>>
INTRODUCERE
 


     << Înapoi    HOME    CUPRINS       Înainte >>   

 

DOUÃ IMPORTANTE PROCESE SOCIALE ÎN DESFÃȘURARE CARACTERIZEAZÃ FAMILIA ROMÂNEASCÃ ACTUALÃ

Fiind o instituție ce se transformă foarte lent și anevoios, familia are o independență relativă față de contextul social și economic; schimbările ei nu se fac o dată cu schimbarea regimului politic ci urmăresc succesiunea civilizațiilor.

Cu toate că familia are o mare capacitate de inerție, ea poate, în unele situații, devansa schimbările social-politice.

Deși relația cadru social general-familie nu este una din genul stimul-răspuns și în ciuda relativei stabilități a funcțiilor și structurilor familiale, această instituție a suferit, în țara noastră, în mod incontestabil, importante schimbări după cel de-al doilea război mondial.

Este adevărat că familia a dezvoltat forme de rezistență în fața intruziunii statului, în fața prăbușirilor sociale brutale ce au afectat o tradiție aproape milenară (ne referim la familia rurală tradițională). Așa explicăm eșecul politicii care a încercat să deturneze în mod artificial tendințele proprii ale evoluției familiei românești, cu toate că urmările politicii duse între 1948-1989 au fost uneori catastrofale pentru familie.

Dacă familia s-a transformat în ultima jumătate de secol, instrumentele schimbării au fost (mai degrabă decât cele politice) restructurările majore ale societății, restructurări ce veneau să confirme, să accentueze tendințele de erodare a familiei tradiționale, tendințe existente încă dinainte de război.


Procesele de industrializare, de urbanizare, exodul rural, alfabetizarea masivă, asistența medicală gratuită, mobilitatea socială și teritorială, modificarea relațiilor de proprietate devin componente fundamentale ale unei noi realități, căreia familia a încercat să-i facă față, modificându-și modul de constituire, mărimea, funcțiile.

În ultimul secol s-au produs schimbări majore în evoluția familiei, a valorilor, normelor, comportamentelor din această sferă. Deși se prefigurau de la sfârșitul secolului trecut, aceste schimbări au avut loc, cu precădere, după 1950. În evaluarea acestor schimbări trebuie să distingem două planuri:

- comparativ cu situația anterioară (înainte de 1950);

- comparativ cu situația pe plan european (occidental).

Familia a fost percepută ca un refugiu în fața unui mediu social opresiv, având un loc superior în ierarhia de valori. În Vest individul s-a putut afirma prin posibilități multiple de consum, de petrecere a timpului liber, de avanasare în cariera profesională, ceea ce a dus la percepția legăturilor familiale ca o piedică în împlinirea acestor posibilități. În România, posibilitățile de afirmare individuală fiind reduse, a avut loc o repliere asupra familiei și copiilor. Neexistâd proprietate privată, investițiile familiei (acolo unde existau aceste posibilități) au fost transferate asupra creșterii și educației copiilor.

Prin urmare, dacă familia occidentală este considerată "o instituție în criză", familia românească a reprezentat (și rămâne) o instituție socială fundamentală, în ciuda unor tendințe de slăbire sau de atomizare.

Indicatorii de nupțialitate rămân ridicați, divorțialitatea este relativ scăzută, la fel celibatul definitiv. "Uniunile libere" nu sunt frecvente (ele apar la cele două extreme ale societății: la categoriile cele mai defavorizate și cele mai "emancipate" - intelectuali, studenți). Copiii născuți în afara căsătoriei și mamele necăsătorite sunt percepute de opinia publică (și incriminate) ca rezultat al unui comportament deviant.

Este dificil de răspuns la întrebarea dacă familia românească este în prezent modernă sau tradițională. Erodarea valorilor tradiționale este evidentă și pătrunderea concepțiilor liberale în ceea ce privește funcționarea familiei este tot mai răspândită.

Deși această erodare este firească în cursul modernizării societății, ea a fost accelerată în prima perioadă (1950-1965) a regimului comunist,
atât prin transformările sociale fundamentale cât și prin încercarea statului de a controla spațiul privat. Această tendință de distrugere a valorilor tradiționale și de dezorganizare a familiei este vizibilă și prin "explozia" divorțurilor între 1956 și 1966.

După 1966, însă, regimul din România a vrut să integreze ideologia tradițională și să reconsidere familia ca "celulă de bază" a societății. Tendințele de disoluție a familiei au fost stopate prin măsuri legislative. O astfel de atitudine pro-familie poate servi unui regim nepopular ca instrument de stabilitate.

IN CONCLUZIE, în ultimul secol, și în special în ultima lui jumătate, familia românească a cunoscut mutații esențiale, păstrându-și totuși rolul fundamental, atât în viața indivizilor cât și în societate, în general.

REVENIND LA PERIOADA ACTUALĂ, familia româneascã parcurge, în opinia noastrã, douã procese majore ce se întrepãtrund:

l - Adâncirea modernizării și liberalizării comportamentelor și valorilor familiale,

și: 2 - Adaptarea la tranziția la economia de piață, acest din urmă proces putând grăbi sau distorsiona primul proces enunțat. De aceea, este dificilă tratarea lor separată.

Aceste fenomene se desfășoară, simultan, în două planuri, între care există, bineînțeles, numeroase conexiuni:

Nivelul macrosocial integrează familia ca unitate statistică sau ca instituție socială și ia în considerare schimbările legate de fenomene sociale, al căror subiect este (explicit sau implicit) familia.

Nivelul microsocial privește familia ca un grup uman aflat în inter-relație cu mediul social și ia în considerare schimbările din interiorul acestui microgrup.

Incercările de a corela familia cu schimbările sociale sunt puține[1] . În schimb, studiile de sociologia familiei s-au concentrat asupra a ceea ce am putea numi interiorul familiei. În loc de a plasa familia în mediul larg al forțelor culturale, instituționale și istorice, atenția a fost acordată mai mult dinamicii interne a familiei. Desigur, există studii ce ralaționează familia cu condițiile socio-economice, cu religia etc., dar schimbările istorice sunt mai puțin avute în vedere. În general, relația dintre macronivelul forțelor sociale și micronivelul vieții familiale este considerată a fi, de către aceste studii, una cauzală. Se pornește de la schimbările mediului social și se ajunge la explorarea implicațiilor acestor schimbări asupra schimbărilor din familie însăși. Astfel, războaiele, crizele economice influențează relațiile maritale și parentale, tendințele în evoluția ratelor și ritmurilor căsătoriilor, a disoluției cuplului marital, a fertilității.

Lucrarea constă într-o încercatre de analiză, la cele două niveluri (macrosocial și microsocial) a desfășurării, în societatea noastră, a celor două procese majore: continuarea modernizării și liberalizării valorilor, atitudinilor și comportamentelor familiale (capitolul I) și tranziția la economia de piață (capitolul al II-lea), în special consecințele asupra familiei.

Dificultăți și probleme grave pot apărea atât din primul, cât și din al doilea proces, revenind politicii familiale rolul de a contracara aceste posibile efecte negative (capitolul al III-lea).   [1] Tilly, C., Family history, social history and social change, Journal of Family History, 12/1987, pag. 319-330.

 

 

<< Înapoi   HOME    CUPRINS       Înainte >>    

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Georgeta Ghebrea
Last update: June 2003 Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC