2.2. Factori environmentali

 

Mediul fizic înconjurător care întreține viața este în același timp și sursa primară a riscurilor morbide de orice fel deoarece elementele sale componente (solul, apa și aerul), dețin o serie de proprietăți patogene care, prin efectul lor separat sau conjugat, determină dereglarea mecanismelor de integrare environmentală a organismului uman, aducând grave prejudicii echilibrului său fiziologic. Din fericire, omul, ca specie biotică subpusă în structura ierarhică a acestui vast sistem fizic, este dotat cu eficiente mecanisme de reglare și integrare fiziologică care-i  permit continua adaptare la factorii fizici de influență din jurul său, dar când intensitatea și amploarea solicitărilor lor întrec limitele potențialului său vital, atunci starea sa funcțională se modifică ireversibil. De aceea, fiind o ființă ”cosmică” care nu se poate sustrage influențelor externe, omul trebuie să țină cont de potențialii factori fizici nocivi care-i determină existența și activitatea, pentru a putea preveni eventualele situații de risc ce îi pot afecta productivitatea și activitatea. Din multitudinea factorilor cuprinși în această categorie funcțională nu îi reținem însă decât pe cei care exercită efecte patogene mai mult sau mai puțin directe, insistând asupra implicațiilor lor fiziologice din diverse medii fizice. În acest scop, factorii environmentali patogeni se clasifică, în funcție de natura mediului în care acționează, în factori atmosferici, hidrologici și edafici.

2.2.1. Factori atmosferici

Dintre toți  factorii fizici de stress fiziologic, factorii atmosferici sunt cei mai agresivi din cauza ridicatei lor variabilități temporale și amplei lor extinderi spațiale. De exemplu, dacă ființa umană are posibilitatea reală de a se feri de acțiunea nocivă a unei ape infestate sau sol iradiat prin părăsirea zonei contaminate, nu același lucru poate face și în cazul unui mediu hipotermic sau hipertermic, climat arid sau umed și vreme stabilă sau instabilă deoarece orice comportament cultural ar adopta, el nu poate învinge influențele invizibile pe care aerul ce-l înconjoară le exercită asupra sa la orice latitudine și în orice anotimp. Din acest motiv, el trebuie să-și evalueze dimensiunea meteorosensibilă pentru a se feri de acțiunea restrictivă a vântului, temperaturii și umezelii aerului, precipitațiilor atmosferice, duratei de strălucire a Soarelui sau presiunii atmosferice, în vederea unei cât mai bune ”aclimatizări” în mediul climatic în care este nevoit să-și desfășoare existența și activitatea.

2.2.1.1. Temperatura aerului reprezintă cel mai important factor climatic cu acțiune patogenă deoarece valoarea și variabilitatea sa determină reacții fiziologice care stimulează sau, dimpotrivă, limitează capacitatea de efort a organismului uman și, în plus, oferă condiții propice pentru dezvoltarea agenților patogeni.

În mod normal, organismul uman este înzestrat cu un sistem propriu de reglare termică care face ca acesta să aibă o temperatură internă constantă (37 ±0,50C), permițându-i să efectueze activități motrice independente de temperatura ambientală (homeotermie).

Mecanismul termoreglării umane funcționează pe principiul termostatului, controlând permanent abaterile temperaturii corporale interne față de pragul fiziologic de referință : 370 C în zona centrală și 350 C în zona periferică cutanată.

În acest sens, cel mai important rol revine zonei centrale homeoterme reprezentată de cei doi centri nervoși pereche (cald-rece) de reglare termică din hipotalamus, care reglează cuantumul producției calorice obținute în urma arderilor. Prin urmare, în cazul în care temperatura corporală scade sub valoarea medie standard tolerată de organism (370 C), se declanșează mecanismul termogenezei care determină intensificarea arderilor metabolice în scopul prevenirii răcirii extreme a organismului (valoarea sa termică minimă fiind de 240 C). Dimpotrivă, în situațiile în care temperatura internă crește peste valoarea medie admisă (maximul atingându-se la 40-41,50 C), se activează mecanismul de termoliză care favorizează intensificarea transferului de căldură spre zona cutanată și, de aici, spre mediul extern.

Sistemul pulmonar are rol funcțional în cazul pierderilor externe de căldură prin procesele de respirație. Cantitatea de căldură eliberată la nivelul epiteliilor pulmonare este cu atât mai mare cu cât ritmul respirației este mai alert și devine critică dacă temperatura aerului scade la valori negative (apreciindu-se că la –400 C pierderea calorică a plămânilor reprezintă 1/5 din pierderea totală).

În fine, zona cutanată periferică (pielea) reglează schimburile calorice cu exteriorul prin mecanisme de feed-back fiziologic care-i permit continua evaluare a toleranței termice a organismului uman, funcționând ca tampon termic (împiedicând încălzirea sau răcirea excesivă a nucleului metabolic bazal), conductor termic (facilitând transferul de căldură prin procese de conducție și convecție), comutator al stratului de țesut adipos (impunând eficiența termoizolatoare a acestuia) și organ efector al termolizei.

Prin acțiunea conjugată a celor trei elemente ale sistemului de termoreglare umană, căldura metabolică este menținută permanent în limite fiziologice normale în vederea asigurării ”confortului termic” necesar întreținerii funcțiilor vitale ale organismului uman. Această stare corespunde zonei de neutralitate termică, în care întreaga cantitate de căldură produsă prin procesele metabolice oxidative este absorbită de mediul aerian înconjurător, fără a fi necesară intervenția mecanismelor de termoreglare. În realitate, pragul fiziologic de confort termic depinde
atât de factori obiectivi (temperatura și umezeala aerului împreună cu viteza vântului), cât și de factori subiectivi (sexul, vârsta, starea de sănătate și experiența climatică trecută a  indivizilor expuși unui anumit mediu climatic).

În primul caz, starea de confort  termic se individualizează între valorile  de  18,5 - 19,50 C  și  22,5 - 23,50 C ale temperaturii aerului măsurată la termometrul umed și, respectiv uscat, dar dacă ținem cont și de influența umezelii aerului, atunci limitele acesteia se deplasează spre valori de disconfort cu atât mai accentuate cu cât temperatura și conținutul în vapori de apă ai aerului inspirat sunt mai mari. În plus, în ecuația deterministă intervine și influența vântului care, prin valorile ridicate ale vitezei sale, scade pragul confortului termic prin amplificarea senzației de frig. De altfel, relația corelativă dintre cei trei factori meteorologici de influență este sugestiv exprimată prin intermediul unor indici bioclimatici, cum ar fi cel al temperaturii echivalent-efective (TEE) care reprezintă temperatura percepută în realitate de organismul uman, sau cel al puterii de răcire a aerului, care exprimă acțiunea combinată a temperaturii aerului și vitezei vântului asupra bilanțului caloric al organismului uman, ale căror valori se calculează pe baza unor metode numerice sau grafice, permițând stabilirea gradului de reactivitate termică a omului în funcție de suma condițiilor atmosferice prevalente. În acest sens, tabelul 1 surprinde doar câteva dintre posibilele relații de echivalență dintre temperatura și umezeala aerului sau viteza vântului necesare organismului uman pentru a resimți starea de confort termic corespunzătoare temperaturii efective (TEE) de 200 C (Teodoreanu E. și colab., 1984).

În al doilea caz, starea de confort termic a subiecților umani din diverse medii climatice depinde inevitabil și de factori subiectivi care variază amplu de la o persoană la alta pentru același moment sau de la un moment la altul pentru aceeași persoană. În ansamblu însă, se consideră că, atâta timp cât zona de confort termic pentru un grup de oameni reprezintă media zonelor individuale de confort ale tuturor membrilor grupului, pragul de confort termic trebuie astfel stabilit încât el să înglobeze nu numai influențele obiective, cât și pe cele subiective care sunt însă greu cuantificabile.

Din acest motiv, limitele zonei de confort termic devin destul de flexibile, ele variind între valorile de 16,5 și 20,50 C ale temperaturii echivalent efective (TEE), corespunzătoare celor de 18,5 și 24,50 C ale temperaturii aerului uscat. Sub aceste valori globale de confort termic predomină disconfortul prin răcire, exprimat prin stressul hipotermic, iar deasupra lor, disconfortul prin încălzire, exprimat prin stressul hipertermic.

Tabel 1

Relațiile de echivalență dintre temperatura, umezeala aerului și viteza vântului corespunzătoare TEE de 200 C.

  Temperatura aerului  uscat (0 C)       

Temperatura aerului umed (0 C)

Umezeala relativă

(%)

Viteza vântului

(m/s)         

22,0

16,5

58

0

23,0

14,7

40

0

23,0

17,5

60

0,5

24,0

13,2

37

0

24,0

18,0

56

1,0

24,0

24,0

100

2,5

25,0

16,0

38

1,0

25,0

18,1

51

1,5

25,0

20,0

63

2,0

25,0

23,2

84

3,0

În general, stressul bioclimatic total (ST) exprimă gradul de solicitare biologică impus de un anumit tip de mediu climatic asupra organismului uman atacat simultan, la nivelul pielii și al plămânilor, de toți cei trei factori meteorologici anterior menționați și rezultă prin însumarea celor două stressuri distincte, cutanat (SC) și pulmonar (SP), în relația : ST = SC + SP. La scară planetară, ariile de stress bioclimatic total ocupă suprafețe foarte întinse (zona de confort delimitată de izotermele de 15-200 C ale TEE ocupând mai puțin de 1/4 din suprafața totală a  globului) și prezintă o repartiție  spațială extrem de eterogenă între cele două emisfere (Fig 3), dar  dacă în criteriile sale de evaluare s-ar ține cont în mod specific și de natura componentelor care îl definesc, atunci tiparul său de distribuție teritorială s-ar complica foarte mult, în funcție de prevalența unuia sau altuia dintre factorii de stress.

 

Fig 3. Ariile de stress bioclimatic de pe Glob

Stressul climatic pulmonar (SP) este determinat de influența umezelii aerului asupra schimburilor respiratorii ale plămânilor, considerându-se că, acesta devine cu atât mai acut cu cât presiunea parțială (tensiunea) a vaporilor de apă inhalați în procesul inspirației, este mai puternică asupra mucoaselor căilor respiratorii.

Valorile nestressante ale tensiunii vaporilor variază între 7,5 și 16,4 mb, sub limita inferioară conturându-se stressul de disconfort prin deshidratare, iar deasupra limitei superioare, stressul de disconfort prin hidratare. În acest caz, este important totuși să menționăm că stressul prin deshidratare este mai ușor de suportat decât cel prin hidratare, astfel încât în patologia bolilor pulmonare, stările morbide specifice înregistrează o evoluție periodică (sezonieră), sau neperiodică (determinată de starea vremii) în funcție de oscilațiile termo-higro-barice ale atmosferei (Tabel 2).

Tabel  2

Variabilitatea meteorologică a bolilor pulmonare

Boala

Efecte patogene

Variația neperiodică

( starea vremii)

Variații periodice (incidența sezonieră)

Răceala

Dereglare:

-mecanism termoreglare

-permeabilitatea de membrană

Activitate frontală (perioadă foarte rece urmată  de încălzire bruscă)

Crește Sept – Martie.        Max : Feb -  Martie.

Gripa și stările gripale

Dezvoltarea și transmiterea viru-sului gripal la nivelul căilor respiratorii

Umezeala relativă < 50% Viteza redusă a vântului

Crește Sept -  Martie.

Max : Dec – Feb

Pneumonia

Dezvoltarea virusului Pneumococcus

Încălzire bruscă în anotimpul rece

Max : Dec – Feb

Bronșita

Puseuri acute

Ceață + Poluare

Răcire atmosferică bruscă

Max : iarna

Min : vara

Astmul bronșic

Crize

Răcire bruscă aso-ciată cu scăderea presiunii atmosferice și creșterea vitezei vântului

Crește : vara

Max: toamna

Tuberculoza

Hemoptizie

Căldură opresivă datorată föhnului și undelor de căldură sau vreme rece și umedă

Max : Martie – Aprilie

Min : toamna

Stressul climatic cutanat se referă la senzațiile de căldură și de frig pe care le resimte epiteliul cutanat (tegumentul) în procesul termoreglării, în funcție de temperatura și umezeala aerului sau viteza vântului.

Intensitatea acestuia se exprimă prin indicele omonim, ale cărui valori oscilează pe glob între 0 și 280 ; limita inferioară exprimând starea de echilibru fiziologic indiferent, care nu reclamă intervenția mecanismelor de termoreglare. Cu toate acestea, solicitarea termică prelungită poate determina nu numai diminuarea reacțiilor specifice de adaptare, ci și blocarea funcțiilor fiziologice vitale, declanșând o serie de manifestări clinice locale (cutanate) sau generale (sistemice) care se diferențiază între ele în funcție de sensul de acțiune al stressului termic.

A. Stressul hipertermic poate avea origine externă, când temperatura aerului crește peste valorile standard de ”confort termic” sau când efectul său se combină cu cel al altor parametri meterologici (umezeala aerului și viteza vântului), sau internă, când excedentul caloric produs în urma efectuării unui lucru mecanic nu se mai poate evacua eficient în mediul extern. Pentru prevenirea efectelor sale hazardante, organismul uman dispune de două eficiente modalități de adaptare termică: termoliza care, prin intermediul sistemului endocrin, impune diminuarea producției calorice metabolice, limitând producția energetică a organelor interne specializate în acest scop (ficat, mușchi, plămâni) și transpirația care, prin intermediul glandelor sudoripare, favorizează eliminarea în exterior a excesului de căldură metabolică acumulat în organismul uman. Amploarea consecințelor hipertermiei depinde de durata expunerii individuale la căldură și de gradientul schimbului caloric dintre organismul uman și mediul înconjurător, iar stările patologice exprimate de acestea sunt : sincopa de căldură, deshidratarea, declorurarea și șocul termic.

• Sincopa de căldură, care reprezintă o manifestare acută datorată creșterii afluxului sanguin spre zona cutanată periferică, în detrimentul circulației cerebrale, se exprimă prin amețeli, grețuri și leșin, dar efectul ei este reversibil; aclimatizarea producându-se treptat prin expunerea repetată a organismului uman la căldură.

• Deshidratarea (epuizarea termică hipohidrică) se instalează în urma pierderii, prin evaporare și transpirație, a unei cantități însemnate de apă din organismul uman, iar gravitatea ei este evaluată în funcție de pierderea în greutate (%) a corpului, astfel încât o deshidratare de 2% este tolerată, dar menține senzația de sete nepotolită; o deshidratare de 4 % determină o oboseală accentuată, cu semne de iritabilitate emoțională prin apatie sau agresivitate; la o deshidratare de 0,6% apare senzația de epuizare fiziologică; iar la 8 % se produc confuzii mentale. Pragul fiziologic maxim admis corespunde unei deshidratări de 15 % care provoacă moartea, iar acesta poate fi atins, în condițiile unei totale lipse de apă, după 10 zile în regiunile temperate și după 15 ore în regiunile deșertice (cu temperaturi > 350 C și umezeli relative < 20 %).  Dacă în asemenea caz, persoana afectată nu consumă cel puțin 5-11 litri apă / 24 ore și  nu se sustrage stressului caloric prin retragerea într-o încăpere climatizată sau prin efectuarea de băi reci, atunci șocul caloric este iminent, iar moartea, sigură.

• Declorurarea (epuizarea termică hiposodică) se datorează pierderilor minerale excesive din timpul transpirației, accentuate de cele produse prin vărsături și diaree produse ca urmare a colapsului caloric. Din fericire, acest sindrom are efecte reversibile în cazul refacerii fondului hidric (4-8 litri/zi) și sodic (20-30 grame sare/zi) al organismului uman; în caz contrar el evoluând negativ, prin eliminarea excesivă a sărurilor de Na, K, Ca și Mg care au fost extrase din circuitul funcțional. Trădată de apariția cefaleei, inapetenței și oboselii accentuate, succedate de grețuri, amețeli, vărsături și spasme, declorurarea poate determina rapida pierdere în greutate și, în final, moartea.

Șocul caloric (hiperpirexia termică) este cea mai severă formă de manifestare a hipertermiei deoarece survine brusc, iar starea metabolică generală se depreciază fulgerător. Această stare patologică se dezvoltă atunci când organismul uman nu mai este capabil să-și mențină echilibrul caloric, datorită prăbușirii mecanismelor sale de termoreglare în urma expunerii bruște și îndelungate la căldură și umiditate crescută. Inhibarea transpirației, modificarea echilibrului hidro-electrolitic al metabolismului bazal și suprasolicitarea glandelor endocrine sunt cele mai frecvente fenomene patologice asociate șocului caloric care se manifestă prin creșterea bruscă a temperaturii corpului (420 C) și deshidratarea exagerată a pielii, tulburări cardiovasculare și respiratorii și dereglări mentale (delir, halucinații, furie) însoțite de convulsii și comă și, în final, moartea.

B. Stressul hipotermic se resimte în cazul expunerii îndelungate a organismului uman la frig, iar efectele sale pot fi contracarate sau diminuate prin reacții specifice de apărare și control. Dintre acestea, termogeneza reprezintă cel mai eficient mijloc de luptă împotriva frigului, prin sporirea producției interne de căldură. Ea se realizează fie prin contracții musculare involuntare (frisonul), fie prin contracții voluntare (exercițiul fizic), dar primul se declanșează reflex și se desfășoară în două etape : reflexul de protecție, care constă în contracția reflexă a vaselor sanguine din mușchi și limitarea alimentării lor cu oxigen și glicogen care, prin reflexul energetic, sunt dirijate spre grupele de mușchi aflate în contracție de repaus, pentru a preveni amorțirea acestora. Astfel, prin acțiunea inhibitivă a frigului, cel puțin aparatul locomotor va înregistra efecte patogene manifestate prin scăderea generală a acuității mișcărilor, limitarea vitezei de reacție, diminuarea capacității de coordonare a grupelor de mușchi și reducerea vitezei de alternare dintre timpii de contracție și cei de repaus. De fapt, aceste disfuncționalități fiziologice se declanșează nu numai ca urmare a intensificării termogenezei, ci și ca rezultat al procesului de amplificare a izolării termice a organismului uman, exprimat prin modificarea sistemului de circulație a sângelui și reducerea conductibilității termice din țesuturile celulare superficiale. Din nefericire, în cazul în care cele două mecanisme specifice de termoreglare împotriva frigului nu au randamentul necesar, organismul uman este expus unor riscuri termice cu efecte ireversibile, de tipul degerăturilor sau stării hipotermice.

Degerăturile apar cel mai frecvent în cazurile în care, la temperaturi negative ale aerului, vaporii de apă, acumulați pe suprafața pielii în urma proceselor de transpirație, condensează brusc, determinând scăderea rapidă a temperaturii zonei expuse. În studiile fiziologice efectuate se arată însă că degeraturile nu se datorează numai temperaturii scăzute a aerului, ci și efectului adjuvant produs prin intensificarea vântului. Determinarea termică a acestui risc arată că el nu este posibil la temperaturi mai mari de -80 C, dar la –300 C devine permanent, iar uneori, el se poate produce și la temperaturi de 00 C asociate cu viteze ale vântului de 10 m/s. Repartiția spațială a riscurilor de producere a degerăturilor conturează un areal permanent în regiunea arctică, în lunile noiembrie-martie și în cea antarctică, în lunile aprilie-septembrie.

Hipotermia se instalează în urma expunerii prelungite la frig, atunci când temperatura corporală scade sub limita pragului intern minim admis (370 C). În această situație, organismul începe să reacționeze violent : frisoanele dobândesc intensitatea maximă, funcțiile fiziologice se degradează și scade voința de a supraviețui, favorizând instalarea stării de epuizare fizică. Majoritatea subiecților își pierd cunoștiința atunci când temperatura lor internă coboară la 310 C, iar la 300 C manifestă rigiditate musculară. Din acest moment, prin acumularea dioxidului de carbon în sânge, apar tulburări ale ritmului cardiac, în urma cărora inima își încetează travaliul, iar moartea intervine atunci când temperatura internă scade sub 240C.

2.2.1.2. Precipitațiile atmosferice nu constituie factori patogenetici în sine, dar prin diferita repartiție spațială a cantităților lor medii anuale și ampla lor variabilitate temporală, ele pot impune comunităților umane stressuri suplimentare, influențând în mod direct volumul și structura producției agricole, care constituie principala sursă de obținere a hranei necesare existenței și dezvoltării umane. De aceea, din cauza accentuatelor lor discontinuități spațiale și temporale, pe Glob se pot individualiza regiuni în care deficitul resurselor de   hrană are fie caracter permanent (deficit nutrițional endemic), determinat de prevalența unui regim pluviometric insuficient cantitativ, fie caracter ocazional (deficit nutrițional epidemic), impus de succesiunea repetată a câtorva ani secetoși. În ambele cazuri, deficitul pluviometric va face ca, cel puțin în comunitățile umane bazate pe o economie de subzistență, accesul la resursele de hrană să fie foarte limitat, favorizând exploatarea și  extinderea fenomenului de  subnutriție care, prin  însăși  precaritatea  aportului  său  energetic,  constituie  principalul  factor  adjuvant de  declanșare, întreținere și agravare a stărilor morbide de orice fel.

• Subnutriția reprezintă o stare fiziologică morbidă dezvoltată ca urmare a lipsei sau  insuficienței resurselor de hrană și, spre deosebire de malnutriție cu care se asociază frecvent și care se referă mai mult la aspectele calitative ale dietei, ea presupune existența unui permanent deficit nutrițional cantitativ.

Gradul de suficiență sau insuficiență al dietelor adoptate de diverse grupuri populaționale de pe Glob se exprimă prin conținutul lor energetic, măsurat în calorii (caloria fiind unitatea de măsură a cantității de căldură metabolică eliberată prin procesele oxidative celulare în urma procesării biochimice a hranei). În general, acesta este determinat atât de factori climatici (de exemplu, populațiilor din regiunile climatice reci le trebuie un aport caloric mai ridicat decât celor din zonele calde pentru a compensa intensele pierderi energetice suferite ca urmare a expunerii la frig), cât și de factori comportamentali (știut fiind faptul că muncile fizice grele presupun un consum energetic foarte ridicat) sau culturali (determinați de restricții cutumiare sau religioase care limitează accesul cantitativ sau calitativ la unele tipuri de produse alimentare). Cu toate acestea, acceptând faptul că necesarul energetic alimentar mediu al unui adult normal este de cca.2720 calorii /zi (OMS, 1996), iar cel minim necesar întreținerii funcțiilor sale vitale este de 2360 calorii / zi (FAO, 1996), înseamnă că starea de subnutriție se extinde, practic, între aceste două praguri valorice extreme, ea manifestând, totuși, tendința de deplasare spre valorile cele mai mici, care constituie hotarul dintre insuficiență și foamete.

Din estimările Organizației Mondiale a Sănătății reiese că  numărul persoanelor expuse unei subnutriții cronice se ridică la aproape 840 de milioane în 1998 (față de cele 920 de milioane în 1970) în condițiile în care, din cauza progresului tehnologic care a stimulat creșterea productivității agricole, deficitul de hrană a scăzut de la 10% în 1970, la 7 % în 1980 și 5 % în 1990. Din nefericire însă, pe Glob, nu numai că s-au menținut dar s-au și extins anumite areale de subnutriție, ca în cazul regiunii Sahel din Africa și India din Asia, în care deficitul nutrițional a crescut de la 11 la 14 % în intervalul 1970-1998, din cauza amplelor oscilații climatice, colapsului agricol, lipsei alternativelor alimentare, costului ridicat al energiei, creșterii exagerate a presiunii populaționale, gradului redus de dezvoltare economică, persistenței tiparelor coloniale de utilizare a terenurilor, predominanței culturale a bărbaților etc.

Fenomenul subnutriției, care afectează un număr de 118 țări (în unele din acestea el fiind caracteristic pentru 79 % din totalul populației, ca în cazul țărilor africane din regiunea Sahel sau al celor din Asia de  Sud-Est ), este principalul factor responsabil pentru cele aproape  5,9 milioane decese înregistrate din această cauză în 1996, reprezentând peste 12 % din numărul total de decese înregistrate în întreaga lume. În plus, subnutriția contribuie  cu peste 54 % la proporția totală de decese ( 11,6 milioane persoane / an ) înregistrate în rândul copiilor sub 5 ani din țările în curs de dezvoltare. Și pentru ca tabloul efectelor sale morbide să fie complet, trebuie să arătăm că ea stă, totodată, la baza retardării anatomice și fiziologice a aproape 196 milioane de copii (adică 1/3 din populația infantilă a Globului), din care 70 % se găsesc în Asia, 20 % în Africa și 4  % în America Latină. De asemenea, aportul caloric impropriu din timpul sarcinii este singurul în măsură să explice frecvența foarte ridicată a copiilor subponderali ( cu o greutate corporală la naștere mai mică de 2500 grame) din țările în curs de dezvoltare, unde aceștia reprezintă  peste 19 %  din totalul nașterilor înregistrate în 1996.

De altfel, repartiția spațială a stării de subnutriție, delimitată de izolinia corespunzătoare necesarului energetic minim de 2360 calorii / zi, ne demonstrează o dată în plus, dacă mai era nevoie, că ea atinge proporții globale în ciuda individualizării unor areale locale care reversibilizează tendința dietară și care, din cauza generalizării scării de reprezentare, nu pot fi trasate cu precizie ( Fig. 4).

Această ”arie a foamei” cuprinde majoritatea țărilor în curs de dezvoltare din regiunile tropicale ale Africii, Asiei și Americii Centrale și dacă o suprapunem peste harta repartiției spațiale a precipitațiilor medii anuale, observăm cum conturul său tradițional corespunde, în general, regiunilor cu cantități mici sau moderate de precipitații, sau cu mare variabilitate temporală (Fig. 5).

În plus,  ariile tradiționale de foamete și subnutriție includ nu numai mediile tropical-deșertice propriu-zise, în care orice producție agricolă este imposibilă din cauza hazardelor climatice (secetei), ci și mediile lor marginale, cu cantități moderate de precipitații, dar ample oscilații de la un an la altul, extinzându-se de la periferia Saharei africane, până în deșerturile din Orientul Mijlociu, Asia Centrală și India, și mai departe spre NV  Chinei sau NE Braziliei. Cu toate acestea perimetrul foamei sau subnutriției trebuie trasat în așa fel încât el  să înglobeze nu numai influențele deterministe de ordin climatic, ci și pe cele de ordin agroclimatic, care stabilesc cerințele și restricțiile pluviometrice pentru fiecare tip de cultură agricolă vitală în parte: 100 cm / an pentru orez, 38 cm / an pentru grâu și 25 cm /an pentru mei.

Astfel, în funcție de gradul de variabilitate temporală a precipitațiilor, de cerințele pluviometrice ale culturilor agricole de bază și de nivelul  economiei de subzistență, în cuprinsul acestei vaste arii de subnutriție se individualizează mai multe regiuni distincte, cu caractere deterministe aparte. De exemplu, regiunea 1 este specifică pentru economia mixtă bazată predominant pe culturi de grâu care, în anii secetoși sau în seria de ani secetoși provoacă mai degrabă o stare de ușoară insuficiență decât una de foamete propriu-zisă (acest lucru fiind valabil și pentru regiunile 3, 4, 5,12, 13 și 14 localizate pe alte meridiane); regiunea 2 este un exemplu tipic de foamete epidemică, declanșată într-un mediu climatic umed, dar în care diverși factori environmentali (de tipul invaziilor de insecte sau exploziilor de ciuperci parazite) au determinat epuizarea resurselor de hrană; regiunile 8 și 10 se individualizează, de asemenea, într-un mediu umed, în care ampla variabilitate a precipitațiilor determină însă scăderea, în anii secetoși, a nivelului minim necesar pentru cultura de subzistență, de orez din Indochina (8) sau porumb din Brazilia (10); regiunile 6 și 7 se caracterizează prin precipitații reduse cantitativ și foarte oscilante de la un an la altul, care determină scăderea accentuată a producției cerealiere de bază, grâu și mei, din India și China; regiunea 9 cuprinde zona Saharei și Sahelului în care efectele nutriționale ale secetei cu caracter cvasipermanent, se conjugă ce cele ale creșterii demografice și, în fine, regiunea 11 reflectă situația analogă din Africa de Sud, în care suferă de foame numai comunitățile tribale dependente de economia de subzistență. Totuși, dintre toate aceste modele deterministe, cazul Braziliei reclamă o abordare singulară deoarece, spre deosebire de celelalte regiuni geografice de foamete, în care se cultivă numai specii de plante rezistente la secetă, aici predomină sorturile adaptate la umiditatea accentuată a aerului din preajma pădurii tropicale amazoniene, de tipul cassavei și maniocului care, în perioadele cu precipitații mai reduse, nu reușesc să asigure necesarul minim de hrană.

Problema subnutriției reprezintă, într-adevăr, o problemă globală nu atât prin amploarea ariei și formelor sale de manifestare, ci prin impactul pe care îl are asupra integrității și securității speciei umane însăși. Acesta este și motivul pentru care FAO și OMS au stabilit, la Conferința Internațională de Nutriție din 1992, un Plan Unic de Acțiune pentru Nutriție care oferă țărilor în curs de dezvoltare afectate de foamete, un generos sprijin financiar pentru aplicarea unui program global de măsuri referitoare la: prioritățile nutriționale ale politicilor de dezvoltare economică; securitatea resurselor gospodărești de hrană; calitatea hranei; rolul nutriției în prevenirea și tratarea bolilor infecțioase; dieta persoanelor vulnerabile și defavorizate; deficiențele specifice ale micronutrienților; promovarea unui stil de viață sănătos și evaluarea resurselor naționale și globale de hrană. Din 1992 până în 1996, asemenea planuri de acțiune au fost încorporate în politicile a 130 de țări, astfel încât la Conferința Mondială asupra Securității Alimentare de la Roma, s-a emis o declarație prin care se arată că, dacă ritmul producției globale de alimente se menține la valorile sale actuale, atunci proporția persoanelor expuse subnutriției se va reduce până în anul 2010 la mai puțin de 12 % din totalul populației mondiale (față de 16 % cât se înregistrează în prezent).


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Nicoleta IONAC
Last update: May 2003
Text editor&Web design: RALUCA OVAC