, concedii medicale, concedii fara plata, garantarea locului de munca pe perioada înteruperii activitatii, extinderea retelei de crese si gradinite).

Dupa 1965, statul îsi schimba însa atitudinea fata de familie. Etapa "internationalismului comunist", când statul comunist român actiona în acelasi mod cu tarile "fratesti" sub bagheta U.R.S.S., este înlocuita cu o alta etapa, dominata de national-comunism si pretentia de independenta fata de U.R.S.S. În acest context, regimul din România trece la reconsiderarea unor institutii, printre care si familia, încercând sa integreze ideologia traditionalista în ideologia oficiala. Daca în primul deceniu al regimului comunist statul voia sa rupa solidaritatea familiala, sa-si exercite presiunile si controlul asupra indivizilor atomizati, dependenti de suportul statului si nu al propriei familii - în a doua etapa, statul cauta mijloace mai subtile de penetrare si de utilizare a spatiului privat în interesul propriu. În ciuda masurilor luate anterior, familia româneasca n-a devenit un vestigiu al unei societati revolute, ci a ramas o institutie puternic valorizata, lucru ce ar putea fi folosit în cadrul unui eventual santaj exercitat asupra membrilor ei. De aceea, statul a început sa fie interesat în consolidarea stabilitatii familiei.

Legislatia divortului a fost modificata prin impunerea unor conditii deosebit de restrictive. În 1967 nu s-a înregistrat nici un divort, pentru ca între 1968 si 1972 rata divorturilor sa evolueze între 0,2 si 0,5 la 1.000 de locuitori. Celibatarii si cei fara copii erau penalizati printr-o taxa speciala si accesul lor la locuinte era mai dificil. Divortul era stigmatizat, blocând promovarea administrativa si politica.

Marimea si forța natiunii trebuiau sustinute si demonstrate de investitii extensive în economie si de cresterea accelerata a populatiei. Epuizarea rezervorului rural în ceea ce priveste forta de munca precum și argumente politice si ideologice au dus la faimosul decret 770 din 1966 care a interzis avortul, limitându-l doar la cazuri exceptionale. Aceasta a coincis si cu prohibirea tacita a mijloacelor contraceptive. Cresterea natalitatii s-a facut prin mijloace coercitive si nu stimulative. Marirea alocatiilor pentru copii a fost nesemnificativa, iar celelalte prtestatii familiale introduse (de exemplu ajutorul lunar dat mamelor cu peste 3 copii pe întrega lor viata) nu a putut schimba tendinta "pe termen lung" de reducere a natalitatii. Înasprirea ulterioara a legislatiei (1985 si 1987) nu a schinbat situatia, ceea ce arata ca familia reactioneaza mai putin la masuri politice directe, gasind un comportament "subversiv", de contracarare a acestora si de mentinere a unei evolutii relativ autonome.

Aspectul represiv al politicii familiale a determinat familia să se organizeze pentru a rezista imixtiunii statului, pentru a atenua, transgresa sau ignora prevederile juridice.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC