<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

5.5.6. Reducerea cetoacizilor şi derivaţilor

            Reducerea cetoacizilor şi în special a derivaţilor lor de către drojdii este probabil una dintre cele mai studiate bioconversii microbiene a moleculelor mici deoarece conduce la intermediari chirali foarte valoroşi în sinteza asimetrică. Deşi această reacţie este cunoscută de mult timp (FRiedmann 1931), în ultimii ani s-au făcut numeroase cercetări privind condiţiile optime de reacţie şi influenţa radicalilor alchil asupra randamentului global şi a excesului enantiomeric, explicându-se astfel discrepanţele existente între valorile comunicate de diferite laboratoare [[1] , [2] ]. Câteva rezultate reprezentative sunt prezentate în Tabelul 17.

            Comparând volumul substituenţilor grupei carbonil (CH3–mică; CH2CO2Et-medie; ClCH2, BrCH2-voluminoase; CH2CO2C8H15 foarte voluminoasă) putem estima configuraţia produsului de reducere cu ajutorul regulei lui Prelog. S-a dovedit însă că regula lui PRELOG  are o aplicabilitate redusă în cazul acestui tip de reacţii. Această comportare este datorată faptului că drojdiile conţin mai multe enzime care pot cataliza reacţiile redox la grupările carbonil sau alcoolice.

         Una din reacţiile cele mai studiate a fost reducerea 3-oxo-butanoatului de etil, [[3] , [4] , [5] ] datorită numeroaselor utilizări pe care acest fragment chiral îl are în sinteza asimetrică. S-a arătat că rezultatul acestei reduceri depinde foarte mult de condiţiile de reacţie. Studiindu-se influenţa sursei de carbon utilizată (glucoză, fructoză, (R)-lactat, (S)-lactat, acetat, glicerină, manitol, gluconolactonă), s-a ajuns la concluzia că cele mai bune rezultate se obţin cu gluconolactona.

Tabelul  17.   Reducerea unor  derivaţi  ai β-cetoacizilor cu drojdii
[ [6] , [7] , [8] , [9] , [10] , [11] ].

Nr.crt

R1

R2

Configuraţia

η(%)

e.e. (%)

 1.  

CH3

C2H5

(S)

23

87

 1.  

CH3

n-C4H9

(S)

58

90

 1.  

CH3

t-C4H9

(S)

61

85

 1.  

CF3

C2H5

(R)

70-80

45

 1.  

CH2Cl

CH3

(S)

20-70

52-94

 1.  

CH2Cl

C2H5

(S)

-

55

 1.  

CH2Cl

n-C8H17

(R)

67

100

 1.  

CCl3

C2H5

(S)

70-80

86

 1.  

CH2Br

C2H5

(S)

40-50

98

 1.  

C2H5

CH3

(S)

44

89

 1.  

C2H5

C2H5

(R)

67

40

 1.  

C2H5

n-C8H17

(S)

67

98

 1.  

CH2CH2OH

H

(S)

59

87

 1.  

CH2N3

n-C8H17

(R)

80

98

 1.  

C3H7

H

(R)

-

100

 1.  

C3H7

C2H5

(R)

-

96

 1.  

C4H9

C2H5

(R)

32

90-99

 1.  

CH2CH2CH=CH2

H

(R)

35

99

 1.  

CH2CH2CH=CH2

K

(R)

38

99

 1.  

CH2CH2CH=CH2

C2H5

(R)

54

80

 1.  

CH2CH2CH=CH2

t-C4H9

(R)

66

81

 1.  

CH2CH2C(CH3)=CH2

K

(R)

55

>99

 1.  

CH2CH2C(CH3)=CH2

CH3

(R)

18

67

 1.  

CH2CH2C(CH3)=CH2

C2H5

(R)

15

18

 1.  

CH2CH2C(CH3)=CH2

t-C4H9

(R)

66

81

 1.  

CH2CH2CH=C(CH3)2

K

(R)

59

99

 1.  

CH2CH2CH=C(CH3)2

CH3

(R)

73

92

 1.  

CH2CH2CH=C(CH3)2

C2H5

(R)

12

50

 1.  

CH2CH2CH=C(CH3)2

t-C4H9

-

0

-

 1.  

n-C15H31

K

(R)

40

98

 1.  

(CH2)3CH3

H

(R)

-

100

 1.  

Ph

C2H5

(S)

-

100

 1.  

3-butenil

K

(R)

40-60

99

 1.  

3-pentenil

K

(R)

40-60

99

 1.  

O-tBu

C2H5

(R)

75

97

 1.  

OCH2Ph

C2H5

(R)

45-73

20-71

 1.  

CH2CH2OCH2Ph

i-C5H11

(S)

35

96

 1.  

CH2CH2OCH2Ph

n-C6H13

(S)

10

96

 1.  

CH2SO2Ph

CH3

(R)

80

97

 1.  

(CH2)3OCH2Ph

K

(R)

40-60

89


( 143)
(S-144)

Figura 53. Reducerea 3-oxo-butanoatului de etil.

            Unii autori utilizează pentru bioconversie tulpini de S. cerevisiae menţinute timp de 4 zile într-o soluţie de etanol 5% [[12] ]. S-a evidenţiat de asemenea influenţa concentraţiei substratului asupra purităţii optice a produsului. La concentraţii mici de ceto-ester (<1g/l) se obţine un exces enantiomeric de 95-97%, în timp ce la concentraţii mai mari (20g/l), excesul enantiomeric este foarte scăzut (ee=58%). Utilizând o tulpină de Geotrichum candidum  se obţine enantiomerul (R) cu un randament de 36% şi 90% e.e. Aşa cum se observă din tabelul precedent, în timp ce acetoacetatul este redus la (S)-3-hidroxibutirat, b-ceto valeratul (şi ceilalţi compuşi pentru care R >CH3) conduc predominant la enantiomerul (R).

            (R)-3-hidroxibutanoatului de etilse poate obţine prin depolimerizarea polihidroxibutiratului, cu H2SO4 în alcoolul corespunzător [[13] ], prin hidroxilarea acidului butanoic cu Candida rugosa [ [14] ], sau prin reducerea acetoacetatului de etil cu  Thermoanaerobium brockii [[15] ].

Tabelul  18. Reducerea δ -tio-β-cetoesterilor cu drojdii.

 

 

S.cerevisiae

C. guillliemondi

(R)-

(S)-

R

η (%)

e.e. (%)

η (%)

e.e. (%)

C2H5

55

70

41

85

n-C3H7

49

65

36

85

n-C4H9

67

70

53

80

n-C5H11

30

58

28

85

p-Cl-C6H4

40

50

30

80

C6H5

42

73

50

50

 

Reducerea ·-cetoesterilor substituiţi cu sulf  cu S.cerevisiae (NCYC 1765) conduce la hidroxiesterii corespunzători cu configuraţie (R), în timp ce reducerea cu Candida guilliermondi , permite obţinerea celuilalt enantiomer (Tabelul 18).

            Un exemplu interesant îl constituie reducerea 4-clor-acetoacetaţilor deoarece aceştia reprezintă intermediari cheie în sinteza (L)-carnitinei [[16] ,[17] ].

            L-carnitina se foloseşte la înlocuirea terapiei pacienţilor cu hemodializă, cât şi în profilaxia şi terapia diferitelor boli de inimă. În ultimul timp a crescut interesul pentru utilizarea L-propionil carnitinei ca agent protector pentru bolnavii cu ischemie.

             Deşi este ieftin, racemicul (D,L) carnitinei nu se mai aplică în clinici deoarece enantiomerul D este dăunător.D-carnitina este transportată prin intermediul sistemului de transport  activ al L-carnitinei din membrana celulară, micşorând concentraţia L-carnitinei din interiorul celulelor şi inhibând reacţiile specifice ale L-carnitinei.Figura 54. Reducerea 4-clor-acetoacetatilor.

            4-Cloro-3-hidroxibutanoatul de alchil poate fi transformat în L(-) carnitină prin încălzire cu trimetilamină şi hidroliză cu acid clorhidric (fig.3). Etapele finale nu modifică configuraţia absolută a atomului de carbon din poziţia 3, obţinându-se deci produsul de interes terapeutic.

(147)
(148)
(149)
(150)

Figura 55. Obtinerea (L)-carnitinei din 4-cloro-3-hidroxibutanoatul de alchil.

Cercetările lui Sih (1974) au ajutat la înţelegerea relaţiei existente între selectivitatea procesului şi mărimea restului alchil. Din datele prezentate în tabelul 3  se observă posibilitatea influenţării stereochimiei procesului şi prin controlul concentraţiei substratului. Au fost izolate şi purificate trei enzime din drojdii cu rol activ în reducerea grupării 3-oxo din esterii acidului 4-cloracetoacetic [ [18] ]. Dintre acestea, două  conduc la obţinerea izomerului D, iar una la obţinerea izomerului L. Stereoselectivitatea dehidrogenazelor izolate din drojdia S. cerevisiae depinde în mare măsură de mărimea substituenţilor legaţi de gruparea carbonil a substratului. Nomenclatura CAHN-INGOLD-PRELOG poate conduce la confuzii în unele cazuri în care substituenţii mai puţin voluminoşi au prioritate mai mare. Din acest motiv, uneori este preferată nomenclatura D-, L-.

            Datele experimentale au demonstrat că  alcool dehidrogenaza nu este cea mai importantă enzimă implicată în reducerea cetoesterilor de către drojdii, ea fiind specifică pentru aldehidele şi alcoolii cu catenă scurtă.

            Cetoester reductazele din drojdii  răspund în mod diferit la variaţiile de mărime ale grupării alcoxi. În cele mai multe cazuri, prin reducerea cetoesterilor mediate de drojdii se obţin compuşi cu configuraţia D. Prin introducerea în molecula cetoesterului a unei grupe alcoxi mai voluminoase creşte “preferinţa’’ pentru compuşii cu configuraţia L, deşi există şi excepţii ( cazurile 15-17 din Tabelul 17).

Tabelul  19. Influenţa lungimii catenei radicalului R şi a concentraţiei substratului (4-cloro acetoacetat de alchil) asupra configuraţiei sterice si puritaţii optice a alcoolului rezultat în urma reducerii.

 

0,045 M

0,135 M

n

ee(R)

ee(S)

ee(R)

ee(S)

1

-

0,65

-

-

2

-

0,55

-

0,25

3

-

0,28

-

-

4

-

0,30

-

0,22

5

0,75

-

0,08

-

6

0,92

-

0,70

-

7

0,93

-

-

-

8

0,95

-

0,90

-

9

0,95

-

0,90

-

10

0,94

-

-

-

12

0,98

-

-

-


n- numărul atomilor de carbon ai radicalului alchil        

Zhou şi colab. [19]   sunt primii care propun ipoteza schimbării configuraţiei pe măsura creşterii mărimii grupei alcoxi şi o testează supunând reducerii seria omoloagă a esterilor acidului γ -cloracetoacetic, în care gruparea esterică variază de la C1 la C16. Nu există diferenţe semnificative în vitezele de reducere ale esterilor acidului  · -cloracetoacetic pentru n=1-8 ( n= numărul atomilor de carbon din catena grupării esterice). O scădere drastică a vitezei de reducere se observă începând cu n=12, re­ducerea neavând loc pentru n=16. Autorii menţionaţi  arată că pe măsură ce lungimea catenei radicalului esteric creşte, se produce o modificare a  configuraţiei produsului de reacţie. γ-cetoester reductazele ce catalizează reducerea au fost separate din fracţia citosolică a drojdiei.

Toate cele trei enzime sunt NADPH dependente. Una din aceste enzime cu masa moleculară 2.400.000 are proprietăţi fizice şi chimice specifice unei acid gras sintetaze şi reduce β-cetoesterii la carbinoli cu configuraţia D.

Celelalte două enzime (separate pe o coloană de hidroxiapatită) au mase moleculare mult mai mici. Una dintre ele (M=38.000) conduce la obţinerea carbinolilor cu configuraţia D, în timp ce enzima cu M=74.000 conduce la obţinerea izomerului L.

Tabelul  20. Constantele cinetice ale γ-cetoester reductazelor din S.cerevisiae.

R

Acid gras sintetază

enzima D

enzima L

 

KM (mM)

k (s-1)

KM (mM)

k (s-1)

KM (mM)

k (s-1)

C2H5

1,82

303

1,00

0,21

1,00

6,60

C4H9

1,33

202

0,10

0,11

0,094

7,13

C6H13

1,82

252

0,20

0,23

0,028

6,87

C8H17

1,60

69

0,29

0,47

0,01

6,12

k-constanta de viteză; KM-constanta Michaelis- Menten

            Se observă o scădere moderată a raportului k/KM pentru acid gras sintetază pe măsură ce mărimea catenei grupării esterice creşte. De asemenea, pe măsură ce volumul radicalului alchil creşte, scade KM, pentru enzima L, ceea ce determină o creştere a  raportului k/KM.

            O altă cale de obţinere a produsului dorit se bazează pe represia enzimei ce conduce la izomerul nedorit. Shieh şi colab.lucrează cu tulpina S.cerevisiae ATCC 26403 (γ-cetoester reductază-negativă) obţinând prin reducerea 4-clor-3-cetobutiratului de etil hidroxiesterul  de configuraţie 3R cu un randament de 55% şi  un exces enantiomeric de 90%.

            Tot "tulpina şi starea fiziologică a microorganismului" sunt considerate de Nakamura [[20] ] motivele pentru care  prin reducerea aceluiaşi substrat se obţine izomerul 3R. Autorul menţionat reuşeşte obţinerea produsului dorit prin modificarea agentului utilizat pentru imobilizarea celulelor de drojdie.

            Controlul stereochimiei reducerilor microbiene poate fi realizat şi prin utilizarea sistemelor neapoase. Îmbunătăţirea performanţelor reducerilor microbiene în sisteme neapoase  este datorată creşterii disponibilităţii substratului care se produce pe două căi:      (a) creşterea coeficientului de transfer interfazic  datorită aderării celulei la faza organică;    şi (b) permeabilizarea peretelui celular pentru substrat/produs prin acţiunea solventului organic.

            Utilizarea mediilor organice au condus în unele cazuri la creşterea purităţii optice a produsului de reducere, probabil datorită activării/inhibării selective a unor enzime.

Tabelul 21.Influenţa  suportului utilizat pentru imobilizarea celulelor asupra configuraţiei produsului de reducere a 4-clor-acetoacetatului de etil.

Conc. substrat (mM)

Suport

Produs

e.e (%)

10

-

(+)-3R

42

20

-

(+)-3R

27

50

-

(+)-3R

15

20

alginat de calciu

(+)-3R

16

20

caragenan

(+)-3R

11

10

poliacrilamidă

(+)-3R

3

10

poliuretan

(-)-3S

82

50

poliuretan

(-)-3S

82

 

            D`Arrigo şi colab. [ [21] ] consideră anumiţi solvenţi (acetat de etil, metilterţbutil eter, clorură de metilen) ca nepotriviţi pentru a fi folosiţi ca medii pentru biotransformările microbiene (randamente de biotransformare mai mici de 3% în 24 h). Cei mai potriviţi  solvenţi, în viziunea autorilor menţionaţi sunt n-hexanul, n-pentanul şi n-heptanul. Studiind comparativ reducerea cetoesterilor mediată de drojdii în apă şi benzen, Nakamura [ [22] ] obţine schimbarea configuraţiei principalului produs de reacţie prin utilizarea mediului organic (Tabelul 22).

            Autorii menţionaţi consideră că efectul solventului organic poate fi explicat pe baza scăderii concentraţiei substratului în stratul apos din imediata apropiere a celulelor prin folosirea mediilor neapoase. Cum prezenţa unei concentraţii scăzute de substrat favorizează obţinerea izomerului R, iar coeficentul de repartiţie al substratului este favorabil fazei organice,  utilizarea benzenului ca mediu de reacţie va favoriza formarea acestui izomer.

Tabelul 22.Influenţa mediului de reacţie asupra stereochimiei reducerii cetoesterilor cu  drojdii.

R

apă

benzen

 

η(%)

e.e. (%)

Configuraţie

η(%)

e.e. (%)

Configuraţie

CH3

79

93

S

56

73

S

C2H5

44

78

S

39

13

R

C3H7

23

76

S

44

63

R

C4H9

5

99

S

54

86

R

C5H11

9

92

S

26

86

R

(CH3)2CH

63

19

R

49

90

R

 

            Controlul selectivităţii stereochimice a procesului poate fi realizat prin adăugarea în mediul de biotransformare a unor compuşi de tipul alcoolului alilic, metil vinil cetonei (ce inhibă L enzima) sau a haloacetaţilor (ce inhibă D-enzima).

Tabelul 23. Influenţa inhibitorilor enzimatici asupra stereochimiei produsului reducerii cetoesterilor.

R1

R2

Condiţii

Configuraţie

e.e. (%)

ClCH2

C2H5

obişnuite

D

43

ClCH2

C2H5

+ alcool alilic

D

85

C2H5

CH3

obişnuite

D

37

C2H5

CH3

+ metil vinil cetonă

D

89

C2H5

CH3

obişnuite

L

15

C2H5

CH3

+ ClCH2CO2-n(C4H9)

L

69

ClCH2

C2H5

obişnuite

L

43

ClCH2

C2H5

+ ClCH2CO2-(C2H5)

L

80

 

            Autorii menţionaţi consideră că efectul solventului organic poate fi explicat pe baza scăderii concentraţiei substratului în stratul apos din imediata apropiere a celulelor prin folosirea mediilor neapoase. Cum prezenţa unei concentraţii scăzute de substrat favorizează obţinerea izomerului R, iar coeficientul de repartiţie al substratului este favorabil fazei organice,  utilizarea benzenului ca mediu de reacţie va favoriza formarea acestui izomer.


(151)
(152)

Figura 56. Reducerea esterului octilic al acidului 5 clor-3 ceto-hexanoic.

            Controlul selectivităţii stereochimice a procesului poate fi realizat prin adăugarea în mediul de biotransformare a unor compuşi de tipul alcoolului alilic, metil vinil cetonei (ce inhibă L enzima) sau a haloacetaţilor (ce inhibă D-enzima).

            Reducerea esterului octilic (151) conduce la obţinerea (S)-hidroxiesterului (152) un intermediar în sinteza acidului (R)-a-(+)-lipoic (155) cu un exces enantiomeric de 90% [[23] ].

            Tot un intermediar pentru obţinerea acidului lipoic se poate obţine prin reducerea cetoesterului (153) cu S.cerevisiae imobilizată pe alginat de calciu [[24]] (Figura 57).


(153)
(R)- α -(+)- acid lipoic
(155)
(154)

Figura 57. Obtinerea acidului (R)- α -(+)- acid lipoic.

            Esterii cu structura (153) sunt reduşi enantioselectiv la b-hidroxicetoesterii (154). Compuşii de tipul (156, 159)  sunt enolizaţi în mare măsură în mediul apos. În timp ce în primul caz, substratul este enolizat în proporţie de 65% în cel de-al doilea, procentul de enolizare depăşeşte 95%. În consecinţă, raportul celor doi diastereoizomeri este de 9:1 în primul caz, faţă de 2:3 în ultimul (Figura 58) .

Figura 58. Obtinerea β-hidroxicetoesterilor ciclici prin reduceri mediate de drojdii.

            Reducerile  ·-cetoesterilor substituiţi în poziţia 2 mediate de drojdii conduc la amestecuri de diasteroizomeri cu configuraţie S la noul centru chiral. Datorită racemizării, enolizării in situ şi reducerii preferenţiale unul dintre diastereoizomeri se obţine de obicei în exces (Figura 59, 60 ).

Figura 59. Reducerea 2-metil acetoacetatului de etil.

Figura 60. Reducerea 2-alchil β-cetoesterilor.

Tabelul 24. Produşi obţinuţi prin reducerea 2-alchil ·-cetoesterilor [ [25],[26],[27] ].

 

R1

R2

R3

η(%)

e.e (%)

1.                   

Et

Me

H

25

100

2.                   

Me

Me

Me

71

100

3.                   

Et

Et

H

70

90

4.                   

i-Pr

Me

H

78

90

5.                   

Et

Me

Me

75

100

6.                   

t-Bu

Me

Me

57

100

7.                   

n-C8H17

Me

Me

82

98

8.                   

Et

CH2CH=CH2

Me

84

100

9.                   

t-Bu

CH2CH=CH2

Me

36

100

10.               

Et

n-C4H9

Me

22

100

11.               

Me

Me

CH=CHPh

7

95

12.               

Et

OH

Me

68

>90

13.               

Et

OH

Et

72

>90

14.               

Et

OH

n-C4H9

67

>90

15.               

Me

SPh

Me

40

96

16.               

Et

SMe

Et

44

96

 

În multe cazuri, amestecurile racemice de γ-cetoesteri substituiţi în poziţia 2 pot fi reduşi cu diastereo- şi enantioselectivitate ridicată, datorită faptului că cele două forme enantiomere pot ajunge la echilibru prin intermediul formei enolice (Figura 59, 60) [[28] ]. Enzima L1 se leagǎ preferenţial de (S) cetoester, în timp ce enzima L2 se leagă preferenţial de (R) cetoester.  În ambele cazuri, hidrogenul atacǎ grupa carbonil pe faţa Re. Produşii cu enantioselectivitate L se obţin atunci când radicalul R2 este puţin voluminos. Reducerea conduce la un amestec de diastereoizomeri (2R,3S) şi (2S,3S). Hidroxiesterii puri pot fi obţinuţi prin reduceri cu enzime purificate. În drojdii cele douǎ enzime sunt prezente în raport de 1:1. Datele din Tabelul 24 dovedesc că şi natura grupării alcoxi poate influenţa stereoselectivitatea  reducerilor ·-cetoesterilor a-substituiţi mediate de drojdii.

În afara produşilor prezentaţi în Tabelul 24 pot fi menţionaţi 3-hidroxi-2metil pentanoatul de metil şi 3 hidroxi-2-metil butanoatul de metil care au fost obţinuţi prin reducerea precursorilor heterociclici.

Utilizând enzime purificate din drojdia de panificaţie  2-metil 3oxobutanoatul de benzil (Figura 61) a fost redus la un amestec anti şi sin cu exces enantiomeric de 99%, respectiv 84% [29] .


(162)
(163a)
(163b)

Figura 61. Reducerea 2-metil 3oxobutanoatul de benzil.

Reducerea ·-cetoesterilor δ-tio substituiţi cu Saccharomyces cerevisiae NCYCY1765 a condus la obţinerea hidroxiesterilor corespunzători  cu configuraţia R, în timp ce prin reducerea cu Candida guilliermondi au fost obţinuţi hidroxiesterii cu configuraţie S (Tabelul 25).

Tabelul 25. Produşi obtinuţi prin reducerea δ-tio ·-cetoesterilor.

 

R

η (%) -(R)

e..e. (%)- (R)

η (%) - (S)

e..e. (%)- (S)

1.                   

C2H5

55

70

41

85

2.                   

n-C3H7

49

65

36

85

3.                   

n-C4H9

67

70

53

80

4.                   

n-C5H11

30

58

28

85

5.                   

p-Cl-C6H4

40

50

30

80

6.                   

C6H5

42

73

50

50

*coloanele 3-4 S.cerevisiae NCYC1765; coloanele 5-6 C.guilliermondi

            Reducerea ·-cetoesterilor substituiţi în poziţia α cu o grupare sulfenil a fost propusă ca alternativă pentru reducerea cetoesterilor deoarece gruparea α - sulfenil poate fi îndepărtată  relativ uşor prin oxidare cu acid clorperbenzoic (-78oC) urmată de tratare cu Al(Hg) deşi randamentele sunt modeste, ee.96%. Cu toate că în urma reducerii se obţine un amestec sin-anti, trebuie remarcat faptul că întotdeauna s-a obţinut la C3 configuraţia S (Tabelul 26).

Tabelul 26. Reducerea α - sulfenil ·-cetoesterilor.

 

R1

R2

R3

η (%)-sin

η (%)-anti

1.                   

Me

Me

Me

52

20

2.                   

Me

Me

Et

37

25

3.                   

Me

Me

t-Bu

31

44

4.                   

Me

Ph

Me

33

7

5.                   

Me

Ph

Et

36

13

6.                 

Et

Me

Et

21

23

Reducerea derivaţilor furil-α/cetoacizilor a fost studiată pentru obţinerea intermediarilor fragmentelor cu structura (164) utilizaţi pentru obţinerea unor produşi cu activitate farmacologică de tipul: (S)-pindolului, (S)-timololului, (S)-propanololului [[30] ].


(165)                                       (166)
Figura 62. Reducerea derivatilor furil-α-cetoacizilor.

Diferiţi compuşi cu structură de tip (164) pot permite obţinerea precursorilor necesari sintezei altor aminoalcooli cu activitate β-blocantă.

Tabelul  27. Influenţa substituentului şi a condiţiilor de reacţie asupra reducerii derivaţilor furil-α cetoacizilor.

R

η (%)

e.e. (%)

Condiţii

OMe

30-40

50

mediu apos

NH2

45

82

mediu apos

 

45

98

2-propanol (30 ml/l)

Datorită largii răspândirii a γ şi δ lactonelor în natură s-au făcut numeroase studii pentru obţinerea lor în formă optic activă  prin reducerea cetoesterilor corespunzători cu drojdii [[31] ].

(168)


(169)

(167a,b) a: x=2 b: x=3  

Figura 63. Reducerea  γ şi δ cetoacizilor cu drojdii.

            Din Tabelul 28 se observă că în general cu cât creşte lungimea catenei radicalului R1 cu atât randamentul şi excesul enantiomeric (în favoarea configuraţiei R) sunt mai bune.

Tabelul 28.  Influenţa substituenţilor R1 şi R2 asupra randamentului şi excesului enantiomeric la reducerea γ cetoacizilor.

               

R1

R2

η(%)

t [h]

e.e. (%)

Configuraţie

a

CH3

C2H5

10-15

48

-

S

b

CH3

H

10

24

46

S

c

CH3

CH3

30

24

85,6

S

d

C2H5

H

16

24

>98

R

e

C2H5

CH3

44

24

83

R

f

C3H7

H

39

24

>98

R

g

C4H9

H

44

24

>98

R

h

C5H11

H

77-82

24

>99

R

i

C6H13

H

85

24

>99

R

j

C7H15

H

72-90

24

>99

R

k

C8H17

H

60-71

24

>99

R

l

C8H17

CH3

41

24

94

R

m

C11H23

K

50

48

>98

R

n

C6H5

K

31

160

>95

S

 

            Studiile întreprinse [[32] ] au demonstrat că în cazul reducerii δ cetoesterilor influenţa pH-ului este nesemnificativă  în intervalul 4,7-7,0.

            În general δ cetoacizii sunt reduşi cu o viteză mai mare decât δ cetoesterii corespunzători probabil datorită scăderii solubilităţii în apă a substratului pe măsura creşterii restului acil.

            Recent, au putut fi reduşi cu drojdii o serie de derivaţi aril-alchenil, respectiv aril-alchil ai γ şi δ cetoacizilor  la lactonele corespunzătoare cu rezultate bune.

(170)
(171)
(172)
(173)

Figura 64.  Reducerea aril-alchenil si aril-alchil cetoesterilor cu drojdii.

Tabelul 29.  Influenţa substituenţilor R1 şi R2 asupra randamentului şi excesului enantiomeric la reducerea  δ cetoacizilor.

R1

R2

η(%)

t [h]

e.e. (%)

Configuraţie

a

CH3

H

0

48

-

-

b

CH3

C2H5

0

48

-

-

c

C2H5

H

6

48

>98

R

d

C2H5

C2H5

11

48

>98

R

e

C3H7

H

13-30

24

83

R

f

C3H7

C2H5

58

48

>98

R

g

C4H9

H

35

24

95

R

h

C4H9

K

67

24

98

R

i

C4H9

C2H5

71

48

>98

R

j

C5H11

H

30-47

24

>98

R

k

C6H13

H

30

24

>98

R

l

C7H15

H

35-56

24

>98

R

m

C8H17

H

54

48

>98

R

n

C8H17

K

54

48

>98

R

o

C8H17

K

21

48

>98

R

p

C11H23

CH3

29

24

57

R

q

C11H23

H

40

48

>98

R

r

C11H23

K

40

48

>98

R

s

C11H23

C2H5

0

48

-

-

t

C13H27

K

17

48

>98

R

 


[1] SHIEH, W., R., SIH, C., J., J.Am.Chem.Soc. 107,2993-2994   (1985).

[2] SHIEH, W., R., SIH, C., J., Tetrahedron,Asymmetry 4,1259-1269 (1993).

[3] HAMDANI,  M., DE JESO, B., DELEUZE, H., MAILLARD, B., Tetrahedron, Asymmetry 2,867-870 (1991).

[4] HAMDANI,  M., DE JESO, B.,  DELEUZE, H., MAILLARD, B., Tetrahedron, Asymmetry 4,1233-1236 (1993).

[5] HAMDANI, M., DE JESO, B., DELEUZE, H., MAILLARD, B., Tetrahedron, Asymmetry 4,1229-1232 (1993).

[6] NAKAMURA, K., HIGAKI, M., USHIO, K., OKA, S., OHNO, A., Tetrahedron Lett. 26,4213-4216 (1985).

[7] FRÁTER, G., MÜLLER, U., GÜNTHER, W., Tetrahedron 40,1269-1277  (1984).

[8] HEIDLAS, J., ENGEL, K., E.,  TRESSL, I, Eur.J.Biochem. 172,633-639 (1988).

[9] FUGANTI, C., GRASELLI, P., CASATI, P., CARMENO, M., Tetrahedron Lett.  26,101-104   (1985).

[10] HIRAMA, M, SHIMIZU, M., IWASHITA, M., J.Chem.Soc.Chem.Commun. 599-600  (1983).

[11] Naoshima, Y., Munakata, Y., Nishiyama,  T., Maeda, J.,  KamezawA, M., Haramaki,  T., Tachibana,  H., Word J.Microbiol. Biotechnol7, 219-224   (1991).

[12] Seebach, d., ROGGO, S., MAETZKE,  T., BRAUNSCHWEIGER, H., CERCUS, J.,  KRIEGER, M., Helv.Chim.Acta  70,1605 (1987).

[13] SEEBACH, D., ZÜGER,  M., F., Helv. Chim. Acta 65, 495-503 (1982).

[14]   HASEGAWA, J. OGURA, M., HAMAGUCHI, S., SHIMAZAKI,  M., WATANABE, K., J. Fermny Technol. 59, 257-262 (1981).

[15] SEEBACH, D., ZÜGER,  M., F., GIOVANNINI, F ,  SONNLEITNER, B., FIECHTER, A.,  Angew.Chem. 96,155-156 (1984).

[16] JUNG,  H., JUNG, K., KLEBER, H., P., Adv.Biochem.Eng. 50,22-44 (1993).

[17] SIMON, H., BADER, J., GÜNTHER, H., NEUMANN, S., THANOS, J., Angew.Chem97,541-555   (1985).

[18] Zhou, B., Gopalan, A., van Middlesworth, F., Shieh, W., R., Sih, C., J., J.Am.Chem.Soc.105,5925-5926 (1983).

[19] Zhou, B., Gopalan, A., van Middlesworth, F., Shieh, W., R., Sih, C., J., J.Am.Chem.Soc.105,5925-5926 (1983).

[20] Nakamura, K., Kondo, S., Nobuioshi, N., Ohno, A, Tetrahedron 51,690 (1995).

[21] D`Arrigo,  P., Fantoni, G., P., Servi, S., Trini, A., Tetrahedron Asym.8,2377 (1997).

[22] Nakamura,  K., Higaki, N., Ushio, K. Oka, S., Ohno, A., Tetrahedron Lett. 27,4213-4216 (1985).

[23] DASARADHI, L, FEDNAVIS, N., W, BHALERAO, U., T., J .Chem.Soc.Chem. Commun.  729-730 (1990).

[24] FRÁTER, G., MÜLLER, U., GÜNTHER, W., Tetrahedron 40,1269-1277  (1984).

[25] NAKAMURA, K., HIGAKI, M., USHIO, K., OKA, S., OHNO, A., Tetrahedron Lett. 26,4213-4216 (1985).

[26] FUGANTI, C., GRASELLI, P., CASATI, P., CARMENO, M., Tetrahedron Lett. 26,101-104 (1985).

[27] DEOL B., S., RIDLEY, D., D., SIMPSON, G., W., Aust.J.Chem. 29,2459 (1976)

[28] NAKAMURA, T., MIYIAI, K., NOZAKI, K., USHIO, K., OKA, A., OHNO, A., Tetrahedron Lett. 27,3155 (1986).

[29] Garry, R., P., Chalchat,  J., C., „Bioconversion de terpenes:Obtention de molecules aromatisantes et parfumantes“ In: Minutes des XXIII-čmes Journées d`Aromatique et de Phytologie: Applications biotechnologiques en aromatologie et cosmetologie,  Lyon,  janvier 1992, Editions de Santé,  Paris,  (1992).

[30] Pedrocchi-Fantoni,  G., Redaelli, S., Servi, S., Gazz.Chim.Ital122,499-502 (1992).

[31] UTAKA, M., WATABU, H., TAKEDA, A., J.Org.Chem.52,4363 (1987).

[32] AQUINO, M., CARDANI, S., FRONZA, G., FUGANTI, C., PULIDO-FERNANDEZ, R., TAGLIANI, A., Tetrahedron 47,7887 (1991).

<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU