<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>

 

Cuprins

Prefaţă

Introducere

Drojdiile ca agenţi biotehnologici
Introducere
1.1. Aspecte privind biologia drojdiilor
1.2. Integritatea şi menţinerea genomului mitocondrial
1.3. Caile MAP – kinazei la drojdia Saccharomyces cerevisiae
1.4. Prionii din Saccharomyces cerevisiae si Podospora sp.
1.5. Ingineria metabolică la drojdii
1.6. Producerea de proteine heteroloage
Specii de drojdii utilizate Ón procesele biotehnologice
Introducere
2.1. Saccharomyces cerevisiae Hansen
2.2. Schwanniomyces occidentalis Kloecker 
2.3. Kluyveromyces lactis (Dombrowski) van der Walt
2.4. Pichia pastoris (Guilliermond) PHAFF 
2.5. Pichia quilliermondii Wickerham

2.6. Yarrowia lipolytica van der Walt şi von Arx

2.7. Candida maltosa Komagata
2.8. Trichosporon cutaneum Behrend
Biotehnologia drojdiilor metilotrofe
Introducere
3.1. Taxonomia drojdiilor metilotrofe
3.2. Caracterizarea drojdiilor metilotrofe
3.3. Elemente specifice de ultrastructură
3.4. Biochimia oxidării metanolului la drojdiile metilotrofe
3.5. Metabolismul diauxic al drojdiilor metilotrofe
3.6. Izolarea unor mutante de Hansenula polymorpha cu capacitate ridicată de biosinteză a alcooloxidazei
3.7. Caracterizarea genetică a tulpinilor de drojdii Hansenula polymorpha parentalā şi a mutantelor Hansenula polymorpha 15 – 50 şi 6
3.8. Proces biotehnologic de cultivare Ón sistem continuu a tulpinii mutante Hansenula polymorpha 15 – 50, Ón bioreactoare de tip JAR

3.9. Proces biotehnologic de obţinere a biomasei proteice prin cultivarea tulpinii mutante Hansenula polymorpha 6 pe substrat mixt, metanol – glucoză

Biomasă de drojdii pe substrat etanolic
Introducere

4.1. Studii biologice, biochimice şi tehnologice privind drojdiile consumatoare de etanol

4.2.† Studii farmacologice preclinice asupra biomasei de S.cerevisiae utilizată ca probiotic

Biotransformări cu drojdii
5.1. Introducere
5. 2. Strategia dezvoltării proceselor de biotransformare microbiană
5. 3. Principiile stereodiferenţierii: recunoaşterea chirală
5. 4. Biotransformări mediate de drojdii

5.5. Reacţii de reducere

5.5.5. Reducerea dicetonelor

5.5.6. Reducerea cetoacizilor şi derivaţilor

5. 5.7 Reducerea legăturilor C=C

Lipide microbiene
6.1. Introducere
6.2. Scurt istoric
6. 3. Microorganismele producătoare
6. 4. Acumularea lipidelor
6. 5. Biochimia formării lipidelor Ón microorganismele oleaginoase
6. 6. Factorii care influenţează biosinteza lipidelor
6.7. Consideraţii tehnico-economice
Aplicaţii terapeutice ale produselor biotehnologice probiotice
Introducere
7.1. Impactul antibioterapiei asupra florei intestinale
7.2. Cercetări experimentale cu Saccharomyces boulardii
7.3. Proteine terapeutice
7.4. Aplicaţii biomedicale
7.5. Drojdiile ca medicament aliment
<< Pagina precedentã | Despre autori | Cuprins | Home | Pagina urmãtoare >>
© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Florea Dumitru Last update: October 2002     Web design§Text editor: Monica CIUCIU