<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

4. Biomasă de drojdii pe substrat etanolic

Introducere

           Drojdiile sunt fără îndoială, cel mai important grup de microorganisme folosite de om de la începuturile istoriei sale ca fiinţă socială şi până în prezent. Din acest punct de vedere biotehnologia a fost mereu contemporană cu istoria umană, la început prin aspectele sale - acum numite tradiţionale- de fabricare a pâinii sau a vinului, până în prezent când dezvoltarea geneticii şi a biologiei moleculare a dus la dezvoltarea biotehnologiilor moderne.

           Aplicaţiile în terapeutică ale drojdiilor sunt cunoscute din antichitate şi apar pentru prima dată în scrierile lui Hippocrates şi Plinius cel bătrân. Se pare că vechii egipteni prescriau berea ca cicatrizant al plăgilor şi arsurilor.

           Menţionarea drojdiei în farmacopee se face însă abia la sfârşitul secolului 19, fiind vizată în special drojdia Tulpini Saccharomyces cerevisiae. În 1899 Brocq a fost primul care a studiat efectul drojdiilor în afecţiunile cutanate, pornind de la constatarea că muncitorii din fabricile de bere nu făceau furunculoză.

           Următorul pas important se datorează cercetărilor efectuate de echipa lui Max Dellbruck la Berlin în 1910. Datorită lor, s-au dezvoltat primele bioprocese de obţinere a biomasei cu drojdii, biomasă folosită ca supliment de proteine şi vitamine în timpul primului război mondial în Germania. Problema asigurării necesarului de proteine în hrana umană a rămas un aspect de strictă actualitate. La o populaţie ce se apropie de cifra de 6 miliarde, aproape 10% suferă în continuare de foame, fiind localizată în ţările în curs de dezvoltare. Hrana ca atare nu este ea însăşi o problemă, existând rezerve suficiente de zaharuri şi grăsimi. Componenta deficitară o constituie proteinele care asigură aminoacizii esenţiali. Populaţia din ţările în curs de dezvoltare îşi asigură cea mai mare parte din aportul de proteină din hrană din surse vegetale care sunt mult prea repede epuizate.

          Comparativ cu plantele şi animalele, microorganismele se caracterizează printr-o viteză mult mai mare de sinteză a proteinei şi printr-un conţinut proteic mai ridicat. De asemeni, sunt mult mai puţin pretenţioase în ceea ce priveşte nutrienţii necesari creşterii decât animalele. De exemplu, microorganismele acceptă surse de azot anorganice, pe când în cazul animalelor drept nutrienţi pot fi folosite substanţe cu azot legat organic. Acelaşi raţionament este valabil şi pentru sursa de carbon. Dacă ţinem seama de independenţa producerii proteinelor microbiene, de condiţiile pedo-climatice şi sezoniere rezultă că acest domeniu îşi va păstra actualitatea şi în viitor.

           Organizaţia Mondială a Sănătăţii, recomandă folosirea concentratelor proteinico-vitaminice obţinute cu tulpini de drojdii în condiţii strict controlate, ca cea mai eficientă sursă de vitaminizare a alimentelor pentru copii. Aceeaşi biomasă uscată este folosită ca adaos în concentrate de supe, budinci sau în compoziţiile din care se prepară pastele făinoase. De exemplu, în ultimul caz biomasa adăugată conferă pastelor un gust mai bun şi o culoare mai plăcută decât concentratele din soia.

           O direcţie nouă de utilizare a biomasei obţinută prin cultivarea drojdiilor este în terapeutică, sub formă de medicament-aliment, destinat prevenirii şi tratamentului unor afecţiuni cu incidenţă crescută.

           Comparativ cu medicamentele clasice, medicamentul aliment prezintă o serie de avantaje notabile:

- pot fi utilizate timp îndelungat fără a provoca reacţii secundare;

- sunt acceptate de bolnavi fără a induce reacţii psihologice adverse;

- au un rol deosebit în reglarea metabolismului perturbat în bolile de nutriţie (în special în cazul dereglărilor apărute în urma tratamentelor îndelungate cu antibiotice).

           Drojdia-medicament se poate administra sub două forme:

- drojdie viabilă, obţinută prin liofilizare, care îşi păstrează toate principiile active;

- drojdie inactivată, obţinută prin plasmoliză sau autoliză al cărei principal atu îl reprezintă valoarea nutritivă, aportul de vitamine şi microelemente furnizate organismului uman sub o formă uşor asimilabilă.

Printre recomandările terapeutice ale drojdiei medicament se numără:

- prevenirea şi tratamentul accidentelor digestive (diaree, candidoze) ce apar în urma tratamentului cu antibiotice;

- tratamentul gastroenteritelor acute;

- tratamentul diareelor ce apar datorită colonului iritabil.

           Explicaţia exactă a modului de acţiune a drojdiei-medicament nu este încă cunoscută, fiind propuse mai multe modele de acţiune:

- efectul de antagonism ``in vivo`` a fost demonstrat de Ducluzean pentru tulpini din genul Saccharomyces contra unor tulpini din genul Candida (albicans, krusei, pseudotropicalis). Procesul a fost descris ca:``primul exemplu al unui antagonism microbian exercitat „in vivo” de microorganisme care nu fac parte integrantă din ecosistemul tubului digestiv, dar pe care îl tranzitează în număr ridicat fără a-şi pierde viabilitatea [1]

- modularea efectului de producere a toxinelor bacteriene: la administrarea preventivă de probiotic obţinut cu tulpini de Saccharomyces se observă reducerea mortalităţii şoarecilor infectaţi cu Clostridium difficile, la şoarecii supravieţuitori constatându-se diminuarea citotoxinei şi scăderea numărului de Cl. Difficile;

- activitatea imunomodulatoare datorată prezenţei în peretele celulelor de drojdie a unui glucan denumit ``stimulent cu larg spectru al mecanismelor de apărare``;

           Drojdiile viabile pot interveni favorabil în menţinerea microflorei intestinale normale, atât prin acţiunea antagonică cât şi prin produşii de metabolism care stimulează microflora lactică.

Un domeniu de actualitate situat la graniţa dintre biotehnologia clasică şi sinteza chimică organică de mare fineţe este obţinerea de produşi biologic şi fiziologic activi prin biotransformări.

           Aportul biotehnologiei în acest domeniu s-a concretizat prin folosirea enzimelor sau a celulelor întregi ca biocatalizator în procesele de obţinere a unui anumit enantiomer (de obicei a celui cu activitate terapeutică mai ridicată).

           În condiţiile experimentale aflate la dispoziţie am optat pentru utilizarea biomasei de S.cerevisiae pentru obţinerea esterului etilic al acidului 4-cloro-3-hidroxibutiric, prin reducere microbiană, deoarece acest compus reprezintă intermediarul cheie în obţinerea L-carnitinei prin semisinteză.


[1] . DUCLUZEAU R., BENSAADO M.; Ann. Microbiol 133: 491-496 (1985).

 

<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU