<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

2. Specii de drojdii utilizate în procesele biotehnologice 

Introducere

           Pentruobţinereadebiomasăproteicăsau de diverşi metaboliţi primari şi secundari folosiţi în biotehnologii sunt preferate de multe ori drojdiile, deoarece pot fi mai uşor separate din mediul de cultură datorită dimensiunii mai mari a celulei (5 μm) şi conţinutului scăzut în acizi nucleici (5 – 9%). În acelaşi timp pH scăzut la care se dezvoltă drojdiile reduce pericolul de contaminare.

            Incriminarea componentelor peretelui celular bacterian ca având propietăţi antigenice constituie un argument în plus pentru utilizarea drojdiilor în diferite procese biotehnologice, dar şi în experimente genetice care vizează producţia unor hormoni, medicamente şi proteine heteroloage alte substanţe biologic active [1].

2.1. Saccharomyces cerevisiae Hansen

            S. cerevisiaeα este tipul reprezentativ al genului Saccharomyces Meyernemend Reess. Numele generic de Saccharomyces a fost introdus de Meyen în 1838, iar genul a fost definit pentru prima dată în 1870 de Reess.

            Drojdiile din genul Saccharomyces prezintă celule de formă variată- rotundă, ovale, alungite, cilindrice- care uneori formează pseudomicelii şi se înmulţesc pe cale vegetativă prin înmugurire multilaterală şi sexuat prin spori. În condiţii naturale, celula diploidă se transformă în urma diviziunii meiotice într-o ască cu patru ascospori - 2α şi 2s. Lindegren şi Lindengren au demonstrat existenţa unei perechi de alele a şi α, care controlează împerecherea. Pe mediu nutritiv complet sau în condiţii optime de hrană în natură, între spori sau celule vegetative se realizează conjugarea, rezultând zigotul diploid. Locusul tipului de împerechere la Saccharomyces cerevisiae, de exemplu, denumit MAT, este localizat în cromozomul III şi există sub forma a două alele MATa şi MATα, care controlează diferenţierea sexuată, producerea de feromoni, aglutinarea, împerecherea şi sporularea.

            Toate tulpinile de drojdii aparţin la două tipuri: heterotalic şi homotalic. În practică homotalismul şi heterotalismul la drojdii se determină prin testarea capacităţii de sporulare şi împerechere. Heterotalismul presupune obligatoriu încrucişarea între celule de tip opus de împerechere a şi α care derivă din culturi unisporale. Zigoţii diploizi rezultaţi segregă întotdeauna în raport de 2a:2α. Homotalismul a fost observat la Saccharomyces cerevisiae vkr ellipsoideus şi ulterior la F. Chevalieri.

            Studiul genetic al diverselor tulpini a evidenţiat că o singură pereche de alele denumită Ho/ho este responsabilă pentru diferenţierea homotalism/heterotalism. Studiul segregării la tetraploizi a arătat că homotalismul este dominant. Diferenţa de comportare a celor două tipuri de tulpini se datoreşte prezenţei genei Ho în tulpinile homotalice, în tulpinile heterotalice fiind prezentă alela ho. Saccharomyces cerevisiae este specia folosită din cele mai vechi timpuri în industria de bere şi panificaţie şi cea mai mare parte a drojdiei alimentare şi furajere este obţinută prin recuperarea acestei drojdii de la fabricile de bere. Dezavantajele folosirii tulpinilor de Saccharomyces cerevisiae pentru producerea industrială de drojdie alimentară şi furajeră îl constituie tendinţa de a se dezvolta pe substraturi mai costisitoare.

            Saccharomyces cerevisiae izolată din bere şi ulterior din vin, după cultivarea pe extract de malţ timp de 3 zile, se prezintă sub forma unor celule sferice, elipsoidale, cilindrice, alungite, dispuse izolat sau în perechi şi ocazional formează lanţuri şi aglomerări. Celulele de S. cerevisiae se încadrează în 3 grupe de dimensiuni: în prima grupă sunt încadrate celulele cu dimensiuni 4,5 – 10,5 × 7 – 21 mm, cele din grupa a doua au dimensiuni de 2,5 – 7 × 4,5 – 11 – 18,5 μm, iar ultima grupă, a III – a, cuprinde celulele cu cele mai mici dimensiuni, 3,5 – 8 × 5 (11,5) – 17,5 μm [2].

            Se întâlnesc şi celule filamentoase care ajung la 30 μm lungime. În mediu lichid formează sediment şi ocazional un inel incomplet. Prin conjugarea a doi spori de tip de împerechere diferit se formează zigotul diploid α/a, care în urma meiozei se poate transforma într-o ască cu unul până la patru ascospori. Drojdiile din acest tip fermentează glucoza, galactoza, zaharoza, maltoza, 1/3 din rafinoză şi dextrinele. De asemenea ele asimilează alcoolul etilic, glicerina şi acidul lactic. Saccharomyces cerevisiae suportă bine aciditatea şi alcoolul şi se dezvoltă optim între 25 şi 300C. Datorită capacităţii lor de a produce alcool (până la 14%). Drojdiile din acest tip prezintă interes pentru industria fermentativă şi în laborator pot fi crescute la 300C, pe mediu complet (extract de drojdie 1%, peptonă 2%, glucoză 2% sau K2HPO4 0,2%, MgSO4 0,1%, (NH2)SO4 0,1%, autolizat de drojdie 1%) şii sunt utilizate în producţia de proteine heteroloage.

2.2. Schwanniomyces occidentalis Kloecker 

            Schwanniomyces occidentalis face parte din drojdiile ascomicete şi a fost descrisă de Kloecker în anul 1909. Genul Schwanniomyces face parte din ordinul Endomycetalis, familia Saccharomycetaceae, subfamilia Saccharomycoideae, care mai cuprinde genurile Saccharomyces, Kluyveromyces şi Hansenula [3].

            Celulele de Schwanniomyces au formă ovoidală şi dimensiuni cuprinse între 3,5 – 8 × 4,5 – 9 μm. Prezintă o înmulţire vegetativă prin înmugurire multilaterală. Pseudomiceliul nu este caracteristic acestei specii de drojdie. Celulele sunt haploide şi monotipice, neobservându-se până acum încrucişări intraspecifice sau interspecifice.

            Schwaniomyces occidentalis este capabil să utilizeze o varietate de compuşi organici ca surse de carbon: glucoză, fructoză, galactoză, D – xiloză, sucroză, rafinoză, celobioză, trehaloză, lactoză, succinat, etanol, n – alcani, maltoză, izomaltoză, pullulan, dextrină şi amidon. Această drojdie este incapabilă de a se dezvolta pe mediu fără vitamine, sau să asimileze nitraţi. Phytatul (mio – inozitol hexakifosfat) poate fi utilizat de către Schwaniomyces occidentalis ca singură sursă de fosfor, această tulpină de drojdie având o înaltă activitate phitazică. Au fost izolate tulpini mutante „petite”, care în aparenţă pot fi deficiente în citocromul b. Analiza acestor mutante citocrom deficiente este rezultatul descoperirii unei căi respiratorii alternative în Schwaniomyces occidentalis [4].

            Cea mai remarcabilă proprietate a tulpinii Schwaniomyces occidentalis este abilitatea de a degrada eficient amidonul, ca rezultat a unei acţiuni combinate de secreţie a α - amilazei şi glucoamilazei. Expresia ambelor enzime este inductibilă şi represată de glucoză.

 

2.2.1. Medii de cultură

            Schwaniomyces occidentalis se poate conserva pe medii de Saccharomyces cerevisiae complete (YP) şi sintetice minimale (SD, în care dextroza este sursă de carbon) [5]. Mediul YP conţine 10 g/l extract de drojdie Bacto şi 20 g/l peptonă Bacto, plus 2% o sursă de carbon uzuală listată mai sus. Mediul sintetic conţine 6,7 g/l azot provenit din extract de aminoacizi din drojdii, ca sursă de aminoacizi şi carbon. Mediul sintetic este tamponat cu Na3PO4 0,2M (pH 6.3) pentru menţinerea activităţii amilazei. De asemenea, au fost descrise diferite variante de mediu pentru inducţia sporulării. O variantă de mediu conţine autolizat de drojdie şi agar – glucoză şi pentru sporulare a fost incubat 5 zile la temperatura camerei. Altă variantă de mediu conţine 1,3% extract de drojdie, 0,5% peptonă şi 1,5% glucoză, cu pH ajustat la 4,5. Acesta a fost incubat 20 de zile la 190C. Au fost obţinute asce pe plăci cu agar, care conţin 0,5% extract de drojdie şi 5% glucoză.

 

2.2.2. Expresia genelor heteroloage

            Sistemul de vectori existent în Schwanniomyces occidentalis constituie baza pentru utilizarea acestei tulpini de drojdie ca gazdă, pentru expresia genelor heteroloage. Diferite gene din Schwanniomyces occidentalis au fost bine clonate (Tabelul 1) pentru a fi surse de promotori terminali, care au fost secvenţializaţi şi codificaţi ca secvenţe semnal pentru secreţia de proteine în Schwanniomyces occidentalis.

 

Tabelul 1. Gene clonate în Schwanniomyces occidentalis.

Gene

Funcţia

Dimensiune (aminoacizi)

Expresie în Saccharomyces cerevisiae

ADE1

Sinteză de adenină

nedeterminată

Nedeterminată

ADE2

Sinteză de adenină

nedeterminată

Nedeterminată

ODC1

Sinteză de uracil

nedeterminată

Da

HIS4

Sinteză de histidină

nedeterminată

Da

EG1

Necunoscută

158

nedeterminată

INV1

Invertază

533

Da

AMY1

α - amilază

512

Da

GAM1

Glucoamilază

958

Nu

CYC1

Citocrom C

110

Da

GDH1

Glutamat – dehidrogenază

459

Da

SWA2

α - amilază

507

Da

SCR1

Rezistenţă la ciclohaxamidă

Nedeterminată

Da

SCR2

Proteină ribozomală

106

Da

LEU2

Sinteză de leucină

nedeterminată

nedeterminată

AMG1

Subunităţi NADH: Q6 Oxidoreductază

487

Da

2.2.3. Aplicaţii industrial

            Schawanniomyces occidentalisa făcut obiectul multor investigaţii axate pe procese biotehnologice, deoarece are abilitatea de a degrada complet amidonul. Amidonul este una din cele mai mari surse de carbon regenerabile (1×109 tone/an) şi conversia lui este unul din cele mai importante procese biotehnologice. Amidonul este utilizat ca materie primă în procese biotehnologice legate de obţinerea dextrozei , a siropului de fructoză, care apoi este folosit în industria alimentară industria de băuturi nealcoolice şi în fermentaţia etanolului. Acest ultim proces include producţia de etanol.

            Utilizarea comercială a amidonului din grâu şi orz, cere după măcinarea materiei prime, gelificarea şi apoi lichefierea (hidroliza parţială cu L-amilază bacteriană stabilă), urmată de zaharificare ca rezultat al tratamentului cu α - amilază şi glucoamilază.[6] Pentru producţia de etanol zaharurile rezultate sunt în mod uzual fermentate de Saccharomyces cerevisiae. În procesul de obţinere a berii şi în producţia de whisky din malţ, zaharificarea de către enzimele amilolitice prezente în malţul din orz este incompletă, aşa încât 25% din materialul amidonos rămâne ca dextrine nefermentabile. Pentru reducerea acestor dextrine conţinute în produs s-au efectruat studii asupra drojdiei Schawanniomyces occidentalis de a introduce activitatea amilazică şi în particular glucoamilazică, cu anihilarea ei în stadiul de fermentaţie. Aceste studii au inclus adiţia de amilază obţinută din culturi de Schawanniomyces occidentalis şi introducerea genelor amilazei în Saccharomyces cerevisiae. Aceste ultime încercări au dus la obţinerea de tulpini de Saccharomyces cerevisiae echipate cu gene de Schwanniomyces occidentalis, care codifică α-amilaza şi glucoamilaza şi care sunt capabile să degradeze complet amidonul [7].

            O altă posibilă aplicare pentru tulpinile de Schwaniomyces occidentalis, este utilizarea lor directă în producţia de SCP din materii prime amidonoase ieftine, pentru a se înlocui melasa, sau în fermentaţia etanolului. Acest ultim proces este de viitor, deoarece nu este rezolvată încă problema toleranţei la concentraţii ridicate de etanol. Alte probleme care sunt în studiu, se referă la represia glucozei de către expresia amilazei şi absenţa efectului Crabtree, combinat cu prezenţa efectului Kluyver. S-a căutat să se depăşească aceste probleme prin procedee de fermentaţie anaerobă cu perioade de dezvoltare aerobă, pentru a se permite secreţia de amilaz

2.3. Kluyveromyces lactis (Dombrowski) van der Walt

Celulele de K. Lactis crescute pe extract de malţ, timp de 3 zile, sunt de obicei sferice, elipsoidale sau ocazional cilindrice, cu dimensiuni de 2 – 6,5×3,8 – 8 μm şi pot fi întâlnite singure (izolate), în perechi sau, ocazional, în mici ciorchini sau mase aglutinate (Figura 1). Se pot observa şi celule amoeboide. Cultura este butiroasă, de culoare crem sau maronie, ocazional cu o tentă roz, lucioasă, netedă şi ocazional împărţită în sectoare. Marginea este întreagă spre ondulată, ocazional lobiformă. După menţinerea timp de o lună la temperatura camerei, cultura este de culoare maroniu – crem spre gri – bej, frecvent cu o tentă roz, plată, catifelată, ocazional împărţită în sectoare. Marginea este întreagă, ondulată sau lobiformă. Pe mediu ce conţine făină de porumb se formează un pseudomiceliu rudimentar care în condiţii aerobe poate lipsi şi este bine dezvoltat în condiţii anaerobe. Conjugarea celulelor independente precede de obicei formarea ascelor sau celulele vegetative diploide se pot transforma direct în asce. Numai rareori autogamia precede formarea ascei. Sporii sunt sferici spre elipsoidali. În fiecare ască se diferenţiază 1 – 4 ascospori care sunt rapid eliberaţi din ască şi tind să aglutineze. Acest tip de celule fermentează glucoza, galactoza, zaharoza (rareori), lactoza, rafinoza (rareori) şi rareori (uşor) maltoza şi trehaloza. Asimilează compuşii de carbon din glucoză, galactoză, L – sorboză, zaharoză, maltoză, celobioză, trehaloză, lactoză, etanol, glicerol, ribitol, D – manitol, D – glucitol, rafinoza (rareori), melezitoza, inulina, D – xiloză, α - metil – D – glucozidă, acidul DL – lactic, acidul succinic. Este rezistentă la cicloheximidă [8].

Figura 1. Aspectul morfologic al celulelor de Kluyveromyces lactis.

2.3.1. Medii de cultură

Kluyveromyces lactis asimilează o largă varietate de surse de carbon. În Tabelul 2  sunt prezentate datele de dezvoltare a drojdiei Kluyveromyces lactis în medii de cultură lichide care conşin cele mai uzuale surse de carbon utilizate în laboratoare [9].

Tabelul 2. Ratele de dezvoltare ale tulpinii Kluyveromyces lactis pe surse de carbon comune.

Surse de
carbon
Lactoză Glucoză Glicerol Galactoză Etanol
Timp de dublare (minute) 78 84 96 108 110
Densitate celulară finală 8,4 10,6 7,6 10,2 6,4

           Densitatea celulară finală a fost exprimată prin numărul de celule/ml (×108), obţinută după 48 de ore de cultivare în flacoane. Rata de dezvoltare pe lactoză este destul de înaltă, substraturile respiratorii fiind o excelentă sursă de carbon pentru dezvoltare..

           Pentru studiile de rutină din laboratoare, condiţiile de cultură de bază sunt aceleaşi, în general ca cele utilizate pentru Saccharomyces cerevisiae. Mediul complet conţine 1% extract de drojdie, 1% peptonă suplimentată cu o sursă de carbon (2% glucoză). Mediul minimal de bază este compus din 0,67% azot provenit din aminoacizi de drojdie, suplimentat cu surse de carbon. Substraturile respiratorii utilizate cuprind glicerol, DL – lactat, etanol sau succinat. Mediul specific ME agar (5% extract de malţ cu 3% agar) este utilizat pentru sporulare.

2.3.2. Metabolismul lactozei şi galactozei

           Una din propietăţile care distinge tulpinile de Kluyveromyces lactis de Saccharomyces cerevisiae este abilitatea de a utiliza lactoza ca singură sursă de carbon şi energie. Degradarea lactozei de către celule sau de către enzimele purificate. Din acestea şi-au găsit un mare număr de aplicaţii industriale. Metabolismul lactozei este controlat de două gene linkate LAC4 şi LAC12, care codifică b - galactozidază şi lactoză – permează. Aceste gene transferate în Saccharomyces cerevisiae sunt suficiente pentru a asigura dezvoltarea pe lactoză.

           Controlul principal al metabolismului lactozei care se produce la nivel transcripţional, implică multe gene în acest proces. Aceste gene includ LAC4, LAC8, LAC9, LAC10 şi LAC11. LAC5, LAC8 şi LAC11 codifică enzime din calea Leloir a metabolismului galactozei şi pot fi renotate GAL7, GAL10 şi respectiv GAL1 în concordanţă cu genele homoloage din Saccharomyces cerevisiae. Aceste gene sunt coreglate cu LAC4 şi LAC12 la nivel transcripţional, prin genele reglatoare LAC9 şi KIGAL80. LAC9 sau KIGAL4 codifică un activator transcripţional, care la Kluyveromyces lactis este echivalentul lui GOL4p. Funcţia Lac9p este reglată printr-un reglator negativ Gal80p, în esenţă acelaşi ca Gal4p. Mutanţii fenotipici sugerează că KIGAL80 ar putea fi identic cu gena reglatoare LAC10.[[10], [11]]

2.3.3. Represia glucozei în metabolismul lactozei şi galactozei

           Represia glucozei prin sistemul lactoză/galactoză este bine cunoscută la Kluyveromyces lactis. Prezenţa simultană a glucozei şi galactozei în mediul de cultură poate inhiba inducţia galactozei, însă preferinţa de a utiliza glucoza mai mult decât galactoza depinde de variatele condiţii dintre tulpini. În Saccharomyces cerevisiae acest fenomen al represiei glucozei este sub controlul mai multor procese metabolice şi este în mod particular pronunţat. Experimentele care se adresează bazelor moleculare a represiei glucozei de către expresia genei SAL în Saccharomyces cerevisiae, sugerează o reglare complexă în care este implicată suprapunerea mecanismelor Gal4p – mediat şi Gal4p – independent. În Kluyveromyces lactis expresia genei LAC9 este controlată prin autoreglare şi represia glucozei şi astfel mecanismele Lac9p – dependent şi independent se suprapun deja, în nivelul de expresie a genei LAC9 [[12], [13]].

2.3.4. Aplicaţii biotehnologice

           Kluyveromyces lactis este cunoscută ca o sursă de b - galactozidază, dar utilizarea la scară largă pentru producţia de proteină este de dată recentă. Această drojdie este prezentă în variate produse lactate şi este receptată şi general recunoscută ca unică (GRAS), pentru uzual industrial. Pentru a se dezvolta la concentraţii celulare înalte, s-a utilizat un mediu pe bază de glucoză din cereale, într-un fermentator feed – batch, în care s-a obţinut o concentraţie de 100g de biomasă uscată la litru.[14]

           Interesul recent pentru Kluyveromyces lactis, pare a fi legat de capacitatea drojdiei de a secreta proteine cu greutate moleculară mare. Faptul că o plasmidă lineară codifică o toxină ce este secretată în mediul de cultură, sugerează că Kluyveromyces lactis este capabilă să secrete o largă gamă de proteine. De aceea obţinerea de randamente ridicate în producţia de proteine heteroloage secretate, cum ar fi proteinele umane, a determinat unele firme industriale să utilizeze drojdiile în locul bacteriilor, drojdiile Kluyveromyces lactis şi  Saccharomyces cerevisiae fiind considerate o alternativă pentru obţinerea de proteine secretate. În Tabelul 3 sunt prezentate exemple de proteine heteroloage produse de Saccharomyces cerevisiae şi Kluyveromyces lactis [15].

Tabelul 3.   Proteine heteroloage produse de Saccharomyces cerevisiae şi Kluyveromyces lactis.

Proteina Vector Promotor Semnalul de secreţie Randament/l

Flacon/fermentator

Saccharomyces cerevisiae
GRF umană
MFa
MFa
30mg/-
apoE umană
PHO5
MFa
40mg/-
IL – 6 umană
SAL1
MFa
30mg/-
IL - 1β umană
SPD
Amilază
20mg/-
PTH umană
Mfa
MFQ
100mg/-
Serumalbumină umană
Diverse
Diverse
40-150mg/-
Amilază murină
GAL7
-
60mga/370mga
Factor anticoagulant
GAL10
Mfa
250mg/-
Toxină tetanică C
GAL/ADH
-
90mga/1ga
Kluyveromyces lactis
IL - 1β umană
pKD1
PHO5/PGK
Killer
80mg
Serumalbumină umană
pKD1
LAC4/PGK
Nativă
400mg/câteva grame
HbsAg
Integ.
LAC4
-
12mga/-
Prochimozină bovină
Integ.
LAC4
MFa
-/câteva grame

a – acumulare intracelulară

            Pentru producţia de nivel înalt al proteinelor heteroloage, au fost luate în considerare două strategii: una este bazată pe expresia cromozomală a genelor proteinelor externe integrate (care au o stabilitate ridicată în mitoză), şi alta care se bazează pe vectorii plasmidiali multicopii care poartă genele străine. De exemplu, prochimozina este produsă de genele integrate cromozomal, iar serumalbumina umană, de plasmida pKD – plasată pe vectori [16].

2.4. Pichia pastoris (Guilliermond) PHAFF 

            Crescute pe extract de malţ, timp de 2 zile, celulele sunt sferice până la uşor ovale, izolate sau dispuse în pereche, cu dimensiuni de 2,5 – 5×3,2 – 6 μm. Celulele ovale pot măsura 5×6,5 μm. După menţinerea timp de 3 zile la 250C celulele sunt mici (2 – 4×2,2 – 5,3 μm) şi ovale; dar se întâlnesc şi celule mai mari, ovale (5×6,5 μm). După o lună la 170C, cultura devine crem, moale, catifelată şi lucioasă.

            Conjugarea între celula mamă şi mugurele său poate preceda formarea ascei. În fiecare ască se formează 1 – 4 spori, în formă de pălărie care se eliberează uşor. Prezenţa multor spori dă culturii culoarea maro. Fermentează glucoza, trehaloza, L-ramnoza, etanolul, glicerolul, D-manitolul, acidul succinic şi acidul DL – lactic. Creşte la 370C[17].

            Interesul în studiul drojdiilor nonconvenţionale (altele decât Saccharomyces cerevisiae şi Schizosaccharomyces pombe) a fost foarte mare în ultimii ani. În această categorie intră drojdiile metilotrofe Pichia pastoris, Hansenula polymorpha, Candida boidinii. Drojdiile metilotrofe au capacitatea de a utiliza metanolul ca singură sursă de carbon şi energie. Adaptarea la dezvoltarea pe metanol este asociată cu inducţia metanol oxidazei (MOX) sau alcooloxidazei (AOX), dihidroxi – aceton – sintazei (DAS) şi a altor enzime implicate în metabolismul metanolului. O caracteristică importantă este aceea că alcooloxidaza este absentă în celulele care se dezvoltă pe glucoză, dar în celulele care se dezvoltă pe metanol reprezintă aproximativ 30% din proteina celulară. Proliferarea intensivă a peroxizomilor atinge cca 80% din volumul celulelor dezvoltate pe metanol.

Iniţial drojdia Pichia pastoris a fost utilizată de Compania Philips Petroleum pentru producţia de proteină celulară la densităţi foarte mari, > 130 g/l. Din cauza costurilor economice, compania a făcut cercetări pentru dezvoltarea la această drojdie, a unui sistem de expresie pentru producerea de proteine recombinate. În acest sens, câteva companii farmaceutice şi biotehnologice au patentat, tehnologia de expresie în Pichia pastoris. Cu acestă tehnologie s-au realizat trei produse şi anume: antigenul de suprafaţă al Hepatitei B, serumalbumina umană şi factorul 1 de dezvoltare a insulinei, care au fost comercializate [18].

Pe lângă utilizarea intensivă pentru expresia proteinelor heterogene, Pichia pastoris a fost folosită şi pentru dezvoltarea unui model de organism, pentru analiza moleculară a biogenezei peroxizomale.[19] În continuare va fi prezentat un proces biotehnologic cu utilizarea drojdiei Pichia pastoris pentru obţinerea proteinelor heterogene.

2.4.1. Medii de cultură

2.4.1.1. Soluţii stoc

            Pentru filtrarea sterilizantă a variatelor soluţii şi lichide se utilizează filtre echipate cu membrane de acetat de celuloză sau nitrat de celuloză(porii sunt de 0,2 - 0,22 μm). Pentru metanol se utilizează membrane de acetat de celuloză [20]. Exemple de soluţii: 10XYNB: se dizolvă 13,4 g azot de drojdie pe bază de aminoacizi (Difco) în 100 ml apă şi se filtrează în condiţii sterile. Soluţia poate fi stocată mai mulţi ani la 40C; 500XB: se dizolvă 20 mg de D – biotină în 100 ml apă şi se filtrează steril; 100XH: se dizolvă 20g D – glucoză în 100 ml apă. Se autoclavează 15 minute sau se sterilizează prin filtrare. Se poate stoca mai mult timp la temperatura camerei; 10XGY: se amestecă 10 ml glicerol cu 90 ml apă. Se sterilizează prin filtrare. Se păstrează mai mult timp la temperatura camerei; 10XM: se amestecă 5 ml metanol (100%) cu 95 ml apă. Se sterilizează prin filtrare şi se conservă la 40C; 100% metanol se sterilizează prin filtrare.

2.4.1.2. Compoziţia mediilor de cultură minimale

MD: se amestecă 100 ml de 10XYNB, 2 ml de 500XB, 2 ml de 500XB şi 100 ml deXD cu 800 ml apă autoclavată (include 15g agar Bacto pentru plăci);

MM: se amestecă 100 ml de 10XYNB, 2 ml de 500XB şi 100 ml de 10XM cu 800 ml apă autoclavată (include 15g agar Bacto pentru plăci);

MGY: se amestecă 100 ml de 10XYNB, 2 ml de 500XB şi 100 ml de 10XGY, cu 800 ml apă autoclavată (include 15g agar Bacto pentru plăci).

            Mediul minimal cu alte surse de carbon (ca D – sorbitol, D, L – alanină) se prepară prin utilizarea sursei, de 10 g/l în locul glucozei din MD.

2.4.1.3. Compoziţia mediilor minimale suplimentate

            Mediul minimal este suplimentat cu nutrieţi necesari cum ar fi aminoacizii, în funcţie de necesităţile specifice de dezvoltare a tulpinilor respective. De exemplu, tulpinile GS115 şi KM75 de Pichia pastoris, care sunt utilizate în manipulările genetice, sunt auxotrofe faţă de histidină. Aceste tulpini se vor dezvolta în mediu minimal numai dacă este suplimentat cu histidină. Orice transferare cu HIS4 (gena histidinol-dehidrogenazei) impune dezvoltarea în absenţa histidinei. Alte medii suplimentate depind de cerinţele particulare ale tulpinii utilizate.

MDH: se amestecă 100 ml de 10XYNB, 2 ml de 500XB, 100 ml de 10XD şi 10 ml de 100XH cu 790 ml apă autoclavată (include 15g agar pentru plăci);

MMH: se amestecă 100 ml de 10XYNB, 2 ml de 500XB, 100 ml de 10XM şi 10 ml de 100XH cu 790 ml de apă autoclavată (include 15g agar pentru plăci);

MGyH: se amestecă 100 ml de ZNB, 2 ml de 500XB, 100 ml de 10XGY, 10 ml de 100XH cu 790 ml apă autoclavată (include 15g agar pentru plăci).

2.4.1.4. Compoziţia mediului complex

YPD: se dizolvă 10 g extract de drojdie Bacto, 20g peptonă şi 20g glucoză în 1000 ml apă (include 15g agar Bacto pentru plăci) şi se autoclavează 20 minute.

2.4.1.5. Conservare

            Pentru conservare, Pichia pastoris este păstrată la 40C în mediul complex (YPD) lichid sau YPD agar înclinat. Celulele care iniţial au fost cultivate pe mediul dorit (metanol minimal selectiv, dextroză sau glicerol de tip MM, MD sau MGV pentru transformanţi) au fost transferate pe YPD. Cele mai multe tulpini sunt stocate pe aceste medii 1 an la 40C.

            Pentru conservarea de lungă durată, celulele sunt suspendate la densitatea optică (600 nm) de 50 – 100 în YPD conţinând 50% glicerol. Celulele sunt îngheţate la – 800C, de preferinţă în azot lichid.

2.4.2. Procesul de fermentaţie

            Pentru obţinerea de biomasă de Pichia pastoris, producătoare de proteine heteroloage s-au utilizat celule Mut+ şi Mut- cultivate împreună în sistem batch de fermentaţie. Acest proces a fost ridicat la scară pentru 1000 l, de la 0,2 l. Fermentaţia a fost condusă la un pH cuprins între 3 şi 5,9 şi la temperatura de 300C.

            Dezvoltarea la pH scăzut (cu reducerea riscului de contaminare microbiană) este considerată unul din avantajele utilizării acestei drojdii în producţia de proteină microbiană. Acest lucru este de interes în optimizarea parametrilor de fermentaţie pentru producţia de proteine recombinante. De exemplu, randamentul de secreţie a serumalbuminei umane (HSA) este înbunătăţit, dacă se menţine tot timpul pH 5,85, în comparaţie cu pH 5, utilizat în mod curent. Randamentul de secreţie a factorului de dezvoltare a epidermei umane şi a factorului 1 de dezvoltare a insulinei – like, este optim la pH 3 [21].

            Alte caracteristici ale mediului şi condiţiilor de dezvoltare influenţează producţia de proteine specifice. Adăugarea de extract de drojdie şi peptonă, creşte nivelul de secreţie de HSA şi de activator tisular de plasminogen (TPA). În cazul producţiei intracelulare a antigenului de suprafaţă al hepatitei B, adaosul de urme de metal (KI, NaMoO4×2H2O, CoCl2×6H2O) în cantitate de 0,8, 0,2 şi respectiv 0,5g la litru, creşte randamentul în particule antigenice.

2.4.2.1. Cultivarea continuă a tulpinilor Mut+ şi Mut- pe metanol

            Fermentaţia este condusă în două stadii. Primul este sistemul de fermentaţie batch pe glicerol sau glucoză ca sursă de carbon, urmată de cultivarea în sistem continuu pe mediu cu metanol. Acest proces este tipic pentru celulele recombinate unde este preferabilă utilizarea glicerolului în locul glucozei [22].

2.4.2.1.1. Inoculul pentru fermentator

            Dezvoltarea celulelor la o D.O.600 nm de 2 – 10 s-a realizat într-un flacon de 2 litri, care conţine 1l din unul din următoarele medii de dezvoltare: MD, MGY, YPD, YMPD, YMPGy sau MGyB. Acest volum de inocul este adecvat pentru inocularea unui fermentator de 20l cu un volum de operare de 10l.

2.4.2.1.2. Medii de cultură

YMPD: se dizolvă 3g de extract de drojdie, 3g de extract de malţ, 5g de peptonă şi 10g de glucoză în 1l apă şi se autoclavează;

YMPGy: acelaşi ca yMPD cu excepţia a 10 ml glicerol 100%, în locul a 10g de glucoză;

MGyB: se dizolvă 11,5g KH2PO4, 2,66g K2HPO4, 6,7g YNB, pH 6 şi 20 ml glicerol în 1l de apă, apoi se autoclavează:

FM21 – mediu bazal de săruri. Compoziţia este pentru un volum final de 1l de apă: acid fosforic85% 3,5ml, sulfat de Ca 0,15g, sulfatbipotasic 2,4g, sulfat de Mg 1,95g, hidroxid de potasiu 0,65g, soluţie stoc de biotină 0,2g/l;

PTM – microelemente. Compoziţia este pentru un volum final de 1l de apă: sulfat de Cu 6g, sulfat de Mn 3g, sulfat feros 65g, sulfat de Zn 20g, acid sulfuric 5ml, clorură de Co 0,5g, acid boric 0,02g, molibdat de Na 0,2g, KI 0,1g;

BSM – compoziţia mediului este pentru 1 l volum final de apă: acid fosforic 26ml, sulfat de Ca 0,9g, sulfat de K 18g, sulfat de Mg 14g, hidroxid de potasiu 4g.

2.4.2.1.3. Faza de batch

            Se sterilizează un fermentator de 20 l încărcat cu 9 l de mediu bazal de săruri FM21, ce conţine 5% v/v glicerol (o cantitate mai mare poate fi toxică pentru celule) sau 5 – 10% glucoză. Cu ajutorul unui sistem de răcire temperatura se menţine la 300C. pH mediului va fi mai mare de 2 şi se ajustează la 5 cu NH3 gazos sau cu soluţie NH4OH 50%. Se adaugă 4ml soluţie stoc de biotină şi 11 ml amestec de microelemente PTM1. Se inoculează fermentatorul cu 1 l de cultură din flaconul de 2 l. Fermentaţia este condusă până când sursa de carbon (glicerolul sau glucoza) este complet consumată. Oxigenul dizolvat este menţinut la > 20% cu ajutorul unui agitator cu viteza de 500 până la 1500 rpm şi la o presiune în vas de 2 – 3 psi. Spumarea este controlată prin adaosul de 5% Struktol Y673. Randamentul celulelor este estimat pentru faza de batch pe mediu cu 5% glicerol la 20 – 25g masă celulară uscată la litru.

2.4.2.1.4. Faza continuă

            Mediul de alimentare pentru faza continuă este FM21 cu metanol (15% v/v) pentru celulele Mut+, sau FM21 cu metanol (1% v/v) plus 15% glicerol, sorbitol sau alanină, pentru celulele Mut-. Alimentarea continuă este, de asemenea, suplimentată cu PTM1 (1,1ml din soluţia stoc/l) şi biotină (0,4ml din soluţia stoc/l). Mediul de alimentare este sterilizat prin filtrare şi introdus în bioreactor cu ajutorul unei pompe. Cultura continuă este performantă în condiţiile de cultivare chemostat, unde rata de diluţie D este egală cu rata de creştere a microorganismelor (μmax). Valorile lui D sunt cuprinse între 45 – 75%, prin variaţia ratei de aeraţie, presiunii şi vitezei agitatorului. În aceste condiţii maximum de masă celulară obţinută este de 10g/l×h-1. Pentru realizarea acestui proces biotehnologic s-a utilizat un fermentator cu capacităţi de 2 – 20 l şi 1 – 10 l volum de operare, echipat cu monitoare şi sisteme de control pentru pH, oxigen dizolvat (D.O.), viteză agitator, temperatură, rată de aerare, presiune, antispumare, greutate coloană de lichid.

2.4.2.2. Metode de monitorizare a fermentaţiei

            Pentru monitorizarea fermentaţiei s-a utilizat un analizor Bio – Rad, pentru analize HPLC a concentraţiei metanolului, glicerolului, etanolului, glucozei, acidului acetic, acidului lactic, fructozei şi maltotriozei şi maltozei. Biomasa umedă a fost determinată prin prelevarea a 1 ml de cultură din fermentator, care a fost centrifugată 4 minute, pentru separarea supernatantului şi apoi cântărită. Biomasa uscată a fost determinată asemănător, prin centrifugare la 3000 rpm, timp de 10 minute a unui volum de mediu de cultură de 10 până la 50 ml. Biomasa umedă obţinută a fost spălată cu 10 – 50 ml de apă şi apoi uscată la 1000C [23].

            Transferul de masă a fost determinat prin măsurarea ratei de aerare în fermentator şi a compoziţiei aerului de intrare şi ieşire cu ajutorul unui analizor de gaz Perkin – Elmer. Rata de transfer a O2 (OTR) a fost calculată astfel:

OTR = ,

unde f este debitul, l/h, cin şi cies reprezintă concentraţia în mmol a oxigenului din aerul de intrare şi respectiv ieşire din fermentator, iar V este volumul de mediu de cultură. OTR poate fi de asemenea estimat din randament după ecuaţia:

OTR = ,

unde μ este rata de creştere specifică sau rata de diluţie (h-1), X este densitatea celulară (g/l), iar YXO2 este randamentul oxigenului (g celule/mmol O2).

            Rata de transfer a căldurii şi cantitatea de căldură transferată au fost determinate prin măsurarea temperaturii apei de răcire la ieşirea din schimbătorul de căldură a fermentatorului. Productivitatea P pentru cultivarea continuă a fost calculată utilizând ecuaţia:

P = D × X,

unde D este rata de diluţie (h-1) şi X densitatea celulară. O creştere a lui D şi/sau a lui X este rezultatul unei productivităţi înalte. Dacă D este egală cu rata de creştere specifică μ, rata de diluţie poate fi limitată de caracteristicile intrinseci ale microorganismelor.

            Concentraţia de proteine extracelulare (proteine de secreţie), poate fi estimată prin utilizarea metodei Lowry sau a metodelor imunologice.

            Parametrii determinaţi pentru un proces biotehnologic de înaltă productivitate cu Pichia pastoris cultivată pe metanol, într-un bioreactor de 1500l sunt următorii:

-          concentraţia substratului (g/l)      263

-          rata de diluţie (h-1)                    0,11

-          pH                                            3,5

-          temperatura (0C)                       30

-          masa celulară (g celule/l)             105

-          productivitatea (g/l×h-1)            11,6

-          randament (g celule/g metanol)   0,4

-          OTR (mmol O2/l/h)                  880

-          consum oxigen (g O2/g de celule)       2,42

-          căldura realizată:

o        Kcal/l/h                           109

o        Kcal/mol O2                  123,9

2.4.2.3. Fermentaţia fed – batch cu tulpinile Mut+ şi Mut- pe metanol 

2.4.2.3.1. Inoculul pentru fermentator

            Inoculul (1 l) este preparat după protocolul descris pentru fermentaţia continuă.

2.4.2.3.2. Faza de batch

            Se sterilizează fermentatorul de 20 l încărcat cu 5 l de mediu bazal de săruri BSM, care conţine 5% glicerol sau 5 – 10% glucoză şi se menţine temperatura la 300C. pH acestui mediu este < 2 şi se corectează la 5 cu NH3 gaz, sau cu soluţie de NH4OH 50%. Se adaugă 40 ml soluţie stoc de biotină şi 40 ml PTM1. Se inoculează fermentatorul cu 1 l de inocul de la flacoane. Fermentaţia este condusă până când sursa de carbon (glucoza sau glicerolul) este complet consumată. Această fază durează 18 – 24 de ore.

2.4.2.3.3. Faza fed – batch pe glicerol

            Iniţial se porneşte alimentarea cu glicerol 50% w/v (500 ml glicerol 100% + 480 ml apă); se autoclavează şi se filtrează amestecul de 10 ml PTM1 şi soluţie stoc de biotină, rata de alimentare fiind de 18 ml/h/l, la volumul iniţial de fermentaţie. Alimentarea se realizează cu o pompă peristaltică. Alimentarea cu glicerol nu trebuie să fie mai mare de 4 ore. Randamentul celular în acest punct este cuprins între 180 – 220 g/l, biomasă umedă, echivalentă cu 30 – 55 g/l biomasă uscată.

            Această fază poate fi manipulată prin varierea concentraţiei de glicerol şi/sau a duratei fermentaţiei, pentru a se obţine un randament optim în proteine heteroloage în faza fed – batch pe metanol. Aceasta sugerează că se pot testa diferite tipuri de randamente celulare după cum urmează:

Mut- (expresie intracelulară): 50 – 100g/l substanţă uscată sau 200 – 400 g/l substanţă umedă;

Mut+ (expresie intracelulară): 30 – 80g/l substanţă uscată sau 140 – 320 g/l substanţă umedă;

Mut- (secreţie): 20 – 40g/l substanţă uscată sau 80 – 160 g/l substanţă umedă;

Mut+ (secreţie): 12 – 80g/l substanţă uscată sau 50 – 300 g/l substanţă umedă.

 

2.4.2.3.4. Faza fed – batch pe metanol

            La început alimentarea metanolului (908 ml metanol 100% + 10 ml de PTM1 + 10 ml soluţie stoc de biotină sterilizată prin filtru) se face la o rată de 6 – 24 ml/h, faţă de volumul iniţial de cultură cu o pompă peristaltică cu viteză variabilă. Rata de alimentare cu metanol este ajustabilă aşa încât pentru tulpinile Mut- concentraţia metanolului în fermentator să fie între 0,2 – 0,5% v/v, faţă de tulpinile Mut+ la care nivelul metanolului în fermentator trebuie să fie aproape zero.

            Oxigenul dizolvat este menţinut între 20 – 70%. Dacă scade sub 20%, se stopează alimentarea metanolului, până când se ajustează nivelul D.O. peste 20%, prin creşterea vitezei agitatorului, mărirea presiunii şi a ratei de aerare. Menţinerea ratei oxigenului dizolvat mai mare de 20% este dificilă şi depinde de rata de transfer a oxigenului (OTR) în fermentator.

            În fermentatoarele de oţet, sistemul poate fi presurizat până la 15 – 30 psi pentru creşterea OTR. Alimentarea cu oxigen (amestec de aer + oxigen) de 0,1 – 0,3 v/v/m poate fi utilizată pentru menţinerea unui nivel adecvat de oxigen dizolvat. Faza fed – batch pe metanol durează cca 70 ore şi se poate prelungi până la 200 ore, dacă se poate asigura nivelul optim de oxigen dizolvat. Mărirea duratei de fermentaţie poate fi necesară pentru a se atinge niveluri înalte de acumulare şi de secreţie a proteinelor recombinante în mediul de cultură.[[24], [25]]

2.4.3. Tehnologii de perspectivă

            O limitare majoră a drojdiei Pichia pastoris şi a altor tulpini în sistemul de expresie al producţiei de proteine terapeutice este incapacitatea de a purta câteva modificări proteice posttranslaţionale cum ar fi cele ale proteinelor mamiferelor. Acestea includ glicozilarea proteinelor specifice mamiferelor, vitamina K dependentă de γ carboxilarea acidului glutamic, amidarea COOH – terminal. Se speră că prin eforturile ce se vor depune în viitor pentru utilizarea genelor mamiferelor în ingineria drojdiilor, să se obţină câteva performanţe în domeniul acestor modificări post – translaţionale.

2.5. Pichia quilliermondii Wickerham

Celulele de Pichia quilliermondii sunt heterogene, mai mult elongate, de dimensiuni cuprinse între 2 - 1μ, adesea formând pseudomiceliu. Se cunosc tulpini care nu utilizează lactoza, amidonul şi inozitolul, dar acestea diferă în privinţa posibilităţii de a utiliza D-riboza, d-arabinoza, D-celobioza, d-melibioza, L-ramnoza, L-sorboza. Se cunosc tulpini care utilizează hidrocarburi (amestecuri naturale sau  n – hexadecan), ca singură sursă de carbon şi energie. Dezvoltarea pe alte substraturi respiratorii, ca etanol, glicerol, succinat sau citrat este satisfăcătoare. Pichia quilliermondii este reprezentantul tipic pentru drojdiile aerobe. Dezvoltarea standard pentru Pichia quilliermondii este la 300C. Limita superioară a temperaturii este de 420C. Mediul standard pentru cultivarea drojdiei în laboratoare este YEPD sau YEPS în care glucoza este substituită de sucroză şi care este considerat un mediu complet. Mediul minimal estemediul Burkholder modificat [26].

           Cea mai importantă caracteristică a tulpinilor de Pichia quilliermondii, care sunt de mare viitor, este capacitatea lor de a realiza superproducţii de riboflavină (vitamina B2) în timpul cultivării pe mediu deficient în fier. Astfel, 146 de tulpini din 147 analizate, au fost apte să excrete pigmentul galben, identificat ca riboflavină, în timpul cultivării pe mediu deficient în fier. Una dintre tulpini, care nu sintetizează cantităţi importante de riboflavină, aparent în contrast cu reprezentanţii speciei, produce hibrizi care contrastează cu hibrizii speciei Pichia quilliermondii, deoarece nu sporulează. Astfel, însuşirea de a da superproducţii de riboflavină şi de aici acumularea pigmentului galben în lichidul de cultură pe durata cultivării pe medii deficiente în fier, este o caracteristică de specie, la Pichia quilliermondii [27].

2.5.1. Aspecte metabolice

           Mutanţii sunt incapabili să utilizeze hidrocarburile ca singură sursă de carbon şi energie. Aceştia au fost desemnaţi ca mutanţi alc (alcane nonutilizable), şi aproximativ jumătate dintre ei sunt incapabili să se dezvolte pe glicerol, iar alţii nu pot utiliza o singură hidrocarbură. Analiza genetică a 22 de mutaţii specifice alc, arată că acestea sunt recesive şi se pot împătţi în minimum trei grupuri complementare (alc1, alc2, alc3).

2.5.1.1. Biosinteza riboflavinei

Acest microorganism a fost utilizat pentru identificarea genelor structurale şi reglatoare implicate în flavinogeneză. În urma mutagenezei cu UV, au fost izolaţi 114 mutanţi riboflavin deficienţi. Studiile biochimice bazate pe analiza intermediarilor de riboflavină acumulaţi, au împărţit aceşti mutanţi în 5 grupuri biochimice. Analiza complementară a 106 mutanţi relevă 7 clase complementare sau gene (RIB1 – RIB17). Tulpinile din grupul biochimic care acumulează produşi nespecifici, corespund cu grupul complementar rib1: grupul II, acumulează 2, 4, 5 – triminopirimidină şi corespunde cu grupul complementar rib2; grupul III acumulează 2, 6 dihidroxi 4 ribitilaminopirimidină şi este încadrat în grupul complementar rib3; mutanţii din grupul IV, acumulează 2, 6 dihidroxi 5 amino 4 ribitilaminopirimidină şi aceştia sunt divizaţi în 3 grupuri complementare rib4, rib5, rib6; mutanţii din grupul  V acumulează 6, 7 dimethyl 8 ribitil lumazină şi corespund grupului complementar rib7. Studiile biochimice şi genetice asupra tulpinilor de Pichia quilliermondii auxotrofe la riboflavină, arată că biogeneza riboflavinei este similară cu cea întâlnită la speciile de Saccharomyces cerevisiae, deoarece are însuşirea de a realiza producţii înalte de riboflavină şi de precursori ai acesteia în medii deficiente în fier [28].

           Analizele enzimologice asupra tulpinilor de Pichia quilliermondii auxotrofe la riboflavină, au ajutat la identificarea de noi enzime necunoscute până atunci, care participă la biosinteza riboflavinei. Au fost descoperite: gena RIB1 care codifică enzima din primul stadiu al flavonogenezei; STP ciclohidrolaza; gena RIB2 care codifică enzima din stadiul 2, 2, 5- diamino-6-hydroxy-4-ribosilaminopirimidin-5’-fosfat reductaza. Gena RIB3 care codifică enzima din stadiul 3, 2, 5-diamino-6-hidroxi-4-ribitilaminopirimidin-5’-fosfat-diaminaza. Gena RIB5 codifică 6, 7 dimethyl 8 ribityllumazin sintaza şi gena RIB6 care codifică sinteza unui precursor alifatic al structurii pteridinei, 6, 7-dimethyl-8-ribityllumazină-3,4-dihydroxy-2-butanonă-4-fosfat, care este produs din ribuloză-5-fosfat. Gena RIB7 codifică sinteza riboflavinei [29]. Rolul exact al genei RIB4, nu este încă elucidat. Această genă codifică enzima care defosforilează 2, 4-dihidroxi-5-amino-pirimidin-5’-fosfat, care se presupune că este o fosfatază specifică, dar care nu a fost bine identificată. Astfel studiul tulpinilor de Pichia quilliermondii auxotrofe la riboflavină a dus la elucidarea biochimică a unei căi metabolice noi, aceea a biosintezei riboflavinei la microorganisme (Figura2).

Figura 2. Schema biosintezei riboflavinei în drojdia Pichia quilliermondii.

2.5.2. Aplicaţii biotehnologice

Prin combinarea mutaţiilor care au dus la supraproducţii de ribloflavină în medii bogate în fier, s-au izolat tulpini mutante de Pichia quilliermondii care acumulează în timpul dezvoltării pe medii sintetice sau industriale, cantităţi mari de riboflavină de până la 12 mg/g de celule uscate. Aceste tulpini mutante sunt de interes pentru producţia de furaje cu riboflavină, preparate pe bază de biomasă uscată de drojdii, deoarece granularea drojdiilor este mai ieftină, decât evaporarea şi uscarea biomasei microbiene împreună cu mediul de cultură, în afara procedeelor industriale cunoscute, unde ribloflavina este excretată cel mai mult în mediul de cultură) [30].

           Mutanţii de Pichia quilliermondii care transportă activ riboflavina, acumulează eficient această vitamină în interiorul celulei din soluţiile diluate şi sunt utilizaţi pentru concentrarea riboflavinei din lichidele de cultură cu producţii slabe sau moderate, până la 100 μg riboflavină/ml. Acest lucru sugerează că obţinerea de biomasă de drojdii îmbogăţită în riboflavină ar fi o sursă de riboflavină mult mai ieftină, decât cea obţinută prin alte metode din soluţiile diluate.

           Folosirea tulpinilor mutante capabile de a integra riboflavina din mediu, în interiorul celulei constituie o metodă nouă, denumită calea riboflavinkinazei. Aceasta este intemeiată pe riboflavin permeaza, care este incapabilă să catalizeze calea flavinmononucleotidelor. Această observaţie se bazează pe eliminarea riboflavinei, care nu este constituită în flavin mononucleotide prin reacţia riboflavinkinază. La terminarea reacţiei amestecul este incubat pentru o oră cu celule spălate, care posedă riboflavin permează activă şi unde riboflavina este introdusă în celule. Concentraţia de flavin mononucleotide este determinată prin analiză directă de fluorescenţă, din amestecul de reacţie, după ce se îndepărtează celulele prin centrifugare sau filtrare. Această metodă este mult mai simplă, mai ieftină, şi mai convenabilă, decât alte metode utilizate curent [[31], [32]].

           Studiul mutanţilor riboflavin deficienţi de Pichia quilliermondii, care posedă activitate specifică permeazei pentru riboflavină şi sunt capabili să se dezvolte la concentraţii foarte scăzute de riboflavină exogenă (0,005 μg riboflavină/ml) s-a soldat cu dezvoltarea unei noi metode auxonografice de analiză microbiologică a vitaminei B2.

           Sensibilitatea acestei metode este similară cu cea cunoscută pentru Lactobacillus casei, dar la drojdie, metoda este mult mai convenabilă, deoarece necesităţile nutriţionale sunt mai simple pentru Pichia quilliermondii. Tulpina Pichia quilliermondii care conţine mutaţii dominante pentru supersinteza de riboflavină în mediu bogat în fier şi acest mutant este capabil să se dezvolte în mediu minimal fără riboflavină şi să acumuleze în jur de 100 mg de 6,7-dimethil-8-ribitillumazină/ml de mediul de cultură. Producerea de lumazină poate fi utilizată ca substrat în reacţiile riboflavin sintazei.


[1] Anghel, I., Vamanu, A., Popa, O., Popa, C., Cercel, M., Biologia şi Tehnologia drojdiilor vol. 3, Ed. Tehnică, Bucureşti, 15-55, (1993).

[2]  Anghel, I., Vamanu, A., Popa, O., Popa, C., Cercel, M., Biologia şi Tehnologia drojdiilor vol. 3, Ed. Tehnică, Bucureşti, 15-55, (1993).

[3] Lodder, J., The Yeasts, North Holland Publishing, Amsterdam, (1984)

[4] Wolf, K., Nonconventional Yeasts in Biotechnology, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 117-137, (1996)

[5] Sherman, F., Methods Enzymol, 194, 3-21, (1993).

[6] Tubb, R.S., Trends Biotechnol., 4, 98-104, (1986).

[7] Strasser, A. W. M., Janowicz, Z. A., Dohmen, R. J., Roggem Kamp, R. O., Hollenberg, C. P.,  Agro-Industry Hi-Tech, 1, 21-24, (1990).

[8] Anghel, I., Vamanu, A., Popa, O., Popa, C., Cercel, M., Biologia şi Tehnologia drojdiilor vol. 3, Ed. Tehnică, Bucureşti, 15-55, (1993).

[9] Barnett, J. A., FEMS Microbiol. Lett., 100, 371-378, (1992).

[10] Wolf, K., Nonconventional Yeasts in Biotechnology, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 117-137, (1996)

[11] Zenke, F., Zachariae, W., Lunkcs, A., Breunig, K. D., Mol. Cell. Biol., 13, 7566-7576, (1993).

[12] Wolf, K., Nonconventional Yeasts in Biotechnology, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 117-137, (1996)

[13] Zahariae, W., Breunig, K. D., Mol. Cell. Biol., 13, 3058-3066, (1993).

[14] Fleer, R., Yeh, P., Amellal, N., Fournier, A., Buchette, F., Baduel, P., Bio/Technolgy, 9, 968-975, (1991).

[15] Fleer, R., Curr. Opinion Biotechnol., 3, 486-495, (1992).

[16] Yeh, P., Landais, D., Lemaitse, M., Maury, I., Crenne, J. Y., Proc.Natl.Acad.Sci USA, 89, 1904-1908, (1992).

[17] Anghel, I., Vamanu, A., Popa, O., Popa, C., Cercel, M., Biologia şi Tehnologia drojdiilor vol. 3, Ed. Tehnică, Bucureşti, 15-55, (1993).

[18] Wagner, G. H., Fems Microb Rev., 87, 279-284, (1990).

[19] Gould, S. J., McCollum, D., Spong, A. P., Heyman, J. A., Sabramani, S., Yeast, 8, 613-628, (1992).

[20] Wolf, K., Nonconventional Yeasts in Biotechnology, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 117-137, (1996)

[21] Brierley, R. A., Davis, S. R., Holtz, G. C., Gleeson, M. A., Howard, B. D., International Patent Application, NoWo, 92, 04363, (1992).

[22] Wolf, K., Nonconventional Yeasts in Biotechnology, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 117-137, (1996)

[23] Wolf, K., Nonconventional Yeasts in Biotechnology, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 117-137, (1996)

[24] Wolf, K., Nonconventional Yeasts in Biotechnology, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 117-137, (1996)

[25] Brierley, R. A., Davis, S. R., Holtz, G. C., Gleeson, M. A., Howard, B. D., International Patent Application, NoWo, 92, 04363, (1992).

[26] Zharova, V. P., Slechelokova, I. F., Kvasnikov, E. I., Genetika, 13, 309-313, (1977).

[27] Shavlovsky, G. W., Zharova, V. P., Ghchelokova, I. F., Trach, V. M., Sibirny, A. A., Ksleminskaya, S. P., Prikl. Biokhim.Microbiol., 14, 184-189, (1978).

[28] Sibirny, A. A., Doctor of Biological sciences Thesis, Leningrad State University, (in Russian), (1986).

[29] Bacher, A., Chemistry and biochemistry of flavoenzymes, CRC Press, Boca Roton, vol. 1, 215-259, (1991).

[30] Sibirny, A. A., Doctor of Biological sciences Thesis, Leningrad State University, (in Russian), (1986).

[31] Wolf, K., Nonconventional Yeasts in Biotechnology, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 117-137, (1996)

[32] Sibirny, A. A., Doctor of Biological sciences Thesis, Leningrad State University, (in Russian), (1986).

<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU