>>
Cuprins
 
  INTRODUCERE

1. PRIMUL PROCES: MODERNIZARE ȘI LIBERALIZARE. SCHIMBARE ȘI STABILITATE
(inapoi la meniu)

1.1. TEORII ALE MODERNITĂȚII

1.1.1. Tradițional și modern

1.1.2. Precauții în definirea modernității

1.1.3. Tradițional si modern în sfera familiei

1.2. CARACTERISTICI ALE MODERNIZĂRII FAMILIEI ROMÂNEȘTI (1930 - 1990)

1.2.1. Contextul social al modernizării

1.2.2. Dimensiunea familiei

1.2.3. Constituirea si disoluția familiei

1.2.4. Funcțiile, rolurile și structura familiei românești

1.2.5. Diferențieri în dinamica modernizării familiei românești

1.2.6. Concluzii

1.3. MODERNITATE ȘI POST MODERNITATE ÎN SFERA FAMILIEI

1.3.1. Postmodenitate, postmodernism

1.3.2. O noua evoluție a familiei.

1.3.3. Familia românească în contextul european contemporan

1.3.4. Tineretul român și familia: tradiție, modernitate, postmodernitate

2. AL DOILEA PROCES: ADAPTAREA FAMILIEI LA TRANZIȚIA LA ECONOMIA DE PIAȚÃ
(inapoi la meniu)

2.1. MODALITAȚI DE ABORDARE

2.1.1. Macrosocial si microsocial

2.1.2. Teoriile schimbării sociale

2.1.3. Schimbare și ciclu

2.1.4. Catastrofă sau criză

2.1.5. Tranziție, criză, stres

2.1.6. Concluzii

2.2. NIVELUL MACROSOCIAL

2.2.1. Contextul social-general

2.2.2. Dimensiunea economică a vieții de familie

2.2.3. Accesul familiilor la serviciile sociale

2.2.4. "Ajustarea" demografică

2.2.5. Fenomene patologice

2.2.6. Concluzii.

2.3. NIVELUL MICROSOCIAL

2.3.1. Construirea unui model teoretic al procesului de adaptare a familiei la tranziția la economia de piață

2.3.2. Gradul de sprijin adus de rezultate modelului teoretic

2.3.3 Concluzii

3. POLITICA FAMILIALÃ ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE
(inapoi la meniu)

3.1. CONCEPTUL DE POLITICĂ FAMILIALĂ

3.1.1. Definiție

3.1.2. Necesitatea politicii familiale

3.1.3. Caracterul integrator al politicii familiale

3.1.4. Problematica politicii familiale

3.1.5. Obiectivele și principiile politicii familiale

3.1.6. Tipuri de politică familială

3.1.7. Instrumentele politicii familiale

3.1.8. Concluzii

3.2. POLITICA FAMILIALĂ A STATULUI ROMÂN ÎNTRE 1950 - 1990

3.2.1. Introducere

3.2.2. Trăsături generale ale politicii familiale în statele comuniste

3.2.3. Etape ale politicii familiale în România în timpul regimului comunist

3.2.4. Aspecte si efecte ale politicii familiale în România, între 1950-1989

3.3. POLITICA FAMILIALĂ ÎN ROMÂNIA, DUPA 1989

3.3.1. Aspecte

3.3.2. Instrumente

3.3.3. Principalele obiective ale politicii familiale în perioada de tranziție: căi și instrumente de realizare a acestor obiective

A N E X A NR. 1
(inapoi la meniu)

Prestații familiale

A N E X A NR. 2

Beneficii de maternitate

A N E X A NR.3
(inapoi la meniu)

Cuantumul impozitului exprimat ca procent din salariul mediu brut

A N E X A NR. 4

Rolul transferurilor publice în reducerea sărăciei

A N E X A NR. 5
(inapoi la meniu)

Tabloul istoric al apariției și dezvoltării politicii sociale familiale

A N E X A NR. 6

Servicii sociale pentru familii

          BIBLIOGRAFIE GENERALÃ
(inapoi la meniu)

 

 

 

Home