>>
3.3.2. Instrumente
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   


Principalele instrumente ale politicii familiale utilizate în perioada 1990-1997, precum si punctele critice ale functionarii lor, sunt urmatoarele:


1. Serviciile sociale. Dintre acestea, învatamântul si asistenta medicala generala sunt furnizate gratuit, în scopul asigurarii egalitatii de sanse pentru toti copii. În functie de venituri, exista reduceri pentru taxele pentru crese si gradinitei[1].

Eficienta, calitatea, diversificarea si modernizarea serviciilor sociale familiale lasa mult de dorit. Acest lucru este datorat inertiei institutionale precum si penuriei de resurse financiare. Astfel, sunt foarte slab dezvoltate (practic inexistente) urmatoarle categorii dde servicii:

- servicii pentru îngrijirea si supravegherea copiilor la domiciliu;

- servicii orientate spre dezvoltarea si timpul liber al copilului;

- terapia de familie;

- consiliere în probleme familiale;

- servicii de îndrumare privind alimentatia si igiena copilului;

- servicii de îndrumare a adultilor în relatiile cu copiii;

- servicii pentru batrâni.


2. Asistența socială este slab dezvoltata, hipercentralizata, subfinantata si bazata excesiv pe sprijinul în bani.


În România, primesc prestatii de asistenta sociala:

- mamele cu 3 si mai multi copii;

- sotiile (care nu au venituri) militarilor în termen;

- familiiile care au primit un copil în plasament familial sau încredintare;

- invalizii, orfanii, vaduvele, veteranii de razboi;

- mamele, începând cu a doua nastere (alocatie la nastere);

- persoanele handicapate (Legea 53/1992);

- familiile care au în îngrijire copii (liceeni sau studenti) îndreptatiti, conform legii, sa primeasca burse sociale;

- familiile cu venituri foarte mici per capita si care pot beneficia de cantine sociale si ajutoare sociale;

- fostii detinuti politici;

- revolutionarii raniti sau familiile celor decedati în revolutie;

- familiile cu copii scolari care beneficiaza de manuale gratuite si reduceri de preturi la abonamentele pe mijloace de transport.

Fara a avea un sistem de alocatii familiale diversificat si consistent, România nu a sustinut nici extinderea sistemului de asistenta sociala. Transferurile de asistenta sociala acopera doar anumite cazuri-limita si au un cuantum foarte redus.

Ceea ce deosebeste radical asistenta sociala din tara noastra de cea din tarile dezvoltate este ca, aceasta din urma cuprinde, în afara beneficiilor în bani si în natura (tichetele de hrana, de exemplu) si o gama diversificata de servicii, mai ales în domeniul consilierii psihologice si educationale. Penuria de resurse si specialisti din România face ca reteaua de servicii sociale oferite familiilor în dificultate sa fie foarte putin dezvoltata. Asistenta sociala se margineste la un sprijin aproape simbolic pentru câteva tipuri de familii aflate în situatii disperate si, de cele mai multe ori, mijloceste intrarea membrilor acestor familii în reteaua de institutii (leagane, case de copii, azile, spitale-camin).

De asemenea, în România, asistenta sociala cuprinde si o gama de prestatii difuze, quasi-universale, care - în mod normal - nu si-ar avea locul aici. Astfel, manualele acordate tuturor elevilor din învatamântul de stat, inclusiv cel liceal, precum si abonamentele de transport cu pret redus, de care - de asemeni - beneficiaza toti elevii, nu sunt, propriu-zis, prestatii de asistenta sociala, lipsindu-le tocmai focalizarea, selectivitatea. Aceste doua prestatii, la care se adauga si compensarea partiala a costului creselor si gradinitelor, fac ca numarul beneficiarilor asistentei sociale sa creasca foarte mult, fara ca sumele ajunse la familii sa fie semnificative pentru ridicarea nivelului de trai.

Implicarea numeroaselor organisme, institutii si unitati de asistenta sociala, fara o coordonare eficienta, a creat paralelisme si conditii pentru o activitate birocratica si greoaie. O deficienta importanta a sistemului actual o constituie insuficienta preocupare pentru activitatile de asistenta sociala deschisa si cu privire la prevenirea institutionalizarii copiilor si gasirea unor forme de plasament familial sau de revenire în familie a copiilor institutionalizati.

Se poate spune ca au fost rezolvate situatii grave, s-a depasit etapa masurilor de urgenta în privinta unitatilor de asistenta sociala (conditii materiale si financiare) impunându-se programe pe termen mediu si lung.

Tot în domeniul serviciilor sociale s-au facut primii pasi, timizi, spre privatizare. Desi, teoretic, calitatea serviciilor private ar trebui sa fie mai buna, ele au si consecinte negative, restrângând accesul unor categorii largi ale populatiei (care nu au venituri suficiente pentru a accede la aceste servicii).


3. Alocațiile de stat pentru copii s-au acordat, pâna în 1994, potrivit nivelului retribuirii tatalui sau al mamei, în cazul în care aceasta se ocupa singura de copil (sau a sustinatorului legal pentru copiii încredintati spre crestere de catre organele competente, potrivit dispozitiilor legale).


Desi legea din 1985 a ramas de referinta pâna în 1994, au fost facute, dupa 1989, unele completari esentiale:


- cresterea valorii nominale a alocatiilor (contracarata însa de inflatie);

- acordarea alocatiei de stat pentru copii, paralel cu ajutorul de somaj;

- eliminarea conditiilor de acordare a alocatiilor în functie de mediul de rezidenta;

- abrogarea plafonului maxim al veniturilor pentru acordarea alocatiilor;

- majorarea cu 100% a cuantumului alocatiei acordate copiilor handicapati si prelungirea, pentru acestia, a acordarii alocatiei pâna la 18 ani.

Sistemul de alocatii în perioada 1990-1994 nu a eliminat discriminarile majore prezente în legea din 1985, care favoriza salariatii de stat în dauna sectorului cooperatist sau privat sau a ne-salariatilor.

Faptul ca în România familia este predominant nucleara si ca veniturile sunt putin diferentiate - duce la situatia practica în care familiile cele mai numeroase sunt cele mai sarace (dupa venitul net lunar pe un membru de familie). Numarul aducatorilor de venituri în familie ramânând fix (unul sau doi), indiferent de dimensiunea familiei, iar aceste venituri nedepasind, în general, o suma modica, în cazul familiilor numeroase (adica cu multi copii) rezultatul este ca, practic, mai multi oameni trebuie sa traiasca din aproximativ aceleasi venituri ca si în familiile mai putin numeroase. Ponderea cea mai mare în populatia saraca o au minorii si tineretul inactiv. Astfel, potrivit estimarilor Institutului de Cercetare a Calitatii Vietii jumatate din familiile cu trei si mai multi copii si o treime din cele cu doi copii traiesc în saracie[2].

Din aceasta situatie, observam ca nasterea fiecarui copil reprezinta o scadere a venitului net lunar pe membru de familie. Compensarea oferita de stat (inclusiv prin sistemul alocatiilor de stat) pentru nasterea celui de al doilea sau al treilea copil este insuficienta, sistemul actual de alocatii nefacând decât sa adânceasca, si nu sa atenueze, disparitatile dintre familii.

Nu este vorba de obiective pro-nataliste sau egalitariste ci de necesitatea protectiei copilului, în perioadele de criza economica si, implicit, de scadere a nivelului de trai al populatiei, copii reprezentând grupul cel mai vulnerabil. Desi în cifre absolute fondurile pentru alocatii si alte ajutoare pentru copii au crescut continuu, ponderea lor în cheltuielile bugetare a început sa scada înca din 1988, accentuându-se în ultimii ani[3].

De asemeni, ponderea alocatiei în veniturile familiei si în acoperirea costului minim al copilului a scazut. Astfel, ponderea alocatiilor pentru doi copii ca procent din salariul mediu a scazut de la 41,14% în 1960 la 8,52% în decembrie 1992[4].

Începând cu 1994 a început sa se aplice noua Lege referitoare la alocatiile de stat pentru copii care are ca trasaturi esentiale universalitatea completa (absolut toti copii pâna la 16 ani din parinti cetateni români au dreptul la alocatie) si nediferentierea (marimea alocatiei este aceeasi pentru toti copiii - suma fixa, indexabila în raport cu cresterea preturilor; la data introducerii, alocatia pentru copii reprezentând 13,4% din salariul minim net pe economie si 8% din salariul mediu net pe economie).

Legea a fost adoptata în octombrie 1993, dar implementarea ei a fost dificila, datorita mecanismelor birocratice.

Minsterul Muncii si Protectiei Sociale a avut ambitia de a implica scolile în acest proces, pentru a conditiona acordarea alocatiei pentru copiii de vârsta scolara de frecventarea cursurilor, contribuind astfel la prevenirea abandonului scolar. Principalele neajunsuri ale sistemului actual al alocatiilor pentru copii pot fi sintetizate astfel:

a) ignorarea vârstei copilului ca criteriu de diferentiere;

b) lipsa diferentierii în raport cu veniturile sustinatorului legal si rangul copilului;

c) desfiintarea plafonului maxim de venit a împiedicat focalizarea fondurilor asupra copiilor care aveau realmente nevoie de sprijin;

d) necorelarea corespunzatoare a cresterii alocatiilor cu dinamica preturilor a dus la scaderea, la mai putin de jumatate, a puterii de cumparare a acestor prestatii[5];

e) alocatiile au crescut mai lent decât celelalte venituri ale populatiei;

f) cuantumul prea mic în raport cu cheltuielile necesare întretinerii unui copil.

4. Reducerea de impozit

Un alt mijloc de compensare a cheltuielilor legate de cresterea si educatia copiilor, prin intermediul impozitului pe veniturile directe, opereaza o dubla redistribuire a veniturilor:

- redistribuirea pe verticala, de la cei cu venituri mari la cei cu venituri mici, prin sistemul progresiv de impozitare;

- redistribuirea pe orizontala, de la cei fara sarcini familiale spre cei cu sarcini familiale, prin reducerea cu 20% a impozitului petnru cei care au copii, indiferent de vârsta si numarul lor.

O astfel de impozitare prezinta mai multe limite:

a) reducerea nu tine seama de numarul si vârsta copiilor;

b) de scutire beneficiaza si familiile care nu mai copii în întretinere;

c) în valoare absoluta, reducerea este cu atât mai mare cu cât veniturile sunt mai mari[6];

d) datorita cresterii paradoxale a transferurilor statului în mod direct proportional cu veniturile familiei, chiar si marimea relativa a acestor transferuri în venituri are tendinta de a creste la venituri foarte mari[7].

Odata cu adoptarea noii Legi privind alocatiile pentru copii (1993), pentru a elimina (partial) aceste limite, s-a extins reducerea cu 20% din impozit asupra tuturor salariatilor, sistemul fiscal încetând astfel de a mai fi un instrument al politicii familiale.


5. Indexarea periodică a veniturilor familiei, care a înlocuit practica compensatiilor fixe, este un instrument mai adecvat inflatiei rapide. Din pacate, prabusirea productiei nu a dus la acoperirea completa a cresterii preturilor.


6. Politica financiară. Creditele sunt cu totul insuficiente si au conditii deosebit de restrictive de acordare, Hotarârile si Ordonantele privind creditul cu dobânda redusa pentru tinerii sub 25 de ani în primii ani de casatorie au ramas, practic, litera moarta. Subventiile sunt treptat înlaturate datorita austeritatii fiscale.

Apreciem ca politica familiala în România are câteva realizari, dar si lipsuri importante:

Realizări:

- legiferarea egalitatii dintre barbat si femeie;

- unele reglementari ce echilibreaza obligatiile familiale cu cele profesionale;

- existenta unui sistem de alocatii familiale;

- nasterea optionala;

- învatamântul si asistenta medicala generale gratuite.

Lipsuri:

- organizarea si functionarea necorespunzatoare a serviciilor sociale pentru familii; insuficienta lor diversificare;

- declinul cheltuielilor reale ale guvernului în domeniul sanatatii, educatiei, asistentei sociale, al cheltuielilor în general;

- reducerea utilizarii creselor si gradinitelor;

- excesiva centralizare a sistemului de asigurari sociale, lipsit de autonomie si flexibilitate;

- monetizarea excesiva a prestatiilor, ceea ce duce, în conditiile inflatiei, la erodarea valorilor reale;

- neimplicarea sistemului fiscal în sustinerea familiilor cu sarcini familiale sporite;

- insuficienta utilizarii creditelor si restrictivitatea excesiva a conditiilor lor de acordare.

În concluzie, prin masurile din 1990 s-a încercat stoparea nasterilor nedorite, considerate principala sursa a abandonului si unei calitati insuficiente a produsului conceptiei. Nasterea unui copil reprezinta un risc serios de diminuare a nivelului de trai (în conditiile actuale) ceea ce a dus la prabusirea natalitatii. Statul a facut prea putin pentru a contracara dezinteresul fata de maternitate si a usura povara tranzitiei suportata de familii, iar efectele acestei politici sunt vizibile prin deteriorarea continua a nivelului economic al familiilor, prin deficientele în starea de sanatate si nutritie a populatiei, prin scaderea utilizarii serviciilor sociale, prin cresterea fenomenelor de devianta sociala. Este nevoie nu de reactii haotice la presiuni și urgențe, ci de o politica structurată în mod coerent.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] In medie, statul participa cu 11,7% din total iar consumatorul cu 88,3% (Ministerul Economiei si Finantelor, 1992).

[2] C. Zamfir si colectiv: Situatia social-economica a copilului în România, CIDE, Bucuresti, 1992, p. 11.

[3] E. Zamfir, C. Zamfir: Politici sociale. România în context european, Alternative, Bucuresti, 1995, p.428.

[4] C. Zamfir si colectiv: Situatia social-economica a copilului în România CIDE, Bucuresti, 1992.

[5] Idem, p.19.

[6] C. Zamfir si colectiv, op. cit. pp. 6 si 23.

[7] Idem, p. 24.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC