<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

3.7. Caracterizarea genetică a tulpinilor de drojdii Hansenula polymorpha parentalā şi a mutantelor Hansenula polymorpha 15 – 50 şi 6

            Sistemul de clasificare folosit īn prezent pentru drojdii este bazat, īn principal, pe caractere fenotipice, cum sunt reacţiile fiziologice şi morfologia stadiilor vegetative şi sexuate, precum şi pe unele tehnici de genetică moleculară [[1], [2]]. Una dintre tehnicile de genetică moleculară care nu necesită tehnologie de īnalt nivel este determinarea gradului de īnrudire a diferitelor specii sau tulpini de drojdii, īn mod indirect prin determinarea procentului molar de guanină + citozină (%G + C), adică al conţinutului īn aceste baze a AND cromozomial [3].

            Probele de ADN corespunzătoare celor 3 tulpini de drojdie utilizate au fost testate spectrofotometric şi prin electroforeză, īn scopul determinării gradului de contaminare cu proteine, polizaharide şi ARN, precum şi pentru evidenţierea integrităţii lor (Tabelul 6 şi Figura 6).

Tabelul 6. determinarea spectrofotometrică a gradului de contaminare cu polizaharide şi proteine a probelor de ADN izolate şi purificate.

Tulpina

A230

A260

A280

A260/A280

A260/A230

H. polymorpha – parentală

0,118

0,245

0,124

1,98

2,08

H polymorpha 15

0,118

0,245

0,124

1,98

2,08

H. polymorpha 15 – 50

0,098

0,207

0,112

1,85

2,11

H. polymorpha 6

0,108

0,222

0,115

1,93

2,06


1  2  3   4  5  6    7  8  9  10 11 12

Figura 6. Evidenţierea prin electroforeză īn gel de agaroză a gradului de fragmentare şi de contaminare cu ARN a probelor de ADN genomic: liniile 1 – 4 → Hansenula polymorpha parentală; liniile 5 – 6 → Hansenula polymorpha 15 – 50; liniile 7 – 8 →Hansenula polymorpha 6; liniile 9 – 10 → Hansenula polymorpha15; liniile 11 – 12 → Candida boidinii ICCF 26.

            Raporturile A260/A280 calculate pentru cele trei tulpini s-au situat īntre 1,85 pentru Hansenula polymorpha 50 şi 1,98 pentru Hansenula polymorpha parentală şi mutanta 15, ceea ce īnlătură posibilitatea unei contaminări proteice a probelor de ADN.

            Raporturile A260/A230 s-au situat īntre 2,06 pentru Hansenula polymorpha 6 şi 2,18 pentru Candida boidinii, ceea ce exclude o eventuală contaminare cu polizaharide a probelor de ADN.

            ADN cromozomal extras şi purificat a fost supus electroforezei īn gel de agaroză, īn scopul verificării integrităţii şi a unei posibile contaminări cu ARN. Această etapă este foarte importantă deoarece ADN fragmentat poate produce erori la citirea spectrofotometrică, absorbanţa sa fiind net diferită de cea a ADN īntreg. Vizualizarea la UV a gelului de electroforeză a demonstrat integritatea ADN, prin prezenţa spoturilor unice şi lipsa ARN, spotul caracteristic acestuia nefiind prezent.

            Probele astfel verificate au fost supuse denaturării termice, īnregistrāndu-se variaţiile absorbanţei la λ = 260 nm, pentru o scară de temperatură variind īntre 200C şi 1050C. (Tabelul 7).

Tabelul 7. Īnregistrarea spectrofotometrică a efectului hipercromic pentru cele 3 tulpini de drojdie.

Temperatura, 0C

A260

Hansenula polymorpha parentală

A260

Hansenula polymorpha 15

A260

Hansenula polymorpha

15 - 50

A260

Hansenula polymorpha

6

20

0,245

0,245

0,207

0,222

30

0,250

0,252

0,212

0,230

40

0,260

0,268

0,215

0,236

50

0,265

0,274

0,218

0,243

60

0,270

0,276

0,228

0,250

70

0,274

0,282

0,230

0,269

80

0,276

0,304

0,246

0,307

90

0,300

0,316

0,270

0,320

100

0,305

0,326

0,278

0,325

105

0,250

0,252

0,213

0,225

            Din datele obţinute se observă că absorbanţa maximă pentru toate tulpinile de Hansenula s-a īnregistrat la 1000C. Temperatura medie de denaturare ™ este de aproximativ 750C pentru tulpinile de Hansenula (parentală şi mutante). Figurile 7, 8, 9, 10 ilustrează shiftul hipercromic pentru tulpinile luate īn studiu. Pe baza acestora s-au determinat valorile (Tm) şi s-au calculat conţinuturile īn % G + C (Tabelul 8)[4].

Tabelul 8. Valorile absorbanţei medii īnregistrate la l = 260 nm, ale Tm şi ale conţinutului % G + C.

Tulpina

Amedie

λ= 260 nm

Tm,

0C

% G + C

Hansenula polymorpha parentală

0,275

75

49,6

Hansenula polymorpha 15

0,286

73

45,5

Hansenula polymorpha 15 – 50

0,242

76

51,6

Hansenula polymorpha 6

0,274

72

43,4

            Valorile conţinutului īn (% G + C) sunt īn concordanţă cu datele din literatura de specialitate, situāndu-se īntre 43,4 şi 51,6 pentru tulpinile de Hansenula polymorpha. Li şi alţii [5] arată că drojdiile ascomicete prezintă un procent de (% G + C) cuprins īntre 27% şi 51%, iar cele bazidiomicete de 50 – 70%. Micile variaţii ale acestui procent sunt normale, dată fiind utilizarea īn studiu a unor tulpini noi, diferite de cele ale altor laboratoare īn care s-au mai efectuat astfel de studii. Studiile efectuate demonstrează că metoda utilizată asigură o bună izolare şi purificare a ADN genomic de drojdii. Procentul de (% G + C) este un parametru stabil īn timp şi asigură informaţii valoroase de taxonomie, fiind tulpină – specific.

Figura 7. Shiftul hipercromic la Hansenula polymorpha – tulpina parentală.

Figura 8.Shiftul hipercromic la Hansenula polymorpha – mutanta 15.

Figura 9.Shiftul hipercromic la Hansenula polymorpha – mutanta 50.

 

3.8. Proces biotehnologic de cultivare īn sistem continuu a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50,
īn bioreactoare de tip JAR

            Compoziţia mediului de cultură pentru obţinerea de biomasă proteică prin cultivarea tulpinii de drojdie metilotrofă Hansenula polymorpha, mutanta 15 – 50 īn flux continuu cuprinde, %(g/v): KH2PO4 – ca sursā de fosfor şi potasiu; (NH4)2SO4 – 0,2; extract de porumb – 0,2 (ca substanţă uscată); MgSO4x7H2O – 0,05; FeSO4×7H2O – 0,005; microelemente (Mn, Cu, Zn). Soluţia de săruri se prepară separat īntr-un volum de 3 l apă de proces, iar extractul de porumb, īntr-un volum de 2 l apă de proces. Componentele mediului au fost sterilizate la 1200C, 20 minute.

Fluxul tehnologic a cuprins următoarele etape (Figura 11):

  1. Realizarea inoculului de laborator, la flacoane agitate;
  2. Cultivarea īn sistem batch īn bioreactoare de tip JAR;
  3. Cultivarea īn sistem continuu īn bioreactor de tip JAR;
  4. Separarea biomasei de drojdie din mediul de cultură şi caracterizarea fizico – chimică a biomasei obţinute.

3.8.1. Realizarea inoculului de laborator prin cultivarea tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50, la flacoane agitate

Dezvoltarea inoculului de  laborator s-a  realizat cu ajutorul unui agitator tip Shaker la 370C, timp de 44 de ore. Pe parcursul dezvoltării inoculului s-a corectat pH la valoarea 4 cu soluţie amoniacală 12,5% şi s-a adăugat eşalonat metanolul.

            Caracteristicile inoculului de laborator, pentru inocularea reactoarelor de tip JAR sunt prezentate īn Tabelul 9.

Tabelul 9. Caracteristicile inoculului de Hansenula polymorpha 15 – 50, la flacoane agitate.

Durată bioproces, ore

Metanol

Metanol rezidual, g%

PH

Corecţie pH

Fosfor anorganic, ppm

WCW, g×l-1

DCW, g×l-1

ml

g%

0

0,5

0,4

-

4,0

-

605

-

-

12

0,5

0,4

-

3,5

+

-

-

-

24

0,5

0,4

-

3,4

+

-

-

-

36

1,0

0,8

-

3,1

+

-

-

-

44

-

-

0,09

2,6

+

400

45,6

9,2

            Durata dezvoltării inoculului de Hansenula polymorpha 15 – 50 este de 44 de ore, iar cantitatea de biomasă obţinută este de aproximativ 9 g×l-1, ceea ce denotă că tulpina mutantă Hansenula polymorpha 15 – 50 are o viteză mare de creştere şi produce o cantitate mare de biomasă.


Figura 11. Fluxul tehnologic de cultivare īn sistem continuu a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50.

3.8.2. Cultivarea īn sistem batch a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50 īn bioreactor de tip JAR

            Cultivarea īn sistem batch este prima fază din cadrul procesului de cultivare īn sistem continuu pentru obţinerea de biomasă proteică cu tulpina mutantă Hansenula polymorpha 15 – 50. Parametrii de cultivare şi caracteristicile bioprocesului īn sistem batch sunt prezentate īn Tabelul 10.

Tabelul 10. Parametrii de cultivare şi caracteristicile bioprocesului de fermentaţie īn sistem batch a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50 īn bioreactorul de tip JAR.

Parametrii de cultivare şi caracteristicile bioprocesului

Valori experimentale

Durată bioproces, ore

44

Temperatură, 0C

37

Rată de aerare, l/l/m/m

1

Agitare, rpm

800

Presiune īn bioreactor, barr

0,4

Fosfor iniţial, ppm

615

Fosfor final, ppm

154

Potasiu iniţial, ppm

750

Potasiu final, ppm

320

Azot iniţial, ppm

508

Azot final, ppm

350

Fier iniţial, ppm

11

Fier final, ppm

1,5

Consum specific metanol, kg/kg

2,63

Consum specific amoniac, kg/kg

1,76

WCW final, g×l-1

140,75

DCW final, g×l-1

43,92

Conţinut īn proteină totală, %

45

Randament de bioconversie, %

40

            Cantitatea de biomasă obţinută īn sistemul de cultivare batch a fost de 2,21 kg consumāndu-se 5,6 kg metanol, 1,2 kg amoniac, 430 ppm fosfor, 430 ppm potasiu, 158 ppm azot şi 9,5 ppm fier (Tabelul 11 şi Figura 12).

Figura 12.Consumul de fosfor, potasiu şi azot din cadrul bioprocesului de cultivare īn sistem batch a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50, īn bioreactor de tip JAR.

Tabelul 11. Concentraţia metanolului rezidual din mediul de cultură, consumul de fier şi concentraţia celulară umedă (WCW) şi uscată (DCW) īn cadrul bioprocesului de cultivare īn sistem batch a drojdiei metilotrofe Hansenula polymorpha 15 – 50.

Durată bioproces, ore

Metanol rezidual, g%

WCW, g/l

DCW, g/l

Consum fier, ppm

0

0,260

-

-

11,0

6

0,160

15,20

3,70

10,0

12

0,316

20,95

5,80

8,0

18

0,240

30,45

9,10

6,5

24

0,122

46,35

13,62

6,1

30

0,210

65,90

19,77

5,2

36

0,169

93,77

27,42

4,3

40

0,228

116,70

34,0

3,4

44

0,288

140,75

43,92

1,5

Evoluţia concentraţie celulare īn cadrul cultivării tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50 īn sistem batch īn bioreactorul de tip JAR este prezentată īn Tabelul 12.

Tabelul 12. Evoluţia funcţiilor X (t) şi μ (t) din cadrul bioprocesului īn sistem batch a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50, īn bioreactor JAR.

Nr. probe

1

2

3

4

5

6

7

8

t, ore

6

12

18

24

30

36

42

44

X, g×l-1

3,70

5,80

9,10

13,62

19,77

27,42

34,0

44,00

ln X

1,30

1,75

2,20

2,61

2,98

3,31

3,53

3,78

Ln X – ln (X – 1)

-

0,45

0,45

0,41

0,37

0,33

0,22

0,26

μ, h-1

-

0,11

0,11

0,10

0,09

0,08

0,055

0,13

 μmediu = 0,096h-1; TD = = = 7,18h; μmax = = = 0,136h-1

            Analizānd rezultatele obţinute prin cultivarea drojdiei metilotrofe Hansenula polymorpha 15 – 50 īn sistem batch, se poate constata că durata bioprocesului este de 44 de ore consumul specific de metanol a fost de 2,63 kg/kg, iar concentraţia celulară (DCW) a fost de 44 g×l-1 faţă de 40 g×l-1, raportate recent īn literatura de specialitate de către Boev şi alţii [6] şi obţinută prin cultivarea unei tulpini de Hansenula polymorpha pe substrat metanolic. Conţinutul īn proteină totală a fost de 45%, comparabil cu valorile prezentate īn studiile de specialitate pentru această tulpină, care este cuprins īntre 43 – 50% [7].

3.8.3. Bioproces de cultivare īn sistem continuu a tulpinii de drojdie metilotrofă Hansenula polymorpha 15 – 50 īn bioreactor de tip JAR

            Parametrii de operare ai bioprocesului au fost: temperatura 370C, rată de aerare 1 l/l/min, agitare 800 rpm, pH 4, concentraţia metanolului īn mediul de cultură 0,1 – 0,3%.

            Cultivarea īn sistem continuu s-a īnceput cu rata de diluţie D = 0,10 h-1, corespunzătoare vitezei medii de creştere a tulpinii Hansenula polymorpha 15 – 50 īn sistem batch, urmată de D = 0,11 h-1, D = 0,12 h-1 şi D = 0,13 h-1, rată de diluţie corespunzătoare vitezei maxime de creştere (μmax) a tulpinii de drojdie.

            Rezultatele bioprocesului de cultivare īn flux continuu a tulpinii de drojdie metilotrofe Hansenula polymorpha 15 – 50 sunt prezentate īn Tabelele 13, 14, 15, 16 şi Figura 13.

Tabelul 13. Bioproces de cultivare īn flux continuu a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50 la D = 0,10 h-1.

Durată bioproces, ore

Metanol rezidual, %

WCW, g×l-1

DCW, g×l-1

P, ppm

K, ppm

N, ppm

Fe, ppm

0

0,288

140,75

43,92

154

320

330

1,5

4

0,170

141,80

44,50

160

340

340

2,3

8

0,240

138,60

42,70

180

345

338

2,6

12

0,310

141,80

43,60

175

330

345

3,5

16

0,105

140,90

43,50

190

360

335

3,0

20

0,220

136,40

41,70

185

350

360

3,4

24

0,270

139,50

43,80

168

330

370

3,1

            Durata bioprocesului a fost de 24 de ore, iar concentraţia celulară a fost de 43,38 g×l-1.Debitul de alimentare corespunzător acestei rate de diluţie a fost de 5 l×h-1. S-au obţinut 5,206 kg biomasă, consumāndu-se 12,753 kg metanol şi 4,5 kg amoniac. Consumul specific de metanol a fost de 2,45, iar de amoniac de 0,86. Productivitatea celulară la această rată de diluţie a fost de 4,34 g×l-1×h-1, iar randamentul de bioconversie a metanolului īn biomasă a fost de 41%, biomasa proteică avānd un conţinut īn proteină totală de 47,50%. Timpul de dedublare a concentraţiei celulare la D = 0,10 h-1 a fost:

TD = = 6,90 ore

Tabelul 14. Bioproces de cultivare īn flux continuu a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50 la D = 0,11 h-1.

 

Durată bioproces, ore

Metanol rezidual, %

WCW, g×l-1

DCW, g×l-1

P, ppm

K, ppm

N, ppm

Fe, ppm

0

0,270

141,50

40,30

168

330

370

3,1

4

0,215

138,80

40,70

175

356

385

2,9

8

0,310

136,70

39,90

170

348

370

2,7

12

0,157

138,80

39,80

188

350

360

3,3

16

0,216

140,60

40,80

165

360

364

2,9

20

0,180

142,60

40,65

176

370

355

3,4

24

0,226

140,50

39,50

181

385

363

3,6

            Durata bioprocesului a fost de 24 de ore, iar concentraţia celulară medie a fost de 40,09 g×l-1. Debitul de alimentare corespunzător acestei rate de diluţie a fost de 5,5 l×h-1. S-au obţinut 5,292 kg biomasă, consumāndu-se 12,950 kg metanol şi 4,6 kg amoniac. Consumul specific de metanol a fost de 2,38 kg/kg, iar de amoniac de 0,87 kg/kg. Productivitatea celulară la această rată de diluţie a fost de 4,4 g×l-1×h-1, iar randamentul de bioconversie a metanolului īn biomasă a fost de 40,86%, biomasa proteică avānd un conţinut īn proteină totală de 47,20%. Timpul de dublare a concentraţiei celulare la D = 0,11 h-1 a fost:

TD = = 6,27 ore

Tabelul 15. Bioproces de cultivare īn flux continuu a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50 la D = 0,12 h-1.

Durată bioproces, ore

Metanol rezidual, %

WCW, g×l-1

DCW, g×l-1

P, ppm

K, ppm

N, ppm

Fe, ppm

0

0,226

140,50

39,50

181

385

363

3,0

4

0,310

135,60

37,20

189

370

380

3,2

8

0,120

137,20

38,50

185

380

375

2,8

12

0,240

136,40

37,60

190

384

383

3,6

16

0,270

134,70

36,90

186

370

387

3,5

20

0,155

137,40

38,60

176

385

377

3,6

24

0,230

136,40

38,40

189

391

385

3,3

            Durata bioprocesului a fost de 24 de ore, iar concentraţia celulară medie a fost de 38,04 g×l-1. Debitul de alimentare corespunzător acestei rate de diluţie a fost de 6,0 l×h-1. S-au obţinut 5,478 kg biomasă, consumāndu-se 13,038 kg metanol şi 4,930 kg amoniac. Consumul specific de metanol a fost de 2,85 kg/kg, iar de amoniac de 0,90 kg/kg. Productivitatea celulară la această rată de diluţie a fost de 4,56 g×l-1×h-1, iar randamentul de bioconversie a metanolului īn biomasă a fost de 42%, biomasa proteică avānd un conţinut īn proteină totală de 46,35%. Timpul de dublare a concentraţiei celulare la D = 0,12h-1 a fost:

TD = = 5,75 ore

Tabelul 16. Bioproces de cultivare īn flux continuu a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50 la D = 0,13h-1.

Durată bioproces, ore

Metanol rezidual, %

WCW, g×l-1

DCW, g×l-1

P, ppm

K, ppm

N, ppm

Fe, ppm

0

0,230

136,40

38,40

189

391

385

3,3

4

0,245

132,50

36,50

183

384

375

3,7

8

0,166

130,40

35,20

195

395

384

3,5

12

0,337

133,60

36,60

191

390

389

3,8

16

0,235

134,70

36,25

194

394

395

3,4

20

0,154

132,80

35,40

193

396

391

3,6

24

0,248

132,70

36,30

190

393

396

3,9

28

0,315

131,60

35,70

191

394

387

3,5

32

0,175

133,00

36,45

198

396

395

3,8

36

0,230

132,80

36,10

201

393

390

4,1

40

0,214

130,75

35,40

197

390

395

3,9

44

0,145

132,40

36,35

205

404

402

4,3

48

0,180

131,50

35,50

200

397

395

4,2

 

            Durata bioprocesului a fost de 48 de ore, iar concentraţia celulară medie a fost de 36,16 g×l-1. Debitul de alimentare corespunzător acestei rate de diluţie a fost de 6,5 l×h-1. S-au obţinut 11,280 kg biomasă, consumāndu-se 25,944 kg metanol şi 10,828 kg amoniac. Consumul specific de metanol a fost de 2,3 kg/kg, iar de amoniac de 0,96 kg/kg. Productivitatea celulară la această rată de diluţie a fost de 4,7 g×l-1×h-1, iar randamentul de bioconversie a metanolului īn biomasă a fost de 43,37%, biomasa proteică avānd un conţinut īn proteină totală de 47,05%. Timpul de dublare a concentraţiei celulare la D = 0,13 h-1 a fost:

         TD = = 5,30

ore

Figura 13. Bioprocesul de cultivare continuă a tulpinii mutanteHansenula polymorpha 15 – 50, īn bioreactor de tip JAR.

            Analizānd rezultatele obţinute se poate constata că la rata de diluţie, D = 0,13h-1, s-a obţinut cea mai mare productivitate şi cel mai mare randament de bioconversie a metanolului şi cel mai mic timp de dublare a concentraţiei celulare (Tabelul 17).

Tabelul 17. Caracteristicile bioprocesului de cultivare īn flux continuu a tulpinii de drojdie metilotrofă Hansenula polymorpha 15 – 50.

Rată de diluţie, h-1

Debit de alimentare, l×h-1

Durată bioproces, ore

DCW mediu, g×l-1

Productivitate, g×l-1×h-1

Consum specific metanol, kg/kg

Consum specific amoniac, kg/kg

Randament de bioconversie, %

Conţinut īn proteină, %

0,10

5,0

24

43,38

4,34

2,45

0,86

41,00

47,50

0,11

5,5

24

40,09

4,40

4,38

0,87

40,86

47,20

0,12

6,0

24

38,04

4,56

2,38

0,90

42,00

46,30

0,13

6,5

48

36,16

4,70

2,30

0,96

43,47

47,00

            Comparānd valoarea parametrilor de cultivare īn flux continuu a tulpinii Hansenula polymorpha 15 – 50, cu valoarea medie a parametrilor din literatura de specialitate, se poate observa că īn ceea ce priveşte temperatura, concentraţia celulară, productivitatea şi randamentul de bioconversie, valorile sunt mai mari decāt media valorilor din studiile de literatură, īnsă mai mici īn ceea ce priveşte conţinutul īn proteină totală şi randamentul de bioconversie a metanolului.Aceşti parametri sunt caracteristici pentru tulpinile de Hansenula polymorpha şi se datorează influenţei temperaturii la care are loc creşterea şi bioprocesul de fermentaţie. Din studiile efectuate de Coney şi Makiguchi [8] şi Hunter şi Rose [9] reiese faptul că la tulpinile de Hansenula polymorpha, maximul randamentului de conversie a substratului se īnregistrează la o temperatură mai scăzută decāt cea la care se obţine viteza maximă de creştere (μmediu).

          Varianta pentru care se optează poate fi influenţată de accesibilitatea şi de preţul de cost al substratului, importanţa şi valoarea economică a produsului obţinut şi de restricţiile impuse de protecţia mediului.

            Biomasa rezultată din procesul de fermentaţie a fost separată prin centrifugare, plasmolizată la 900C şi uscată la 1050C, timp de 8 ore. Caracteristicile biomasei proteice de Hansenula polymorpha 15 – 50 sunt prezentate īn Tabelul 18.

Tabelul 18. Caracteristicile biomasei proteice obţinute prin cultivarea tulpinii de drojdie metilotrofă Hansenula polymorpha 15 – 50 pe substrat metanol īn flux continuu.

Sistem de cultivare

C.P., %

Umiditate reziduală, %

Cenuşă, %

Lipide, %

P, %

K,

%

Fe, ppm

Digestibilitate, %

Conţinut īn acizi nucleici, %

Batch

45

5,8

9,3

6,20

1,47

1,20

250

90,9

4,65

Flux continuu

47,05

6,1

8,5

6,02

1,37

1,25

350

93,0

4,82

 

            Conform studiilor din literatura de specialitate [10], un proces de fermentaţie pentru producerea de biomasă microbiană cu drojdii se desfăşoară īntre 26 şi 350C. O creştere a temperaturii de lucru la 37 – 400C ar avea cāteva avantaje: costuri energetice reduse pentru răcire, costuri scăzute pentru dispozitivele de răcire, contaminare mai mică īn cazul folosirii drojdiilor. Un microorganism cu o temperatură de creştere optimă mai mare de 350C, cum este cazul tulpinii Hansenula polymorpha 15 – 50 poate fi considerat valoros.


[1] Lodder, J., The Yeasts, North-Holland Publ. Co., Amsterdam, 455-713, (1970).

[2]  Barnett, J. A., Yeast Characteristics and Identification, Cambridge Univ. Press, 13-27 (1990).

[3] Marmur, J., Dory P., J. Mol. Biol., 5, 109-118 (1972).

[4] Li, Y.Z., Liu, X.D., Chong, W. B., Ci, Y. X., Chines Chem. Lett., 5, 515-518 (1994).

[5] Li, Y.Z., Liu, X.D., Chong, W. B., Ci, Y. X., Chines Chem. Lett., 5, 515-518 (1994).

[6] Lee, J. D., Komagata, K., J. Gen. Appl. Microbiol., 26, 133-158 (1980).

[7] Cabalero-Cordoba, I., Glenys, N., Pocheco, M. T., Sgarbieri, V.,C., Cienc. Technol. Aliment., 17 (2), 102-106 (1972).

[8] Cooney, C. L., Makiguchi, N., Biotechnol.Bioeng., 7, 65-67 (1977).

[9] Hunter, K., Rose, A. H., J.Appl. Chem. Biotechnol., 22, 527-530 (1972).

[10] Einsele, A., Ristroph, D. L., Humphrey, A. E., Eur. J. Appl. Microbiol. Biotechnol., 6, 335-340 (1979).

 

<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU