Abrevieri

Cuvânt înainte

 

I. ELEMENTE  DE  OMILETICĂ  GENERALĂ

 

1. Noţiuni introductive

 

2. Propovăduirea cuvântului, dimensiune esenţială a slujirii preoţeşti

Preliminarii

Predica - act liturgic      

Oratoria clasică şi predica creştină      

Prescripţii canonice    

Implicaţii actuale       

Concluzii      

3. Predica  în Vechiul  Testament.  Câteva   repere

Predica profeţilor       

Tematica predicii vetero-testamentare     

Exemplificări: Sf. Prooroc Isaia      

Ilie Tesviteanul       

Sf. Ioan Botezătorul               

Adaos: versete utile pentru predica actuală      

4. Predica Mântuitorului Iisus Hristos  şi kerigma apostolică

Intenţii

Mântuitorul Iisus Hristos, Învăţătorul nostru suprem

Parabolele, mijloace preferate în predica Mântuitorului      

Kerigma apostolică      

5. Excurs în predica post-apostolică şi patristică

Predica Părinţilor Apostolici       

Predicile Părinţilor din sec. II-III      

Perioada a II-a a literaturii patristice: în Răsărit      

În Apus       

6. Întâlnirea predicii creştine cu retorica greco - romană    

Scurt raport între Retorica antică şi predica creştină     

7. Repere ale predicii post-patristice: În Răsărit       

În Apus     

8. Predica în Biserica noastră (până în sec. al XX-lea)     

Prima predică păstrată în literatura omiletică.     

Diaconul Coresi, Cartea cu învăţătură      

Cazania Mitropolitului Varlaam.      

Sf. Mc. Antim Ivireanul.      

Prot. Petru Maior   

Pr. Vasile Mitrofanovici   

Pr. Zaharia Boiu   

9. Predica în Biserica Ortodoxă Română (în sec. al XX-lea)  

† Irineu Mihălcescu

Arhim. Iuliu Scriban

Pr. Ioan Lupaş

Pr. Toma Chiricuţă   

† Grigorie Comşa   

Pr. Marin Ionescu

Pr. Grigorie Cristescu 

Pr. Mihail Bulacu   

Pr. Dumitru Belu   

Pr. Ilarion Felea

Pr. Simion Radu   

Pr. Sebastian Chilea

Pr. Nicolae Petrescu

† Vasile Coman

Pr. Ioan Bunea   

Arhim. Ilie Cleopa  

Pr. Ştefan Slevoacă   

Ierom. Nicolae Steinhard 

Pr. Constantin Galeriu   

Pr. Gh. Liţiu   

† Bartolomeu Anania 

† Antonie Plămădeală   

Arhim. Teofil Părăian

Arhim. Veniamin Micle   

Pr. Sebastian Şebu

 

 

II. ELEMENTE  DE   OMILETICĂ   SPECIALĂ

 

1.      Factori ai reuşitei predicii

Predica de succes     

Noţiuni de limbaj omiletic 

Stil, gestică, material ilustrativ   

Despre metalimbaj     

2.      Personalitatea predicatorului şi ascultătorii predicii

Noţiunea de personalitate     

Însuşiri specifice personalităţii propovăduitorului

Ascultătorii predicii, în general

Ascultătorii parenezei

3. Privire de ansamblu asupra genurilor propovăduirii

Omilia   

Predica propriu-zisă (tematică)   

Panegiricul   

Pareneza

Conferinţele religioase  

Genurile omiletice la catolici şi protestanţi

4. Elaborarea şi prezentarea predicii, între teorie şi practică

Etapele pregătirii predicii

Pregătirea "îndepărtată"     

Pregătirea "apropiată"

Planul predicii.   

Exemplificări de predici pentru genurile aflate în uz:

Omilie exegetică (duminica după înălţarea Sf. Cruci)   

Predică dogmatică (duminica a VII-a după Paşti)   

Predică morală (duminica a XI-a după Rusalii)   

Predică liturgică (despre Sfintele Icoane)

Panegiric (la Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena)

Pareneză la Botez     

Pareneză la Cununie

Pareneză la înmormântare   

Pareneză la instalarea preotului în parohie.   

Pareneză simplă pentru Sf. Paşti

Pareneză simplă pentru Anul Nou   

Pareneză simplă pentru Bobotează

Pareneză la sfinţirea bisericii  

Pareneză la început de an şcolar

Pareneză la parastas  

Pareneză la vremuri de încercare    

În loc de concluzii: atitudinea preotului după  susţinerea predicii. Câteva sugestii   

Bibliografie

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-549-1
Comments to: Vasile GORDON; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: December, 2003